Jiří Bezák: Je Čas na změny

29.05.2012 10:35

Přímá demokracie je východiskem ze současné mravní, morální , politické a ekonomické krize a jedinou správnou budoucností celého lidstva. Akceleruje zájem a chuť všech občanů o celospolečenskou změnu.

Jiří Bezák: Je Čas na změny
Foto: Archiv
Popisek: Volební místnost

Náš lid a země prochází v současné době očistnou katarzí. Snažíme se o zastavení morálního i ekonomického úpadku české společnosti, národa a republiky.  Občanská iniciativa Čas na změny (OIČNZ)  spolu s původní Holešovskou výzvou (HV) a s dalšími spřátelenými skupinami občanů usiluje o demokratizační změny v České republice, které by posunuly rodící se demokracii v roce 1989 k přímé demokracii tak, jak ji mnozí znají ze Švýcarska. Tam funguje už více než 700 let od roku 1291. Je jen na nás, na občanech ČR, aby fungovala i zde. Vývoj demokracie po roce 1989 nás utvrzuje v tom, že je nutné prvky přímé demokracie prosadit do našeho ústavního a právního systému.

 OIČNZ spolu s dalšími subjekty je spoluzakladatelem Platformy pro přímou demokracii (3PD), která bude zastřešovat, sjednocovat a koordinovat v celostátním měřítku akce občanských iniciativ, koordinačních center HV, sdružení občanů, občanských a politických hnutí a stran celé ČR a které si za  nosnou myšlenku vezmou :

 Prosazení 3 základních principů přímé demokracie do českého ústavního a právního systému:

1. občany vyvolatelné, všeobecné a závazné pro vrcholné politiky REFERENDUM

2. změna ÚSTAVY ČR na Občanskou ústavu ČR,

    kde bude zakotvena ve volbách soutěž lidmi ODVOLATELNÝCH osobností místo

    současné soutěže politických stran, které se zkorumpovaly a důsledné oddělení

    moci výkonné, zákonodárné a soudní,

3. změna VOLEBNÍHO ZÁKONA

    na většinový systém s tím, že budou stanoveny parametry pro volbu i odvolatelnost

    osobností - reprezentantů lidu - do všech zastupitelských orgánů, tj. do parlamentu,

    kraje, obce, soudu, zastupitelství atd..

Tyto kroky, které by se měly co nejdříve uskutečnit, budou spouštěčem tzv. očistné přímé demokracie.

Důvodem k těmto změnám, ke kterým vyzýváme jako občané ČR je to, že za uplynulých více než 20 let se v naší vlasti místo politického systému jedné vládnoucí strany KSČ etablovaly dvě vládnoucí politické strany - levicová ČSSD a pravicová ODS, které si moc díky dobře pro ně nastaveným volbám de facto přehazují, což  způsobilo postupné vytvoření pro korupčního prostředí v zemi. Podle známého hesla "Rozděl a panuj!" byl rozdělen národ na levici a pravici. Kdosi moudrý řekl:" Rozdělení na levici a pravici vymyslel někdo, kdo je na palici!"  Ano, je tomu tak! My, občané dobře víme, že svět není černobílý, tudíž ani levicový  a pravicový, ale různobarevný a rozmanitý, a proto rozeznáváme a rozdělujeme lidi i politiky na jedné straně na čestné, morální a slušné a na druhé straně na nečestné, nemorální a neslušné. Z toho taky vyplývá náš požadavek, aby v souladu s dnešní ústavou byl naplněn slib poslance a senátora, že bude vykonávat svou funkci, do které byl zvolen ve prospěch lidu a státu, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto chceme zakotvit v ústavě to, že náš parlamentní systém je založen na svobodné soutěži osobností - reprezentantů lidu, kteří budou přímou volbou občany a většinovým systémem zvoleni a budou taktéž v případě morálního selhání i odvolatelní. Chceme tak nahradit pasáž o svobodné soutěži politických stran, které  byly převážně zkorumpované a k prosazení svých zájmů, skupinových zájmů vlivných podnikatelů a firem korumpovaly jednotlivé poslance tak, aby hlasovali i proti svému svědomí a vědomí pro tzv. "děravé zákony" případně za dva miliony  zvolili prezidenta republiky. Aby toho nebylo dost, ty vládní zkorumpované strany navíc všechny kauzy a aféry zametaly pod koberec proto, aby nebylo vyšetřování  orgánů činných v trestním řízení zacíleno na vrcholové politiky, kteří za kauzami stály. Pozoruhodné je, že teprve letos, téměř po 23 letech,  byl do vazební věznice posazen jako první jeden z velkých kritiků korupce - opoziční politik a hejtman Rath, jenž údajně převzal sedmimilionový úplatek. Podivné na té celé kauze je to, že jiné kauzy, jako například ProMoPro  nebo Janoušek s Bémem nebyly dotaženy do konce. Ba naopak, kdosi vlivný zakázal Policii ČR provést domovní prohlídky u obviněných v kauze ProMoPro. Nejspíš, aby nebyly nalezeny důkazy o protiprávním jednání dosavadního ministra obrany Alexandra VONDRY, který i přesto, že má z ostudy kabát, je za odměnu po vytunelování státní poklady, za předraženou státní zakázku o několik stovek milionů Kč, nadále v čele silového rezortu a díky podpoře samotného arogantního premiéra této země. Co napsat závěrem k těmto korupčním a tunelářským kauzám a aférám?

Něco v této zemi je prohnilého a  jak dobře víme: „Ryba smrdí od hlavy .“.

  Občané ČR, máme jedinečnou  možnost rozhodnout o budoucnosti své vlasti. Všechno je v našich rukou. Nenechme vládnou bandu neschopných nebo lépe řečeno všeho schopných lidí, kteří se opíjejí mocí, zvykli si na velmi vysoký životní standard a přitom přehlížejí bídu statisíců našich spoluobčanů. Mnozí z občanů jsou předhozeni exekutorům, kteří mnohdy nerespektují zákony této země, nejsou mnohdy ani etickým kodexem či jiným ustanovením regulováni tak, aby se nedopouštěli přehmatů a různých podvodů. Stále více našich spoluobčanů hledá východisko ze zoufalé životní situace v sebevraždě. Do této krize je nahnala Nečasova arogantní až totalitní vláda soustavným zvyšováním daní a drastickým snižováním životní úrovně. Cožpak chceme občané, aby náš národ vymřel? Spousta lidí, hlavně mladých,  opouští naší vlast, protože se domnívá, že v cizině se jim bude žít lépe. Znamená to snad, že vládní činitelé plní něčí zadání, aby český národ vymizel ze střední Evropy?  Už jen při pomyšlení , že jedna poslankyně TOP 09 , která si říká lékařka, vyřkla větu, kterou nemám chuť ani opakovat, na účet důchodců, přirovnáním k přizpůsobivosti těchto občanů k  válečným útrapám, nabývám názor, že ani hitlerovci by nepohrdli některými našimi politiky ve svých řadách!

 Vážení spoluobčané, každý z nás má ve své mysli a srdci dobro i zlo. Pokud chceme měnit svět k lepšímu, musíme změnit i sami sebe k lepšímu, tj. i my sebe, jako jednotlivci. Nezbývá nám všem nic jiného než, že budeme zlo v naších myslích a srdcích přeměňovat v dobro. Dobrou náladou a pozitivním myšlením se snažme nakazit celou českou společnost, národ, lid, všechny kolem sebe. Šiřme pravdu, pravme pravdu a chraňme ji až do své smrti.

Snažme se dle svého co nejlepšího svědomí a vědomí konat dobro nejen pro své blízké, svou rodinu, obec, město, kraj, ale i stát, národ a lid celé země, celé planety.

  „Vytvořme lepší svět!“  Takto se nazývá Stanovisko Hnutí za přímou demokracii k současné situaci .

S tímto stanoviskem naše Občanská iniciativa Čas na změny souhlasí a podporuje jej. Věřím, že co nejvíce lidí, iniciativ, hnutí a sdružení občanů se připojí ke společnému stanovisku a společně postavíme hráz zlu, korupci, tunelování a ožebračování lidu a státu.

   Právě v těchto dnech si vzpomínáme na hrdiny z doby před 70 léty .  70.výročí hrdinného činu našich parašutistů v roce 1942 známe díky vyprávění, z knih a filmů. Jak byl čin oněch mužů vnímán národem snad nejlépe vystihuje film Vyšší princip. Připomínáme si rovněž hrůzné fašistické pogromy na české vlastence a vyhlazování obcí Lidice, Ležáky a dalších.  I dnešní doba si žádá své hrdiny. Dnes nechceme násilí a ani násilí nepropagujeme. Chceme pouze spravedlnost a morální očistu národa a lidu. Buďme hrdým národem, hrdým na své slavné předky Karla IV., Mistra Jana Husa, Jana Žižku, Jiřího z Poděbrad, Jana Ámose Komenského a  T.G.Masaryka. Buďme hrdí na svou vlast, hymnu a vlajku. Snažme se povznést ducha sobě i dětem a generacím budoucím. Prosaďme do politiky státu morální, čestné a slušné  lidi a ty, kteří se zpronevěřili svému poslání - tunelovali, korumpovali a kradli,  předejme spravedlnosti a nechť nezávislé soudy určí jim spravedlivé tresty.  

   Závěrem mi dovolte milí občané, abych Vám i sobě popřál co nejlepší vládu, kterou už konečně si náš národ zaslouží. Moc je dle Ústavy ČR v rukou lidu. Nebojme se práva a povinnosti z toho pro nás vyplývající - využít ji a použít ji. Politikové jsou povinni sloužit lidu a vlasti a nikoliv obráceně! Ti politikové, kteří jsou na politickém výsluní a konají

ve svůj osobní prospěch nebo pro prospěch úzké skupiny  či cizí mocnosti, nemají v české vrcholové politice co pohledávat!  

Autor je mluvčím 3PD a OIČNZ

reklama

autor: Jiří Bezák - profil

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. byl položen dotaz

potíraní dezinformací

Vaše vláda chce neustále bojovat proti dezinformacím, ale zároveň šetříte ve školství. Nemáte dojem, že to nejde dohromady? A co třeba využít peníze na potírání dezinformací a dát je do školství? A co to vlastně ta dezinformace je? Co když se něco jeví jako dezinformace, ale za chvíli se ukáže, že j...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ta elektřina je moc levná! Levnější než u nás. Německo protestuje

12:00 Ta elektřina je moc levná! Levnější než u nás. Německo protestuje

Francouzi a Němci jsou ve při. Francouzi dělají, co mohou, aby flotilu svých stárnoucích jaderných r…