Exmuslim, který se stal katolíkem: Halík se rouhá Bohu a má islám na prvním místě. Papež František škodí nám všem. Nesmíme dopustit, aby migranti udělali z Evropy pustinu

13.01.2016 17:37

ROZHOVOR Lukáš Lhoťan patřil mezi nejznámější české muslimy, ale před lety se z něj stal křesťan. Napsal mimo jiné knihu Ježíš Kristus a islám. Kritizuje, že kardinál Vlk a Tomáš Halík otevírají dveře islamizaci a fakticky zrazují křesťanství. Halíkovo křesťanství je dle Lhoťana vlastně přípravka na islám. Papež František dle Lhoťana vlastně brání vést evangelizaci muslimů a brání katolíkům varovat před masovou imigrací muslimů do Evropy. „Jeho konání škodí nám všem,“ řekl.

Exmuslim, který se stal katolíkem: Halík se rouhá Bohu a má islám na prvním místě. Papež František škodí nám všem. Nesmíme dopustit, aby migranti udělali z Evropy pustinu
Foto: Jan Štěpán
Popisek: Lukáš Lhoťan

Vy jste napsal, že křesťanství v pojetí profesora Halíka, Hoška či Vymětala je jen mezistupněm mezi umírající křesťanskou civilizací a islámskou Evropou… Můžete to rozvést, vysvětlit?

Není na to třeba žádného složitého vysvětlování. Podívejte se na jejich pojetí křesťanství. Na prvním místě mají úctu k islámu, pak mají své pojetí mezináboženského dialogu, v němž není místo pro kritiku negativních aspektů islámu. Jak můžete tedy vést evangelizaci, jak můžete hlásat Boží království mezi muslimy, pokud máte stejnou teologii křesťanství jako tito pánové? Vždyť oni popírají učení prvních křesťanů a nahrazují ho svým vlastním výkladem…

Představte si, že při střetu s pohanským Římem by první křesťané reagovali stejně, jako Halík či Vymětal reagují při střetu s islámem. To bychom dnes již zde žádné křesťanství neměli, ale bylo by tu dva tisíce let pohanství. Nemusíte být žádný věřící křesťan, abyste viděli zásadní zákon přírody. Příroda nemá ráda prázdnotu. Halíkovo pojetí křesťanství, a nejen jeho, ale i to moderní západoevropské, se sice tváří jako osvobozené od vlivu společnosti. Tváří se jako mystické, ale mystičnost je z něj opravdu odstraněna. Již nejde o společenské náboženství, které dává lidu naději na spásu duše, ale jde o náboženství intelektuálů, jde o takzvané kulturní křesťanství, které odstranilo vnitřní křesťanskou mystičnost, to esenciální mysterium, a nahradilo ho bezduchým kultem, kde se říkají tisíce slov, ale duše Boží v něm není.

Pak samozřejmě lid touží po duchovnu, po spáse duše, ale to moderní Halíkovo křesťanství nic takového nenabízí, a tak lid hledí jinam. Halíkovo křesťanství je vlastně přípravka na islám, protože když lidé vidí a slyší Halíkovo poselství – že je jedno, v co věříme, hlavně když jsme dobrými lidmi, pak si říkají – proč být prázdný křesťan, co nevěří ve výlučnost vlastní víry? Lidé pak potkají islám a tam se říká, že islám je výlučný, jediný pravý, a ti lidé najdou pocit duchovní jistoty. A tak vzniká islámská Evropa.

Také jste napsal, že nejprve profesor Halík a teď kardinál Vlk prohlásili, že muslimové a křesťané mají stejného boha. „Z pohledu islámské teologie tak vlastně řekli, že Mohammed je prorokem. A tedy vyznali víru v islám!“ Jak to?

Protože ten, kdo uzná, že Bůh, kterého hlásal Mohammed, je stejný jako Bůh křesťanů a židů, tak ten vlastně uznává Mohammeda jako proroka. Protože pokud Mohammed hlásal stejného Boha, jako mají křesťané, tak jak by mohl hlásat lež? Pak je islám pravda, a co říká islám o křesťanech? Říká, že se rouhají Mohammedovu Bohu, že uctívání trojice, víra v Ježíše Spasitele, že to vše je blud. Toto říká Mohammedův Bůh, pokud tedy pan Kardinál Vlk či profesor Halík považují takového Boha za stejného jako Bůh křesťanů, pak vlastně říkají, že to, co tento Bůh řekl Mohammedovi, je pravda…

Podle mne křesťané a muslimové nevyznávají stejného Boha, protože bůh koránu a Bůh evangelia jsou dvě různé osoby. Arabští křesťané sice říkají také Alláh, ale to je jen ekvivalent našeho slova bůh, nic víc; pro arabské křesťany je Alláh také Ježíš, arabští pohané říkali Alláh bohu Hubalovi a podobně. Je to prostě slovo pro božstvo v arabštině.

V knize Ježíš Kristus a islám jsem popsal jasně a s důkazy, v čem je zásadní rozdíl mezi Bohem křesťanů a bohem muslimů. Ty rozdíly jsou zásadní. Ze slov pana kardinála Vlka a profesora Halíka mám dojem, jako by snad věřili v to, že náš Bůh má mnoho podob a různě se projevuje s naprosto rozdílnými názory a postoji v různých civilizacích. Je to takové heretické a okultismem zavánějící. Ale snad se mýlím a pan kardinál se jen plete a profesor Halík si nechce zkazit kariéru představitele křesťansko-islámského hnutí.

Podle vás se tedy rouhají?

Víte, já je nechci soudit. Víte, co řekl Ježíš o těch, co soudí, ale podle mne je to, co oni říkají, opravdu rouháním proti Duchu svatému. Mohammed tvrdil, že s ním Alláh komunikoval skrze anděla Gabriela. Copak by pravý archanděl Gabriel přinesl Mohammedovi takové lži o Ježíši? O židovství? O křesťanech? Copak by archanděl Gabriel dal Mohammedovi právo zotročovat a vraždit, jak to je řečeno v koránu? Kdo tedy s Mohammedem hovořil? Buď byl Mohammed podvodník a vše si vymyslel, nebo byl psychicky nemocný a měl vidiny, nebo s ním hovořil ďábel.

Pokud ovšem ani jednu z těch tří možností neuznáte, pak tu je jen jediná další možnost, že byl opravdu prorokem Boha a ten mu dal opravdu poselství. Tedy jsme opět u jednoduché rovnice: uznat Mohammedova boha za stejného křesťanskému Bohu znamená uznat islám. A tedy to znamená rouhat se křesťanskému Bohu. Je to jednoduchá matematika, rozhodně myslím, že člověk s titulem profesor by měl umět jednoduchou matematiku a základy logiky…

Co říkáte tomu, že někteří představitelé církve spolupracují s muslimy? Kardinál Vlk se sešel s Vladimírem Sáňkou. Je pan Sáňka „umírněný muslim“?

Je otázkou, co si představit pod pojmem spolupráce. Já nejsem absolutní odpůrce nějaké formy dialogu a spolupráce s muslimy. Jistě s těmi umírněnými je možné se na něčem domluvit a žije jich zde stále více a více, je třeba snažit se na ně působit nejen misijně, ale i nějakou formou dialogu, aby se umírnili a nepraktikovali zde vše z islámu, a hlavně to problematické z islámu zde nechtěli ustanovit. Co se týče pana Sáňky, tak nechme teď bokem to, že schvaloval sebevražedné útoky a že v České televizi v pořadu Já, muslim řekl, že si přeje islamizaci Evropy.

Pan Sáňka by neměl být partnerem v dialogu s křesťany hlavně kvůli tomu, že pod jeho vedením v České republice vycházejí knihy, které lžou o křesťanství, judaismu a evropské civilizaci. Ten pán věří v ortodoxní původní islám, tak jak ho kázal Mohammed, a tedy není ani umírněný. Je to typický muslim podle Mohammedova střihu. Krásné řeči, sliby a podobně. Ale také dvě tváře, pokrytectví a klidně i život, hlavně když to pomůže islámu… Je to dokonalý vzor konvertity, co správně pochopil islám.

Jaké jsou nejzásadnější rozdíly mezi křesťanstvím a islámem?

Je jich mnoho, ale pro mne je jeden hlavní. Bůh křesťanů miluje i hříšníky. Bůh křesťanů netrestá ze zlosti. Alláh naopak nenávidí hříšníky, trestá, koho chce (i bez důvodu). Bůh Mohammeda je sám, žárlivý, nezná, co to je láska bez požadavku oplacení. Náš křesťanský Bůh naopak sestoupil na zem, stal se člověkem, obětoval se pro lidstvo, pro druhé lidi a dal nám tak příklad, že správný křesťan se obětuje pro druhé, aby je zachránil. Co hlásá islám? Říká, že ten, kdo je správný věřící, je vládcem nad nevěřícími…

Jak hodnotíte to, jak se různí představitelé Katolické církve staví k islámu a problému imigrace?

Někteří jsou posedlí tím dnešním katolickým modernismem. Za starých dob by se trhli a založili si vlastní církev. Ale po době osvícenství se nám v Evropě ustálilo, že modernisté se nechtějí trhnout, ale chtějí ovládnout celou církev a vyhnat z ní ty, co věří v křesťanství, jak ho hlásali apoštolové.

Druhá část představitelů katolické církve, to je ta, jež je pravověrná, má dnes strach říci veřejně nebo udělat cokoliv, co ti modernisté považují za projev zpátečnictví. A tak raději mlčí.

A třetí část, těch je jak šafránu, to jsou ti, co se nebojí veřejně hájit pravdy víry nebo podporovat kněze, co pravdy víry hlásají. Je jich ovšem málo a jsou terčem soustředěných mediálních kampaní modernistů. Však se podívejte, jaká nenávist se zvedla mezi modernisty vůči kardinálu Dukovi za jeho celebrování mše za prezidenta Zemana. Jak na něj útočil profesor Halík a urážel ho označením, že je oleandr moci. Nebo nenávist vůči olomouckému arcibiskupovi Graubnerovi za jeho pravdivá slova o rizicích masové imigrace muslimů do Evropy.

Jak hodnotíte postoj papeže Františka?

To je těžké. Vlastně nikdo pořádně neví, co si myslí Svatý otec. Podívejte se. Když by měl jiné názory, než jakými se prezentuje, tak by je stejně nemohl dát najevo. Kdyby hovořil otevřeně o islámu a o tom, že to je dílo satana, tak muslimové okamžitě vypálí x kostelů a povraždí x křesťanů jakékoliv církevní příslušnosti. Viděli jsme to v případě kritiky papeže Benedikta násilí v islámu. A když by Svatý otec kritizoval masový příliv muslimů do Evropy, tak ho okamžitě začnou napadat katoličtí modernisté ruku v ruce s marxisty, že je necitlivý, že nemá soucit a podobně. Takže ať si myslí cokoliv, tak to, co dělá, má spíše zkázonosný dopad na nás. Vlastně brání vést evangelizaci muslimů, brání katolíkům varovat před masovou imigrací muslimů do Evropy. Jeho konání škodí nám všem.

Maďarský biskup Laszló Kiss-Rigó o uprchlících ve své zemi řekl: „Jeho Svatost se plete. Přicházejí sem a křičí ‚Alláhu akbar‘.“ „Chtějí nás obsadit,“ dodal.

A to je ještě biskupem? Ještě ho neodvolali za slova pravdy? Uvidíme, jak bratr biskup dopadne. Jistě křesťanští marxisté najdou důvod pro jeho odvolání. Nějaký finanční skandál či obvinění z pedofilie, to oni umí vytvořit velice dobře, když potřebují. Pan biskup říká slova pravdy a pokud bude úpadek katolické církve a Evropy pokračovat, již brzy z něj bude mučedník víry.

Je podle vás povinností katolíka přijímat uprchlíky, když tím ohrožuje bezpečnost (znásilňování, kriminalita, vraždy, krádeže) a spásu svých bližních (islamizace a případný zákaz šíření křesťanství v islamizované Evropě a nadvláda falešného náboženství – islámu)?

Co říká učení církve? Nemáme nechat člověka zemřít hlady, ale nemáme také právo ohrozit sebe a své spoluobčany tím, že přijmeme masu problémových kulturně odlišných lidí. Když už chceme pomoci, dejme jim jídlo, naučme je, že pokud nebudou pracovat a budou se jen rozmnožovat, tak budou mít problémy. Ti lidé si sami zničili vlastní domovy, přelidnili se a teď jdou to samé dělat k nám. Pokud má křesťan nějakou povinnost po tom, co nakrmí tyto hladové lidi, pak je to povinnost nepustit je do své domoviny a nenechat je učinit hromadu trosek a pustou krajinu ze své domoviny, tak jak to tito uprchlíci udělali u sebe doma.

Jak hodnotíte postoj křesťanských politiků?

Kterých? Máme hodně křesťanů v politice, ale máme málo křesťanských politiků. Skuteční křesťanští politici dnes čelí největší vlně zastrašování ze strany těch, co ničí Evropu a náš domov. Skuteční křesťanští politici jsou zastrašováni, aby nekladli odpor islamizaci Evropy a úpadku křesťanství. Skuteční křesťanští politici jsou dnes a denně napadáni v mediích za to, že nejsou dost multikulturní, islamofilní, pro potraty, pro feminismus a podobně.

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Vláda koalice trpaslíků, co si stojí na ramenou? Ústavní právník Kuba ukazuje jiný model. Nepotěší ani zastánce aktivace článku 66

19:50 Vláda koalice trpaslíků, co si stojí na ramenou? Ústavní právník Kuba ukazuje jiný model. Nepotěší ani zastánce aktivace článku 66

Šlo koalicím o ochranu svobodné politické soutěže, nebo o účelové předvolební spojení? „Připomínám, …