Aleš John: Přátelé, na výstavbu nových jaderných bloků můžeme zapomenout, pokud...

21.10.2016 10:32

Zprávy z jaderné energetiky a další informace

Aleš John: Přátelé, na výstavbu nových jaderných bloků můžeme zapomenout, pokud...
Foto: cez.cz
Popisek: Jaderná elektrárna Dukovany
reklama

EDU

1. Blok 100 %
2. Blok odstávka 34 den, režim 7 – palivo vyvezeno z reaktoru. Odstávka je plánována do 11.3. 2017.  
3. Blok 100%
4. Blok 100%
Provoz v souladu s Limity a podmínkami. Celková výroba letos  9300 GWh

EDU dnes: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=dukovany

ETE

Druhý blok ETE  je v provozu na plánovaném výkonu. Na prvním bloku probíhá plánovaná odstávka spojená s výměnou paliva v reaktoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 19. 10. 2016 v 14:00 hodin:
blok je v odstávce
výkon turbogenerátoru – 0 MWe
výroba elektřiny od začátku roku: 5 955 857 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 19. 10. 2016 v 14:00 hodin:
blok je v provozu
výkon turbogenerátoru - 949 MWe
výroba elektřiny od začátku roku: 4 151 383 MWh

Konference a semináře

  • VVER 2016  31. 10 – 2.11. Praha  pravidelná konference provozovatelů JE typu VVER. Více zde.
  • Seminář HV PS PČR , 3.11. Praha – Aktuální otázky výstavby EDU 5, více zde.
  • NERS 2016  9.11.  Pravidelná konference věnovaná jaderné energetice. Více zde.
  • Seminář OBK JE Dukovany  29.11. Valeč, pravidelné setkání zastupitelů, průmyslu a institucí a stavu dění v regionu JE Dukovany, více zde.
  • SMR 2017,  2.2. 2017  3. ročník konference Malé modulární reaktory. Více zde.

Z domova

Konference Srní 2016

Již jedenáctý ročník konference  „Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách“ se uskutečnil v šumavském Srní ve dnech 18. – 20. října. Konference se zúčastnilo na 200 účastníků z průmyslu, provozu elektráren výzkumných ústavů, technických institucí  a vysokých škol. Konferenci již tradičně uspořádal Výzkumný a zkušební ústav Plzeň člen skupiny UJV.
  

Auditorium konference


Ing Václav Liška, ředitel VZU Plzeň, duše konference Srní 2016

Hlubinné úložiště na Jaroměřicku? Uvidíme

Horácké noviny  21.10.2016

JAROMĚŘICKO - Správa úložišť radioaktivních odpadů začala ověřovat možnost umístění hlubinného úložiště v okolí jaderných elektráren. Nalezne tam mezi obyvatelstvem větší porozumění pro tento záměr než jinde v republice?

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) využije zřejmě i na Jaroměřicku zkušeností, které získala finská společnost Posiva při přípravě hlubinného úložiště vysokoaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Podle smlouvy, podepsané 14. října, tato čtyřletá spolupráce vyjde na 2,75 milionu eur. „V České republice nyní probíhá první etapa geologických průzkumů na sedmi vytipovaných lokalitách. Těšíme se na spolupráci s finskou stranou. Poradní činnost bude zaměřena převážně na strategii umístění hlubinného úložiště. Očekáváme pomoc také při posuzování vlivů hlubinného úložiště na životní prostředí a samozřejmě také doporučení při komunikaci s veřejností,“ uvedl ředitel SÚRAO Jiří Slovák po podpisu smlouvy o spolupráci. I díky této spolupráci SÚRAO předpokládá do roku 2025 doporučení dvou lokalit, jedné hlavní a jedné záložní, pro výstavbu hlubinného úložiště.

Zatím často jen trapasy

Právě komunikace SÚRAO a ministerstva průmyslu s veřejností v záležitosti hlubinného úložiště v Česku byla v minulosti často, mírně řečeno, poněkud nešťastná. Ještě dnes má neblahé dozvuky tisková konference ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který 17. července letošního roku navrhl zúžení počtu lokalit pro vybudování hlubinného úložiště ze sedmi na dvě, nacházející se na Vysočině – Horka a Hrádek. Důvodem podle Jana Mládka bylo to, že tamní obce nepodaly žaloby vůči průzkumným pracím, které výběru vhodné lokality pro vybudování úložiště předcházejí. Lidově řečeno – kdo nehrozí žalobami, ten souhlasí a tomu tam to úložiště uděláme. Takové zvrácené uvažování ovšem dosti rozhněvalo dotčené obce na severu Třebíčska a výsledkem bylo, že také obce z lokality Horka vystoupily z Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti. Samostatně pak odstoupil i spolek Zdravý domov Vysočina. Na práci vládní pracovní skupiny se tak odmítli podílet již zástupci tří lokalit ze sedmi. Konkrétně starostové z lokality Březový potok a starostové a spolky z lokality Hrádek a Horka. „A je ticho po pěšině. Měla být, myslím 21. listopadu, schůzka Pracovní skupiny dialog, ale ministr Mládek ji zrušil, protože nemá v tom termínu čas. Ale my jsme z toho Dialogu vystoupili, takže my tam už nepojedeme. Byl to absolutně diletantský přístup ministra i ředitele SÚRAO, který ani nepovažuje za slušnost starosty obvolat a říct jim – zítra se o vás bude něco říkat, jestli chcete, přijeďte aspoň na tu tiskovku. Nepozvali nás, a to nás hodně vytočilo,“ vysvětlil rudíkovský starosta Zdeněk Souček a dodal: „Můj názor je takový, že SÚRAO se teď ocitá v začarovaném kruhu, kdy nemá možnost postoupit ani o krok dál, když na jedné straně ministr Mládek i premiér Sobotka garantují, že si nedovedou představit situaci, že by se úložiště stavělo v místě, kde k tomu nebude souhlas obcí. Podle mě SÚRAO hledá nějakou lokalitu, kde očekává nějakou jadernou vstřícnost, což asi v bezprostřední blízkosti jaderky lze očekávat daleko víc, než na druhé straně republiky.“

Přitom právě Horka, ležící na území městyse Budišova obcí Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín, by se vzhledem k rychlému sledu plánovaných prací již do roku 2025 mohla stát finální lokalitou, na které se v r. 2030 začne hloubit podzemní laboratoř a v r. 2050 i úložiště. Průzkumné území pro hledání úložiště se zde rozkládá na ploše 28,3 km2. „Naše vítězství je zatím pouze dílčí, a to v tom, že se dál zkoumá podle původního plánu, to znamená v sedmi lokalitách a ne ve dvou. Nemůžeme být naivní a myslet si, že třeba v roce 2018 nezůstaneme mezi čtyřmi lokalitami připadajícími v úvahu. Jde ale o to, aby se dodržovaly postupy, které už mnoho let platí, a nedělo se takové harakiri, jaké měl ministr Mládek ve své hlavě. Můj názor na případné hlubinné úložiště jako starosty obce musí být jednoznačný v tom, že nám platná referenda říkají, že mu máme zabraňovat z pozice účasti na správních řízeních. Jiná otázka je, co si myslím jako bývalý pracovník jaderné elektrárny. Musíme postupovat tak, jak lid v referendech rozhodl. A pokud v té otázce nebude vypsané nové referendum, které dosavadní rozhodnutí potvrdí nebo zvrátí, tak je to jasná věc – musíme proti tomu bojovat,“ řekl starosta Souček.

Jaroměřicko k jádru vstřícnější?

Zdá se, že nyní SURAO při hledání vhodné lokality pro úložiště zaměřilo svoji pozornost také více na území v okolí Klučovské hory. V dokumentech je tato lokalita označována jako EDU-západ. Obdobně je tomu kolem temelínské jaderky. „V prvních studiích nebylo s okolím jaderných elektráren uvažováno z důvodu primárního určení oblasti pro energetickou výrobu. Proto tyto oblasti byly z posuzování administrativně vyloučeny. Tento přístup byl (tak jako jinde ve světě) přehodnocen a i SÚRAO přistoupilo k prověření této možnosti,“ uvádí se v oficiálním vysvětlení SÚRAO, které v minulých dnech obdržela a projednávala i obecní zastupitelstva dotčených obcí na Jaroměřicku. Emoce a odpor jako leckde jinde v republice tento záměr nebudil ani v Zárubicích ani v Lipníku nebo v Ostašově. „Důležité je mít lokalitu, kde je to řešitelné. Protože potom to úložiště je relativně jednoduše vybudovatelné. Je to podzemní dílo, na němž není nic zvláštního,“ řekl již před časem v rozhovoru pro Horácké noviny ředitel SURAO Slovák.

Po výzkumu průzkum

V zájmovém území o velikosti 40 km2 leží obce Lipník, Dolní Vilémovice, Zárubice, Ostašov a Klučov. Do výběru jsou ale vtaženy i obce Ratibořice, Příložany nebo Boňov. V květnu 2016 byla podepsána smlouva o dílo s Českou geologickou službou, která během následujících 20 měsíců uskuteční geologický výzkum, na jehož konci bude studie proveditelnosti včetně vizualizace umístění podzemního i povrchového areálu, studie posouzení dopadů na životní prostředí a návrh průzkumného území pro další geologické práce o velikosti cca 25 km2 včetně žádosti o povolení tohoto území.

Schůzky na radnici v Jaroměřicích

Informační schůzky zástupců SÚRAO s vedením obcí „zpod Klučovské hory“ probíhají na jaroměřické radnici od března letošního roku. „Jedno setkání má být ještě do konce října,“ potvrdil starosta Ostašova Jaroslav Kabelka. Po projednání projektů v listopadu letošního roku začnou probíhat první terénní pochůzky. V březnu až červnu příštího roku je plánováno zahájení hlavní terénní kampaně. Závěrečná zpráva má být předána k oponentuře v prosinci 2017 a v březnu 2018 se má uskutečnit oponentní řízení výsledků projektu. Důležitý má být duben roku 2018, kdy se má rozhodnout o dalším postupu prací v polygonech kolem jaderných elektráren. „Tehdy by se mělo rozhodnout, jestli bude v nějakém menším prostoru u Dukovan nebo u Temelína pokračováno v průzkumu. Průzkum - to je to, co probíhá i na těch dalších sedmi lokalitách,“ vysvětlil starosta Kabelka. Stále totiž platí, že je v republice vytipováno sedm lokalit, kde probíhají geologické práce a v okolí jaderných elektráren se zatím jedná jen o výzkumné práce. „Zájmová území, tj. vytipované polygony v okolí jaderných elektráren, nejsou tedy rozhodně na stejné úrovni z hlediska poznání jako stávajících sedm lokalit,“ uvádí se ve stanovisku SÚRAO.

Souhlas obcí

S právem státu na výzkumné práce v jakékoliv lokalitě souhlasí i starosta Rudíkova Souček, který má v tomto směru s jen zdánlivě souznačnými slovy „výzkum“ a „průzkum“ zkušenosti z jednání kolem úložiště: „Stát má právo si zkoumat, co chce. Ale nemůžeme mu garantovat, že budeme souhlasit se samotnou stavbou úložiště. Je třeba zhodnotit nejen to, která z vybraných lokalit je geologicky nejbezpečnější, ale i to, jestli hlubinné ukládání je opravdu jediná možná cesta, jak se toho odpadu zbavit.“

K tomu dodávám – pokud nebude určena lokalita, kde se začne v daleké budoucnosti (kolem roku 2040 – 2060) budovat hlubinné úložiště použitého jaderného paliva, nebo nebude nějakým jiným způsobem definitivně a trvale závazně  vyřešena tato otázka (třeba přepracování a následné uložení toho co po přepracováni zbude) tak, přátelé, zapomeňme na nějakou další výstavbu nových bloků v Čechách (a i na Moravě)

Ze zahraničí

Náklady na JE Barakah zveřejněny

20 Oct (NucNet): Společnost Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) a Korea Electric Power Corporation (Kepco), kteří staví JE Barakah v Spojených arabských emirátech oznámili včera (20.10.) cenu pro čtyři bloky JE Barakah. Finanční řízení stavby převzala dceřiná společnost Barakah jedna PJSC ve které má dodavatel Kepco účast 18 % . Enec oznámil, že celková cena bude 24,4 miliard USD.

Výstavba centrální skladu použitého paliva na Ukrajině

19 October 2016 WNA:  Výstavba centrálního skladu použitého jaderného paliva na Ukrajine bude zahájena v březnu 2017. Sklad se bude budovat na lokalitě JE Černobyl . Oznámil to GŘ Ukrajinské společnosti Atomprojektinženýringu Oleksandr Rybchuk Bude se jednat o suché skladování v kontejnerech fy Holtec


Holtec's Singh and EnergoAtom's Nedashkovsky (Image: EnergoAtom)

US JE Watts Bar-2 zahájila komerční provoz

20 Oct (NucNet): Jaderná elektrárna  Watts Bar-2 v Tennessee přešla do komerčního provozu. Je to první jaderný blok, který byl v USA spuštěn po dvacetileté přestávce od roku 1996. Provozovatelem  JE je společnost Tennessee Valley Authority (TVA)

Watts Bar-2,  je tlakovodní reaktor fy Westinghouse  1 165-MW . Dosáhl první kritičnosti 23.5. 2016 a prvního přifázování do sítě 3. 6. 2016.

Výstavba druhého bloku JE WB byla zahájena v roce 1973, později byla pozastavena a stavba byla zakonzervována v roce 1985. Později byla obnovena výstavbová licence a letos byl blok 2 spuštěn.

První blok JE WB  poslední jaderný blok spuštěný v USA, do komerčního provozu byl uveden v roce 1996. S novým blokem Watts Bar je nyní v komerčním provozu v USA 100 jaderných energetických reaktorů.

Naplnění dalších kroků ke spouštění  Olkiluoto-3

19 Oct (NucNet): Pro dokončení JE Olkiluoto 3 ve Finsku byly naplněny dva další milníky. Byl spuštěn plno rozsahový trenažér bloku a  byly zahájeny čistící proplachy primárního okruhu a souvisejících systémů.  Po dosažení potřebné čistoty technologických okruhů by měly být zahájeny studené testy primárního okruhu v létě 2017.  JE Olkiluoto 3 je tlakovodní reaktor EPR  fy AREVA o výkonu 1600 MWe., provozovat ho bude finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Další krok k jaderné fůzi

18 Oct (NucNet): Tým na  Massachusetts Institute of Technology (MIT)  udělal velká skok kupředu v oblasti jaderné fúze. Na svém zařízení „ Alcator C-Mod tokamak reactor“ což je zařízení na principu tokamaku (prstencová nádoba, ve které je plasma drženo mimo kontakt se stěnami pomocí magnetického pole), tedy podobné tomu, které se buduje v rámci projektu ITER v Cadarachi a  nebo je v provozu i v Praze na ČSAV.Výzkumníci z MIT připravili a udrželi plasma o vysokých parametrech, tedy tlaku více než dvě atmosféry a teplotě  35 milionů stupňů a to po dobu dvě sekundy. Je to o 16 % více než bylo kdy dosaženo.  MIT to oznámil  na summitu IAEA v Japonsku.

Výstavba dvou dalších ruských bloků na JE  Kudankulam  v Indii byla zahájena

17 Oct (NucNet): Na lokalitě JE Kudankulam ve státě Tamil Nadu na jihu Indie byla zahájena betonáž bloku 3 a 4 s reaktory VVER 1200.

Současně  proběhla oficiální ceremonie  v souvislosti se zahájením komerčního provozu  bloku 2, který byl připojen k síti v srpnu 2016.

Jen pro úplnost, společnost NPCIL provozující JE Kudankulam připravuje   na konce letošního bloku podpis generální dohody s Rosatomem o výstavbě dalších bloků. Celkem by na lokalitě Kudankulam mělo být tedy 6 bloků VVER 1000 a VVER 1200 MWe.

Bělorusko musí posílit svůj státní dozor

14 Oct (NucNet): Aby mohlo Bělorusko bezpečně provozovat svoji stavěnou JE na lokalitě Ostrowec ( 2x VVER 1200 ) musí posílit fungování svého odborného státního dozoru. K tomuto závěru došel tým MAAE  The Integrated Regulatory Review Service (IRRS) po své dvanáctidenní kontrolní misi, která analyzovala  schopnost státního dozoru Běloruska dostát svým povinnostem v oblasti jaderné a radiační bezpečnosti.

Kalendárium – může se hodit

Svatá Voršila (21.10) zimu posílá.
Šimona a Judy ( 28.10.) - kožich snese s půdy.

21.10. 1879 – Thomas Alva Edison zkouší žárovku s uhlíkovým vláknem (svítila 13 a půl hodiny).

21.10. 2005 – Začátek řádného digitálního televizního vysílání, zpočátku jen pro Prahu a část
                        Středočeského kraje.

22.10. 1962 – Karibská krize: prezident John F. Kennedy zveřejnil v televizním projevu objevení
                       sovětských jaderných zbraní na Kubě, načež nařídil námořní blokádu ostrova

22.10. 1797 – Francouz André-Jacques Garnerin uskutečnil první seskok padákem z balónu
                       naplněného vodíkem z výšky 680 metrů

23.10. 1992 – Částečně zprovozněno Vodní dílo Gabčíkovo

23.10. 1526 – Český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala
                       takřka 400letá habsburská vláda nad českými zeměmi

24.10. 1929 – Krach na newyorské burze odstartoval velkou hospodářskou krizi – celosvětovou
                       ekonomickou depresi

24.10. 2003 – vůbec poslední let nadzvukového concordu, chlouby civilního letectví - byl
                       ze „stáje“ British Airways

24.10. 1972 -  Spuštění JE  A1 v Jaslovských Bohunicích

26.10. 1988 – Byl otevřen úsek III.B metra o délce 4,9 km se třemi novými stanicemi ze
                       Smíchovského nádraží do Nových Butovic (tehdy Dukelská).

27.10. 1904 – Otevřena první linka podzemní dráhy v New Yorku

28.10. 1986 -  Spuštění 3. blok JE Dukovany (MKV)

28.10. 1918 – V Praze byl vyhlášen samostatný Československý stát

28.10. 1919 – Kongres Spojených států přehlasoval prezidentské veto, začíná prohibice.

30.10. 1938 – Rozhlasové vysílání H. G. Wellsovy Války světů způsobilo paniku po
                       celých  Spojených státech.

30.10. 1961 – odpálení Car-bomby (57 Mt) nad sovětskou jadernou střelnicí na ostrově
                        Nová země, největší jaderná exploze v dějinách lidstva.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Rudolf Mládek: Není čím očkovat, a divíte se?

7:33 Rudolf Mládek: Není čím očkovat, a divíte se?

Vakcína Pfizer/BioNTech, schválená EU, která garantuje 95procentní účinnost už zase není. Rozhodně n…