Jiří Baťa: Tábor v Letech znovu na scéně, tentokrát v trestně-právní rovině. Kolik nás to bude stát?

15.12.2018 13:57

Je to téměř cca rok zpátky, kdy se rozhořely vášně kolem (sběrného) tábora v Letech u Písku.

Jiří Baťa: Tábor v Letech znovu na scéně, tentokrát v trestně-právní rovině. Kolik nás to bude stát?
Foto: archiv Jiřího Bati
Popisek: Jiří Baťa

Připomeňme si, že díky iniciativě a mimořádné angažovanosti bývalého ministra kultury Hermana byl, v rámci úsilí o vybudování Památníku romským obětem, vládou schválen (za přehnanou cenu) odkup v blízkosti se nacházející vepřín s tím, že na místě bývalého tábora bude vybudován zmíněný památník. V této souvislosti zaznělo několik kritických ohlasů z řad politiků (ale i veřejnosti), mj. od pánů Okamury a Roznera z SPD, kteří pak byli později trestně stíháni. V případě T. Okamury byla žaloba stažena, v případě pana Roznera však policie dál konala a koná. Důkazem je žádost Policie ČR o vydání poslance Roznera k trestnímu stíhání za výroky o romském táboře v Letech u Písku. Poslanec Rozner totiž při kritice rozhodnutí tehdejší vlády o odkupu vepřína v Letech u Písku použil (krajně nevhodné) spojení „neexistující pseudokoncentrák“. Policie ho stíhá pro podezření z popírání, zpochybňování, schvalování a také z ospravedlňování genocidia.

Dovoluji si v této souvislosti předložit několik postřehů, faktů a skutečností mnou již dříve publikovaných, které se vážou jak na tábor v Letech, tak také k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera.

Znovu se nabízí provést seriozní, bez emocí a předem nekalkulované zhodnocení resp. vyhodnocení celého záměru památníku v Letech. Jak totiž vyplývá z celé řady odborného vyjádření a názorů renomovaných historiků v čele s panem prof. Ratajem, specialistou na danou problematiku, ale také na základě odborné expertizy Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd České republiky, pocházející z roku 2006, je zcela evidentně prokázáno, že tábor v Letech u Písku nebyl ani koncentrák, nebyla v něm páchána genocida a nic, co by opravňovalo něčí věrolomné tvrzení, že to byl koncentrační tábor, ve kterém by byl uskutečňován holocaust. Tím je také dostatečně vyvráceno i nepravdivé tvrzení některých představitelů romských občanů a zainteresovaných politiků, podle kterých se T. Okamura dopustil popírání holocaustu, stejně jako konstatování poslance pana M. Roznera, který prý lživě prohlásil, že tábor v Letech byl pseudokoncentrák! Ale k věci.

Pokud jde o úvahu či záměr na vybudování památníku Romům, není od věci zmínit, že jistý „památník“ již existuje. Je jenom otázka, zde by nestačilo tento památník přiměřeně kultivovaně upravit tak, aby odpovídal současným podmínkám a nebyla nutná několika milionová investice na vybudování impozantního, neřku-li megalomanského památníku.

Rovněž není od věci připomenout, že u nás existuje celá řada podobných pietních míst, památníků a jiných pietních exponátů, připomínající tragické události a oběti s tím spojených. Jsou však skromné, jejich památka je často uctívána bez přehnaných okázalostí, pompézností, mediálního humbuku a nežádoucí popularity a přesto jsou lidmi vždy respektovány a jako takové lidsky uctívány. U některých zainteresovaných politiků a představitelů romské komunity je bohužel snaha z tábora v Letech vytřískat nejen populistický kapitál, ale s využitím vlny prosazování lidských práv tábor prezentovat jako primární symbol lidského utrpení, symbol obětí jako důsledku holocaustu a genocidy, páchaných na cikánském (dnes romském) etniku v době II. světové války.

Tato snaha je neférová a nečestná, neboť tábor v Letech nebyl místem tisíce obětí nacistické zvůle, nebyl tím místem, které se veřejnosti prezentuje jako klasický koncentrák jen proto, aby se výhradně či především cikánským obětem v tomto táboře dostalo více vážnosti a citového zabarvení. Najde někdo odvahu oficiálně říkat pravdu, že oběti nejsou důsledkem holokaustu ani genocidy, jak někteří lidé úmyslně, lživě a pokrytecky o táboře v Letech často tvrdí, ale že oběťmi se stali lidé v důsledku onemocnění tyfem, které se nedařilo léčit, nebo fyzickým vyčerpáním v důsledku těžké a náročné práce? Notabene, že v táboře v Letech nebyl úmyslně zabit, nebo jinak bezdůvodně připraven o život jediný v táboře internovaný člověk, což je rovněž prokázáno?

Je třeba si také uvědomit, že koncentrace osob cikánského původu (mj., v táboře byli internováni i jiní, než jen cikáni, např. Židé apod.) nebylo bezúčelné. Šlo de facto o vězení, tedy o nedobrovolné omezení osobní svobody lidí, kteří se však svým způsobem života protivili režimu té doby. Namlouvat si, že cikánští občané internovaní v táboře tam byli (vzhledem k tehdejšímu režimu) neodůvodněně nebo neoprávněné, by neobstálo, protože je všeobecně známo, jaký způsob života cikánské etnikum praktikovalo. Jiná věc je jejich následná likvidace v německých koncentračních táborech, ve kterých se stali oběťmi nejen cikánští občané, ale statisíce dalších obětí pro fašistické Německo rasově nežádoucích osob, včetně dětí, žen a starých lidí. To byl holocaust, to byla genicida!Tento osud potkal také lidi, internovaných v táboře v Letech, kteří z něj byli později transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde našli smrt. To je však zcela jiná historie osudu a tragédií lidí, internovaných v táboře v Letech, než jaká je snaha tábor vypodobnit.

Jisté je, že řada lidskoprávních, resp. romských neziskovek a iniciativ, ale také některých přecitlivělých (spíše vypočítavých) politiků, budou vyvíjet tlak a požadovat, aby byl v Letech vybudován impozantní pomník který, co do výše investice, tak do významu tábora a jeho obětí, bude svému významu neúměrný. Nezáleží totiž ani tak na impozantnosti pomníku jako spíše na samotné pietě, která by obětem měla být se všemi poctami jak politickými představiteli, tak občanskou veřejností obětem se vší úctou věnována.

Tímto v žádném případě nechci snižovat úctu k obětem z tábora v Letech, ale faktem zůstává, že v Letech nebyli internováni jednom cikánští občané, ale i občané jiných ras, resp. národností. Pokud by v Letech v místě vepřína měl být vybudován památník, pak ne výhradně obětem cikánských občanů, ale jako památník všem obětem, které prošli táborem v Letech, aby našli smrt v koncentračním táboře v Osvětimi. Také by to neměl být Památník romského holocaustu, neboť nic, co by prokazovalo či dokazovalo existenci holokaustu (potažmo genocidy) nebylo prokázáno. Bylo vy velmi nespravedlivé, nečestné a neetické, pokud by byli upřednostňovány jen oběti cikánského etnika před oběťmi ostatními, protože v táboře měli všichni stejné podmínky.

Pro upřesnění významu: Holocaust = označení pro systematické a státem provozované pronásledování a hromadné vyvražďování osob označených jako Židé prováděné nacistickým Německem a jeho spojenci v době druhé světové války. Genocida = zločin systematického vyvražďování nebo vyhlazování příslušníků, národních, etnických,rasových nebo náboženských skupin. Co z uvedeného lze naprosto bezpečně a neomylně prokázat, že v Letech existovalo?

To, že část internovaných osob byla transportována do Osvětimi nezakládá důvod pro tvrzení, že oběťmi tábora v Letech se stali jen cikáni, resp. Romové, kterým má být zamýšlený památník explicitně vybudován. Nejbližší dny či měsíce ukáží, jak se k této problematice příslušná místa postaví.

To, že dnes Policie ČR žádá Sněmovnu o vydání poslance Miloslava Roznera k trestnímu stíhání, svědčí o tom, že někteří lidé, včetně části politického spektra, nemají zájem respektovat prokázané skutečnosti a fakta, nemají ani zájem respektovat stanoviska odborníků, resp. rešerže Ústavu pro soudobé dějiny při Akademii věd České republiky a hodlají se dál účelově a tvrdošíjně angažovat ve věci, která k pravdě, realitě a potřebné korektnosti má velmi, opravdu velmi daleko. Je už jen na opravdu slušných a poctivých poslancích, zda podlehnou nekorektním snahám jistých kruhů a vydají poslance pana Roznera k trestnímu stíhání, nebo budou hájit slušnost, pravdu a korektnost. Nyní se totiž ukáže, nakolik má šanci „pravda a láska“ zvítězit nad „lží a nenávistí“! Otázka je, zda to není zbytečné a neodpovědné mrhání peněz, protože případné soudní jednání půjde na vrub občanů, resp. jejich daní!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

14:55 Karel Sýs: Sbohem, náš krásný plameni…

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo je…