Moučková (KSČM): V Praze 7 občané navrhovali a vybírali projekty

30.09.2014 13:40

KSČM v Praze ve svých volebních programech prosazuje uplatnění participativního rozpočtu. V končícím volebním období jsem byla v zastupitelstvu za KSČM jediná, která participativní rozpočet prosazovala a přece můj návrh získal podporu napříč politickým spektrem. Ne že by se o tom v klubech politických stran bouřlivě nedebatovalo. Ale dobrý nápad se nakonec ujal.

Moučková (KSČM): V Praze 7 občané navrhovali a vybírali projekty
Foto: red
Popisek: Miroslava Moučková (KSČM)

Participativní rozpočet, který jako první v České republice zavedli v Praze 7, umožňuje občanům navrhnout a rozhodnout, na co se použije milion korun z rozpočtu. Na rozdíl od známých grantů však vybraný projekt nerealizuje ten, kdo ho navrhoval, ale právě městská část. Zásady, které přijalo zastupitelstvo v dubnu, omezily projekty na menší investiční a sportovní akce. Do půlky září mohli občané zasílat své návrhy. A sešlo se jich skutečně dost. Dvacet obyvatel zaslalo od jednoho do šesti návrhů. Za pozitivní považuji to, že se jednalo o investiční záměry, takže realizovaný projekt nebude jednorázovou záležitostí, ale má sloužit obyvatelům městské části i v dalších letech.

Po soustředění návrhů zasedala komise pro zdravé město a místní agendu 21. Zastupitelstvo jí svěřilo úkol posoudit proveditelnost záměrů. Po občanech jsme přece nemohli požadovat, aby se pídili po tom, zda pozemek, na němž se má projekt uskutečnit, je svěřen městské části a může zde tedy investovat. Ani jsme neočekávali, že budou sami propočítávat možné náklady investice, zda se „vejdou“ do vyčleněné částky. Ukázalo se, že většině navrhovatelů nedělalo problém se do finančního limitu strefit, ale podle předpokladu nevěděli, zda může městská část peníze v některé oblasti opravdu investovat. Jako příklad mohu uvést zajímavé náměty ke zlepšení situace v Pražské tržnici, kterou však vlastní hl.m.Praha. Městská část sice několikrát požádala o svěření tohoto areálu, ale bez úspěchu. Nakonec komise posoudila jako proveditelné třináct návrhů.   

Následovalo jejich předložení k hlasování účastníkům tradičního setkání v rámci projektu Zdravé město, kde se diskutuje o deseti problémech Prahy 7. Když jsem uváděla část věnovanou participativnímu rozpočtu, otázky občanů směřovaly k tomu, zda se počítá s jeho pokračováním i v příštích letech. Potěšilo mě, že možnost navrhovat a vybírat projekty zaujala a zúčastnění lidé měli zájem, aby nezanikla. Schválené zásady opravdu předpokládají, že participativní část bude dlouhodobou součástí rozpočtu. Je samozřejmě otázkou, jaké bude složení zastupitelstva po komunálních volbách a jestli bude převažovat přesvědčení, že je třeba občanům umožnit více se podílet na rozhodování.

Na zmíněném setkání každý účastník dostal jednu nálepku, kterou v závěru přilepil k názvu projektu na tabuli. Tak se vybraly ty, které půjdou do závěrečného hlasování, jehož se druhý a třetí týden v listopadu budou moci na informačních centrech MČ zúčastnit všichni občané Prahy 7. Projekt, který získá nejvíce hlasů, pak bude muset městská část realizovat. O této závěrečné fázi se před schvalováním zásad participativního rozpočtu nejvíc diskutovalo. Je vůbec nutná? Podle mého názoru ji nelze vynechat, jak ukázalo zmíněné setkání. Lidé zřejmě již unavení agresivní předvolební kampaní v hlavním městě přišli v menším počtu než v minulých letech na diskuse o deseti problémech Prahy 7. Nicméně platí, že k participativnímu rozpočtu vybrali do závěrečného hlasování šest návrhů. Tři se týkají sportu, a to vybudování sportovního hřiště v dolních Holešovicích, nového hřiště pro seniory na Letné a nižšího basketbalového koše pro děti. Druhou nejvyšší podporu mezi návrhy získala obnova a doplnění odpadkových košů. Postupuje také vybudování kavárny u stanice metra Vltavská, kde by podle navrhovatele mohli pracovat zdravotně postižení lidé. Posledním projektem, který zaujal hlasující, byla revitalizace okolí mostu Barikádníků, kde je zarostlé i okolí památníku účastníkům Pražského povstání.

V listopadu se tedy dozvíme, pro co se rozhodnou občané Prahy 7 a kolik jich přijde hlasovat. Příklad prosazení participativního rozpočtu  Praze 7 zároveň ukazuje, že nic se nemá vzdávat předem.

Miroslava MOUČKOVÁ, předsedkyně Kontrolního výboru Z MČ Praha 7, kandidátka do zastupitelstva MČ Praha 7 a hl.m.Prahy 

  

reklama

autor: KSČM

Mgr. Jiří Kobza byl položen dotaz

Sankce

Je pravda, že Rusko válčí i přes sankce, ale jakou jinou páku na něj použít? Nebo byste nedělal nic a jen přihlížel ruské agresi?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Poslanci SPD podali více než 30 pozměňovacích návrhů

16:21 Okamura (SPD): Poslanci SPD podali více než 30 pozměňovacích návrhů

Projev na 77. schůzi Poslanecké sněmovny 27. září 2023 ke konsolidací veřejných rozpočtů