Úřad pro ochranu osobních údajů chrání občany před institucemi

19.03.2014 11:20

„Práce Úřadu pro ochranu osobních údajů nespočívá pouze ve vyřizování jednotlivých stížností občanů. Úřad se soustřeďuje také na problémy, které souvisejí například s velkými databázemi, jejichž chod nemůže jednotlivý občan ovlivnit, přesto se takové databáze dotýkají jeho svobody,“ vysvětluje význam Úřadu pro ochranu osobních údajů jeho předseda RNDr. Igor Němec.

Úřad pro ochranu osobních údajů chrání občany před institucemi
Foto: Archiv
Popisek: Ilustrační foto

„Například to souvisí s právem rozhodovat sám o sobě, o tom, co ze svého soukromí chci vyměnit za určitou službu, která mi bude poskytnuta. Stále se opakují stížnosti, odkud získala ta či ona společnost moje osobní údaje nebo já si nepřeju, abych byl oslovován,“ zmiňuje Igor Němec v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vznikl na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v roce 2000. Jeho základním posláním je garantovat to, že ustavení zmíněného zákona budou dodržována, a porušení zákonných ustanovení postihovat.

V čele Úřadu stojí předseda, který je jmenován (a případně odvoláván) prezidentem republiky na návrh Senátu na nejdéle dvě po sobě jdoucí pětiletá období. Od srpna 2005 stojí v čele ÚOOÚ RNDr. Igor Němec, druhé funkční období mu končí v příštím roce.

Kontrolní činnost za ÚOOÚ vykonávají inspektoři a pověření pracovníci. Inspektoři jsou rovněž jmenováni (a případně odvoláváni) prezidentem republiky na návrh Senátu, v tomto případě na 10 let a může se tak stát i opakovaně.

Maximální výše pokuty za po porušení zákona o ochraně osobních údajů je 10 mil. Kč. Nejvyšší dosud udělená pokuta ÚOOÚ byla 2,5 mil. jedné bankovní instituci. Tomu, kdo při kontrole neposkytne součinnost, hrozí pokuta 25 000 Kč, a to i opakovaně.

Úřad pro ochranu osobních údajů je nezávislý orgán, do jehož činnosti lze vstoupit pouze na základě zákona. Jeho činnost je hrazena za zvláštní kapitoly státního rozpočtu.

Činnost ÚOOÚ v číslech (Výroční zpráva 2013): 2994 dotazů v rámci ČR, 3013 konzultací (mj. 1863 fyzickým osobám), 1336 přijatých podnětů, 7428 podnětů na nevyžádaná obchodní sdělení, zahájeno 229, ukončeno 165 kontrol, vedeno 165 správních a přestupkových řízení, na rozhodnutí Úřadu bylo podáno 18 soudních žalob (v nichž se Úřad sám hájí); zaregistrováno bylo 5169 oznámení o zpracování osobních údajů (správci dat), připomínkováno 164 zákony a právní předpisy.

Jak, kdy a proč se občané obracejí na Úřad pro ochranu osobních údajů?

Jak postupovat

1) ... chcete-li podat podnět nebo stížnost na porušení zákona o ochraně osobních údajů

Každý, kdo zjistí, nebo má důvodné podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem na ochranu jeho soukromého a osobního života a v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů - mimo jiné jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné, přesahují účel, pro který byly požadovány - má právo obrátit se na Úřad s podáním. Podání by mělo obsahovat takové konkrétní informace, aby při následném řešení mohl být bez prodlení zvolen účinný a cílený postup.

Podnět lze podat i anonymně na adresu Úřad a zaslat ho také elektronickou cestou na adresu posta@uoou.cz.

2) … chcete-li podat stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení

Působnost Úřadu mj. spočívá ve výkonu dozoru nad šířením nevyžádaných obchodních sdělení prováděným v rámci podnikatelské činnosti.

Podání adresovaná Úřadu musí směřovat proti obchodním sdělením za následujících předpokladů: obchodní sdělení bylo učiněno zejména elektronickou poštou, telefonem anebo faxem, z jeho obsahu vyplývá, že podporuje zboží či služby nebo image podnikatelského subjektu. Do působnosti Úřadu nenáleží šíření obchodního sdělení podporujícího zboží, služby anebo image osob vykonávajících regulované činnosti (např. lékaři, advokáti apod.).

Pro stížnost lze využít formulář nebo telefon.

3) … chcete-li podat oznámení o zpracování osobních údajů

Registrační povinnost je upravena § 16 zákona, podle něhož oznamovací povinnosti podléhá každé zpracování osobních údajů prováděné správcem, na které není možné aplikovat některou z výjimek z této povinnosti upravených v § 18 zákona o ochraně osobních údajů. Je nutno zdůraznit, že povinností správce je zpracování (podléhající oznamovací povinnosti) oznámit Úřadu ještě před jeho samotným zahájením.

Oznámení se podává pomocí registračního formuláře.

4) … potřebujete-li předat osobní údaje do zahraničí

Především není dovoleno omezovat volný pohyb osobních údajů, pokud dochází k předání osobních údajů do členského státu Evropské unie. Do ostatních (tzv. třetích) zemí mohou být osobní údaje předány, pokud zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá ze smluvních závazků ČR, nebo na základě zvláštních rozhodnutí EU, o nichž Úřad informuje ve svém Věstníku. O výjimkách z těchto pravidel pojednává § 27 zákona o ochraně osobních údajů. Předání osobních údajů do zahraničí v takových případech prochází většinou povolovacím řízením Úřadu.

5) … potřebujete-li informaci nebo konzultaci k problému, s nímž jste se setkali v souvislosti s ochranou osobních údajů

Obraťte se na Úřad písemně nebo elektronicky (posta@uoou.cz) s co nejpřesnějším popisem problému, který potřebujete objasnit.

Osobní konzultaci je nutno dohovořit předem telefonicky na tel. čísle: 234 665 212.

6) … potřebujete-li podat oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů podle zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích)

V rubrice webu Úřadu Oznámení podle zákona č. 127/2005 Sb. naleznete formulář, který je třeba vyplnit, příslušný návod k vyplnění i podrobné vysvětlení k uvedenému problému.

Partner článku

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: red

Bc. Markéta Gregorová byl položen dotaz

Nový nástroj, jak mluvit do evropských pravidel. Piráti spouští unikátní web

Děláte si z nás legraci? Jak vám věřit, že chcete dělat něco pro lidi? Hlasujete pro věci, které lidi ani tato vláda neschvaluje, jako například zákaz spalovacích motorů. Nebo vy jste si mezi občany ČR udělali nějaký průzkum nebo analýzu, že si zákaz aut se spalovacími motory přejí? Jednou určitě, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Pane prezidente, jak je to s tou „upřímností“? Senátorka Hamplová popsala, co zažívá na vlastní kůži

4:45 Pane prezidente, jak je to s tou „upřímností“? Senátorka Hamplová popsala, co zažívá na vlastní kůži

„Tedy upřímnost ano, ale jen souhlasná? To je trochu v rozporu s dalším příslibem, že Petr Pavel chc…