Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fondů EU

28.08.2017 22:37

Už více než dva roky využívají hasiči při práci techniku a věcné prostředky pořízené z projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičské záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah („Efektivní zásah“).

Zásah a podmínky na místě mimořádné události zlepšuje hasičům technika pořízená ze strukturálních fondů EU
Foto: udalosti112.cz
Popisek: Hasičský záchranný sbor ČR - logo
reklama

Tato technika a věcné prostředky byly spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie a její nasazení do zásahové činnosti hasičům přináší vyšší efektivitu, akceschopnost a mobilitu, zlepšuje podmínky na místě zásahu a v neposlední řadě zvyšuje úroveň bezpečnosti práce hasičů při zásazích, kontrolu stavu a kvality ošetření osobních ochranných prostředků hasičů apod.

V rámci operace Efektivní zásah byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky pořízena následující technika, technologie a věcné prostředky s účelem:

 • Velitelské automobily pro zvýšení mobility velitele zásahu při řízení zásahu v terénu.
   
 • Terénní vozidla SxS s příslušenstvím, která umožňují rychlejší zásah jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranu osob nebo hašení lesních požárů v členitém terénu nepřístupném pro běžnou požární techniku.
   
 • Dopravní automobily pro zvýšení přepravní kapacity s cílem optimalizovat přepravu osob při záchranných pracích a rovněž přepravu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří na místě zásahu provádějí záchranné práce.
   
 • Kontejnery tankovací pro zvýšení přepravní kapacity Hasičského záchranného sboru České republiky pro zásobu pohonných hmot a optimalizaci zásobování požární techniky pohonnými hmotami na místě zásahu.
   
 • Automobilové žebříky AZ 30 s rekonstruovanou žebříkovou sadou pro zvýšení efektivity záchranných pracích jednotek požární ochrany při záchraně osob z výšek a při provádění technických zásahů.
   
 • Užitkové automobily pro zvýšení mobility Hasičského záchranného sboru České republiky při zabezpečení týlových pracích jednotek požární ochrany na místě zásahu ve složitém terénu.
   
 • Kontejnerové nosiče M (střední) pro zvýšení efektivnosti přepravy materiálu, věcných prostředků a zařízení u Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci zásahové činnosti a dalších prací.
   
 • Polní kuchyně humanitární základny pro rozšíření možností pro nouzové přežití obyvatelstva v terénních podmínkách humanitární základny, která je využitelná také pro stravování složek integrovaného záchranného systému na místě dlouhodobého zásahu (při povodních, velkých lesních požárech apod.).
   
 • Mobilní kompresorové stanice pro zvýšení mobility činnosti potápěčské skupiny Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a ochranu zdraví jejích příslušníků při nasazení této skupiny v terénních podmínkách.
   
 • Tlakové lahve pro zvýšení bezpečnosti práce na místě zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků – tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů.
   
 • Izolační dýchací přístroje vzduchové včetně komunikačního prostředku v masce pro zvýšení efektivity a účinnosti práce hasiče na místě zásahu cestou zvýšení technické úrovně ochranných prostředků.
   
 • Zkušební a měřící zařízení pro zajištění dostatečné kvalitativní a kvantitativní úrovně kontroly a zkoušení ochranných prostředků hasičů (masky, oděvy) potřebných pro provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech.
   
 • Protichemické ochranné oděvy typ 1a pro zajištění reakce Hasičského záchranného sboru České republiky na široké spektrum mimořádných událostí typu úniku nebezpečných látek se současným zvýšením bezpečnosti práce na místě zásahu a pro zvýšení účinnosti zásahu hasičů na místě zásahu zvýšením variability druhů materiálů používaných protichemických oděvů.
   
 • Soupravy pro kalibraci detekční techniky pro zvýšení efektivnosti práce chemických laboratoří Hasičského záchranného sboru České republiky při kalibraci detekčních přístrojů a explozimetrů Hasičského záchranného sboru České republiky používaných na místě zásahu jednotek požární ochrany s cílem jejich účinného a spolehlivého použití na místě zásahu.
   
 • Zásahové radiometry pro zvýšení bezpečnosti práce hasičů při zásazích v prostředí ionizujícího záření a pro zlepšení efektivity měření při stanovení dávkového příkonu a aktivity radionuklidů.
   
 • Mobilní infračervené spektrometry FTIR a infračervené spektrometry laboratorní pro zvýšení kvality detekce nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí.
   
 • Kontejnery protiplynové pro zvýšení bezpečnosti hasičů při zásazích a zlepšení efektivity protiplynové služby jednotek požární ochrany na místě zásahu.
   
 • Dekontaminační sprchy pro zvýšení efektivnosti práce při dekontaminaci hasičů a prostředků na místě zásahu.
   
 • Pračky a sušiče pro zvýšení efektivity ošetřování zásahových oděvů pro hasiče.
   
 • Celokovové lodě s motorem a přívěsem na přepravu pro zvýšení kvality záchranných prací na vodní hladině.
   
 • Termokamery pro hasiče pro zvýšení kvality záchranných prací a hašení požáru.
   
 • Prostředky statického zabezpečení budov – sady redukované/rozšířené pro zvýšení kvality záchranných prací při záchraně osob ve zřícených a staticky narušených budovách.
   
 • Těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody pro zvýšení kvality záchranných pracích jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.
   
 • Nezávislé digitální opakovače IDR pro zvýšení kvality spojení na místě zásahu v radiové digitální síti velitele zásahu.
   
 • Bagr sací pro zvýšení kvality záchranných pracích jednotek požární ochranypři záchraně osob uvězněných pod troskami zřícených budov, v sesuté zemině použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany.

Projekty operace „Efektivní zásah“ byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány v letech 2013 – 2015. Projekty byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Celkové způsobilé náklady projektů činily téměř 215 mil. Kč, přičemž spolufinancování Evropské unie činilo
85 % způsobilých výdajů projektů.

Příklady nasazení techniky, technologií a věcných prostředků pořízených z projektů operace „Efektivní zásah“:

I. Velitelský automobil

3.10.2016, Plzeňský kraj – dopravní nehoda s vyproštěním osob – u této mimořádné události byl po celou dobu zásahu přítomen velitelský automobil pořízený z projektu Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro efektivní zásah. Velitelský automobil využíval velitel zásahu pro řízení zásahu na místě mimořádné události a rovněž pro dopravu na místo mimořádné události. Více o mimořádné události na: http://www.hzscr.cz/clanek/prehled-zasahu-3-rijna-2016.aspx

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ: V Moravskoslezském kraji energetici přispěli na rozsvícení 60 stromečků

10:49 ČEZ: V Moravskoslezském kraji energetici přispěli na rozsvícení 60 stromečků

Společnost ČEZ se rozhodla navázat na úspěšný projekt z minulých let a přispěla 60 městům a obcím v …