Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech

22.10.2019 16:26

Data o nemocnosti populace, silných a slabých stránkách zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v Brně, predikce pravděpodobného vývoje a demografické trendy, které další vývoj determinují – to vše bylo prezentováno na konferenci „Zdraví a zdravotnictví JMK v číslech“, která se konala 21. října 2019 v hotelu Continental v Brně.

Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech
Foto: Jihomoravský kraj
Popisek: Jihomoravský kraj
reklama

Konference přinesla shrnutí zcela nových dostupných dat z národních registrů, zejména Národního zdravotnického informačního systému. K demografickým trendům patří zejména stárnutí populace, rostoucí věk matek při prvním dítěti, ale také faktory pozitivní jako prodlužující se střední doba dožití a rostoucí doba dožití vážně nemocných pacientů. Zejména v posledních dvou zmíněných ukazatelích vykazuje zdravotnictví Brna a Jihomoravského kraje (JMK) pozitivní výsledky, v mnoha ohledech nadprůměrné ve srovnání s celou ČR.

„Naším cílem je samozřejmě dále poskytovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči všem občanům regionu a podkladem pro fungující systém zdravotnictví jsme museli získat ucelená data, a to bylo zadáním pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Poděkování tedy patří panu profesoru Ladislavu Duškovi, protože tím se stáváme prvním krajem v republice, který taková data získal. Ta obsahují mnoho pozitivních, ale i negativních zjištění a úkolem kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi je na ně reagovat ve svých strategických plánech,“ řekl hejtman JMK Bohumil Šimek.

„Zadáním od Jihomoravského kraje se mi v podstatě splnil dávný sen. Že si podobná komplexní data vyžádají municipality společně s univerzitami a využijí je k nastavení optimálního systému zdravotnictví na území svého regionu či města. A nebudou žádat jen pozitivní čísla, ale ta reálná, tedy mnohdy i nepříjemná. Bez popsání stávajícího stavu, nelze tvořit strategie do budoucna,“ řekl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, autor analytické studie pro Jihomoravský kraj a město Brno Zdraví 2030.

„Tato velmi komplexní analýza zdraví a zdravotnictví v Jihomoravském kraji bude dalším podstatným materiálem při tvorbě krajského zdravotnického systému, který se v současné době finalizuje, bude předložena orgánům kraje. Chceme být i nadále zřizovatelem i provozovatelem nemocnic při vyšší efektivitě systému celého jihomoravského krajského zdravotnictví,“ dodal radní JMK pro zdravotnictví Milan Vojta.

Analytické rozbory dále charakterizují jednotlivé segmenty zdravotních služeb a pro JMK z nich vyplývá především potřeba posílit síť praktických lékařů, jejichž počet klesá z důvodů odchodů do důchodu. Dále je třeba věnovat velkou pozornost vyváženosti lůžkového fondu a zajištění dostupnosti péče v dostatečné blízkosti bydliště pacientů. Z hlediska celkové výkonnosti je síť zdravotních služeb JMK hodnocena pozitivně. Zdravotnictví města Brna je vysoce vybavené, technologicky vyspělé a disponuje velmi hustou sítí poskytovatelů. Jihomoravský kraj tedy patří mezi regiony, které mají své „vlastní“ zdravotnictví – zdravotnictví JMK obsluhuje více než 95 % obyvatel JMK, kteří potřebují péči vysoce specializovaných center, avšak i migrace za „běžnou“ hospitalizační péčí je zcela minoritní. Tento fakt je velkou výhodou, pozitivní zprávou pro obyvatele kraje a také výzvou pro budoucí koncepce.

 • Infrastruktura a široké spektrum zdravotních služeb dostupných v JMK, včetně nadstandardně vybavených fakultních nemocnic v Brně, pokrývají 100 % moderní zdravotní péče – JMK je v tomto ohledu zcela samostatný a obyvatelé JMK nemusí za péčí cestovat do jiných regionů
 • JMK provozuje vysoce výkonnou Zdravotnickou záchrannou službu a věnuje se podpoře lékařské pohotovostní služby, existuje funkční traumatologický plán – tedy rovněž péče o vysoce urgentní a rizikové zdravotní stavy je plně zajištěna.
 • Jihomoravské zdravotnictví nabízí vysokou dostupnost inovativní a progresivní léčby většiny vážných onemocnění; velká koncentrace center vysoce specializované péče v městě Brně má kapacitu pokrývající potřeby obyvatel JMK – stejný závěr platí i pro vysokou koncentraci nákladných přístrojů a kapacitu specializovaných diagnostických zařízení, diagnostických center pro screeningové programy apod.

Celkově přinesly rozsáhlé analytické souhrny pro zdravotnictví JMK a města Brna spíše pozitivní zprávy – v hodnocení výsledků péče jde o zdravotní služby nadprůměrné a kvalitní. Reprezentativní analýza širokého spektra indikátorů výkonnosti a výsledků zdravotních prokázala vysokou (a zlepšující se) kvalitu péče téměř ve všech segmentech. Jako nejvýznamnější zjištěné výstupy lze uvést:

 • setrvale se prodlužující střední dobu života obyvatel
 • relativně nízký podíl statisticky předčasných úmrtí ve srovnání s jinými regiony ČR
 • velmi nízkou novorozeneckou úmrtnost
 • významně prodlužovanou dobu dožití onkologických pacientů
 • významně prodlužovanou dobu dožití pacientů s řadou závažných chronických onemocnění – diabetes, roztroušená skleróza aj.
 • relativně nízká četnost závažných srdečních selhání a akutních infarktů myokardu – jako výsledek včasné diagnostiky a efektivní kompenzace pacientů s nemocemi srdce
 • velmi kvalitní a zlepšující se výstupy akutní lůžkové péče, zejména u urgentních chirurgických hospitalizací, tj. zejména nízká hospitalizační mortalita a frekvence následných rehospitalizací
 • efektivní zkracování doby akutních hospitalizací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tisková zpráva
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Česká pošta převzala do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál

22:11 Česká pošta převzala do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál

Reakce na vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv.