Jana Černochová o demonstracích proti islámu, podplukovníku Obrtelovi a úspěších vlád ODS

2. 2. 2015 18:51

Na to, proč se účastní demonstrací požadujících zákaz islámu v naší zemi, zda by mělo být trestné požadovat zavedení šaríi v ČR, jaké změny potřebuje česká armáda, zda by v případě ohrožení aktivně bránila svou zemi i na řadu dalších dotazů, které jí položili čtenáři serveru ParlamentníListy.cz, odpověděla dnes poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) na svém profilu na zmíněném webu.

Jana Černochová o demonstracích proti islámu, podplukovníku Obrtelovi a úspěších vlád ODS
Foto: Archiv J. Černochové
Popisek: Jana Černochová
reklama

Anketa

Kterého politika ČSSD máte nejraději?

3%
0%
38%
0%
5%
0%
23%
hlasovalo: 21854 lidí

První dnes zodpovězený dotaz se týkal její účasti na pražské demonstraci iniciativy Islám v ČR nechceme. "Proč se zúčastňujete demonstrací pravicových extremistů a populistů s fašizoidními názory?“ ptal se čtenář. Poslankyně odmítla, že by byla zastáncem paušální perzekuce jakékoliv etnické či náboženské skupiny. "Na zmíněnou demonstraci jsem nešla proto, abych podporovala jakékoliv extremistické či fašizoidní tendence. Svoboda náboženského vyznání je pro mne nedotknutelná,“ uvedla.

Řešením nemůže být to, že politici se budou tvářit, že se nic neděje

Proč se tedy oné kontroverzně vnímané demonstrace zúčastnila? "Jako zákonodárce cítím povinnost naslouchat obavám veřejnosti a nedopustit, aby tyto obavy vedly k posilování extremistických politických uskupení. Skutečnost, že se naše společnost potýká a bude potýkat s projevy náboženského fundamentalismu, je nepopíratelná, stejně jako fakt, že jejich zdrojem mohou být frustrace imigrantských skupin izolovaných od zbytku společnosti napříč celou Evropou,“ konstatovala.

Podle Černochové řešením této situace není, že se politická reprezentace bude tvářit, jakoby se nic nedělo a pod rouškou politické korektnosti bude odmítat o těchto otázkách vůbec diskutovat. "V žádném případě nejde o to, komukoliv zakazovat vyznávat jakékoliv náboženství. Jde jen o to, eliminovat takové prvky islámu (či jakéhokoliv jiného náboženství), které mohou ohrožovat základy naší civilizace a nejsou slučitelné s demokracií,“ dodala.

Právo šaría je již nyní v mnoha aspektech neslučitelné s českým právním řádem

Čtenáře A. Neubauera zajímalo, zda by nemělo být trestným činem již vyžadování zavést v naší zemi právo šaría. "Vždyť jde o šíření zášti a nenávisti z náboženských, národnostních a rasových důvodů. Na to máme přeci paragrafy,“ uvedl čtenář, který si myslí, že přivírání očí některých našich politiků nad tímto problémem je trestuhodné. "Muslimové nemají ve svém slovníku slovo tolerance a půjdou nám po krku, až se budou cítit silnější,“ obává se Neubauer. Černochová přiznala, že právo šaría je s naším právním řádem v mnoha aspektech již nyní neslučitelné, a proto je i postižitelné. "Nemyslím si, že by bylo nutné v této věci přijímat jakýkoliv nový zákon, jde jen o důslednější vymáhání stávající legislativy,“ domnívá se politička.

Další dotaz se týkal toho, jak zlepšit obranyschopnost naší země. Čtenářka tím narážela na to, že Černochová je členkou sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost. Poslankyně souhlasila se čtenářkou v tom, že bývalí vojáci jsou vedle dobrovolných aktivních záložáků součástí aktivní zálohy. "Ta je však skutečnou zálohou až pro případ přímého ohrožení státu. Vedle aktivní zálohy, která není početná a měla by se jistě rozšiřovat, však potřebujeme rovněž větší počet vojáků v aktivní (profesionální) službě,“ uvedla poslankyně.

Přímou odpovědnost za řešení problémů armády má současné vedení Ministerstva obrany

Za důležité považuje i to, aby tito vojáci měli funkční kariérní řád a odpovídající zázemí a vybavení. "Funkční kariérní řád je, věřím, zabezpečen schválenou novelou zákona o vojácích z povolání, která vznikala ještě v době, kdy MO vedl Alexandr Vondra. Vše ostatní je především o penězích a jejich smysluplném využití – tedy modernizace a zajištění dostatečného množství techniky, zabezpečení výstrojního materiálu, zbraní a střeliva, obnova vojenských areálů atd.,“ konstatovala politička s tím, že armáda jednoznačně vyžaduje koncepční uvažování s ohledem na aktuální mezinárodně-bezpečnostní situaci a na naše spojenecké závazky a naše možnosti.

"Přímá odpovědnost za řešení problémů armády však neleží na našich bedrech, ale je především odpovědností stávajícího vedení MO a vlády. Jako členka výboru pro obranu se snažím důsledně dbát na to, aby finanční prostředky na obranu naší země byly vynakládány co nejsmysluplněji a aby naše armáda byla funkčním, akceschopným a spolehlivým partnerem našich spojenců,“ dodala poslankyně.

Odpověděla i na stesk jednoho ze čtenářů, který českou armádu považuje za armádu žoldnéřů. "Tou se stala v okamžiku, kdy byla v rámci sil NATO nasazena mimo území členských zemí NATO,“ uvedl čtenář. Černochová naopak považuje vstup do NATO za jeden z nejvýznamnějších milníků našich novodobých dějin.

Při posledních povodních jsem byla na nohou bez minuty spánku 60 hodin

Jiný čtenář poslankyni vyzval, aby šla příkladem a vzdala se své funkce a místo ní šla se zbraní vykonávat svou vlasteneckou povinnost. "Ale to neuděláte, protože především profit je vám milejší jak vámi proklamované vlastenectví,“ nebral si čtenář servítky. Černochová zdůraznila, že tím, že vykonává funkci starostky, se nechce vyhnout jakékoliv odpovědnosti za obranu naší země. "K obraně naší země, v rámci aktivních záloh, jsem se přihlásila, bohužel mi bylo odpovězeno, že po dobu výkonu mandátu starostky to podle platné legislativy v případě starostů, primátorů, hejtmanů atd. není možné, protože když nastane 'mimořádná' událost, tak je mojí povinností řídit příslušný krizový štáb, zajišťovat evakuaci osob, zásobování a řadu jiných logistických věcí, které vyplývají ze zákona o krizovém řízení,“ vysvětlila.

Otázky a odpovědi Jany Černochové zde

Z výše uvedeného je podle ní jasné, že by ve spolupráci s dalšími složkami - armádou, policií, hasiči, vládou, krajem - zajišťovala logistiku podle příslušné legislativy a byla by součástí krizového štábu. "Ostatně: zažila jsem si už 3x, ať už jako místostarostka nebo starostka, na radnici povodně, takže z praxe velmi dobře vím, co krizové řízení obnáší. Při těch posledních jsem byla na nohou bez minuty spánku 60 hodin,“ dodala.

Západ není tím, kdo by v rozporu s mezinárodním právem anektoval část území jiného státu

Odpověděla i čtenáři, který poukázal na to, že čím dál větší část lidí je přesvědčena, že eskalaci napětí v Evropě má na svědomí Západ s USA v čele. A že lidé "jejich lživou a agresivní politiku odmítají“. "Proč by měli občané za TUTO odmítanou politiku případně pokládat své životy?“ ptal se rozhořčený čtenář. Jeho přesvědčení Černochová nesdílí. "Skutečnost, že část společnosti tento postoj zastává, ještě neznamená, že jde o objektivní pravdu. Domnívám se, že existuje nespočet důvodů, proč bychom měli hájit hodnoty západního, euroatlantického společenství. Vážím si toho, že žijeme ve svobodě, demokracii, ale i materiálním dostatku. A pokud jde o eskalaci napětí v Evropě, Západ není tím, kdo by v rozporu s mezinárodním právem anektoval část území jiného suverénního státu,“ uvedla v odpovědi na zmíněný dotaz.

Další čtenář kritizoval Černochovou za její angažmá ve věci islamismu. Myslí si totiž, že Česko daleko více tíží jiné problémy. "Proč nejste tak aktivní i v tomto směru? Slibovali jste hory doly a za 7 let vlády jste spíš dokázali napáchat v našem státě naprostý chaos. Podotýkám, že nejsem ani příznivec současné vlády, ale horší než ta vaše snad být ani nemůže,“ napsal čtenář.

Současná koalice nás vrací o mnoho let zpět

Černochová přiznala, že netvrdí, že problém islamismu je jediným problémem naší společnosti. V hodnocení Topolánkovy a Nečasovy vlády se čtenářem ale nesouhlasí. "A jsem přesvědčena, že historie mi dá za pravdu. Byla to právě snaha minulé vlády o zkrocení státních výdajů, která vedla k tomu, že v loňském roce prvně po 20 letech poklesl státní dluh. Právě za vlád s účastí ODS došlo k velkému posunu např. v elektronizaci státní správy, modernizaci policie či depolitizaci justice. Nechci tvrdit, že výkon pravicových vlád byl stoprocentní, nicméně domnívám se, že současná vládní koalice nás vrací o mnoho let nazpět,“ uvedla.

I nyní mohou úřady demonstraci zakázat

Zákonodárkyně ODS odpověděla na dotaz čtenáře, který předpokládal, že se Černochová mýlila, když v rozhovoru pro Lidové noviny 24. ledna 2015 uvedla, že naše úřady nikomu, kdo otevřeně hlásá nenávist, demonstraci nepovolí. "Jste si jako zákonodárce tohoto státu vědoma skutečnosti, že k demonstraci není potřeba povolení?“ ptal se čtenář. Černochová souhlasila s tím, že k organizaci demonstrace není třeba povolení. "Každý organizátor demonstrace má však ohlašovací povinnost a její pořádání může příslušný úřad zakázat,“ vysvětlila.

Necítím se být odpovědna za činy jiných politiků

Politička odpověděla i čtenáři, který prokázal jistou neústupnost, protože tvrdil, že prvně jím položený dotaz z profilu poslankyně Černochové zmizel.

"Jakým způsobem se vy osobně budete podílet na škodách (ekonomických, o sociálních ani nemluvě, ale to by asi nešlo), které způsobila ODS, jejíž jste členkou?“ uvedl čtenář s tím, že nemá na mysli nekonkrétní tunely, ale konkrétní kauzy, v nichž byli odsouzeni členové ODS. Poukázal na dříve zveřejněný názor poslankyně, která uvedla, že bývalý voják, člen zahraničních misí, proto, že vrátil vyznamenání, by měl vrátit i výsluhy. "Já se ptám, jak nahradíte škody, které jste mu způsobili?“

"Případ podplukovníka Obrtela a politické kauzy jsou přeci naprosto odlišné záležitosti. Pokud byl kterýkoliv z politiků odsouzen v nějaké kauze (bez ohledu na to, z jaké byl politické strany), není důvod k uplatňování kolektivní viny. Já osobně jsem se žádné zpronevěry nedopustila a necítím se být odpovědna za činy jiných politiků,“ odpověděla poslankyně.

Kam pošlete svých 48 neoprávněných výplat?

Zmíněný čtenář měl na političku ještě jednu, poměrně provokativní otázku: "Až odejdete z Parlamentu bez toho, že byste prosadila cokoliv z vašich volebních slibů, na který účet převedete svých 48 neoprávněných výplat?“ uvedl čtenář s tím, že prosí o nemazání jeho otázky, jinak pohrozil, že se v Parlamentu zeptá oficiální cestou a zmíní, že se odpovědi vyhýbá. "Do Poslanecké sněmovny jsem byla zvolena na základě demokratických voleb, a co se týče mé poslanecké práce, nemám se zač stydět, protože se jí věnuji naplno. Proto nemám důvod cokoli vracet. ODS i já jednáme v Poslanecké sněmovně v souladu s naším předvolebním programem, jako opoziční strana ale máme samozřejmě omezené možnosti naše priority prosadit,“ uvedla Černochová a připomněla, že vzhledem k tomu, že působí zároveň jako starostka Prahy 2, přispívá pravidelně částí svých příjmů na charitativní účely.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: vam

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svět potřebuje Hitlera, vzkázal Izraeli korespondent CNN. Vyletěl a je šťastný

14:50 Svět potřebuje Hitlera, vzkázal Izraeli korespondent CNN. Vyletěl a je šťastný

Pákistánský novinář Adeel Raja má ohledně izraelsko-palestinského konfliktu jasno. „Dnešní svět potř…