Břeclav má první výsledky dopravní analýzy

23.05.2013 9:46

Neutěšený stav dopravy ve městě byl důvodem k tomu, aby si Břeclav nechala zpracovat dopravní analýzu. S navrhovanými opatřeními se již seznámili radní města, v pondělí v podvečer pak také zastupitelé a pozvánku obdržela i odborná veřejnost, například zástupci Okresní hospodářské komory, Policie České republiky, městské policie i Ředitelství silnic a dálnic.

Břeclav má první výsledky dopravní analýzy
Foto: breclav.org
Popisek: Pohled na Břeclav

 

„S dopravou ve městě jsme nespokojení všichni, obyvatelé města se často ptají na řešení. Byť se výstavba obchvatu v předrealizační fázi opět posunula dopředu, obchvat města je reálný až za několik let. V loňském roce jsem se na setkání se starosty na akci týkající se dopravní infrastruktury na jižní Moravě seznámil se společností Centrum dopravního výzkumu, jejichž práce mě velice zaujala. Centrum dopravního výzkumu je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědecko-výzkumnou organizací v působnosti ministerstva dopravy. Řeší problémová místa v dopravě v České republice,“ uvedl starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý důvody, proč si město nechalo zpracovat dopravní analýzu.
 
Ta se týkala úseku od poštorenského kostela po křižovatku ulic Sovadinova, Lidická a Na Pěšině. Tohoto úseku se totiž dotýká hned šest problematických křižovatek. „Máme konečně studii, o kterou se můžeme v budoucnu opírat. Teď si necháme navrhovaná opatření vyčíslit. Musíme zhodnotit, zda bude ekonomický dopad odpovídat zlepšení situace v dopravě. Je také nutné říci, že se jedná většinou o majetek státu, takže musíme vyjednávat i dalšími organizacemi,“ doplnil starosta.
 
Studie například navrhuje výstavbu kruhové křižovatky v Poštorné, zjednosměrnění ulice ve středu města, čímž by došlo ke zrušení jedné křižovatky a lepšímu průjezdu, nebo posunutí odbočovacích pruhů. Analýza se však ještě nezabývala stavem semaforů, které jsou již za hranicí své životnosti a v současné době je nelze dobře synchronizovat. Výměna semaforů na jedné křižovatce přitom vyjde na 3 až 5 milionů korun. 
 
„Jednalo se o první setkání, kde jsme studii ještě před dokončením představili také odborné veřejnosti. Vyzval jsem všechny zúčastněné, aby v případě, že k ní mají jakékoliv připomínky, nechali společnosti na sebe kontakt, aby se s nimi mohla seznámit a případně je i zapracovat do studie,“ doplnil starosta Ryšavý.

reklama

autor: breclav.org

Radek Koten byl položen dotaz

interpelace

Když vláda nereaguje na vaše interpelace, jaké jsou vaše další možnosti získat odpovědi, pokud nějaké jsou? Myslel jsem, že odpovědět do 30 dnů vláda, respektive tázaný musí ze zákona.A druhá věc, jak víte, že čísla,co vám možná premiér někdy dodá, budou pravdivá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Únik: „Na 1 z 1000 dávek covid vakcíny předčasná smrt.“ Zdroj zatčen

8:21 Únik: „Na 1 z 1000 dávek covid vakcíny předčasná smrt.“ Zdroj zatčen

Zdravotnictvím Nového Zélandu hýbe kauza úniku velkého množství dat o očkování tamních obyvatel prot…