Ivo Strejček: Občanská konzervativní pravice se nachází v hluboké defenzívě, tápe a rozpačitě hledá svoji tvář

02.09.2016 10:12

Předmluva k právě vydávané knize "Vzestup a pád české pravice - 25 let ODS":

Ivo Strejček: Občanská konzervativní pravice se nachází v hluboké defenzívě, tápe a rozpačitě hledá svoji tvář
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivo Strejček

21. dubna 1991 byla v Olomouci založena Občanská demokratická strana. Je tedy správné pokládat toto datum za okamžik vzniku autentické a úspěšné české občanské konzervativní pravice. V roce 2016, v době, kdy nás však aktuální stav české pravice velmi trápí, si tak připomínáme 25. výročí jejího vzniku.

Bylo svým způsobem symbolické, že to byl právě Institut Václava Klause, který se jako jediný na české politické scéně odvážil tento významný okamžik připomenout formou konference „Vzestup a pád české pravice: 25 let od založení ODS“.

Kromě toho, že uspořádání této konference bylo motivováno zamyšlením nad příčinami neutěšeného stavu české pravice, její současné malátnosti i nevýraznosti, stejně jako snahou připomenout si milníky a události, kterými česká pravice v minulých desetiletích procházela a které ji vytvarovaly do její dnešní podoby, považovali jsme za nezbytnou povinnost připomenout, že to byla ODS v čele s Václavem Klausem, jež se stala rozhodujícím tvůrcem, nositelem a obhájcem zásadní transformace této země po roce 1989. Byla i politickou formací, která realisticky porozuměla náladám a tužbám zejména slovenské části země a úspěšně se ujala řešení státoprávního uspořádání tehdejšího federálního Československa.

Tento sborník je jednak výběrem zásadních historických dokumentů, textů a projevů, které určovaly, analyzovaly či popisovaly zlomová období ODS – a tedy i české pravice – v průběhu minulých let, jednak prostorem, kam jsme umístili všechny projevy, které na konferenci Institutu Václava Klause konané 25. dubna 2016 v Praze zazněly.

Do první části tohoto výběru jsme tak zařadili texty, o nichž se domníváme, že autenticky dokumentují vývoj ODS v uzlových bodech její existence. Považujeme totiž nejen za logické, ale považujeme především za správné, abychom čtenářům k úvaze nabídli nejprve sadu historických dokumentů, které zrcadlí obsahovou i formální činnost české pravice v době jejího vzniku, na základě kterých si může čtenář připomenout vážnost úkolů, k nimž se tehdejší čeští konzervativci přihlásili (a tím do jisté míry i porovnat odvahu a výkon ODS let devadesátých a té dnešní), a až poté názory na vývoj české pravice viděný dnešníma očima lidí s politickou zkušeností.

Za nesmírně cenný považujeme především projev Václava Klause, který – ještě jako předseda Občanského fóra – přednesl 8. prosince 1990 na pracovním setkání Občanských fór v Olomouci. Tento text, ve kterém předseda Václav Klaus detailně popsal obsahové i formální důvody, pro které se OF má co nejrychleji přetvořit ve standardní politickou stranu, přetiskujeme jako faksimile s vlastními poznámkami Václava Klause (a poté otiskujeme přesný přepis jeho projevu).

Jako další přinášíme Závěrečné slovo předsedy ODS Václava Klause na Zakládajícím sněmu strany v Olomouci (duben 1991) i Usnesení tohoto kongresu prokazující, k jakým hodnotám se ODS v době svého vzniku přihlásila a jak závažné úkoly na sebe převzala.

Zlomovým milníkem ve vývoji ODS a české občanské pravice byly události konce roku 1997 – v historii této strany i české veřejnosti známé jako tzv. Sarajevský atentát. Zásadní text vystoupení Václava Klause na VIII. kongresu ODS v Poděbradech (prosinec 1997), ve kterém aktuální situaci, její příčiny i důsledky, analyzoval a formuloval budoucí směřování strany, je proto dalším dokumentem, který pro svůj nadčasový obsah také považujeme za jednu z inspirativních součástí tohoto sborníku.

Nabízíme rovněž plná znění projevů Václava Klause, ve kterých jednak oznamuje důvody, proč se již nehodlá ucházet o funkci předsedy ODS (2002), i text vystoupení Václava Klause, již prezidenta České republiky, na XIX. kongresu strany (2008), ve kterém se vzdal funkce čestného předsedy ODS s vírou, že takové rozhodnutí bude signálem pro tuto stranu, aby učinila zásadní změny ve svém formálním i obsahovém vystupování. Její chřadnutí už bylo příliš viditelné.

Posledním ze zajímavých textů, který jsme po pečlivé úvaze do první části našeho sborníku zařadili, je Zdravice prezidenta republiky XXI. kongresu ODS (2010), ve které Václav Klaus vyjadřoval optimistickou naději, kterou spojoval s nástupem nového Nečasova vedení jak pro tuto stranu, tak pro celou zem.

Druhá část sborníku přináší názorové texty, které zazněly na konferenci IVK s již zmíněným názvem „Vzestup a pád české pravice: 25 let od založení ODS“ doplněný o podtitul „pohledem tří generací“.

Smyslem oné konference totiž neměla být „pouze“ připomínka založení ODS a vzniku české občanské pravice těmi, kteří ji před 25 lety založili. Chtěli jsme slyšet i názory dalších, kteří politiku této strany spoluutvářeli v následujícím období, či těch, kteří ji tvoří dnes a budou tvořit v nejbližší budoucnosti.

Proto nabídku k vystoupení přijali tito vystupující: generaci zakladatelů a prvních vůdců reprezentovali Václav Klaus Miroslav Macek, generaci přelomu tisíciletí zastupovali Ivo Strejček Boris ŠťastnýJan Skopeček mluvil za současnou a budoucí ODS.

Výběr všech řečníků byl záměrný. Každý z vystupujících byl ve svém období členem nejméně širšího vedení ODS Výkonné rady či předsedou některého z regionálních sdružení této strany a svými názory nebo činy přispíval svým dílem k její existenci.

Obsahy jejich vystoupení jsou publikovány v plné šíři tak, jak na semináři zazněly.

Občanská konzervativní pravice v České republice se nachází v hluboké defenzívě, tápe a rozpačitě hledá svoji tvář. Konference Institutu Václava Klause i tento sborník by mohly být dílčím příspěvkem, založeným na historických zkušenostech, k diskusi jak a kam by česká pravice mohla a měla směřovat, aby opět zaujala důstojnou pozici v českém politickém systému, která jí náleží.

Publikace IVK č. 29/2016.

reklama

autor: PV

Migrační pakt

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se z migračního paktu můžeme nějak vyvázat nebo je to už hotová věc? A řeší vůbec to hlavní, jak nelegální migraci zabránit? Není třeba řešit příčinu problému než pak jeho důsledky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…