Vyjádření bratří Zemků k rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018

20. 1. 2018 17:37

Ve středu 17. 1. 2018 byl po více než tříletém projednávání vynesen pravomocný rozsudek v kauze udělení licencí dvěma solárním elektrárnám na Chomutovsku. Za nedodělky v hodnotě 30 tisíc korun na projektu v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun trest 6 let a devět měsíců odnětí svobody pro bratry Alexandra a Zdeňka Zemkovi. Tento nesmyslný a selským rozumem nepochopitelný rozsudek dnes vynesl Vrchní soud v Olomouci.

Vyjádření bratří Zemků k rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018
Foto: Hans Štembera
Popisek: Solární panely
reklama

„Proti zcela nehoráznému výsledku procesu se budeme nadále bránit u Nejvyššího soudu. Během soudních jednání jsme vyvrátili všechna tvrzení a důkazy nesmyslné obžaloby. Celá kauza od počátku spočívá v naprosté neznalosti technické problematiky týkající se fotovoltaických elektráren ze strany orgánů činných v trestním řízení, které obžalobu postavily na technicky banálních skutečnostech, kterými se snažily prokázat neoprávněnost udělení licencí,“ sdělil otec odsouzených bratrů Zemkových JUDr. Ing. Zdeněk Zemek.

Obě fotovoltaické elektrárny splňovaly na konci roku 2010 podmínky pro udělení licence, byly provozuschopné a byla ověřena bezpečnost jejich provozu.

Obě FVE jsou postaveny na ploše přes 30 ha, jsou tvořeny cca 70.000 kusů panelů, téměř 1.000 kusů měničů a desítkami km kabelů a dalšími zařízeními. Kontrola dne 20. 12. 2010 konstatovala několik desítek metrů nezahrnutých výkopů a to v době, kdy panovaly mrazy mínus 15 stupňů a bylo více než 30 cm sněhu. Dále nepropojené tenké kabely od panelů v několika málo řadách. Důvodem nepropojení bylo riziko prasknutí jejich izolace či propojovacích konektorů při práci v takových klimatických podmínkách.

Drobné nedodělky ze dne 20. 12. 2010 (tedy ze dne první kontroly ERÚ) představovaly u první elektrárny částku 34 tis. Kč, což je 0,0068 %. U druhé elektrárny pak částku 21 tis. Kč, což je 0,0037 %. Žádné z těchto nedodělků nepředstavovaly žádné ohrožení provozuschopnosti nebo bezpečnosti elektráren. Už po první kontrole 20. 12. 2010 měly naše elektrárny nárok na získání licence.

Za pozornost stojí, že čtyři jiné elektrárny, které v Chomutově sousedí s našimi dvěma elektrárnami a patří jiným vlastníkům, nebyly v té době zdaleka v takové fázi dokončenosti, ale licence měly už od listopadu. 

V den udělení licence 31. 12. 2010 (druhá kontrola ERÚ) nebyly nedodělky žádné. ERÚ provedl druhou kontrolu obou FVE za přítomnosti cca 25 odborníků (mimo jiné soudních znalců a zástupců financující banky) a neshledal žádné závady, které by měly vliv na vydání licence. Dokončenost obou elektráren ostatně potvrzují i fotografie pořízené družicí americkou armádní družicí NASA dne 26. 12. 2010.

To, že obě fotovoltaické elektrárny byly po technické stránce provozuschopné již v roce 2010, prokazuje první paralelní připojení do sítě provozovatele lokální distribuční soustavy, které bylo provedeno již dne 22. 12. 2010. Na základě paralelního připojení byly elektrárny způsobilé vyrábět a dodávat elektřinu do distribuční sítě. Po této skutečnosti již nic nebránilo udělení licence.

Skutečnost, že licence byla udělena až dne 31. 12. 2010, tedy poslední den roku 2010, byla způsobena prodlevami na straně ERÚ, který nařídil opakovanou kontrolu obou elektráren právě na tento den. Licence však mohla být zcela oprávněně udělena již dříve. Tuto skutečnost však provozovatelé elektráren nemohli ovlivnit. „O kontrolu jsme žádali již mnohem dříve,“ vysvětluje Zdeněk Zemek.

Jedna antedatovaná revizní zpráva, která je jádrem celého problému, vůbec NEBYLA nutným podkladem pro rozhodnutí o vydání licencí.

Ze žádných právních předpisů neplyne, že by bezpečnost zařízení ověřená výchozí revizní zprávou byla podmíněna stoprocentním dokončením elektrárny. Elektrárna nemusela být před provedením výchozí revize zcela dokončena, neboť bylo postupně prováděno několik revizí na jednotlivé části elektrárny.

Na obou fotovoltaických elektrárnách bylo v roce 2010 vyhotoveno celkem 17 revizních zpráv, které v souhrnu spolehlivě doložily bezpečnost obou elektráren. Navíc jednotlivé komponenty, ze kterých se obě elektrárny skládají (solární panely, měniče, rozvaděče, kabely, jističe), jsou výrobky s prohlášením o shodě, které garantuje výrobce certifikací CE osvědčující bezpečnost, a žádné revizi tedy nepodléhají.

U soudu jsme předložili řadu znaleckých posudků zpracovaných špičkovými odborníky na oblast fotovoltaiky a elektrotechniky. Soud je všechny zcela ignoroval. Všechny tyto znalecké posudky shodně potvrzují, že obě elektrárny byly ke dni udělení licence bezpečné a provozuschopné. Stejně tak tyto znalecké posudky potvrzují, že nelze vyhotovit jednu revizní zprávu na celou kompletně dokončenou fotovoltaickou elektrárnu, naopak je nutno tyto revizní zprávy vyhotovovat postupně v průběhu výstavby FVE.

Nikoho jsme nepodvedli. Naopak my jsme poškození. Firmy Zdeněk-Sun a Saša-Sun jsou ve stamilionových ztrátách, protože nám operátor trhu OTE neprávem přidělil nižší výkupní cenu vyrobené elektřiny, navzdory tomu, že elektrárna byla dokončena včas a dodávala proud do sítě. Přesto v naší kauze padly vyšší tresty než v kauze elektrárny u Držovic na Prostějovsku, která neměla ke konci roku 2010 osazený ani jeden solární panel. 

Stejně tak je naprosto nesmyslné a zcela proti zdravému selskému rozumu odsoudit někoho jen za to, že podepsal předávací protokoly k oběma elektrárnám v době, kdy zde byly marginální nedodělky v řádech desetitisíců korun. Na základě těchto předávacích protokolů pouze přešlo vlastnictví elektráren ze subdodavatele, který měl výstavbu díla na starosti, na investora. Je nesmyslné dovozovat z toho nějaký podvod, nebo pokus o podvod nebo jeho přípravu ze strany investora. Je přece zcela běžné, že do vlastnictví investora přejde dílo i s vadami a nedodělky, navíc když o nich ani neví.

O procesních chybách v soudním řízení, zejména o podivném přidělení kauzy senátu Aleše Novotného a porušení základního principu zákonného soudce, se už v médiích také napsalo dost.

„Proces, který právě u Vrchního soudu v Olomouci skončil, považujeme pouze za snahu všemi možnými prostředky postihnout podnikatele, kteří se v roce 2010 dopustili solárního podnikání,“ uzavírá Zdeněk Zemek a dodává: „Pevně jsme věřili, že odvolací soud bude rozhodovat kvalifikovaněji, spravedlivě a bude založen pouze na nestranném a odborném vyhodnocení celé věci. Budeme se bránit dál u vyšších instancí.“

Našel jsem tečku na jejím těle, je to čarodějka!“ vyřkl inkvizitor Boblig (Kladivo na čarodějnice).

„Našel jsem nepropojené kablíky!“ vyřkl Krejcar při obhlídce dvou solárních elektráren v Chomutově
20. prosince 2010.

A oba tyto výkřiky spustily lavinu...

Vypadá takto nedokončená fotovoltaická elektrárna?

Zdeněk Zemek starší

Vyjádření bratří Zemků k rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 1. 2018

Ve středu dne 17. 1. 2018 vyhlásil po téměř dvou letech od vydání prvoinstančního rozsudku Vrchní soud v Olomouci rozsudek týkající se fotovoltaických elektráren FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun v Chomutově, kterým jsme byli uznáni vinnými trestným činem podvodu, za což jsme byly odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v délce 6 let a devět měsíců.

Ačkoliv jsme doufali, že se odvolací soud bude zabývat našimi argumenty a že nebude negativně ovlivněn zcela tendenčním tlakem orgánů činných v trestním řízení zejména Nejvyššího státního zastupitelství, opak se stal pravdou. Nemůžeme se zbavit dojmu, že odvolací soud bezmyšlenkovitě hodil naši kauzu do jednoho pytle s ostatními již pravomocně rozhodnutými kauzami fotovoltaických elektráren ze závěru roku 2010, kdy ale tyto elektrárny v době udělení licence vůbec nestály a k vydání licence došlo pouze z důvodu, že pracovník ERÚ provádějící kontrolu FVE na místě zásadním způsobem pochybil, za což byl také odsouzen (viz případ FVE Držovice nebo FVE Vrahovice).

V případě FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun je však situace zcela odlišná. Elektrárny FVE Saša – Sun a FVE Zdeněk – Sun byly již od 19. 11. 2010 v povoleném zkušebním provozu a dne 22. 12. 2010 bylo zástupcem distribuční společnosti provedeno první paralelní připojení výroben k síti. Nikdo nikdy nezpochybnil ani stavební řízení, ani připojení FVE k distribuční soustavě. ERÚ vydal licence až dne 31. 12. 2010 na základě výsledku provedeného ohledání obou FVE na místě, které trvalo téměř celý den. Ohledání se účastnila kromě pracovníků ERÚ také celá řada odborníků, ať již technických zástupců financující banky, soudních znalců, techniků atd. Všichni shodně potvrdili, že obě FVE byly dokončeny. Byly naměřeny hodnoty výroby elektřiny, což bylo zaznamenáno do protokolů o ohledání. Elektrárny tak byly evidentně provozuschopné a již sedm let bezproblémově soustavně vyrábějí elektřinu. Proč se odvolací soud s těmito okolnostmi významnými pro rozhodnutí nevypořádal?

Dokončenost obou FVE dokládá také fotodokumentace (celkem 192 fotografií) pořízená dne 30. 12. 2010, která byla předložena již v řízení před soudem I. stupně svědkem Ing. Hubočanem:

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Názory, ParlamentniListy.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Pavel Veselý: Vítězný únor v kontextu současnosti

21:37 Pavel Veselý: Vítězný únor v kontextu současnosti

Na dnešní den připadá neslavné výročí Vítězného Února, kdy se komunisté dostali k moci. Lidé byli te…