Petr Žantovský: Opravník omylů pana Kadlece

07.02.2018 20:08

„Forum 24, portál, který se deklaruje jako „prostor pro svobodné šíření informací“, vydalo 5. 2. 2018 článek Miloše Kadlece s titulkem Český rozhlas a Petr Žantovský jako sluha cizích zájmů. Protože článek obsahuje řadu nesmyslů a nepravd, považuji za nutné se k němu vyjádřit. A protože na rozdíl od p.Kadlece nehodlám sepisovat slohové cvičení, provedu laskavého čtenáře pouze původními tvrzeními p. Kadlece, k nimž modrou barvou přičiním svoji upřesňující či vyvracející poznámku. Chci věřit, že Forum 24 je skutečně “prostorem pro šíření informací“, a proto mi tuto možnost neodepře.“

Petr Žantovský: Opravník omylů pana Kadlece
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Žantovský

Výše uvedený text jsem napsal šéfredaktorovi Fora 24. Nejenže mou odpověď neotiskl, ale ani se nesnížil k reakci na mail ve smyslu „trhněte si“. Protože mě však vyložené svinstvo zveřejněné Forem 24 poškozuje, dostávám desítky reakcí od lidí známých i neznámých, kteří nechápou, co to má znamenat, požádal jsem Parlamentní listy, aby mou reakci otiskly aspoň ony. Kdo chce být v kontextu, nechť si laskavě klikne na původní hanopis (viz výše), a k tomu případně moje odpovědi.

Nebudu dělat konspiračnímu a dezinformačnímu webu Forum 24 větší reklamu tím, že bych například volil právní cestu, ačkoli by se v tomto případě našlo mnoho důvodů. Postačí mi, když zazní relevantní informace. Každý nechť si udělá názor sám. Nuže, zde je text mé reakce:

Kadlec píše: Petr Žantovský je mediálním poradcem obskurní Asociace národních sil – lež: nejsem mediálním poradcem ani této ani jiné organizace.

Kadlec: (PŽ) je spoluzakladatelem Asociace nezávislých médií. Na té je pozoruhodné, že dodnes není známo nic o tom, jaká všechna „alternativní média“ má sdružovat, domýšlet se můžeme pouze podle jejích zakladatelů. Snad by bylo možné si přát od takové organizace transparentnost.

Asociace nezávislých médií je neformální sdružení provozovatelů nebo autorů z médií, většinou webových, která neprovozují žádní mediální magnáti ani nejsou navázána na konkrétní politické strany (jako třeba Forum 24 s předsedou ODS v záhlaví). Program a cíle ANM si může každý transparentně přečíst na příslušném webu ANM.

Kadlec: Nejsou dokonce ani známa kritéria, podle kterých asociace uděluje tzv. Krameriovy ceny.

Kritéria určují členové poroty. Ti jsou známi, tedy opět žádná „nečitelnost“. Laureáty ceny jsou silné novinářské osobnosti typu např. Ondřeje Neffa, Stanislava Motla, Roberta Mikoláše, Tomáše Hauptvogela, Jana Petránka, Terezy Spencerové a dalších. Chce někdo zpochybňovat jejich novinářské kvality?

Kadlec píše: Dovolím si zde malou připomínku toho, co píše Rozvoralův a Žantovského kamarád Jan Korál: „Protokoly Sionských mudrců jsou u nás, jako téměř všude ve světě, označeny za rasistické dílo, místo za sociologickou studii odhalující skutečný způsob manipulace obyvatelstva, kterou to ve skutečnosti je.“

Nevím, co s tím mám společného. Žádného pana Rozvorala neznám a od Korálových názorů na židovská témata jsem se opakovaně distancoval a nemám s nimi nic společného. Odsuzuji antisemitismus a každé další podněcování nenávisti z důvodů rasových, náboženských, politických a jiných. Tedy jsem zásadně i proti kádrováckým textům, jaké plodí p. Kadlec a rozšiřuje Forum 24.

Kadlec: Žantovský býval poradcem předchozího ředitele ČRo, Zavoralovi sice oficiálně neradí, ale zjevně má na šéfa rozhlasu vliv.

Nesmysl: Nemám na p. Zavorala žádný vliv. Požádal jsem jej, aby byl v porotě Krameriovy ceny za veřejnoprávní mediální sféru,. Stejně jako za soukromá tradiční média je p. Plesl a za alternativní p. Pekárek. Pro vyváženost a objektivitu. Co je na tom špatného?

Kadlec: Panu „mediálnímu analytikovi“ slouží silné neformální postavení v rozhlase k činnosti, kterou provozuje – totiž k prosazování osob z „alternativní scény“.

Nesmysl: Pan Kadlec si ani v nejmenším neumí představit, jak těžké mám postavení v instituci, která je z 90% zaplněna lidmi, kteří mají názory jako p. Kadlec. To, že ještě pro ČRo pracuji, je dáno tím, že vedení ČRo se přece jen snaží chovat vyváženě a plnit zákon o ČRo, zejména ustanovení par. 2, totiž přinášet pluralitní názorové proudy a podporovat veřejnou diskusi v zájmu demokratické společnosti. Pro ČRo pracuji od r. 2003 a vždy jsem měl za „nadřízené“ (obrazně, jsem externista) lidi, kteří tento zákon chápali a naplňovali (pp. Štern, Duhan, Kubičko, Raus, Zavoral). To je podle p. Kadlece špatně? Měl by znít jen jeden názor? Pak by byl porušován zákon. K tomu p. Kadlec vybízí?

Stačí si připomenout, jaké lidi si vedle umělců či lékařů také zve k rozhovorům.

 1. Josef Leikert, slovenský básník
 2. Stanislav Novotný, emeritní policejní president Stanislav Novotný (18. 4. 2014), předseda Asociace nezávislých médií
 3. Daniel Solis, politolog
 4. Vladimír Skalský, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí
 5. Helena Chaloupková, doktorka práv
 6. Petr Hájek, novinář, spisovatel a spolupracovník Václava Klause
 7. Miroslav Ševčík, děkan národohospodářské fakulty VŠE
 8. Jiří Svoboda, vysokoškolský pedagog, filmový režisér, polistopadový předseda KSČM a poslanec Federálního shromáždění
 9. Michal Semín, filozof
 10. Ondřej Geršl, zřizovatel AC24 a Vědomí, spoluzakladatel Asociace nezávislých médií
 11. Lubomír Brožek, básník
 12. Bohumír Štědroň, vysokoškolský pedagog, prognostik 1
 13. Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví a dnes předseda sdružení Nová republika
 14. Alexandr Vojta, šéf projektu Debatní klub
 15. Oskar Krejčí, politolog a vysokoškolský pedagog
 16. Michal Voráček, ředitel Our Media
 17. Boris Koroni, zřizovatel webrádia Slobodný vysielač
 18. Karel Kříž, organizátor akce Česká konference
 19. Alexej Mikulášek, literární vědec
 20. Vladimír Janovic
 21. Jaroslav Čejka, básník a prozaik
 22. Igor Válek, šéfredaktor magazínu Slovensko, který vydává Matica slovenská
 23. Radim Valenčík, ekonom a vysokoškolský pedagog. S filozofem a historikem Miloslavem Ransdorfem, významným politikem KSČM, ho pojilo letité přátelství. 2
 24. Jozef Banáš, spisovatel

Poznámka: Pan Kadlec se upjal na nepodstatnou menšinu. V mých pořadech v ČRo za celá ta léta vystupovali politici, politologové, historici, vědci a další lidé kolem politiky, ale i kultury a společnosti ze všech možných stran – od ODS, přes TOP 09, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL – po třeba Piráty. Pan Kadlec neumí nebo nechce objektivně hledat v archivu. Proto je jeho výčet nutně účelový a sleduje zájem mě (a mé hosty) nějak dehonestovat.

Podrobnosti ke jmenovaným osobám

 • Jozef Leikert je děkanem fakulty masmédií Panevropské vysoké školy v Bratislavě. Byl jistě jen shodou okolností s proděkanem téže fakulty Ľudovítem Hajdukem členem zkouškové komise pro Žantovského habilitační práci, kterou pan analytik obhajoval právě na této škole.

Nesmysl: S prof. Leikertem jsem dělal rozhovor více než rok před tím, co jsem onu zmíněnou habilitační práci realizoval. Nulová souvislost. Jozef Leikert je významná osobnost slovenské kultury, básník, předseda Klubu autorů literatury faktu atd. To však p. Kadlec neví, nebo ho to nezajímá.

Dalším členem komise byl na jiném místě zmíněný Bohumír Štědroň.

Nesmysl: Doc. Štědroně znám od r. 2012 z akademických kruhů. Jeho rozhovor neměl nic společného s mojí habilitací, a krom toho se uskutečnil rovněž v naprosto jiném termínu.

Leikert býval členem správní rady Slovensko-ruské společnosti, kterou vede Ján Čarnogurský (ten za ruské peníze založil právě Panevropskou vysokou školu).

Tuto společnost neznám a nemám s ní nic společného. Pana Čarnogurského znám jen z televize.

Na fakultě masmédií PVŠ Petr Žantovský nyní vyučuje.

Lež: Na té fakultě nevyučuji.

K okolnostem kolem Žantovského práce viz článek K pochybné docentuře Petru Žantovskému pomáhá i Václav Klaus v Deníku Referendum.

Pokud je jako arbitr pravdy připouštěn revolverový levicový portál Jakuba Patočky (ostatně nesmysly, které tam o mně napsal v uvedeném článku V. Dostál, jsem následně tamtéž vyvrátil), pak skoro není co dodat. Pravicovému webu se hodí levicový web jako argument? Jak pikantní!

 • Daniel Solis je předním konspiracistou (oblíbená témata: Bilderberg, zednáři, ilumináti, sionisté apod.).

O tom nic nevím. Pan Solis byl pozván jako politolog, vyučoval tehdy tuto vědu na vysoké škole. O žádných iluminátech jsme se nebavili, ale to by si p. Kadlec musel ten pořad poslechnout, a neplácat nesmysly. Mimochodem p. Solise jsem od té doby neviděl.

 • Helena Chaloupková přednášela 1. 6. 2016 ve Slovanském domě na akci Asociace nezávislých médií.

JUDr. Chaloupková je jednou ze spoluautorů české mediální a autorské legislativy. Jako taková přednášela i ve Slovenském (nikoli Slovanském, jak mylně tvrdí p. Kadlec) domě. Kdyby se p. Kadlec zabýval studiem médií a jejich souvislostí, a ne jen kádrováním, mohl by se to snadno dovědět.

 • Vladimír Skalský je také ředitelem Slovenského domu v Praze. Poskytuje Asociaci nezávislých médií prostor pro její akce.

Pan Skalský je především předsedou Světového sdružení Slováků v zahraničí, a to už v druhém funkčním období. Toto sdružení sdružuje cca 2-3 miliony Slováků žijících po celém světě. Je to organizace přímo podporovaná vládou SR. Na většině akci Slovenského domu je přítomen nebo má záštitu velvyslanec SR v ČR. Kde vidí p. Kadlec problém?

 • Petr Hájek vydává antisemitský a konspiracistický Protiproud (Hájkova oblíbená témata: zednáři, ilumináti, Bilderberg, chemtrails, hodný Putin apod.).

No a co? Hosty mi schvaluje příslušný odpovědný redaktor. Schválil tedy i rozhovor s p. Hájkem. A ten nebyl o chemtrails ani o zednářích. Viz poznámka výše. Kdyby si p. Kadlec dal tu práci a poslechl si ten rozhovor, všechny jsou k mání v archivu ČRo veřejně, nepsal by nesmysly.

 • Žantovský spolu s manželkou na honorářové bázi externě vyučuje na národohospodářské fakultě VŠE, kde je děkanem Ševčík (mimo jiné tam vyučují i Klaus a Weigl).

Lež: Oba jsme tam zaměstnaní na pracovní úvazek. Pro informaci p. Kadlece, děkanem se stává člověk tehdy, je-li zvolen akademickým senátem, ne z nějaké vlastní vůle. Ostatně pochybuji, že p. Kadlec vůbec tuší, co to je „akademický senát“. Mimochodem: na VŠE jsme nastoupili víc než dva roky poté, co byl doc. Ševčík hostem mého pořadu. Souvislost tedy nulová.

 • Jiří Svoboda šíří ruskou propagandu – například tvrdil, že protesty proti Zemanovi jsou placeny ze zahraničí a že dojde k majdanu.

To si vyřiďte s p. Svobodou. Náš rozhovor byl o něčem jiném – viz výše. Poslechněte, a pak pište. Nebo raději nepište.

 • Michal Semín šíří antisemitské spiklenecké teorie.

To si vyřiďte s p.Semínem. Náš rozhovor byl o něčem jiném – viz výše. Poslechněte, a pak pište. Nebo raději nepište.

 • Karel Sýs, Alexej Mikulášek, Vladimír Janovic, Jaroslav Čejka patřili k prominentním komunistickým spisovatelům, slovníkem Miloše Zemana jsou to „bývalí lidé“. Všichni patří k okruhu Unie českých spisovatelů, pobočky KSČM, od které se v roce 2014 dostalo ocenění i Petru Žantovskému. Toto ocenění bylo pro Žantovského natolik důležité, že jej dokonce uvedl i ve svém životopise.

Uvedení pánové jsou básníci. Jako takoví byli schváleni coby hosté do mého pořadu odpovědným dramaturgem. Obsah těch pořadů se týkal poesie. To je však zřejmě slovo p. Kadlecovi neznámé. A dále: UČS, pokud vím, není žádnou pobočkou politické strany. Je to spisovatelská organizace. Nejsem ani jejím členem. Stejnou cenu jako já dostali od UČS také osobnosti jako Eva Kantůrková nebo Erazim Kohák. To jsou pro p. Kadlece také „sluhové cizích zájmů“?

 • Lubomír Brožek rovněž patří do okruhu komunistické Unie českých spisovatelů, krom toho je předsedou Klubu pražských spisovatelů, kde je Petr Žantovský členem rady.

Lubomír Brožek je básník, předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů. Nevím, co je míněno výrazem „patří do okruhu“. Pana Brožka jsem poznal v kulturní komisi sociální demokracie počátkem 90. let, v době, kdy jejím předsedou byl jistý Pavel Dostál. Tentýž, který za komunistů nesměl působit v kultuře, posléze byl ministrem kultury. Panu Kadlecovi se to prostě všechno nějak plete.

 • V Koroniho konspiracistickém Slobodném vysielači pan Žantovský pravidelně vystupuje. Hostem rádia pravidelně bývají Marián Kotleba, Martin Koller či Ľubomír Huďo, který v loňských župních volbách kandidoval za kotlebovce. Slobodný vysielač je propojen s konspiracistickými weby Hlavné správy a Zem a vek.

Předně: Slobodný vysielač sídlí v Banské Bystrici, kde byl až do loňského roku M. Kotleba županem (to je jako u nás hejtman, pane Kadleci, to není koupací plášť, jen pro vaše pochopení). Vcelku tedy lze pochopit, že nejvyšší představitel krajské samosprávy je hostem vysílání rádia sídlícího a působícího v tom kraji. K ostatním, p. Kadlecem kádrovaným osobám se nebudu vyjadřovat. Stejně tak nebudu nijak komentovat nálepky typu „konspiracistický web“ a podobně. Nevím, co to znamená. Slobodný vysielač je internetové rádio, v němž ob týden s kolegou Vlkem, ekonomem z Plzně, rozebíráme politické události uplynulých dnů, přičemž on obvykle zastává levicová stanoviska, a já pravicová, jak plyne z našich osobních názorových priorit. Jde o pořad Dualog a je velice vyvážený.

 • Igor Válek je též zástupcem šéfredaktora v časopise Literárny týždenník, kde pravidelně publikuje Petr Žantovský. Jak bylo uvedeno, je Válek šéfredaktorem časopisu Slovensko, který vydává nacionalistický, prokremelský a protičeský spolek Matica slovenská. Bývalý i současný předseda Matice slovenské vloni navštívili tzv. 12. všeslovanský sjezd.

Igor Válek je především básník a jako takový byl (po schválení dramaturgem) pozván do ČRo. Nebudu komentovat přívlastky, jimiž častuje p. Kadlec Matici slovenskou, nejsem jejím členem a nemám s ní nic společného. Ale p. Kadlec, než se pustí do nálepkování, by si mohl snadno nastudovat, že Matica slovenská vznikla v roce 1863 inspirována Maticí českou, která vznikla už r. 1831. Co se týče mého psaní pro Literárny týždenník – píšu tam už půldruhého roku, s tím p.Válek neměl nic společného, ani jsem ho v té době neznal a od našeho rozhovoru v ČRo jsem jej ani neviděl. Ale aby měl p. Kadlec moje kádrové materiály kompletní, dodávám, že jsem též (trestuhodně, vlastizrádně nebo jak?) dlouholetým (od 2008) členem slovenského centra Pen, protože mi na Slovensku vycházejí knihy, dokonce jsem v loňském roce obdržel výroční prémii SC-Pen za básnickou sbírku Zakázané květiny.

 • Debatní Klub Alexandra Vojty je arénou pro konspirátory, Petr Žantovský tam vystupuje.

Hana Marvanová, Jan Jirák, Václav Žák, Jiří Pehe, Stanislav Křeček, Přemysl Janýr, Tomáš Krystlík, Miroslav Mareš, Roman Joch, to jsou podle p. Kadlece konspirátoři? To je totiž soupis hostů Debatního klubu, kam jsem zavítal před časem i já. Občas se i kádrovák utne, že p. Kadleci?

 • Do Voráčkových Parlamentních listů Petr Žantovský psal už předtím, než Voráčka pozval do rozhlasu.

S Parlamentními listy jsem spolupracoval dávno předtím, než je získal p. Voráček. Vycházely tehdy jako časopis, stejně jako třeba 51Pro (tehdejší šéfredaktor Marek Stoniš, poté Reflex, mimochodem dlouholetý spolupracovník Pavla Šafra, dnes šéfredaktora Forum 24) či E15 (tehdejší šéfredaktor Tomáš Skřivánek), MFPlus (šéfredaktoři Fabiano Golgo, poté Patrik Kaizr či Jakub Bielecki), Mladý svět (tehdejší šéfredaktor Jaroslav Hasoň), Reflex (tehdejší šéfredaktor Petr Hájek) atd. atd. atd. P. Kadlec si nepovšiml, že na platformě českých médií působím od r. 1989, a proto jsem se profesně potkal s opravdu velkým počtem lidí. Kdybych je měl ze svého života škrtnout, tak nevím, s kým bych dělal rozhovory do ČRo. S p. Kadlecem snad? O čem? O kádrování?

 • Česká konference, „spolek, založený za účelem šíření osvětových myšlenek“, který vede Karel Kříž, organizuje od roku 2009 přednáškové akce. Zatímco zpočátku na nich vystupovali lidé jako Táňa Fischerová, Přemysl Janýr, Svatopluk Karásek nebo Jan Šinágl, roce 2015 už přednášeli Petr Žantovský, jeho manželka Irena, Jan Veleba, Jan Petránek, Jan Schneider, Miroslav Polreich či Marian Kechlibar. Tehdejší diskuze „Alternativní média, jejich vliv a budoucnost“ se zúčastnili David Hamr (redaktor ČRo), Milan Vidlák (vydavatel konspiracistického časopisu Šifra), Boris Koroni (moderátor rádia Slobodný vysielač) a Petr Žantovský.

Na téže konferenci byli v programu též spisovatel Zdeněk Mahler, prof. Jiří Marvan z univerzity ve Stockholmu, prof. Karel Rýdl, prorektor univerzity v Pardubicích, Jana Šilerová, biskupka Církve čs. husitské, Tomáš Boněk, kněz a pedagog se specializací filosofie – antroposofie (pokud p. Kadlec tuší, co to je) a další. Opět drobný kádrovácký lapsus.

 • Oskar Krejčí, bývalý agent StB a jediný normalizátor na Filozofické fakultě UK za studenty, pravidelný účastník promoskevských akcí, šiřitel kremelské propagandy (často s Petrem Žantovským).

Co je formulace „často s Petrem Žantovským“? S prof. Krejčím jsem pro ČRo uskutečnil jediný rozhovor, a to na zahraničně politická témata, na která se specializuje (vyučuje je na vysoké škole, napsal o nich tolik odborných knih, kolik asi ani p. Kadlec v životě nepřečetl).

 • Bohumír Štědroň působí na soukromé Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů, publikuje prostřednictvím spolku Medias res Petra Žantovského. Na stejné škole byl Žantovský v roce 2016 šéfem katedry mediálních studií, kde byl nadřízeným vlastní manželky [sic!].

Lež: Nemohl jsem být „nadřízeným vlastní manželky“ (ačkoli i kdyby, tak co? To je věc majitele školy). Moje manželka na té škole působila pouze externě, a to o řadu let dříve, než jsem tam byl já zaměstnán. Mimochodem, B. Štědroň nastoupil na tutéž školu víceméně v téže chvíli, kdy já jsem z ní odcházel. Tak v čem je problém?

 • Jozef Banáš je přispěvatelem konspiracistického webu Hlavné správy a bojovníkem proti údajné rusofóbii.

Jozef Banáš byl velvyslanec SR v Rakousku, stejně jako např. Magda Vášáryová, také byl 4 roky poslanec slovenského parlamentu (za stranu p. Ruska – pro p. Kadlece, to je jméno předsedy, Pavol Rusko se jmenoval, s tím nemá Kreml nic společného), dnes je jedním z nejúspěšnějších slovenských prozaiků. V čem je problém?

 • Radim Valenčík, bývalý člen Lidových milicí, publikuje proruské a prozemanovské texty na různých „alternativních“ webech (Naše republika, Parlamentní listy, Rukojmí, …). Je členem facebookové skupina Přátelé Ruska v ČR.

Radim Valenčík je proděkanem Vysoké školy finanční a správní, jeden z předních ekonomů u nás, jeden z čelních odborníků na „teorii her“ (pro p. Kadlece, to nejsou hry typu piškvorky nebo škatulata hejbejte se – smysl té teorie si prosím nastudujte sám).

Při posledních volbách členů Rady Českého rozhlasu ale Petr Žantovský zcela nepokrytě ukázal, oč mu jde. Navrhl totiž do ní Jiřího Fencla, svého bývalého kolegu z Geršlova zaniklého Vědomí, kde také působili Tereza Spencerová, Ľubomír Huďo a Erik Best (může se ostatně nyní někdo divit, proč je Erik Best nyní pečený vařený na stanici ČRo Plus?).

Jiřího Fencla znám zhruba od r. 2000, byl redaktorem Hospodářských novin. Jeho novinářské zkušenosti a kompetence jsou mimo diskusi. V čem je problém?

Žantovský se o tom vloni v březnu ve svých domovských (Lež: nejsou „domovské“, bydlím jinde, zde jsem pouhým externím autorem) Parlamentních listech vyjádřil takto:

„Abych byl spravedlivý, musím říci, že jsem v této debatě drobně v kolizi zájmů, protože jsem za naše odborné sdružení Media res také navrhnul jednoho zástupce do Rady Českého rozhlasu. Je jím pan Fencl, dlouholetý ekonomický novinář, dříve v Hospodářských novinách a potom ještě na různých dalších pozicích. Je to člověk, který rozumí ekonomice takového podniku, jako je Český rozhlas, což byl důvod, proč jsme ho navrhovali. Ale tímto mu nedělám propagaci, koneckonců Poslanecká sněmovna se zcela jistě nebude rozhodovat podle názoru z tohoto textu, tam jsou úplně jiné rozhodovací mechanismy.“

To potvrzuje má výše uvedená slova. V čem je problém?

Když k tomu ještě připočteme neustále výpady Žantovského, Ovčáčka, Veleby a dalších proti České televizi, je zcela očividné, že prokremelské síly kolem KSČM (která vždy jednala v zájmu cizí mocnosti), SPD, SPO, Miloše Zemana a konspiracistických webů chtějí ovládnout veřejnoprávní média, která stále nemluví tak, jak by se líbilo jim. Opravdu chceme nechat skutečné vlastizrádce, aby nám sebrali rozhlas a televizi?

Myslím, že tento závěrečný stylistický skvost p. Kadlece netřeba dlouze komentovat. Mluví z něj pokročilá paranoia a jeho řeč připomíná řeči různých „urválků“ v 50. letech, když hledali, stíhali a trestali „nepřátele lidu“ (popř. „vlastizrádce“). Mimochodem, pan Kadlec možná neví, že ČT patří stejně mně jako jemu. Platíme stejné zákonem dané koncesionářské poplatky (tedy já ano, zda on, nevím), a máme proto stejné právo mluvit do toho, jak ČT vypadá a co z ní zaznívá. Takže jak rozumět tomu „sebrali nám televizi“? Jen tak, jak to napsal už Orwell, že: „Všechna zvířata jsou si rovna, jen některá jsou si rovnější“.

Závěr? Je smutné, že web, který se staví jako pravicový (Forum 24) a který by tedy měl sdílet tytéž konzervativní hodnoty jako já (k nimž patří především osobní svoboda a odpovědnost), se chová tak, že nepokrytě jiným upírá svobodu a – jak výčet uvedených lží a nesmyslů z jediného článku dokazuje - chová se přitom velice neodpovědně.

Článek Miloše Kadlece s titulkem Český rozhlas a Petr Žantovský jako sluha cizích zájmů najdete ZDE

reklama

autor: PV

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

10:35 „Nadčlověk“ Kroupa pod drobnohledem Franty a Žantovského

Už pátý díl cyklu o lecčems a mnohém, který měl premiéru na YouTube kanálu Vladimíra Franty a obsaho…