Miroslav Kulhavý: Výzva k aktivitě vládě, poslancům a senátorům

22.03.2018 9:57

Pravděpodobně zmýlená v adrese: příjemce na jiné planetě.

Miroslav Kulhavý: Výzva k aktivitě vládě, poslancům a senátorům
Foto: Hans Štembera
Popisek: Muslimka s dětmi
reklama

Před čtrnácti dny byla zaslána níže uvedená výzva vrcholným orgánům. Reakce pouze od senátu z podatelny o zaslání do klubů. Kdyby alespoň někdo: četl jsem nebo jen obdržel jsem, už jsme projednávali; asi jsem chtěl moc, ale vzhledem k tomu, že tato zásadní otázka leží už několik let, jak je vidno, nepovšimnuta na stole, není možno mlčet.

„Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.“ – Niecolo Machiavelli

„Zatímco se v Římě vedly porady, Saguntum bylo dobyto Hanibalem.“ – Titus Lívius 1. stol. př.n.l.

Výzva k aktivitě V Praze dne 7.3.2018

Vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, vážené senátorky a senátoři, v mediálním prostoru a i ve Vašich orgánech jsou hojně nadužívané nálepky typu xenofob,islámofob, nacionalista, nebo až také fašista a proti tomu zase vítač, islámofil, sluníčkář apod. a všechno je to o islámu, z malé části o „nepřizpůsobivých“.

Kdo se jen rámcově seznámí s uznávanými texty islámské víry – ideologií, tomu je zcela jasné, že se tato nemůže vejít do byť jen základních pravidel demokracie. Podíváme-li se na muslimy organizované v ČR, nestačí v žádosti o registraci pokrytecké prohlášení, že budou dodržovat Ústavu a zákony, ale jinde uvádí v tomtéž dokumentu, že budou žít dle islámských zásad. Jaké to jsou zásady? Následující text není namířen prvoplánově proti muslimům, ale proti politickému islámu, který je však nedílnou součástí plnohodnotné víry.

Pokud mluvíme o islámu, je vždy nutno si uvědomit, že není jen náboženstvím, protože má ambice organizovat celou společnost; tedy usiluje o uchopení světské moci. Je lhostejno, jak se to má stát, zda násilím a nebo porodností. V každém případě je politický islám v demokratické společnosti naprosto nepřijatelný a proto je nutno jej zákonným způsobem odmítnout. Lze tento politický islám vyčlenit (ne způsobem jedna paní povídala) z celého souboru uznávaných textů a posléze jen ten zakázat? Na první pohled zbytečná otázka, protože je všeobecně známo, že v Koránu a v textech o Mohamedovi (v sunně), největším vzoru pro všechny muslimy, se nesmí změnit ani čárka.

Říci, že ten a ten text je neplatný, je pro muslimy nepředstavitelné. A právě na tomto je vidět, jak plytké řeči o „umírněných“ nemají žádný význam a tito „umírnění“ jen avizují do světa, že nejsou správnými muslimy. Hrozí jim cejch odpadlíků se všemi důsledky. V jejich podání jsou to především verše z prvního období, z Mekky, v nichž se vyskytují slova značící vstřícnost a toleranci k nemuslimům. Je to čisté pokrytectví, protože je zmíněno i v Koránu, že pozdější a silnější verše (z Mediny) ty první nahradí. S těmi „umírněnými“ bude do budoucna vždy bezpečnostní problém; jsou v náboženské ulitě a unikají pozornosti. Ale dle Mohameda nejde být muslimem jen napůl, což také tvrdě kritizoval s poukazem na soudný den a trvalé zatracení v ohni pekelném. Také ovšem dal návod na výjimečné odpuštění hříchů: vstoupit na boží stezku a provozovat aktivní džihád! A bohužel jsou na Západě příklady, jak rychle se může „umírněný“ „vzpamatovat“!

Naši občané, kteří nějaký čas pobývali v islámské zemi, mají téměř unisono hlas (kromě těch, kteří měli známého muslima - ochránce a průvodce): lidé v Evropě jsou druhé (jinověrci) nebo 3. kategorie (ateisté), které je nutno přesvědčit, že jedině islám je ta pravá víra a také jediná Bohem uznávaná (volně -9/33 posel Mohamed má zvítězit nad všemi jinými náboženstvími, i když se to modloslužebníkům nelíbí.) Všechny způsoby k dosažení tohoto cíle jsou vhodné, což vše najdeme v islámských svatých textech. Reforma? Ta je jen pro potencionální odpadlíky a pro ně a i pro jinověrce a ateisty platí že: Korán 2/217 svádění od víry je horší jak zabití.

Většina těch, kteří různým způsobem obhajují přítomnost muslimů v Evropě, využívají skutečnosti, že islám nemá v církvi obvyklou hierarchii a navíc se dělí do řady různých směrů. Dělení nastalo hned po smrti Mohameda a od té doby, vedle násilné expanze spojené s mnoha milióny mrtvých a otroků, kdy za 120 let byli muslimové ve třetině Francie a na druhé straně u bran Indie, registrujeme řadu válečných střetnutí mezi muslimy samotnými. Nic se od těch dob nezměnilo; písmo je stejné a neustálé válčení rovněž. Pohled zpět několik desetiletí ukazuje, že většinu válek na Středním a Blízkém východě iniciovali muslimové mezi sebou. Světové mocnosti, sledujíce své zájmy, jen válečné dění umocnily. Výsledek? Evropo, postarej se o ty, co prohrávají a prchají! K nim se přidávají ti, kteří vědí, že v Německu do natažené dlaně dostanou slušnou nadílku.

Výše uvedené řádky jen navozují to, jak musíme islámskou ideologii chápat a jak se stavět k požadavkům muslimů na legitimitu této ideologie v Evropě. Velmi nemoudří Evropané vystrkují do popředí jen ty náboženské prvky a odvolávají se na svobodu vyznání.  Je až komické poukazovat u zloděje na jeho oblečení dle poslední módy, že je IN a nevidět, že si odnáší z vašeho trezoru celoživotní úspory. Ano, Korán lze vykládat různým způsobem, ale ta různost je založena pouze na tom, kolik je zamlčováno veršů o nenávisti a návodu k násilí. Jestliže se tím stejným Koránem řídí muslimové 1400 let a dobře víme, jakému konání asistoval, proč má být na tuto řídící knihu dnes jiný pohled? On ho někdo přepracoval? Stejně tak a ještě více vzorové texty o Mohamedovi. Proč se o něm mluví tak málo? Je-li vzorem, tak jakým? Vedle málo četných pozitiv (zákaz usmrcování ženských novorozeňat) je jeho život po čtyřicítce naplněn četným násilím + osobní privilegia. Z islámských zemí, a ti to musí vědět nejlépe, jde shodný hlas: islám je jen jeden! Žádné evropské novátorství nemá reálný výstup a „titul umírněný muslim“ je jen blábol z kuchyně těch napůl slepých evropských rádoby elit!

Neustálé uhýbání před jinakostí muslimské komunity v zemích na západ od nás a vyhlašování nereálných vizí o jejich včlenění do (zatím) většinové společnosti a to i diskriminační formou – nižší tresty, fungování islámských soudů, naposled povolená bigamie apod., je buď rezignací na udržení evropské kultury a nebo obyčejný strach se čímkoli postavit islamizaci do cesty. Ať už to dopadne jakkoli, určitě dojde ke střetu a čím později se tak stane, tím to bude horší a hlavně krvavější.

Vážení v úvodu oslovení, výše uvedené řádky jsou jen malým připomenutí těm z vás, kdo se trochu blíže s islámem neseznámili, aby tak co nejdříve učinili. Rovněž jsou výzvou k zásadním jednáním o legalitě islámu v ČR. Rozhodnutí by měla předcházet série kulatých stolů s účastí právníků, arabistů, popřípadě muslimů a poučené veřejnosti. Se závěrečným výstupem z takových jednání by měli být seznámeni všichni občané. Rovněž by mělo být vaší snahou sjednotit postoj k islámu v rámci celé V4.

 Tedy věcně, proč to všechno píši: nestačí jen obecné proklamace, že nechceme sílící muslimskou komunitu (i ta naše malá umí produkovat – viz. Samer Shehadeh) a proto, vedle obecné nepřijatelnosti diktátu suverénnímu národnímu státu, odmítáme kvóty, ale konkrétně ukázat na rozdíly, když dáme na stůl závazné islámské texty a všechny atributy demokracie, která má (zatím) na evropské půdě zákonnou formu. Kdo jiný, než vrcholné státní orgány by měly převzít patronát nad diskusním fórem a z výstupů učinit závěry. Proč přenechávat prostor těm, kteří bez znalosti celé šíře problematiky, se nekompetentními výkřiky na sociálních sítích snaží jen o zviditelnění a budoucímu rozhodování vlastně škodí. Nečinnost těch kompetentních je však stejnou chybou.

Věřím, že vám osud naší křehké demokracie a rovněž i kulturní tradice nejsou lhostejné a že projevíte v tomto směru patřičnou aktivitu. A také věřím, že to nebude proces na dlouhá léta; mohlo by být pozdě.

P.S.   - Cca 14 dnů, dle reakcí, bude text neveřejný.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hana Lipovská: Stížnosti na jednání Rady ČT patří

18:03 Hana Lipovská: Stížnosti na jednání Rady ČT patří

Komentář na facebookovém profilu k projednávání stížností na jednání Rady České televize