Miloš Horký: Královský gambit premiéra Babiše

26.11.2020 18:57

Evropská komise dala celé Evropě jasný signál, že žít v dluzích se vyplácí.

Miloš Horký: Královský gambit premiéra Babiše
Foto: pixabay.com
Popisek: Krize - ilustrační foto
reklama

Na vysvětlenou těm, kteří nejsou obeznámeni s šachovou teorií – královský gambit v šachu je velmi staré zahájení, oblíbené v 19. století, kdy hráč zahajující hru bílými figurami, nabídne hráčí s černými figurami „oběť“ bílého pěšce. Smyslem „oběti“ bílého je možnost útoku na opačné straně šachovnice.

Sněmovna ochromená covidem-19 za neutuchajícího nářku části pozice schválila nejdůležitější zákon volebního období. Obětovaly tedy "elity" našeho národa český rozpočet, aby získali možnost útoku na druhé straně šachovnice? Je taková oběť „pěšce“ politicky „nezodpovědnou“ hrou, jak tvrdí část opozice a "Pražská kavárna"?

Náš rozpočet je v troskách, tvrdí Seznamzprávy.cz? (04.11.2020), „Babiš nabídl řeckou cestu“, píše tentýž server na jiném místě. Autor, kterému byl šéfredaktorem svěřen úkol představit zákon o rozpočtu české veřejnosti, nabízí vysvětlení: „Mezi poslanci převládají padesátníci a šedesátníci.“ Tak co byste od nich mohli čekat, viďte...

Článek však také vysvětluje: „V návrhu zákona není snadné se vyznat“... Ano, myslím, že přesně to se autorovi článku – i přes dohled pana šéfredaktora - přihodilo. A tím se bohužel mylné informace šíří do veřejného prostoru stejně rychle jako kterákoliv jiná „dezinformace“. A navíc, tato dezinformace se tváří jako „důvěryhodná“, inu jde o vážený server „Seznamzprávy.cz“, nemám pravdu?

Povšimněme si, že ekonomové „Pražské kavárny“ neztratili ve svých „analýzách“ ani „slovo“ o tom, že Evropa, či buďme přesní - „evropští premiéři“, pod nevybíravým tlakem Evropské komise a Evropského parlamentu, byli nuceni se uvázat k zadlužení evropské komunity dluhem ve výši 750 mld EUR. Stal se snad tento růst zadlužení 750 mld EUR terčem kritiky těch, kteří dnes hořekují nad „pitomými“ 20 miliardami EUR nového zadlužení českého rozpočtu?

Opozice „bučí“ („mooing“ – oblíbený výraz mezi poslanci anglického parlamentu), že se jedná o ekonomický zločin, (server E15.cz, 8.07.2020), rozpočtová rada si “zoufá“, že můžeme být v roce 2068 (!) „zadluženější“ než Řecko! Ozvala se i Státní banka (ČNB), která mimochodem u „evropského zadlužování“ ani „nehlesla“, že „vývoj (našich) veřejných financí ukazuje na nezbytnost zásadních strukturálních reforem.“ Ano, je to tak, ovšem tyto reformy by měly začít na úrovni Evropské komise. Minimálně v poměru 750 mld EUR ku 20 mld EUR!

Ekonom.cz (11.6.2020) tvrdí, že „Česku dluhy nikdo neodpustí...“ Jiným zemím snad ano? To by ale byla „do nebe volající“ nespravedlnost... Reflex.cz si přidává: „Deficit státního rozpočtu je katastrofální. Vláda jedná nezodpovědně“. (Reflex 12.11.2020) a stranou nezůstává ani „starý pardál“ Kalousek: “Vždyť jsem to říkal...“ (Top09.cz, 11.6.2020)

Je to skutečně „vysoká hra“ s osudy miliónů Evropanů. A nejde jen o pouhých 10 miliónů „svobodných občanů“ u nás. My - ať chceme či nechceme, ať vědomě či „svedeni omylem“- jsme členy evropské rodiny národů. Avšak tato hra je hrou, kterou s námi hrají „evropské elity“, ať už jde o orgán volený - Evropský parlament, nebo orgán nikým nevolený – Evropská komise. Je to hra s osudem 500 miliónů Evropanů.

Avšak nemylme se, úplně stejná hra se hraje za oceánem – kdysi v Obamově, pak Trumpově - a nyní v Bidenově – Americe. Jádrem problému je totiž celosvětové zadlužení. Psaly o tom Parlamentní listy již 24.08.2019, kdy president Obama v OSN, v posledním roce své vlády, mluvil o tom, že svět, ve kterém 1 % osob vlastní tolik zdrojů, co zbývajících 99 %, zůstane světem, který nikdy nebude „klidný a spokojený“.

Tento článek tedy nese titulek „Královský gambit premiéra Babiše“. Co je tedy míněno oním „gambitem“?

Předpoládám, že dnes nikdo z novinářů sdružených pod hlavičkou „Pražské kavárny“ nevěří pohádce Evropské komise, že cílem „balíčku“ 750 mld EUR je obnova evropského hospodářství po pandemii Covid-19, na to jsou fakta, o kterých psaly i Parlamentní listy dne 20.06.2020, příliš zjevná. ZDE

Cílem globálních „elit“ je růst zadlužování. Nebudeme tu rozebírat, proč je tomu tak, výklad ponechme to čtenářově laskavé fantazii – všechny „konspirační“ teorie jsou vítány...

Dnes však se již Evropské komisi - s vydatnou pomocí Evropského parlamentu a medií - podařilo získat souhlas premiérů s novým růstem zadlužení.

Dovolte mi tedy ještě jednou zopakovat, o co v tomto dluhovém balíčku Evropské komise jde: Jde o zapravení dluhů státních rozpočtů v zemích jako je Itálie, Španělsko, ale „lízla“ si i Francie i samotné Německo.

Toto „zapravení“ znamená, že na místo těch států, které jsou zodpovědné za růst svého dluhu v rámci svého státního rozpočtu, nyní bude za příslušné dluhy ručit celá Evropská unie, nikoliv už jen státy Eurozóny.

Ze států Visegrádu se nejvíce sanuje rozpočet Polska – přirozeně s nejvyšším dluhem v rámci Visegrádu. Není divu, že Polsko se stalo největším přívržencem nového navýšení evropského dluhu. Bude ovšem nesmírně zajímavé sledovat, jak si Evropská komise poradí s tímto členem Visegrádu, který bude nesmlouvavě blokovat evropský rozpočet kvůli osočení z tzv. ohrožení „zásad právního státu“.

„Bratři“ Poláci tvrdí, že polskou Ústavu a zákony mají „vykládat“ polské soudy, což je argument nikoliv nepodobný argumentu premiéra Babiše. I on tvrdí, že české zákony mají „vykládat“ české soudy. Proti němu však stojí „vlastizrádce“ David Ondráčka, který tvrdí, že české zákony mají vykládat soudy Evropské unie. Je jeho odstoupení z čela Transparency International součástí Babišova "královského gambitu"?

Nejde tedy o Covid, ale jde o to, že nyní budou za rozpočtové dluhy států jako Itálie, Španělska, ale i Francie a Německa, ručit všechny státy Evropské unie – bez rozdílu. I ty, které mají daleko nižší životní úroveň. I ty, které odvádějí ze svých rozpočtů – bez zdanění - „stamiliardy“ Eur do rozpočtů v Berlíně a v Paříži. Tyto „stamiliardy“ jsou pak zdaňovány v rozpočtech Německa či Francie – nebo jsou uklizeny do „daňových rájů“ - ať už uvnitř Unie či někde v Karibiku.Tím se případná krize, jež dříve měla možnost být lokalizována do rozpočtu Unie, stane krizí celé Evropské unie, tedy i zemí, jež nejsou členy „Eurozóny“.

Takže v čem spočívá královský gambit premiéra Babiše? Já osobně se skláním před tímto tahem, zračí se v něm záblesk geniality – zdravím tímto "Pražskou kavárnu"...

Jedinými, kdo tento Babišův „tah“ pochopil, je paní ministryně Schillerová a strana ODS.

O co tedy jde?

Evropská komise dala celé Evropě jasný signál, že žít v dluzích se vyplácí. Předpokládám, že si nikdo nemyslí – kromě několika nedovzdělaných rádoby-ekonomů, že tzv. Fond obnovy EK, časově se shodující s koronavirovou krizí, má něco společného s Covid 19. Ne. Popsáno ZDE.

Kdo umí jen trochu počítat, snadno zjistí, že se nejedná o nic jiného než o zapravení dluhů výše uvedených států, zejména pak Itálie a Španělska, dvou zakládajících členů evropské integrační komunity.

Nyní do té dluhové žumpy tedy spadne celá Evropa. Signál Evropské komise tedy značí – žít na dluh se vyplácí.

Tento „signál“ si po svém vyložil i premiér Babiš. Zadlužíme Česko, aby z toho taky ještě „něco“ mělo – než celý finanční systém EU, řízený z Frankfurtu, krachne.

Nedělejme si iluze – to nemůže jinak skončit. A to bude „jiný level“, než díra v českém rozpočtu 20 mld EUR.

A proč mluvím o gambitu a nikoliv o prostém zadlužení českého státního rozpočtu? On totiž tento „královský gambit“ má další významné efekty, jež přinesou premiéru Babišovi i významné „kladné body“, např. v kalkulacích Evropské komise. Zadlužením státního rozpočtu a tím i české měny, jež se právě uskutečňuje, bude velmi snadné pro příštího „populistu“ v premiérském křesle nastartovat kampaň ve prospěch Eura. Můžete to sledovat v přímém přenosu, jak se za deset, za patnáct let v „Pražské kavárně“ pozvednou nářky nad „znehodnocenou“ českou měnou a volání po Euru.

„Dávám jim tak 15 let...“

Ale je tam ještě další oblast, kde se gambit premiéra Babiše vyznačuje „zábleskem geniality“. Málo se hovoří o tom, že kromě „dodržování vlády práva“, jež je cílené na Maďarsko a Polsko, Evropská komise také vyžaduje, aby se investice udělovali pod diktátem „Zeleného údělu“. Tedy nikoliv pod diktátem efektivnosti a diktátem rychlé obnovy. Obnova v podání Evropské komise se bude dít pod diktátem Grety Thunberg a dalších zelených aktivistů.

A gambit premiéra Babiše a tím jeho nezávislá „výpůjčka“, tedy ona „díra“ do českého rozpočtu, také znamená, že si naše vláda bude moci vypůjčit zdroje, do jejichž užití nám nebudou „zelení“ v čele Evropské komise mluvit. Už jen za tuto možnost bych premiéru Babišovi „vysekl“ poklonu...

Nic z toho slovutní ekonomové v „Pražské kavárně“ nepochopili. Podobně je na tom také mladší část „opozice“ - i se svou stranou "jednoho copánku". Ale jsou to oni, kteří budou za 15 let znovu roztáčet kola mediální paniky nad „hynoucí“ českou korunou... Splnili zadání – vyvolali paniku okolo Covid 19 a dosáhli svého – Evropa vstupuje do nejvyššího zadlužení ve své historii. Tak to bude jen další panika v řadě... Inu, je to ta jejich „služba“ veřejnosti...

Zadlužení Evropy se „zástupným problémem“ koronaviru se těmto novým „profesionálním vyvolávačům paniky“ už zdařilo, tím je o osudu naší euro-atlantické části světa rozhodnuto. Parlamentní listy psaly o Newtonově apokalipse ZDE.

Nyní bude nutno vyvolat novou paniku okolo „slabé“ české koruny. S přijetím Eura se dostaneme do neúprosného soukolí nadnárodních monopolů a pak už pro Česko není úniku.

V královské hře šachy se gambit používá dodnes. A tak útokem v rámci evropského "šachového" zahájení bude příští panika okolo české měny.

Dávám jim tak patnáct let...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vojtěch Razima: Magistrát popírá dohodu s billboardáři

12:52 Vojtěch Razima: Magistrát popírá dohodu s billboardáři

Média před koncem roku přinesla zprávu, že se hlavní město Praha dohodlo společností BigBoard, že na…