Miroslav Kulhavý: „Ať žije Evropský chalífát!“ Půjde to bez krve?

21. 1. 2019 8:39

Je urážkou islámu, dát dva texty vedle sebe a očividně najít mezi nimi rozdíl? Nechci krev a násilí, jen konečně prolomit to pokrytecké mlčení. Uvědomují si vůbec muslimové, že jsou v evropském prostoru trpěni v rozporu s platnými zákony?! Tedy s výjimkou kukaččího vejce na Balkáně jako pozůstatek osmanské invaze do Evropy.

Miroslav Kulhavý: „Ať žije Evropský chalífát!“ Půjde to bez krve?
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Rakousko, muslimové
reklama

Islám znamená pořízení se; ani ne tak Alláhovi, ale těm, kdo v islámské komunitě (státu) vládnou. A to je ten základní problém, to je ta podstatná překážka v „polidštění“ muslimské víry. A vládnout by chtěli na celém světě; Korán jim k tomu dává návod.

To, že středověké texty určují muslimům téměř do nejmenších detailů, jak se mají chovat, co mají a nemají jíst, kolikrát, kdy a jakým směrem se modlit, jaké tresty je čekají při porušení pravidel, ale také jak mají pohlížet na jinověrce a ateisty – to nutně musí vyústit k organizování celé společnosti, státu.

Uplatňování již částečného práva šária v určité lokalitě nutí nemuslimské občany se stěhovat jinam (protože se s nimi jako se sousedy nedá vycházet – schválnosti, neurvalost až po vyhrožování), a to ještě více dává prostor k navyšování počtu souvěrců a pocitu síly v prosazování svých požadavků. Živě si umím představit sestěhování muslimů kolem brněnské mešity se stejnou tendencí, jakou vidíme na Západě. Na takovou situaci bychom měli být preventivně připraveni a již tou přípravou dát najevo, že něco takového nepřipustíme.

Při této tematice by mně velmi zajímalo (a to již dlouhodobě), kolik muslimů u nás ročně zakotví a nebo konvertuje. Zveřejněná čísla neodpovídají skutečnosti a jen pokoutně se dovídáme o dalších, kteří se z různých důvodů nevejdou do veřejných čísel. Nezveřejňování se zahrnuje pod kolonku náboženský rasismus (stejně jako počet Rómů na dávkách nebo ve vězení).

Muslimské požadavky a trpěné překračování zákonů ovlivňuje společenské dění v Evropě a nutí majoritu (salámovou metodou) opouštět některá demokratická pravidla i tradice; dokonce i rozhodování soudů což je velmi odsouzeníhodnou praxí. Instalace modliteben do škol a úpravy rozvrhů dle časů modliteb, osvobození dívek od tělocviku a všech od hudební výchovy, vyloučení vepřového masa z vývařoven různých institucí včetně škol, rušení názvů a nebo rovnou celých akcí spojených s křesťanstvím, vynucování si u žen v jakémkoli zdr. zařízení ošetření pouze ženským personálem, požadavek na vlastní hřbitovy a vlastní pohřební obřady, tolerance předem dohodnutých dětských svateb, souběh dvojího práva (VB) atd.

Smrtícím je zavádění cenzury a tlak na autocenzuru týkající jakékoli zmínky o islámu, pokud není kladná. Zde sklízí úspěchy sdružení všech islámských států OIC, které má zavedení takové cenzury v euro-atlantském prostoru jako svou prioritní položku. Bude-li silně potlačena svoboda slova, je to konec demokracie a už bude jen těžká cesta zpět. Zbude jen rezignace se zvoláním z titulku a nebo hodně krve.

Závěrem něco tomu, koho máme doma. Dle obecné povědomosti jen pár tisíc muslimů. Stále nemohu skousnout, jak se k legalizaci – registraci dostali. Z povinných dokladů jen pár ukázek:

Základní charakteristika islámu

  • 3. Víra ve všechny proroky a posly Boží, a to od Adama přes Noa, Abraháma, Mojžíše, Ježíše až po Muhanmmada. Proroků bylo mnohem více a muslimové mezi nimi nesmějí dělat žádné rozdíly.

Nesmějí? Vždyť je k tomu Korán zavazuje!

2/253 A dali jsme některým z těchto poslů přednost před jinými.

  • 4. Víra v soudný den … islám má 5 pilířů (základní povinnosti) Je to víra v jediného Boha (Alláha) a v poselství posledního proroka (Muhammada), ...

Tedy to poselství je Korán a Sunna se všemi nenávistnými a k násilí navádějícími texty.

  • Postavení ženy. Muži a ženy mají stejnou duši, jsou vybaveni stejnými schopnostmi intelektu k duševním a morálním činům.

To, že mají také dvě ruce a dvě nohy ještě neříká, že je rovnoprávnost pohlaví dle zákona uznávána, když Korán deklaruje něco jiného.

4/34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, …

  • Lidská práva. Vedle vyjmenovaných různých svobod je 2x citace z Koránu, z nichž jedna je: „Nebudiž žádného donucování ve víře!“

Existuje řada veršů, u nichž je zřejmé pravidlo: islám nebo smrt.
4/89 A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! 9/5 … Jestliže se však kajícně obrátí…, 9/74 Však jestliže se kajícně obrátí … 48/16 budete proti nim bojovat, leč by přijali islám. ...3/85 Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. a řada dalších; to není donucování?

Základní články víry

  • Víra ve všechny proroky a posly Alláha…. Z tohoto článku vyplývá, že všichni proroci byli muslimové (ve významu tohoto slova – podřízeni vůli Alláha) a každý muslim je nyní následovníkem nejen Muhammada, ale i Ježíše, Mojžíše, Abraháma a dalších proroků.

Jak by se cítili muslimové, když by křesťan napsal, že Bůh v Ježíšově podobě učil a nabádal lidi k lásce a nenásilí a tuto Boží vůli změnil Mohamed na nenávist a násilí? Jak může být muslim následovníkem Ježíše a přitom se neřídit Jeho zásadami?

Lze se jen hodně podivovat nad tím, jak mohl někdo takový paskvil schválit a tím povolit činnost náb. společnosti, která, ač to hlásá, že bude dodržovat ústavu a z ní vyplývající zákony, je svým základním učením v rozporu nejen s Ježíšem, ale hlavně s platným právem na území ČR. V rozporu je právě přímo „šibalským“ textem v dokumentech, z nich jsou ukázky.

A takto nás pohlížejí? 2/171 Ti, kdož jsou nevěřící, se podobají dobytku, na nějž se volá a který slyší jedině křik a výzvy: hluší, němí, slepí - ničemu nerozumějí.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Petice za obnovu provozu Porodnice Trutnov

15:49 Petice za obnovu provozu Porodnice Trutnov

My, níže podepsaní občané žádáme členy Zastupitelstva města Trutnova a členy Zastupitelstva Královéh…