Voliči nás drží na zemi, je to závazek, říká turnovská starostka

09.11.2012 12:40

ROZHOVOR Starostka Turnova PhDr. Hana Maierová tuto funkci nevykonává poprvé, starostovala už od roku 2006 a nyní se na svůj post vrátila. Bývalá předlistopadová členka KSČ byla v roce 1994 zvolena do Zastupitelstva města Turnova a od téhož roku zasedá v městské radě. Roku 1999 ukončila svou pracovní činnost historičky – archivářky v Muzeu Českého ráje v Turnově a stala se místostarostkou města. Tou byla až do zvolení starostkou Turnova v roce 2006. Nyní v krajských volbách kandidovala za Starosty pro Liberecký kraj, kteří volby vyhráli. Toto vítězství však paní starostka považuje spíše za závazek, než důvod k bouřlivým oslavám. V rozhovoru ale byla řeč hlavně o problémech Turnova.

Voliči nás drží na zemi, je to závazek, říká turnovská starostka
Foto: Turnov
Popisek: Starostka Turnova PhDr. Hana Maierová
reklama

V krajských volbách jste kandidovala za Starosty pro Liberecký kraj, kterým se podařilo volby vyhrát. Jak výsledek voleb vnímáte, co je podle Vás příčinou úspěchu? A jak byste hodnotila volební (ne)účast a celkové vítězství levice spolu s posílením komunistů?

Z volebního úspěchu SLK mám samozřejmě radost, ačkoli současně jej při dané volební účasti nijak nepřeceňuji. Přistupuji k němu spíše s pokorou velkého závazku vůči voličům, tedy dokázat, že své představy já i všichni kolegové budeme umět naplňovat. Snad lze ale tento výsledek  vnímat i jako určité uznání práce všech starostů v obcích a městech. Jsme každodenně v konfrontaci s realitou různorodých problémů, které musíme řešit. Setrvalá kontrola ze strany našich občanů a neustálá komunikace s nimi nás drží „na zemi“. Je zřejmé, že alespoň část těchto občanů dokáže naši práci ocenit.

Nechuť občanů jít k volbám a jejich příklon k levici vnímám jako reakci na současné vládní reformy, které většinou nebyly dostatečně vysvětlovány a jejichž realizace má dopad snad na každého občana. K tomu si přidejme nejrůznější kauzy podvodů a korupce v nejvyšších patrech naší politiky. Na občana pak nutně musí dopadat pocit, že se vše řeší na úkor jeho životní úrovně bez toho, aby se odstraňovaly příčiny problémů.

Co si slibujete od toho, že z Vašich řad vzejde nejspíš nový hejtman? Jaký je teď zásadní problém, který je potřeba řešit ve Vašem kraji?

Martin Půta je zkušený a úspěšný komunální politik, který zároveň absolvoval jedno volební období v krajském zastupitelstvu v opozici, takže velmi důkladně zná problémy kraje a přesně ví, čeho se musí ve své práci vyvarovat. Jsem přesvědčena, že jeho předností bude zájem o vzájemnou komunikaci napříč politickým spektrem nejen v zastupitelstvu, ale v rámci Libereckého kraje vůbec, zájem o co nejširší spolupráci. Umí lidi spojovat a přivést ke společné práci. V tom vidím, že by mohla být velká pozitivní  změna proti minulému období.

Zásadních problémů je více – např. oblast dopravy obsahuje hned celou řadu ožehavých témat, které bude nutné okamžitě řešit. Chybí koncepční řešení sociální a zdravotní oblasti a také školství, což bude vyžadovat samozřejmě delší časový prostor. Na druhou stranu uvedeme neprodleně do praxe opatření jednodušší, která u nás v mnoha obcích a městech fungují bezproblémově,  jako jsou např. jasné směrnice pro transparentní výběrová řízení s daleko přísnějšími limity než požaduje zákon,  zveřejňování smluv, včasné zveřejňování všech podkladů před jednáním  zastupitelstva atd.

Turnovští voliči se v rámci voleb také mobilizovali a kroužkovali Turnovany na kandidátkách napříč stranami. Do krajského zastupitelstva se tak kromě Vás, jež jste u Starostů poskočila na 3. místo, dostali i dva z pěti členů ODS - místostarosta města Špetlík a ředitel nemocnice Sláma. Jak větší zastoupení Turnovanů v krajském zastupitelstvu pomůže městu?

V uplynulém volebním období jsme silně negativně pociťovali nedostatečné zastoupení našeho města a regionu ve vedení kraje a v krajském zastupitelstvu při řešení důležitých problémů. Pro krajské politiky jsme stáli  naprosto na okraji zájmu – uvedu např. jen řešení rychlostní komunikace S5(R/35) nebo obchvatu na Semily v oblasti územního plánování, necitlivé řešení optimalizace středních škol či ohrožení turnovské nemocnice. Proto si vážím toho, že voliči vyslyšeli naše výzvy a preferenčními hlasy posunuli do krajského zastupitelstva daleko větší počet svých zástupců, než tomu bylo kdykoli dříve. Věřím, že takto mnohé společně dokážeme nejen pro kraj, ale i pro náš region vykonat.

Metylalkohol, hrozba, která si stále vybírá svou daň, zabil v Česku již 30 lidí. Jak celou situaci s otravou metylalkoholem vnímáte? Co je podle Vás příčinou, a souhlasíte s navrhovanými legislativními opatřeními vlády, která se zatím nezdají být účinná?

Celá tato záležitost je odrazem dlouhodobého selhání kontrolních systémů, jejich nedostatečnosti a předpokládám i rozbujelé korupce. Proto snad ani nelze očekávat, že by přijaté opatření byla okamžitě účinná. Opatření by měla být co nejpřísnější.

K poslednímu říjnovému dni podal v souvislosti se zatčením náměstka Vladimíra Šišky demisi ministr Drábek. Co na jeho rezignaci říkáte a jak byste jej jako ministra ve funkci hodnotila?

Ačkoli je rezignace ministra v tradičních demokratických zemích v takovýchto případech obvyklá, u nás se tak děje jen velmi zřídka. Proto tento krok ministra Drábka oceňuji kladně. Ne už tak kroky, které učinilo doposud jeho ministerstvo. Jako komunální politik velmi negativně hodnotím ty změny, které zrušily systémy, jež byly nedlouho před tím zavedeny a konečně se „usadily“ a začaly v praxi dobře fungovat. Kritika občanů, kteří jen těžko rozlišují opatření státní správy a samosprávy, pak směřovala ke konkrétním  pracovníkům v místě a samozřejmě k představitelům samosprávy, kteří jsou vždy v „první linii“.

Obyvatele města nejvíce podle ankety trápí doprava - konkrétně Vám vytýkají, že ač si Vás zvolili jako své zástupce, nebráníte je před špatným a nekompetentním rozhodnutím kraje a ministerstva. Jak se k jejich pochybnostem stavíte Vy? Co byste občanům vzkázala?

Předpokládám, že pod tématem doprava se ve Vaší otázce skrývá otázka silnice S5, resp. R/35 a řešení obchvatu Turnova ve směru na Semily. Tady se zatím pohybujeme v oblasti územního plánování, což je pro občana problematika dost složitá, mnohdy těžko pochopitelná a zároveň oblast řízená platnými zákonnými normami. V nich je stanoveno, že nižší plánovací dokumentace se musí podřídit té vyšší a že samospráva se musí podřídit dotčeným orgánům státní správy. A právě to je většinou pro občany těžko pochopitelné.

Jsem přesvědčena o tom, že se snažíme v tomto směru činit maximum možného – nemůžeme požadavky ignorovat, ale můžeme usilovat o kompromis, který by Turnovu co nejméně uškodil. Ve věci povinnosti zanést koridor pro S5 do našeho územního plánu jsme šli do rozporu s Ministerstvem dopravy. Spor skončil sice kompromisem, ale pro nás příznivějším, než byly původní požadavky Ministerstva dopravy. Při schvalování Zásad územního rozvoje Libereckého krajem jsme oslovili zastupitele se stížností, že problémy Turnova v oblasti dopravy nebyly odpovědnými krajskými politiky a pracovníky úřadu řešeny nebo byly řešeny špatně. Z naší iniciativy přijali krajští zastupitelé usnesení, které zavazuje zastupitelstvo a odpovědný odbor zabývat se problémy Turnova při aktualizaci ZUR, tedy nejdéle do dvou let od schválení tohoto dokumentu.  A to je příklad významu dostatečného zastoupení našeho města a regionu v Zastupitelstvu Libereckého kraje a zároveň vzkaz pro občany, že v žádném případě nejsme nečinní.

Rozpory vyvolává stavba nové silnice, kterou chce město odlehčit centru. Mnozí místní tomu ale nevěří a obávají se, že tak vznikne vnitřní průtah na Semily. Jak se situace vyvíjí? A kolik se již podepsalo pod petici proti nové silnici lidí?

Omlouvám se, že odpověď bude opět delší, ale je to složitý problém, který se budu snažit alespoň trochu srozumitelně pro nezúčastněné čtenáře popsat..

Toto je totiž opět stejná situace jako v předchozí otázce – jsme u zpracování  územního plánu, ne u stavby. Problém je v tom, že naším městem vede jediná průjezdní komunikace, která slouží cca z jedné třetiny průjezdu na Semily a Lomnici nad Popelkou, ale ze dvou třetin zde projíždí místní doprava mezi jednotlivými částmi Turnova. Proto zastupitelé schválili v zadání nového územního plánu, aby zpracovatelé hledali řešení vnitroměstské komunikace. Varianta, která je navrhovaná, je ze všech dosavadních nejvíce prověřena jako nejvhodnější. Jedná se o to, abychom v novém územním plánu měli nějaký chráněný koridor, kde by nevznikly nové stavby a kde by bylo možné někdy v budoucnosti takovouto městskou komunikaci řešit. Z odborného hlediska by bylo neodpovědné, kdybychom neměli v územním plánu žádnou takovouto rezervu. A jestli se podaří následně nalézt lepší trasu, může ji zastupitelstvo formou změny do územního plánu zanést a tuto trasu vypustit. Je ale samozřejmě možné, že většina zastupitelů podlehne tomuto tlaku části veřejnosti a územní plán bude schválen bez této rezervy, i když je to špatně.

Ještě dodám, že paradoxně byla až do letošního roku v platném územním plánu komunikace v podobné trase vedena jako krajská komunikace na Semily. Již od roku 2003 je ve Strategickém plánu města jednou z dopravních priorit vedení obchvatu na Semily mimo zastavěné území města a další prioritou řešení vnitroměstské komunikace. Od té doby jsme se snažili o změnu územního plánu v tomto duchu. Přesto byly proti tomu velké protesty občanů, a proto teprve v dubnu letošního roku se podařilo tento proces změny územního plánu ukončit. A tak již dnes je v platném územním plánu tato kritizovaná komunikace vedena jako vnitroměstská.

Petici proti této komunikaci podepsalo více než 2 tisíce lidí. Zároveň byl ale v textu petice  nesouhlas s touto severozápadní komunikací spojen s  výzvou k vedení města, aby průtah na Semily byl řešen mimo zastavěné území Turnova.  Z toho je zřejmé, že se opět takto budil v občanech dojem, že by tato městská komunikace měla být právě tím průtahem na Semily. Petici vyzývající k tomu, aby byla trasa na Semily vedena mimo město, bych bez rozmyšlení podepsala také. Abychom se vyhnuli riziku, že by tato komunikace někdy byla ve větší míře  využívána pro  jízdu na Semily, chceme, aby byl obchvat na Semily řešen Libereckým krajem dle schválené krajské koncepce dříve, než bude muset jednou město přistoupit k realizaci vnitřní městské komunikace.

Do jaké míry trápí obyvatele města problémy s nepřizpůsobivými, a jak se Vám tyto problémy daří řešit? Vláda chce také posílit pravomoci strážníků v důsledku snižování stavu Policie ČR. Jak zákon vnímáte, jaký dopad to bude mít na obyvatele města?

Jsem ráda, že v Turnově nemáme nějaké vážnější problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany.

Obecně bohužel již dnes silně pociťujeme personální oslabení Policie ČR včetně nedostatku provozních prostředků. Pro potřeby města vymezené zákonnými normami je městská policie využívána na maximum, kdy PČR nemá pro Turnov dostatečné volné kapacity a žádosti o součinnost ze strany PČR lze při stávajícím početním obsazení naší jednotky řešit jen s nasazením nad rámec běžných povinností. Další zvyšování pravomocí  strážníků by přineslo nutnost personálního posílení a samozřejmě další navyšování finančních nákladů. Již dnes jsme však na hranici možností městského rozpočtu.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Oldřich Szaban
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Oslavný článek o boji EU proti koronaviru, který vás rozpláče nebo vyvolá záchvat smíchu. Žantovský objevil také s*ině na sociálním účtu a podraz hlupáka Kalouska na celý národ

8:18 Oslavný článek o boji EU proti koronaviru, který vás rozpláče nebo vyvolá záchvat smíchu. Žantovský objevil také s*ině na sociálním účtu a podraz hlupáka Kalouska na celý národ

TÝDEN V MÉDIÍCH Bývalý předseda lidovců, bývalý předseda TOP 09, bývalý ministr financí a bývalý nám…