Hluk a křik ve Sněmovně, skoro se vyhánělo. „Mrtví po covid vakcíně! Odpovězte pravdu.“

20.11.2023 20:00 | Reportáž

Zvýšený počet úmrtí mladých po vakcíně proti covidu-19. Zvýšený počet mrtvic po tomtéž. Otázky, na které podle něj musí odpovědět Ministerstvo zdravotnictví, přednesl na půdě Poslanecké sněmovny lékař Vladimír Čížek. ParlamentníListy.cz byly pak přítomny tomu, jak odborný seminář rozvášnil biolog Václav Hořejší. Během jeho vystoupení se ozýval hluk a křik a z důvodu hlučení se skoro vyhánělo ze sálu. Seminář se konal pod záštitou SPD a zahajoval ho její předseda Tomio Okamura.

Hluk a křik ve Sněmovně, skoro se vyhánělo. „Mrtví po covid vakcíně! Odpovězte pravdu.“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Seminář na půdě sněmovny- Vakcinace proti onemocnění COVID-19 - současný pohled

Pod záštitou poslance Vladimíra Zlínského, člena sněmovního podvýboru pro elektronizaci ve zdravotnictví a pro evropskou zdravotní legislativu, se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnil seminář s názvem „Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled“. Proti jeho konání se ozval hlas dokonce až ze zámoří. V USA žijící český biochemik a vědecký pracovník v oboru imunologie Zdeněk Hel vyzval otevřeným dopisem předsedkyni PS Markétu Pekarovou Adamovou k tomu, aby podnikla kroky k zabránění této konference na půdě Parlamentu, protože by to bylo „účelové zneužití veřejné instituce pro propagaci zájmů skupin, jejichž činnost může způsobit celospolečenské škody“, když její protagonisté „dlouhodobě rozšiřují antivaxerské misinformace a lži, například že očkování proti covidu-19 způsobuje neplodnost a výrazně snižuje počet narozených dětí“.

Šéfka Sněmovny se ve své odpovědi vyjádřila v tom smyslu, že rozhodování o konání konference není v její působnosti, ale s názory těch, kteří na ní vystoupí, nesouzní. V reakci na otevřený Helův dopis odvolal svou účast epidemiolog Roman Prymula, který byl v covidovém období krátce ministrem zdravotnictví. Zdůvodnil to i výběrem přednášejících. Určitě byla škoda, že své názory nepřišel konfrontovat s pohledy a zkušenostmi jiných expertů. Odborný seminář byl směřován k analýze proticovidových opatření v České republice se zaměřením na problematiku účinnosti a bezpečnosti vakcinace včetně prezentace konkrétních klinických případů z lékařské praxe. Tématem semináře bylo jak odborné posouzení praktických postupů v době covidové krize, tak návrhy doporučení, jak postupovat v případné podobné krizi v budoucnu.

V Anglii narostla u mladých úmrtnost po čtvrté dávce

Anketa

Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu?

2%
86%
hlasovalo: 12742 lidí

Ministerstvo zdravotnictví dnes již nešíří dezinformace na webu, ale k ožehavým otázkám nadále mlčí. Proto první z vystupujících, specialista v oboru vnitřního lékařství a angiologie Vladimír Čížek, navrhl, aby Ministerstvo zdravotnictví a vakcinologická společnost zodpověděly několik otázek. „Vyslovuji zde podezření, že nežádoucí účinky po těchto vakcínách jsou mnohem častější a závažnější, než se nám snaží farmaceutické firmy namluvit,“ prohlásil Vladimír Čížek. Proto požádal poslance, senátory, rozumné novináře a další, aby pomohli prolomit hráz mlčení. Na základní lékařskou zásadu primum non nocere se totiž podle něj u nás v posledních letech zcela zapomnělo.

Následně přednesl otázky, na které by mělo jak Ministerstvo zdravotnictví, tak vakcinologická společnost reagovat. Jak si vysvětlujete fakt, že v Anglii narostla úmrtnost po čtvrté dávce (nejvíce ve věku 18 až 39 let), a to šestinásobně? Četli jste zprávy o náhlých srdečních úmrtích u dosud zdravých lidí, k nimž dochází několik dní až týdnů po očkování? Víte o tom, že chlapci ve věku 12 až 17 let mají výskyt myokarditid až 162 na milion a že riziko myokarditidy je pro ně vyšší než riziko hospitalizace kvůli covidu? Jak si vysvětlujete náhlý a přetrvávající pokles porodnosti v mnoha zemích včetně České republiky?

Současné podání vakcín zvýšilo riziko mozkové mrtvice

Četli jste dánskou práci o kontaminaci vakcín a o neuvěřitelně vysokém výskytu nežádoucích účinků u lidí naočkovaných těmito kontaminovanými šaržemi? Znáte clevelandskou studii, která u zdravotníků prokázala, že čím více dávek dostali, tím častěji dostali i covid? Víte, že podle SPC vakcíny Comirnaty neexistují žádné informace o jejím podání současně s jinou vakcínou, byť by byla každá z nich podána do jiného ramene? Víte, že současné podání (bivalentní + chřipkové) zvýšilo podle studie Yun Lu a kol. riziko mozkové mrtvice u starších lidí? Objevily se indicie, že firma Pfizer znala a zatajila informace o kontaminaci vakcín plazmidovou DNA a promotorem viru SV40 (to znamená, že prodávaná vakcína je jiná než schválená vakcína). Jaké stanovisko k této informaci zaujmete?

Zatímco Roman Prymula se očekávané přesily opačných názorů zalekl, mezi přítomnými nechyběl molekulární imunolog, mikrobiolog, biochemik a vysokoškolský pedagog Václav Hořejší, který byl jednou z nejznámějších mediálních tváří dvouletého covidového období. Svůj příspěvek začal odkazem na úvodní slovo, které na semináři přednesl předseda SPD. „Pan Okamura ve svém počátečním vystoupení říkal, že vláda to špatně zvládla. To je pravda, s tím souhlasím, ale z úplně jiných důvodů, než jak to říkal on. Měli bychom si uvědomit, že po dlouhou dobu byla naše země na úplně prvním místě z hlediska toho, kolik lidí na to umíralo. A to kvůli tomu, jak špatně byla prováděna ta epidemiologická opatření, jak málo lidí se nechávalo očkovat,“ konstatoval molekulární imunolog Václav Hořejší.

Nikdo nepopíral, že závažné následky po očkování existují

Připomněl, že jsme nakonec skončili na devátém místě ve světě, což je pořád hrozné. „U nás zemřelo podle mého názoru zbytečně moc lidí, přes čtyřicet tisíc, zatímco v zemích, kde to zvládli lépe, těch obětí na počet obyvatel bylo nejméně třikrát až čtyřikrát méně. Slyšeli jsme tady ta emocionální vystoupení lidí, kteří se domnívají, nebo možná oprávněně domnívají, že byli těžce poškození tím očkováním. To je strašně smutné, určitě k takovým případům docházelo. Ale já bych chtěl zdůraznit, že nikdo nikdy nepopíral, že závažné následky po očkování mohou nastat. To nikdo nikdy nepopíral. Důležité je, že podle všech vědeckých poznatků to je tak, že závažných komplikací, onemocnění, a dokonce úmrtí je řádově méně než těch poškození, která vznikla v důsledku očkování,“ dušoval se biochemik.

Tato jeho slova vyvolala v sále velké pozdvižení. Ostrá slova na hlavu Václava Hořejšího od přítomných jen pršela. „Mohu pokračovat, nebo už nechcete, abych dál povídal?“ reagoval, ale v sále klid nenastal. „Budu moci mluvit, nebo mě budete přerušovat? Tak já přestanu, nemá to smysl,“ hlesl rezignovaně. Řídící schůze pak na chvíli zjednala pořádek. „Chtěl bych hlavně zdůraznit to, proč byla přijímána protiepidemická opatření a proč bylo doporučováno – a skutečně se dá říci – i vynucováno očkování. Bylo to kvůli tomu, a to si jistě pamatujete, že hrozilo zahlcení našich nemocnic, kolaps našeho zdravotnictví, a kvůli tomu to bylo děláno,“ tvrdil imunolog a vřava v sále ještě vzrostla. Řídící schůze pak varovala, že kdo bude nadále narušovat průběh semináře, bude muset opustit sál.

Rozumní lidé, kteří věří těm odborníkům, pořád tvoří většinu

„Z těch předchozích vystoupení vyplývalo, zvláště po vystoupení lidí, kteří tím byli postiženi – a já skutečně lituji, že to tak dopadlo, bohužel k takovým případům dochází – jako by bylo lepší, kdyby se žádné očkování nekonalo a kdybychom se spolehli na takzvané promoření. Kdyby tomu tak bylo, tak by těch mrtvých u nás nebylo čtyřicet tisíc, ale nejméně sto tisíc. To je zcela jasné. Ve světové literatuře, kterou pozorně sleduji, se tohle jasně dokazuje. Například všechny klinické studie, které vedly ke schválení těch očkovacích látek, byly schvalovány kompetentními orgány, ve kterých zasedají světoví odborníci. A chci upozornit na to, že v žádné zemi na světě neexistují odborné lékařské společnosti imunologické, vakcinologické a ostatní relevantní, které by zpochybňovaly důležitost očkování,“ podotkl Václav Hořejší.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec

Ujistil, že všechny odborné společnosti a nejméně 90 procent skutečných odborníků v těchto oborech zastává názor o pozitivitě očkování a o tom, že pozitivní přínosy očkování dalece, nejméně desetinásobně, převyšují nežádoucí účinky očkování. „Jsem rád za to, že velká většina naší odborné veřejnosti má stejný názor jako já. To je fakt. U té laické veřejnosti je to horší. Tam je to možná tak, že to je jenom dva ku jedné, že ti rozumní lidé, kteří věří těm odborníkům, pořád tvoří většinu, ale bohužel podle mého názoru pořád malou většinu. A na závěr dodám, že bych velice uvítal, kdyby podobný seminář byl uspořádaný v nějaké jiné režii. Tedy aby na něm nebyli zastoupeni pouze ti, které já označuji jako antivaxery, ale aby na něm byla důsledně reprezentovaná ta odborná většina, ke které patřím i já,“ uzavřel Václav Hořejší, jehož vystoupení vzbudilo ohromné negativní emoce u většiny přítomných.

Podrobnější reportáž z akce přinesou ParlamentníListy.cz v úterý.

reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

změny ve smlouvách

Dobrý den, nechápu, jak piráti mohou podpořit pro nás tak nevýhodné změny zakládajících smluv EU. Nebo myslíte, že jsou pro nás výhodné? A kdyby byly změny schváleny, neměli bysme jako občané mít pak možnost rozhodnout, zda chceme v EU nadále zůstávat? Myslíte, že změny projdou?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nikdo nesmí zdrhnout, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseSunvukung , 21.11.2023 6:07:27
To co provedli dětem a starým lidem je neodpustitelné.

|  16 |  0

Další články z rubriky

Nátlak a ataky na Václava Moravce, hrozil se bývalý předseda. A co můžeme v Radě ČT čekat s novou šestkou ze Senátu?

8:16 Nátlak a ataky na Václava Moravce, hrozil se bývalý předseda. A co můžeme v Radě ČT čekat s novou šestkou ze Senátu?

TÝDEN V MÉDIÍCH Stávka pracovníků ve školství potvrdila, že jsme opět v situaci, kdy rozlišujeme rež…