Fischerová, Neff a Bobošíková po varovných slovech prezidenta: Poplašná zpráva! Politici se radí a bataliony uprchlíků postupují. Otevřete Lisabonskou smlouvu

03.11.2015 21:03

ANKETA Prezident Miloš Zeman při své návštěvě Pardubického kraje učinil prognózu vývoje uprchlické krize a nastolil velmi černý scénář za situace, pokud dojde k uzavření hranice mezi Rakouskem a Německem. „Zeman hovoří bez toho, aniž by předkládal veřejnosti řešení,“ reagovala ale na jeho slova Táňa Fischerová. „Pan prezident naříká nic, co bychom neviděli dnes a denně na obrazovkách. Vždyť ani on nikdy nevystoupil aktivně proti Lisabonské smlouvě,“ kritizuje jej i bývalá europoslankyně Jana Bobošíková. Spisovateli Ondřeji Neffovi zase nedá spát jiná věc...

Fischerová, Neff a Bobošíková po varovných slovech prezidenta: Poplašná zpráva! Politici se radí a bataliony uprchlíků postupují. Otevřete Lisabonskou smlouvu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Táňa Fischerová

Třebaže se zdá, že debaty kolem uprchlíků se točí už v jakémsi kruhu, vždy přijde nové prohlášení od českého prezidenta Miloše Zemana, jež tuto problematiku postaví do nového světla. Miloš Zeman totiž během debaty se zastupiteli Pardubického kraje vyslovil nejhorší prognózu vývoje uprchlické krize a jeden její velmi černý scénář.

Anketa

Jste ochotni u sebe ubytovat uprchlíka?

2%
98%
hlasovalo: 22193 lidí

„Moje prognóza je založena na předpokladu, že dříve nebo později budou uzavřeny hranice mezi Rakouskem a Německem. V tomto okamžiku se ČR stane tranzitní zemí při přechodu do Německa. Naivní lidé říkají, že se nic nestane. Ale Německo už řeklo, že bude vracet ekonomické migranty, kteří výrazně převažují. A kam je bude vracet? Do země, odkud přišli, tedy do České republiky. Najednou zjistíme, že tady máme půl milionu uprchlíků, kteří jsou naprosto neasimilovatelní. Při půl milionu Ukrajinců bych se příliš nevzrušoval, protože ti by byli pracovití a obsadili by pracovní místa, která Češi nechtějí. Ale bohužel jde o islámské uprchlíky. Nedávno jsem se díval na fotografie dlouhých průvodů uprchlíků a počítal jsem mladé, zdravé a dobře vyhlížející muže. Vyšlo mi devadesát procet,“ konstatoval k tomu prezident.

To ale není vše, co k uprchlíkům řekl. Imigranti totiž podle něj mohou představovat potenciální nebezpečí, protože mezi nimi mohu být lidé ve službách Islámského státu.

„Maďarský prezident Áder mi nedávno řekl, že mnozí chycení uprchlíci odhazují své mobily, kde mají nejrůznější výjevy Islámského státu a nechtějí tedy, aby byli odhaleni. Není vyloučeno, že se jedná o organizovanou invazi. Uprchlíci nepřicházejí jen ze zemí, kde se bojuje, ale také z Albánie, Kosova, Senegalu, Eritreje a dalších zemí. Jsou skvěle organizováni, protože existují tisíce, možná desetitisíce převaděčů. Tohle se při spontánní akci nestane. To se stane, když se to organizuje skvělým způsobem. Nelze vyloučit, že pokud by nápor uprchlíků přesáhl určitou kritickou hranici, mohl by Evropě způsobit potíže v podobě rozvratu ekonomické, sociální, ale i politické struktury,“ vykreslil varovný scénář prezident.

Fotogalerie: - Zeman v Pardubickém kraji

Prezident Miloš Zeman během návštěvy Pardubického ...
Prezident Miloš Zeman v Pardubicích zavítal do fab...
Prezident Miloš Zeman během návštěvy Pardubického ...
Prezident Miloš Zeman během návštěvy Pardubického ...
Prezident Zeman navštívil Státní oblastní archiv v...
Prezident Zeman při debatě s občany Zámrsku na Par...

Předjímá něco, co tu není...

Politička a herečka Táňa Fischerová se ale nad jeho slovy otřásla.

„Mně se to jeví jako šíření poplašné zprávy, protože ten celý kalkul, že se něco takového stane, je předjímání něčeho, co tu není, je to strašení něčím, co tu není,“ poznamenala nejprve Fischerová pro ParlamentníListy.cz.

Podle ní je zcela mimo hlavně ten výrok Zemana, že jsou imigranti neasimilovatelní.

„On ty lidi nezná, on se s nimi v životě osobně nesetkal, tak proč o nich tak hovoří? Já jsem v kontextu toho ale nesmírně pyšná na akce naší skupiny dobrovolníků, kteří odjeli na vnejší hranice Schengenu pomáhat. Tato delegace je nejpočetnější a dělá přitom naší zemi to nejkrásnější jméno. Jsou to totiž lidé, kteří vědí, že je třeba v tuto chvíli pomoci lidem bez naděje. Proč si Zeman k sobě nepozve tyto lidi, aby zjistil, jak to ve skutečnosti je?“ otázala se dále Fischerová.

Podle ní Miloš Zeman hovoří bez toho, aniž by předkládal veřejnosti konkrétní řešení: „Je třeba azylový systém postavit na nohy tak, aby se mohla situace řešit nejenom s mocnostmi, jichž se válka na Blízkém východě týká, ale i s těmi, jimž se tato situace hodí, neboť prodej zbraní se týká všech států, které tak pod záminkou dobra činí. Navíc lidé, kteří k nám do Evropy přicházejí, nepocházejí mnohdy z těch nejchudších vrstev, takže myslet si, že nás tady vyrabují, je také liché. To vše jsou ale detaily, o něž se Miloš Zeman zřejmě vůbec nezajímá.“

Co se týče Zemanových vyjádření k Islámskému státu a k organizované invazi z Albánie, Kosova, Senegalu, Eritreje a dalších zemí, tak tady k tomu prý Fischerová nemá už vůbec slova.

„Sousloví ´organizovaná invaze´ se již ve spojitosti s imigranty mediálně používá delší dobu, takže tady v tomto samozřejmě Zeman nic nového neřekl. Jenže problém je, že tyto teorie se mohou někomu velmi hodit a tak si na této situaci přihřívá dnes a denně svou polívčičku. Ale řekněte mi, jak ty ženský s dětmi zorganizujete, aby opustily domov? Kdyby ti lidé nebyli v zoufalé situaci, tak by je přece žádná organizace na světě nemohla donutit k tomu, aby opustili něco, co funguje! Jsou to zoufalci, kteří utíkají. Že existuje množství mafiánských a převaděčských organizací, které na jejich bídě vydělávají - a bohužel se k tomu řadí i náš stát, který jim bere peníze a pak je vysadí někde se čtyřmi sty korunami - tak to je bohužel pravda. Proto bychom se měli zaměřit spíše na to, abychom tyto lidi, co na imigraci vydělávají, zlikvidovali a dali nadto přítrž i obchodu se zbraněmi,“ dodala Fischerová.

Možná jen čekáme na Bonda

Publicista a spisovatel Ondřej Neff se prý imigrantskou krizí zaobírá již delší dobu a tak uprostřed tohoto tématu není dle něj od věci se ptát na to, zda Evropa třeba nečeká na nějakého Jamese Bonda, který to vše s imigranty zarazí a zařídí.

"Já sice nejsem příznivec spikleneckých teorií, ale na toto by se mohla vymyslet vcelku snadno. Ony by pak totiž ty orgie násilí a krutosti, které předvádí Islámský stát, dostávaly nějaký reálný smysl. Samozřejmě, že tady jde primárně o to, aby byli vyděšeni lidé nejen na Blízkém východě, ale hlavně v Evropě, která má pak pocit, že musí pro tyto lidi něco mimořádného udělat i za cenu vlastního a zásadního omezení a to ještě na hranici krajních rizik," uvedl ke slovům Zemana pro ParlamentníListy.cz Neff.

Zatímco ale prý Evropa vymýšlí "své kvóty", kdesi za oponou se odehává scénář thrilleru, jehož cílem je invaze západní Evropy.

"Jako komický kompars pak v thrilleru figurují takzvaní političtí vůdci, mudrují o kvótách, které nechtějí respektovat ani ti, jichž se týkají, odmítají zasáhnout na moři, kde se topí lidé po stovkách, protože chybí mandát Rady bezpečnosti," připomněl k tomu Neff. Namísto toho, aby se řešily zásadní věci, tak všichni dle něj tráví čas poradami, aby mohli dohodnout příští schůzku na té nejvyšší úrovni a zatímco se toto děje, bataliony stovek tisíců lidí postupují.

"Jenže komu slouží obrázky, na nichž je vidět, jak přivazují lidi ke sloupům a vyhazují je pak do povětří a pečou zaživa pilota? To je něco tak šíleného, že by si to mohl vymyslet jenom nějaký hollywoodský scénárista, ale jaký to má smysl? Přitom v tomto scénáři thrilleru chybí to podstatné - totiž James Bond, který zasáhne, když už to bude vypadat na katastrofu...," zamyslel se dále spisovatel sci-fi románů.

Přesto přese všechno si ale nemyslí, že by za "organizovanou invazí" někdo konkrétní stál. "Od čeho jsou zpravodajské služby, které mají své lidi nastrčené všude možně? Kdyby to někdo řídil, tak by se to přece už muselo někde projevit?“ dodal Neff k první části Zemanova proslovu.

„Zda se ale vyplní Zemanova prognóza, která je založena na předpokladu, že dříve nebo později budou uzavřeny hranice mezi Rakouskem a Německem a my se tak staneme tranzitní zemí, tak to nevím. Až to bude, tak se k tomu můžeme vyjadřovat. Já jsem ale od začátku celé té historické události tvrdil, že je potřeba zabezpečit vnější hranici. Jiné řešení totiž nevidím, než že hranici obsadíme armádou, společnou armádou evropských států, tedy nikoliv jen padesáti policisty. To je ale náročná politická záležitost, která vyžaduje změnu myšlení a změnu politiky a to zejména u západní Evropy, která žije v iluzi, jak je svět krásný. Popravdě Evropa není vůbec připravena na to, až přibude pět miliónu lidí, pro něž nebude ani zaměstnání a ani bydlení. Že kvůli tomu nastanou bouře, protože imigranti zjistí, že se jim tady dařit nebude, tak to je nabíledni. Možná ale, že až v tomto bodě začne EU zabezpečovat své hranice Schengenu důsledněji,“ uzavřel Neff.

Příčinou všeho je Lisabonská smlouva

Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková si myslí, že Miloš Zeman neříká nic, co bychom neviděli dnes a denně na televizních obrazovkách. "Zeman podle mne nyní neudělal nic jiného, než že svým slovníkem jen shrnul známá fakta,“ myslí si Bobošíková.

„Já vám na to vše odpovím ještě jiným způsobem. Politici by totiž podle mne měli rychle vycouvat ze slepé uličky, do které vehnali své země podepsáním a schvalením Lisabonské smlouvy a měli by využít svých pravomocí nikoliv k tomu, aby sbírali body na náměstích, ale aby se snažili Lisabonskou smlouvu zejména v jejím paragrafu 48 otevřít. Už jsou na to dokonce i spojenci na mezinárodním fóru,“ upozornila ParlamentníListy.cz Bobošíková s tím, že když bude chtít někdo opravdu uprchlickou krizi řešit, tak mu k tomu nepostačí jen nějaká silná slova pronesená mezi občany.

"Při vší úctě k částečné pravdivosti Zemanových slov musím zdůraznit, že pokud by někdo opravdu chtěl v tomto něco konkrétního udělat, tak by musel na sebe vzít odpovědnost a musel by se snažit otevřít evropské smlouvy právě v tomto bolavém bodě a jít s kůží na trh. To totiž dělají státníci, nestátníci jezdí po mítincích a štvou lidi navzájem proti sobě," zmínila. Tím ale prý nechce tvrdit, že by to byl primárně Zeman, který by lidi proti sobe štval, třebaze se mu to leckdy podsouvá.

"Chtěla bych ale upozornit všechny ty, kteří Lisabonskou smlouvu schvalovali, podepisovali a podporovali - včetně současného pana prezidenta, který proti ní také nevystoupil a vyvěšoval evropskou vlajku na Pražském hradě -, že je to právě tento dokument, který umožnil, aby naše země byla v otázce kvót přehlasována a abychom nyní čelili, čemu čelíme," doplnila Jana Bobošíková.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Václav Moravec? Xaver přišel vynadat těm, co ho nemají rádi. Stálo to za to

21:10 Václav Moravec? Xaver přišel vynadat těm, co ho nemají rádi. Stálo to za to

Moderátor Luboš Xaver Veselý dostal od Českého filmového a televizního svazu FITES anticenu za nepov…