Děti i senioři si užili letní příměstský tábor v Komunitním centru Prádelna, říká místostarosta

25.07.2013 10:03

ROZHOVOR K letním prázdninám neodmyslitelně patří dětská dobrodružství prožitá na táborech. Jeden takový tábor pro děti a mládež byl i součástí programové nabídky „Léto s Komunitním centrem Prádelna 2013“, které se nachází v Holečkově ulici na pražském Smíchově. Již tradičně nad celou akcí přijal záštitu zástupce starosty MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, jenž odpověděl i na některé související otázky.

Děti i senioři si užili letní příměstský tábor v Komunitním centru Prádelna, říká místostarosta
Foto: Redakce
Popisek: Petr Lachnit, zástupce starosty Městské části Praha 5

O jaký tábor se jednalo a komu byl především určen?

Po zkušenosti z minulých let jsme letos opět zvolili formu příměstského tábora, kdy je pro děti připraven celodenní program, ale přespat chodí – až na samotný závěr - domů. Důvody jsou nejen finanční - náklady na dopravu a pobyt tvoří podstatnou část rozpočtu, nýbrž i organizační, protože pro rodiče dětí nevyžaduje tento typ tábora tak náročnou přípravu na vypravení dítěte jako tradiční pobytový tábor. S tím souvisí i druhá část otázky, neboť tábor byl primárně určen dětem, které se po celý rok zapojují do aktivit v rámci Komunitního centra Prádelna a většinou pocházejí se sociálně slabších rodin. Pro ně byl tedy jistě i nezanedbatelný fakt, že celý tábor včetně vstupného na různé akce hradilo Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 jako provozovatel KC prádelna a dětem se poskytlo vše zcela zdarma.  Navíc se kontinuálně využíval prostor komunitního centra pro aktivity dětí a mládeže i během prázdnin.

Můžete přiblížit samotné dění na tomto táboře?

Program tvořila pestrá nabídka aktivit v samotném komunitním centru jako taneční workshopy, audio dílna s natáčením hudebních klipů, výtvarná dílna zdobení oděvů a doplňků kovovými cvočky nebo filmový večer tematicky spojený s večerní bojovou hrou a následujícím přespáním. Velký ohlas u dětí samozřejmě vzbudila i návštěva bobové dráhy na Proseku a typicky prázdninová projížďka na šlapadlech po Vltavě. Nedílnou součástí byla i samostatná příprava závěrečné večeře a pečlivý úklid, tudíž měla účast na táboře jistě i výchovné dopady.

Jaký smysl má realizace takového tábora?

Kromě smysluplné a pro děti atraktivní činnosti, při níž jsou přirozenou a nenásilnou formou vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, schopnosti spolupráce a komunikace, přináší také velmi pozitivní vliv na zlepšení sociálních dovedností zvláště dětí ze socio-kulturně odlišného prostředí a v důsledku tak pozitivně působí na prevenci jakéhokoliv segregačního chování a přirozeně podporuje plnohodnotné fungování těchto dětí ve společnosti. Je nutno zdůraznit, že se jednalo o pokračování pravidelné systematické práce s dětmi a mládeží v Komunitním centru Prádelna, které se stalo svým způsobem i odměnou pro celoročně aktivně zapojené děti. Navíc se program tábora prolínal s letními aktivitami seniorů, takže se někteří senioři i sami zapojili do „táborového“ dění, čímž opět docházelo k prolnutí a interakci věkově i sociálně odlišných jedinců a tím k podpoře místní komunity, což tvoří jeden ze základních pilířů existence komunitního centra Prádelna.

 


 

reklama

autor: ava

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Další články z rubriky

A kdo tu zažil nenávist? Překlad do ukrajinštiny, pak les rukou. Trochu jiná Rakušanova debata

23:24 A kdo tu zažil nenávist? Překlad do ukrajinštiny, pak les rukou. Trochu jiná Rakušanova debata

Po několika debatách na různých místech v republice se ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rozhodl svo…