Europoslanec Niedermayer: Jsem rád, že se tolik českých europoslanců postavilo za evropské hodnoty. Ti zbylí by měli vysvětlovat, o co jim jde

15.09.2018 23:59

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Pokud se řízení proti Maďarsku bude vést, není to řízení proti maďarským lidem, ale kvůli vládě, která si počíná způsobem, o kterém existují pochyby, jestli se vejde do hodnotového spektra, na kterém Evropská unie stojí,“ říká o středečním hlasování v Evropském parlamentu, které doporučilo Evropské komisi zahájit řízení proti Maďarsku kvůli ohrožení hodnot Evropské unie, europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Je přesvědčen, že České republice nic podobného jako Maďarsku a Polsku nehrozí, protože podle něj v této situaci nejsme a ani tímto směrem nesměřujeme.

Europoslanec Niedermayer: Jsem rád, že se tolik českých europoslanců postavilo za evropské hodnoty. Ti zbylí by měli vysvětlovat, o co jim jde
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Anketa

Měl by Andrej Babiš oficiálně vystoupit proti pokračování sankčního řízení EU vůči Maďarsku?

98%
2%
hlasovalo: 21288 lidí

Středeční doporučení Evropského parlamentu, aby Evropská komise zahájila řízení proti Maďarsku kvůli vážnému ohrožení hodnot EU, kritizují v Česku vládní politici. Jak se na reakce na české politické scéně díváte?

Nejdůležitější je asi to, že Evropský parlament nehlasuje pro sankce proti Maďarsku. Parlament má prostě ze smlouvy, kterou uzavřely členské země, právo navrhnout Evropské komisi, aby zvážila, jestli je třeba spustit jeden článek smlouvy, a je na Komisi, ať posoudí, jestli k tomu důvody existují, nebo ne. My jsme dokonce před bodem jedna. V případě Polska na základě problémů s Ústavní soudem se Komise sama rozhodla, že tuto proceduru bude iniciovat, ale v případě Maďarska to zatím neudělala. Ale ukazuje se, že řada poslanců Evropského parlamentu má pocit, že by Komise měla takhle postupovat i v případě Maďarska, proto o to Komisi žádá. A to, co se ve středu stalo, je vyjádření politického názoru Evropského parlamentu, že v případě Maďarska, stejně jako v případě Polska, by tento postup měl být spuštěn.

Nevíme, jestli k tomu dojde, nevíme, jestli ten proces povede k čemukoli, natož k jakýmkoli sankcím vůči Maďarsku. Bude se postupovat podle smluv a tam dominantní roli nehraje Evropský parlament, ale Evropská rada. To je první naprosto fatální omyl, který se objevuje v komentářích. Parlament velmi silnou většinou prostě jen došel na základě zprávy k názoru, že by bylo správné, aby Evropská komise tuto proceduru spustila. A Komise bude muset posoudit, jestli ta právní kvalifikace je dostatečná, vezme v úvahu, co jsme schválili ve zprávě, ale bude muset postupovat mnohem víc právně než Evropský parlament, protože jeho rozhodnutí bylo do určité míry politické.

Vy jste hlasoval také pro zahájení řízení proti Maďarsku, znamená to, že se domníváte, že v Maďarsku dochází ke zneužívání unijních fondů, k ohrožování nezávislosti justice a médií, prostě k věcem, které jsou v rozporu s hodnotami Unie?

Zpráva, kterou jsme měli k dispozici, měla víc než sedmdesát bodů, které nevycházely z nějaké dojmologie nebo názorů neziskovek, ale vycházely ze zpráv Spojených národů, z rozsudků Evropského soudu nebo jiných soudů, řešících věci, které mají podle našeho názoru souvislost s fungováním právního státu. A bez ohledu na to, že někomu se některé body zdají silnější a někomu slabší, těch indicií, že právní stát a hlavně hodnoty, na kterých stojí Evropská unie, Maďarsko systematicky porušuje nebo je opouští, je hodně. Je dobré, aby se každý, kdo se k tomu vyjadřuje, podíval do zprávy, protože to nejsou vývody nějakých poslanců Evropského parlamentu, ale konkrétní soudní rozsudky, a celkově to vytváří určitý obrázek, který vedl víc než čtyři stovky poslanců k tomu, aby takto hlasovali.

Pak jsou tam další věci, které přímo s právním státem nesouvisí, což je to, že vláda systematicky viditelným způsobem omezuje pluralitu médií. K tomu, co se stalo v Maďarsku s neziskovkami, se těžko hledají analogie, protože většina z nás má za to, že občanská společnost je důležitou součástí modelu Evropské unie. To jsou další indicie, které jsou pro někoho hodně důležité, ale obrovskou roli hrají hlavně výroky relevantních institucí, které vedou k tomuto závěru.

Mně připadá, že celá ta diskuse v Česku je hodně o tom, že mnoho lidí se snaží Evropskou unii zužovat na nějaký finanční mechanismus, který slouží k tomu, abychom dostávali peníze, k tomu, že existuje společný trh, že je to prostě nějaký ekonomický systém. Ale Evropská unie je úplně něco jiného, je to společenství, které vyznává nějaké hodnoty, nějaký společný model. A to, co se teď stalo kolem Maďarska, je, že spousta lidí má za to, že maďarský model jde mimo rámec Evropské unie, a proto je třeba toto téma nastolit.

Jak to podle vás nakonec dopadne?

To samozřejmě nikdo neví, ty závěry mohou být více či méně radikální. Ale hlavní je, že Evropská unie není finanční mechanismus a společný trh. Je to něco o nějakých principech a hodnotách.

Do podezření, že jsou ohroženy hodnoty Evropské unie, se dostaly dvě ze čtyř zemí Visegrádu. Ale snahy ovlivňovat orgány činné v trestním řízení a média se objevují i u nás. Nemůže až hysterická reakce na hlasování v Evropském parlamentu ze strany některých českých politiků plynout z obav, že příště se můžeme do podobné situace jako Polsko a Maďarsko dostat i my? Zvlášť když se Evropská komise bude zabývat i střetem zájmů premiéra Andreje Babiše?

Myslím, že naše situace je dramaticky odlišná. To je vidět i ze zprávy, kam ty výtky vůči Maďarsku směřují. A pokud je tam možné nalézt nějakou analogii, tak absolutní minimum. To je naprosto nesrovnatelná situace. Jako občan České republiky musím říci, že kdyby se v mé zemi dělo něco takového, jako se děje v posledních letech v Maďarsku, byl bych docela rád, kdyby tohle téma bylo nastoleno na úrovni Evropské unie. Protože to, co by mělo nastat, by mělo pomoci Maďarsku a občanům.

Pokud se řízení bude vést, není to řízení proti maďarským lidem, ale kvůli vládě, která si počíná způsobem, o kterém existují pochyby, jestli se vejde do hodnotového spektra, na kterém Evropská unie stojí. Ale my jsme od toho na míle daleko a byl bych velmi nerad, kdyby se našel nějaký politik, který by předjímal, že se vydáme tímto směrem a pak by jako preventivně říkal, že máme Viktoru Orbánovi pomoci, jen proto, že chce Českou republiku také dovést tam, kam Orbán Maďarsko, a nechce, aby se někdo tou otázkou zabýval. To by byl hrozný signál. Ale myslím, že v této situaci nejsme a ani že tímto směrem nesměřujeme. Doufám, že se nic takového nestane.

Ale někteří lidé u nás mají z politického vývoje obavy, že do podobné situace má Česká republika také nakročeno.

Opravdu si myslím, že ne.

PŮLNOČNÍ ROZHOVORY PARLAMENTNICHLISTU.CZ

Překvapilo vás, že předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš se veřejně distancoval od názoru europoslanců za hnutí ANO, kteří doporučení Evropského parlamentu podpořili? Dva z nich – pány Teličku a Ježka – dokonce nazval zrádci. Prohlásil, že Orbán je spojenec a jako jediný dodržuje pravidla a jasné postupy proti ilegální migraci, takže to vypadá, jako kdyby to byl jediný problém, který vadí poslancům Evropského parlamentu.

Jsem hrozně rád, že pro ten bod hlasovalo opravdu hodně českých poslanců. Jsem taky velmi rád, že většina poslanců v naší politické skupině EEP se jasně vyjádřila, že tyto postupy netoleruje. Jako fatální a špatné považuji zužovat to, co se v Evropské unii děje a o co se všichni snažíme, na otázku migrace. Už také proto, že otázka migrace se fakticky hodně transformovala do otázky integrace lidí, kteří azyly dostali, a je jich opravdu hodně. Je snaha zajistit, aby se stali součástí společnosti. Další otázka, která se řeší, je, jak dosáhnout toho, aby ti, kteří nemají právo na azyl, se vraceli zpátky, je to otázka repatriací. Mám pocit, že téma, které Andrej Babiš nastoluje a ve kterém tvrdí, že má spojence v Orbánovi, je trochu jiné téma, než to, co je v této oblasti nejdůležitější.

Považuji za velmi nešťastné, když se v souvislosti s Evropskou unií naznačuje, že to je to jediné a nejdůležitější téma. Samozřejmě je možné, že Maďarsko stejně jako kterákoli jiná země, Polsko nebo Itálie či Švédsko, může být náš spojenec v jedné, třeba významné otázce, ale to přece neznamená, že z tohoto titulu budu tolerovat, že tam možná dochází zřejmě k nějakým defektům z hlediska demokratického budování státu. To přece nejde, politika nemohou být kupecké počty jako u kamarádů z mokré čtvrti, ty pomůžeš teď mně, příště já pomohu tobě. To je špatná politika, politika musí stát na nějakých zásadách a hodnotách. A jsem rád, že i poslanci, kteří byli zvoleni za hnutí ANO, to takhle viděli.

Pro zahájení řízení s Maďarskem zvedl ruku i europoslanec za ČSSD Miroslav Poche, čímž si definitivně uzavřel už stejně asi zavřená vrátka do funkce ministra zahraničních věcí. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že ministrem stejně nebude.

Mám pocit, že bychom se neměli zabývat těmi, kteří tu rezoluci podpořili, ale že bychom se měli spíš ptát těch, kteří se nepřipojili k těm čtyřem stem padesáti poslancům, co je vedlo k tomu, že to neudělali. Myslím, že naše argumenty jsou jasné a srozumitelné, já bych spíš chtěl znát smysluplné argumenty, které vedly některé poslance k tomu, že pro to nehlasovali. Zejména by mne to zajímalo v případě ostatních socialistů, protože mám pocit, že je to jeden ze základů jejich identity.

Evropská komise může zahájit řízení proti Maďarsku, ale příslušná opatření, například omezení hlasování, by musely schválit všechny ostatní členské státy Evropské unie, což není příliš pravděpodobné. Nejde spíš o jakési výstražné gesto? Nebo myslíte, že nějaká sankce Maďarsku skutečně hrozí?

Vůbec ne. Všechno, co se děje, se děje na základě pravidel, které si členské země domluvily. Teď jsme před bodem nula, Evropský parlament chce po Evropské komisi, aby proces, který ze své vlastní iniciativy zahájila s Polskem, zahájila i s Maďarskem. A uvidíme, jestli se to stane. Ten proces pak má mnoho stupňů, v každém se rozhoduje podle nějakého principu nějakými většinami. A ta největší sankce – omezení hlasovacích práv – je na úplném konci a podléhá té jednomyslnosti členských států. Ale od toho jsme daleko světelné roky. Je dobré zmínit, že rakouští kolegové velmi vítají, že tato procedura existuje, protože v minulosti, kdy v Rakousku vyrostli Svobodní, tehdy velmi radikální, měl Evropský parlament pocit, že se na to musí nějak reagovat.

A tehdy vznikla tato procedura, aby bylo jasné, jak postupovat. Ale cílem v žádném případě není země trestat. Cílem je přispět k tomu, aby stav, který v některých případech znamená porušování evropského práva nebo vzdalování se některým principům a zásadám, na kterých Unie stojí, se začal obracet tím správným směrem. Já si myslím, že k hlasování o omezení práv nedojde, a kdyby k němu došlo, že Viktor Orbán najde nějaké spojence, kteří tomu zabrání. Myslím, že tak daleko by se to ani dostat nemělo. Je to v každém případě hodně vzdálené a uvidíme, jestli Komise dojde k názoru, že důvody k zahájení řízení jsou dostatečné. Doufám, že v Maďarsku dojde k nějakému obratu, i když k němu zatím nedošlo, proto se našlo tolik poslanců, kteří viděli důvod pro rezoluci hlasovat.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Libuše Frantová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Profesorka Syková: Hra o pád vlády v době pandemie? Nechutné. Tohle voliči opozici spočítají

0:01 Profesorka Syková: Hra o pád vlády v době pandemie? Nechutné. Tohle voliči opozici spočítají

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Dnes vládě radí kdekdo, včetně týmu expertů. Jsou jimi ale i lidé bez vysoce kvali…