Henleinovi pohrobci, teroristé a záškodníci. Do Plzně přijíždějí sudeťáci, účastnit se má i poslankyně TOP 09. A je veselo

07.09.2016 21:59

Setkání sudetoněmeckého Landsmanšaftu, které se připravuje coby komunální kongres na tento víkend v Plzni, zavání velkou blamáží. ParlamentnímListům.cz se ozývají další lidé, kteří ač figurují v programu na pozvánce akce, byli informováni, diplomaticky řečeno, zavádějícím způsobem. A protože se připravují i poměrně masivní protesty, zdá se, že v krajském městě bude v předvolebním čase pěkně horko, protože policie nechce nechat nic náhodě…

Henleinovi pohrobci, teroristé a záškodníci. Do Plzně přijíždějí sudeťáci, účastnit se má i poslankyně TOP 09. A je veselo
Foto: David Daniel
Popisek: Bernd Posselt

Ke zkoprnělým jistě patří Češka Simona Finková, žijící v Bavorsku, která úzce spolupracuje s Plzeňským krajem a pracuje pro Landratsamt Regen. Ta byla akcí značně konsternována: „Nejdu tam jako za krajanské sdružení, ale za příhraniční spolupráci, kdy mě vyzvali, abych o tom pohovořila. A to je všechno. Co by měly udělat obce, jak je můžeme prezentovat. Oficiální pozvánku jsem ještě neviděla,“ uvedla Finková, několikrát opakující, že neví, o jakou akci jde, a že v případě, že se to setkává s takovým negativním ohlasem u veřejnosti, na akci nepřijede.

Budou dobývat město za městem…

Člen ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu a vedoucí okresní plzeňské organizace Jaroslav Bukovský k tomu pro ParlamentníListy.cz na adresu členů landsmanšaftu uvedl: „… potřebují se roztahovat do dalších měst… Je to čistě soukromá záležitost, takže do toho nikdo nemůže mluvit, nikdo to nemůže zarazit… Podle našeho názoru budou „dobývat“ jedno město za druhým v naší republice – a pak budou říkat, mějte rozum, města souhlasí, že tu jsme a že sem patříme.“ V e-mailu adresovaném PL ještě dodal následující: „Sudetům je asi zase životní prostor příliš malý, a proto jezdí uspořádávat své kongresy do zahraničí. Po skončení druhé světové války bylo vítěznými mocnostmi rozhodnuto přesídlit menšiny – německé – v prostoru Evropy – do své majority, protože tato menšina byla příčinou rozbrojů a nakonec podstatou vzniku války – ‚aby záležitosti byly vyřešeny jednou pro vždy‘. V současné Evropě sem jdou zatím menšiny, od nichž lze předpokládat daleko větší problémy.“

Henleinovi pohrobci

V oficiálním prohlášení Českého svazu bojovníků za svobodu se pak uvádí: „Vážíme si prohlubujících se a v současné době solidních a dobrých sousedských vztahů s naším sousedem – Německem – na základě tradičního soužití, které je delší než tisíc let. Vážíme si vzájemné obchodní i další spolupráce obou zemí. Ale s nelibostí jsme svědky současné provokativní akce sudetských Němců v Plzni, která je nazývána kongresem a je, pokud jsme informováni, připravena kanceláří ladsmanšaftu v Praze za podpory organizace německé menšiny v ČR a jednotlivců. Působí to dojmem jakoby důkazu ze strany sudetů, že mají opět nedostatečný životní prostor v samotném Německu, a proto pořádají výjezdní zasedání – tentokrát v Plzni. Zdůrazňujeme, že je dokázáno, že organizace sudetských Němců – landsmanšaft je přímým pokračovatelem Henleinovy strany SdP, která zabráním zbytku republiky a vytvořením protektorátu splynula s nacistickou NSDAP. Jsou to lidé a jejich potomci, kteří rozbili svoji bývalou vlast – první republiku a vyvolávanými nepokoji se výrazně přičinili o vznik druhé světové války.“

Anketa

Vážíte si Jana Rejžka?

3%
66%
hlasovalo: 6795 lidí

Teroristé a záškodníci

„Bývalí čeští Němci byli na tyto destrukční kroky a teroristické akce cvičeni a vyzbrojeni v Německu a byli záhy vyznamenáni přímo Hitlerem, a to v počtu přesahujícím jeden milion aktivních henleinovců,“ uvádí se dále v prohlášení. „To nebyli pouze někteří jednotlivci, to byl celý dnes nazývaný ‚německý kmen‘, který se postaral o zničení ekonomicky úspěšně nastartované první republiky ekonomem Rašínem. Ale aby toho nebylo málo – ti samí Němci na samém konci války pomáhali ubíjet jednotlivce na skutečných pochodech smrti vedených přes obce osídlené převážně německým obyvatelstvem a večer u piva se ‚svými úspěchy‘ chlubili svým soukmenovcům. Tyto teroristické a diverzní činy nebyly nikdy došetřeny a nebyly potrestány, protože záborem pohraničí byly tyto skutky smazány, stejně jako ukončením války jejich vlastního podílu na likvidaci lidí při pochodech smrti. Nikdy jsme za tyto hrůzné činy ze strany sudetů neslyšeli nějaké omluvy.“

Evidentní snaha: Vetřít se…

Podle ČSBS, jehož kompletní vyjádření citujeme, se dále uvádí, že současní členové ladsmanšaftu se vtírají do přízně komunálním politikům s cílem zamaskovat tyto morálně hanebné skutky svých předků snahou o instalaci pamětních desek o mnohosetletém výborném soužití Čechů a Němců na našem území. „Tyto dříve přijatelné sousedské vztahy byly zničeny fanatičností a nacionalistickým poblouzněním, kterému čeští Němci podlehli. Přesto se tito sudeti snaží o prohloubení vztahů a navázání přátelství, ale podmiňují toto vše svými kladenými požadavky vůči naší zemi a vměšují se do našich vnitřních záležitostí s cílem překrucovat skutečnosti ve svůj prospěch a ironizovat naši národní historii. Tak se přece přátelství nenavazuje. Odpovídáme: Prezidentské dekrety z doby konce války a začátku naší opětovné poválečné Československé republiky jsou nedílnou součástí našeho právního systému a rušeny nikdy nebudou.“

… a co válečné reparace, Německo?!?

V závěru prohlášení se pak připomíná doposud trvající povinnost poraženého Německa vyplývající ze závěrů konaných v rámci uspořádání Evropy na konferencích po skončení války, a to proplacení válečných reparací zemím, jež válkou byly poškozeny. Podmínka podle ČSBS, dávaná předchozími představiteli Německa – „až bude Německo sjednoceno, že se tyto záležitosti vypořádají“, ta byla již dávno splněna. A vyrovnané účty dělají přece přátele! „Navíc připomínáme, že všechny německé národní i individuální majetky  z let 1945–1947 mimo území Německa přináleží zemím, na jejichž území se tyto majetky nacházejí. Toto nebylo nikdy mezinárodně zpochybněno a navíc bylo nedávno opětovně potvrzeno Prof. Dr. Georgie E. Glosem J.S.D. – expertem mezinárodního práva u federální vlády USA.“ Přímo ironicky pak podle ČSBS působí oceňování našich některých politiků plaketou Wenzla Jaksche, německého sociálního demokrata v Československém prvorepublikovém parlamentu, který vycházel ideově z koncepce Velkého Německa, který se později stavěl přímo nepřátelsky vůči  Československu po jejím obnovení v poválečném uspořádání Evropy. Takovýto symbol  Wenzel Jaksch, který se dokonce v poválečné době přiklonil k názorům Henleina, a tedy nepřímo Hitlera – nemůže být pro vlastenecky smýšlející české politiky vyznamenáním, ale velkou urážkou. Takovéto jednání sudetů je ostudou pro celé Německo,“ končí prohlášení.

(Ne)jen spiklenecká domněnka…

Příznivcům nejrůznějších spikleneckých teorií jistě „kápneme do noty“ informací, že setkání by se měl zúčastnit rovněž starosta Městského úřadu v Poběžovicích. V tomto chodském městečku je zámek, kde žil podle internetových stránek obce „…podivínský hrabě Jan Evangelista Coudenhove Kalegi“, jenž zemřel v roce 1961. Objekt spravuje stejnojmenná nadace. Jak známo, Kalegi byl příznivcem Evropské unie a jednotného evropského státu.

Budou odpovědí policejní „manévry“?

Primátor města Martin Zrzavecký (ČSSD) pro ParlamentníListy.cz uvedl: „Situaci máme detailně popsanou. Je tu na jedné straně oficiální akce, proti ní demonstrace, která je nahlášena rovněž oficiálně, takže dvě strany, a předpokládám, že nedojde k problémům, protože jde o kultivované lidi. Na druhou stranu zvýšená pohotovost bude a už 14 dní, co jsme získali tuto informaci, se tomu věnujeme. Je to privátní akce, my ji respektujeme a zajistíme veřejný pořádek.“ Velitel městské policie Karel Mach nám lakonicky sdělil, že: „… opatření samozřejmě děláme ve spolupráci s Policií ČR. Bezpečnost občanů města bude zajištěna.“ Mezi občany se začíná spekulovat, že se chystají téměř „policejní manévry“ – ze vzduchu bude zcela jistě monitorovat akci vrtulník, připravena bude zásahová jednotka a technika včetně monitorovacího vozu krajského ředitelství Policie ČR, jehož pořizovací cena je v řádu několika milionů korun (někteří odborníci hovoří o šesti, osmi, ale také dvanácti milionech korun), „prošpikovaném sledovací a záznamovou technikou“, který se poskytuje i pro jiné kraje.

Vzhledem k tomu, že na pátek i sobotu je nahlášena protestní demonstrace v počtu sta lidí, nenechávají strážci pořádku nic náhodě. Kromě příznivců  Aliance národních sil a členů Českého svazu bojovníků za svobodu se do Plzně podle informací ParlamentníchListů.cz chystají další desítky lidí i aktivistů, aby tak vyjádřili nevoli k „privátní“ akci. Nedaleko od hotelu v centru města, kde se akce Berndta Posselta a jeho příznivců bude konat, se uskuteční mírový happening, kde nebudou chybět ani komunisté. Jejich městský výbor k tomu vydal prohlášení, ve kterém se mj. uvádí: „…odsuzujeme jednotlivé případy, kdy při odsunu sudetských Němců docházelo k násilí. Samotný odsun obyvatelstva, které se přihlásilo k Hitlerově říši, a zradilo tak Československou republiku, však považujeme za zcela adekvátní. Odsun byl výsledkem dohod vítězných mocností v Postupimi. Městský výbor KSČM v Plzni striktně odmítá jakékoliv pokusy o revize důsledků nejhoršího konfliktu v dějinách lidstva znevažující všechny oběti, oběti holocaustu, umučené a popravené v koncentračních táborech a věznicích gestapa.“

Není ostatně  vyloučeno, že si někdo z přítomných bude chtít „ručně“ vyřídit poselství návštěvníkům akce. Těch však budou podle pozvánky desítky.

Soukromá akce? „Prestižní“ akce!

Jak již ParlamentníListy.cz publikovaly v prvním článku o akci, na pozvánce je uveden starosta Prahy 7 Jan Čižinský. V sobotu se se svým příspěvkem – zdravicí představí Vladimír Lobkowicz, místostarosta městského obvodu Křimice a syn „zámeckého křimického pána“, poslance za TOP 09 Jaroslava Lobkowicze. Organizátoři také očekávají poslankyni za TOP 09 Ninu Novákovou. Mezi dalšími hosty jsou předseda Eurorfegia Egrensis Birgit Seelbinder, organizátor brněnských pochodů Jaroslav Ostrčilík, novinářka, spolupracovnice Českého rozhlasu Lída Rakušanová a další. Část, zabývající se cestou federalismu od Habsburské říše k Evropské unii pronese bývalý dlouholetý europoslanec, nejvyšší představitel Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndt Posselt, který, jak bylo v polovině března publikováno v ParlamentníchListech.cz doporučuje naší republice, aby přijala uprchlíky. Páteční úvodní řeč pronese vysokoškolský pedagog, profesor doktor Rudolf Kučera.

Topka bagatelizuje, lidovci mlčí

Plzeňská TOP 09 i KDU-ČSL se k akci nevyjadřují. Městský zastupitel, člen krajského předsednictva TOP 09 Michal Vozobule, bagatelizoval akci landsmanšaftu jako „Němci přijedou na pivo“: „Už se mně ptali kolegové z KSČM, jestli jsme je pozvali,“ rozesmál se, „... a pokud vím, tak plzeňská Topka se na této konferenci nijak nepodílí,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. To tajemník plzeňské KDU-ČSL  Oldřich Rozšafný se nechtěl vyjadřovat vůbec a odkázal nás na nejvyšší představitele strany. Odmítl „na mikrofon“ cokoliv sdělit řka, že jde „o věc vedení“.


 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Václav Fiala

Andrej Babiš byl položen dotaz

VY

Je dobré, že jste si uvědomil, že nemáte na to, být prezident, ale prý zas chcete být premiér. A co takhle skončit? Proč nechcete z politiky odejít, byť jak sám říkáte, Vaše žena a rodina by to ocenili? A určitě ne jen oni.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Půjde „na pracák“? Šarapatka pomlouval, nadával. Teď se mu slova vracejí i s úroky

19:55 Půjde „na pracák“? Šarapatka pomlouval, nadával. Teď se mu slova vracejí i s úroky

Jedním z těch, kdo se do Senátu téměř určitě nepodívá, je kandidát TOP 09 Zdeněk Šarapatka, bývalý r…