Sobotka: Jak může vláda provádět vážné reformy, když jí nikdo nevěří

07.09.2012 13:53

Projev na 45. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 9. 2012.

Sobotka: Jak může vláda provádět vážné reformy, když jí nikdo nevěří
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řeční ve sněmovně
reklama

 

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že nás ve skutečnosti teď čeká velmi zásadní rozhodnutí, protože tyto zákony, které tu za malou chvíli budeme hlasovat, na půdě Poslanecké sněmovny, tak jsou zákony, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby se v příštím roce zahájila tzv. důchodová reforma spočívající ve vzniku druhého pilíře důchodového systému. 
 
Myslím, že je docela symbolické, že na tom předchozím bodu tady byl celý balkon, že dokonce se dělal přímý přenos, v okamžiku, kdy se jedná o něčem, co ovlivní životy občanů České republiky na generace, co zásadním způsobem ovlivní veřejné rozpočty České republiky na desítky let dopředu, tak už tady žádné kamery nejsou, už tady nejsou žádní fotografové. Předpokládám, že z této debaty o klíčových zákonech není ani přímý přenos, stejně jako nebyl přímý přenos z debaty, která se odehrávala na téma snížení tempa valorizace penzí. My jsme tady slyšeli tak pěkné projevy ze strany ministra práce a sociálních věcí Drábka o tom, že se minulých letech příliš a přehnaně zvyšovaly penze. 
 
Tohle rozhodnutí je skutečně klíčové, zejména v kontextu doby, ze které ho děláme. A já opravdu nerozumím této vládě, a sociální demokracie také nerozumí této vládě, proč zavádí druhý pilíř v této podobě právě teď. Já si myslím, že si pro to vláda absolutně nemohla vybrat horší chvíli, horší chvíli jak z politického, tak z ekonomického hlediska. 
 
Jestliže děláte takovouto zásadní reformu na generace, na generace, jestliže převádíte a chystáte se převést desítky miliard korun do správy privátních fondů ze státního důchodového účtu do správy privátních fondů, tak přece pro takové opatření by tady měla existovat politická podpora, měla by existovat i společenská podpora a měl by existovat alespoň minimální, minimální sociální konsensus.
 
Ale vzpomeňte si, proti čemu demonstrovalo 100 tisíc lidí na Václavském náměstí. Nejenom proti této vládě, ale také proti podobě důchodové reformy. V tripartitě na této důchodové reformě není žádná shoda. Nebylo dosaženo žádné shody s opozicí. Ve skutečnosti se s ní ani vážně nejednalo. Tento návrh zamítl Senát. Teď ho bude přehlasovávat velmi těsně Poslanecká sněmovna, to znamená, žádný politický konsensus, ani žádný silnější sociální konsensus nad touto důchodovou reformou v ČR vytvořen nebyl. Čili porušilo se jedno ze základních pravidel pro jakékoliv takovéto velké rozsáhlé reformy, které zasáhnou na generace naše veřejné rozpočty. Prostě žádný konsensus, žádná dlouhodobá politická shoda. 
 
Máme tady vládu, která má rekordně nízkou důvěru občanů. Já se ptám, když tato vláda je nedůvěryhodná, tato vláda se potácí od jedné schůze Poslanecké sněmovny ke druhé, tato vláda není schopna prosadit své vlastní daňové zákony, tak já se ptám, kdo uvěří této vládě, že její důchodový systém je promyšlený, kdo uvěří této vládě z lidí, kterých se má důchodová reforma, tak, že tam převede své finanční prostředky a vstoupí do těchto privátních fondů. Já si myslím, že zcela nedůvěryhodná vláda nemůže důvěryhodně propagovat žádnou vážnou reformu, natož reformu penzijního systému. Vy zavádíte systém připojištění a spoření ve druhém pilíři v situaci, kdy velká část rodin má zásadní existenční problémy. Klesají reálné příjmy, snižují se reálné příjmy i lidí, kteří jsou ekonomicky aktivní, pokud jde o střední vrstvy a nízkopříjmové skupiny, a v této situaci vy jim navrhujete, aby si začali více spořit na důchod. To absolutně neodpovídá situaci, ve které se země nachází. Většina občanů nebude mít peníze na to, aby se v druhém pilíři připojistila, pokud nepodlehnou reklamě, která nutně bude muset být lživá, protože žádná pravdivá reklama nemůže dodat argumenty, které by byly pravdivé vůči střeně- a nízkopříjmovým skupinám v tom smyslu, že snad pro ně má být tato důchodová reforma výhodná. Prostě není! 
 
To, že není sociální, ani politický konsensus, to souvisí s tím, jak je tato důchodová reforma navržena. Ona je navržena tak, že je samozřejmě výhodná jen pro nejvyšší příjmové kategorie, to znamená, že na ní vydělají vyšší střední vrstvy a nejvyšší příjmové skupiny. Ty omezí svoji solidaritu s těmi ostatními v průběžném systému a možná si zavedou spoření ve druhém pilíři. Problém je, že na tenhle nový finanční produkt, který vy tady nabídnete vysokopříjmovým skupinám, se musí složit všichni ostatní. A já chci propojit hlasování, které jsme tady absolvovali tento týden, s tím, které nás bude čekat za chvíli, protože ono to spolu souvisí a nikdo to tady ještě neřekl v Poslanecké sněmovně. A měl to říct především ministr práce a sociálních věcí a měl to říct především ministr financí, ale oni tady mlčí, nebo tady dokonce nejsou! Proč nikdo neřekl, že se tempo valorizace důchodů v příštím roce musí snižovat mj. proto, že se zavádí tato důchodová reforma, že se stávajícím důchodcům seberou peníze, které měli dostat na valorizaci proto, aby se tady mohl zčásti privatizovat státní důchodový systém. Vždyť to je spojená nádoba! Jedno opatření souvisí s druhým. Proč nikdo neřekl v této Poslanecké sněmovně, že se zvyšuje DPH, že se zdražují potraviny a léky mj. proto, aby s profinancoval tzv. druhý pilíř, který vy tady zavádíte v rámci nové možnosti spoření pro ty nejbohatší. To také spolu souvisí. Zvyšování DPH souvisí se vznikem druhého důchodového pilíře. 
 
A tím se dostávám zpátky k oné politické nejistotě. Vládní koalice prohrála v Poslanecké sněmovně hlasování o zvýšení DPH. Vláda ale deklarovala, že chce důchodovou reformu financovat právě z vyšší daně z přidané hodnoty, to znamená, několikrát tady řekl premiér, ministr financí, ministr práce, řekli tady v Poslanecké sněmovně, že výnosy z vyšší DPH se neprojí v rozpočtu, ale věnují se na důchodovou reformu. A já se ptám, když tady dneska po nás chcete, aby se schválilo spuštění penzijní reformy, kde máte ty vyšší výnosy z DPH? Máte je zajištěny zákonem? Nemáte! A jak dopadlo letos zvyšování DPH? Vybraly se ty peníze, které jste chtěli vybrat na vyšší dani z přidané hodnoty? Vybralo se 15 % navíc, tak jak jste si naplánovali? No nevybralo! Vybrali jste maximálně 2 % navíc oproti tomu, jak se vybíralo DPH v loňském roce. Čili vy tady spouštíte důchodovou reformu a nemáte ani zákon, který by vám garantoval její profinancování, a máte za sebou negativní zkušenost z letošního roku, která vám jasně ukázala, že křivka zvyšování výběru DPH nebude fungovat tak, jak jste si představovali. Mimo jiné z časového hlediska a mimo jiné z ekonomického a sociálního hlediska. Prostě spotřebitelé mění svoje chování. 
 
Shodou okolností právě dnes byla zveřejněna informace statistického úřadu o tom, že se potvrdil mezičtvrtletní pokles ekonomiky a že česká ekonomika zřejmě meziročně zatím klesla o jedno procento, to znamená, že zůstáváme v recesi. A výhled daňových příjmů díky tomu pro příští rok není vůbec příznivý. Vy nemáte zákon a příští rok se vybere na daních méně peněz, protože velká část daňových příjmů příštího státního rozpočtu souvisí s ekonomickou situací letošního roku. Prostě pokud firmy letos nemají zisky, tak vám příští rok nezaplatí vyšší daně. Pokud ty zisky nebudou mít živnostníci, tak vám je také příští rok nezaplatí. Pokud bude vyšší nezaměstnanost, tak vám vypadnou i příjmy ze závislé činnosti. Já se domnívám, že vláda tady obrovsky riskuje další prohloubení deficitu státního rozpočtu. A je to vlastně další experiment, který vůbec není prověřený. A je to zvláštní, jak na jednu stranu neustále tady chodí ministr financí, který říká: neuhnu, neuhnu, chci snižovat schodek státního rozpočtu a současně tady vláda tlačí návrhy, které deficit státního rozpočtu riskantním způsobem mohou prohloubit. Takováto penzijní reforma, pro kterou nemáte zajištěno financování, je obrovské riziko. A my jako sociální demokraté pro takovéto riziko hlasovat nebudeme. A protože vy pro tu reformu nemáte žádný sociální konsensus, protože jste ji nedohodli v rámci politické scény a nemáte pro ni podporu politických stran včetně opozice a protože ji tady protlačíte jedním hlasem, tak já chci také jasně říci, že my jako sociální demokraté se těmito zákony necítíme politicky vázáni a v případě, že budeme mít v příštím volebním období šanci, abychom je změnili, tak to uděláme. A uděláme to nejlépe takovým způsobem, aby už tady žádný druhý pilíř v rámci penzijního systému neexistoval. Já jsem přesvědčen, že v situaci, kdy budeme mít tu možnost, tak se musíme zachovat odpovědně vůči veřejným rozpočtům a druhý pilíř zrušit. Existuje několik možných modelů, jak se to dá udělat, a myslím si, že je možnost například druhý pilíř sloučit se stávajícím třetím pilířem penzijního spoření, kde už dneska je zhruba 4,5 mil. obyvatel ČR. A já se ptám také na to v situaci, kdy je zřejmé, že může dojít k úpravám a změnám v druhém pilíři, jakým způsobem tato vláda bere odvahu, bere na sebe odpovědnost za startování pilíře od 1. ledna roku 2013. 
 
My jsme přesvědčeni, že občané by dopředu měli dostat relevantní informace o tom, jak se mají v příštím roce zachovat. Je naprosto nezbytné, aby se na stole objevily všechny argumenty, které budou popisovat rizika vstupu do toho druhého důchodového pilíře.
 
Obávám se, že o rizicích se mluví na veřejnosti strašně málo. Obávám se toho, že pokud projdou tyto zákony a spustí se reklamní kampaně penzijních fondů, tak v reklamních kampaních jakékoli argumenty proti druhému pilíři zcela zaniknout proto, že v mašinérii, která bude financována stovkami miliónů korun určenými na reklamu nebude nikdo schopen v rámci občanské společnosti čelit. Proto je strašně důležité, aby argumenty tady zaznívaly, aby lidé věděli, že z druhého pilíře už nemohou vystoupit, aby věděli, že vklady v druhém pilíři nejsou pojištěny. Peníze nejsou pojištěny tak jako vklady v našich bankách, není žádný garanční fond, není žádný systém pojištění. Znamená to, že na rozdíl od uložení peněz v bance v okamžiku, kdy fond zkrachuje, kdy ho někdo vytuneluje, udělá finanční operace a fond přijde o majetek, majetek občanovi nikdo nenahradí. Není tam žádné pojištění finančních prostředků a ani žádná explicitní legislativní státní garance za peníze, které si tam lidé 30 let do soukromého fondu budou spořit. To je další velké riziko, které tady existuje. Nemůžete vystoupit, nemáte pojištěn vklad, který tam budete vršit postupně každý měsíc během třiceti až čtyřiceti let a nikde nemáte záruku, že tam někdy v roce 2030 peníze ještě najdete. To je ten zásadní rozdíl nejistoty, do které nás tato vláda posouvá. 
 
Státní průběžný systém je přirozeně závislý na demografickém vývoji. Průběžný systém se musí vypořádat se stárnutím populace, ale proti fondovému soukromému spoření má jednu obrovskou výhodu. Státní průběžný systém je totiž odolný proti finančním a ekonomickým krizím. Státní průběžný důchodový systém se nemůže vytunelovat, nikdo nemůže aktiva kamkoli převést, je to systém založený na mezigenerační solidaritě a průběžném financování. Když se podíváte na to, jak dopadly soukromé penzijní fondy po finanční krizi, kterou jsme zažili v minulých letech, je evidentní, že přišly o velkou část svých aktiv a teď budou muset řadu let čekat a jejich klienti budou řadu let s napětím čekat, jestli se tam finanční prostředky ještě někdy vrátí. Byl bych velmi nerad, abychom v naší zemi nahradili jistotu průběžného financování penzí experimentem a dobrodružstvím se soukromým spořením ve fondech. Je to velké riziko v situaci, kdy to může skončit absolutním fiaskem a navíc v době, kdy stát má obrovské rozpočtové problémy, které není schopen z krátkodobého hlediska vyřešit. Nerozumím tomu, proč v této situaci vláda hazarduje takovýmto způsobem nejen s občany České republiky, ale i se stabilitou českých veřejných rozpočtů. 
 
Poslední poznámka je velmi praktická. V případě, že budeme poraženi, že zákony dnes Poslaneckou sněmovnou proválcujete, požádal bych o to, aby v zájmu občanů této země nebyl administrací této reformy pověřen ministr práce a sociálních věcí Drábek. Jednou jsme si to už vyzkoušeli a myslím si, že by bylo dobré se poučit. Říkám to teď předsedovi vlády Petru Nečasovi. Zažívali jsme tady každý den na jaře letošního roku obrovské stresy občanů, které byly spojeny s nefungováním úřadů práce. To byla obrovská vládní ostuda. V této zemi se to v posledních 10 až 15 letech nestalo - takové obrovské fiasko státního aparátu a státní správy, které jsme viděli na jaře na úřadech práce. Nikdo z toho nevyvodil žádnou personální odpovědnost. Znamená to, že tady máme stále stejného ministra práce a sociálních věcí a týž ministr práce a sociálních věcí, který nezvládl nový software na úřadech práce, má mít teď na starosti administraci stokrát složitější a závažnější důchodové reformy vzniku tak zvaného druhého pilíře. To přece nemůže dopadnout dobře. Nezlobte se na mne, dámy a pánové, ale nevěřím v to, že ministr Drábek je schopen garantovat, že se ze spuštění druhého pilíře po Novém roce nestane stejná katastrofa, jako bylo spuštění nového systému na úřadech práce. Myslím si, že je velká pravděpodobnost, že to skončí stejným fiaskem. Občanům to nepřeji. Jako opozice bychom z toho mohli mít škodolibou radost, ale této zemi a našim občanům nepřejeme, aby byli znovu konfrontováni s obrovskou mírou neschopnosti, kterou předvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí na jaře letošního roku, když se spouštěl systém úřadů práce. Není to tak dlouho, všichni si to ještě pamatujeme. Chci vyzvat předsedu vlády v případě, že tyto zákony tady projdou, aby zajistil, že někdo jiný bude mít na starosti uvedení druhého pilíře do praxe než současný ministr práce a sociálních věcí. Myslím si, že by bylo na místě, kdyby pan ministr Drábek odešel ze svého úřadu nejen kvůli tomu, co se stalo na jaře na úřadech práce, ale také kvůli tomu, co tady řekl před několika dny v Poslanecké sněmovně. To, jak se vyjádřil k valorizaci důchodů v minulých letech, to je něco, co pobouřilo velké množství občanů v naší zemi, velké množství seniorů. Myslím si, že vláda by měla mít zájem na tom, aby tady existoval sociální dialog i s občany, kteří jsou už v důchodovém věku. Samotný fakt, že ministrem práce a sociálních věcí je pan Drábek, jakémukoli takovému dialogu mezi vládou a seniory absolutním způsobem brání. Doufám, že pan premiér tyto věci promyslí a že bude reagovat. Pokud nebude reagovat, je jasné, že míříme do další katastrofy.

Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PSP ČR
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Trikolóra - Soukromníci - Nezávislí: Apel novému vedení Zlínského kraje - Přepracujte a zreálněte krajského rozpočtu na rok 2021

10:47 Trikolóra - Soukromníci - Nezávislí: Apel novému vedení Zlínského kraje - Přepracujte a zreálněte krajského rozpočtu na rok 2021

Koalice TRIKOLORA - SOUKROMNÍCI - NEZÁVISLÍ apeluje na vedení Zlínského kraje, aby přepracovalo nere…