Expert na islám: Uvrhneme české lidi do bídy, jen aby se mohli muslimové dál množit a vyvražďovat Evropany. Nesmíme je sem pustit – je třeba nová železná opona

28.04.2015 16:31

ROZHOVOR Bývalý muslim, autor knihy Islám a islamismus v České republice, Lukáš Lhoťan říká, že současná politika EU je, že uvrhneme naše lidi do bídy, jen aby se mohli muslimové v klidu dál množit a Evropa vymírat. Podle něho imigranty do Evropy nesmíme pustit i za cenu vybudování nové železné opony na našich hranicích. „Je už třeba jasně říci, že my, občané České republiky, nejsme povinni platit a živit ty, kteří se množí bez ohledu na to, jestli se dokážou uživit, anebo na ty, jež se ve své domovině mezi sebou vraždí a chovají barbarsky a pak si myslí, že si v Evropě odpočinou v našem sociálním systému,“ říká Lhoťan.

Expert na islám: Uvrhneme české lidi do bídy, jen aby se mohli muslimové dál množit a vyvražďovat Evropany. Nesmíme je sem pustit – je třeba nová železná opona
Foto: Archiv LH
Popisek: Lukáš Lhoťan utekl od islámu a dnes bojuje proti jeho extremistickým formám

Šéf Bezpečnostní informační služby Jiří Lang tvrdí, že nárůst muslimských přistěhovalců by vedl k vzestupu hrozby teroristického útoku u nás, ale zároveň tvrdí, že „česká muslimská komunita je klidná“. Co si o tom myslíte?

S panem Langem souhlasím. Naše úřady se na muslimskou komunitu nedívají z pohledu, že muslimem by byl jen ten, kdo by se k islámu výslovně hlásil, ale berou za muslima každého, kdo se narodil v muslimské zemi, a neřeknou, že muslim není jako muslim. Proto oni vidí, že většina lidí jimi považovaných za muslimy na islám v politické či náboženské rovině kašle a jsou muslimy maximálně v rovině kulturní nebo podle původu. Těch je v ČR několik desítek tisíc, ale těch, kteří berou islám jako náboženství, tu je pár tisíc, a těch, jež berou islám i jako politickou ideologii, jen pár stovek.

Také je důležité, že byť mnozí muslimové mají vyhraněné názory na naši společnost či naši politiku, zde nejspíše nejsou ještě usídlení muslimové, kteří by byli schopni spáchat násilný čin. Nemají zde ani zázemí ghett. Což by se samozřejmě s nárůstem muslimské populace u nás zásadně změnilo. Již v roce 2005 unikla na veřejnost přísně tajná zpráva, že bezpečnostní experti varují před nárůstem muslimské komunity a hlavně mešit, které by mohly naše doposud nepraktikující muslimy radikalizovat.

Představitelé české muslimské komunity se přitom příliš netají snahou islamizovat Českou republiku, proč to podle vás BIS ignoruje?

Je to z logiky věci a faktu, že se náš stát definuje sekulárně. Aktuálně to vidíte na postoji zastupitelů Ústeckého kraje, kteří v reakci na petici obyvatel obce Modlany řekli, že nemají žádné zákonné možnosti, jak bránit legálnímu vytváření arabsko-islámských enkláv a postupné arabizaci či islamizaci Teplic. Stejně tak i BIS má za úkol bránit násilným trestným činům, ale ze zákona ani nesmí bránit šíření islámu v České republice, a tedy ani islamizaci. Prostě sekulárnímu státu je úplně jedno, jestli zde budou žít ateisté, křesťané nebo muslimové, hlavně když budou platit daně.

Svět si v těchto dnech připomíná tragické výročí arménské genocidy. Papež František o masakrech Arménů v tehdejší Osmanské říši řekl, že šlo o genocidu, a Turecko na jeho slova dosti agresivně reagovalo. Jak vidíte situaci vy?

Víte, já Turkům trochu rozumím. Ta genocida byla sice naplánována tureckými nacionalisty, ale naprostá většina vrahů a jednotlivých organizátorů lokálního vraždění byla hnána náboženskou záští vůči křesťanům a cílem se nestali pouze Arméni, ale všechna křesťanská etnika – Řekové, Asyřané a další. Dospělí byli vyvražďováni a děti byly masově předávány do muslimských rodin k převýchově. Celá ta genocida měla podobu náboženské genocidy, a ne etnické. Ale v Evropě se dává vina jen Turkům, přitom vraždili i Čečenci, Arabové, prostě muslimská etnika vyvražďovala křesťany.

A neměl by tedy papež spíše být opatrnější ve svých projevech?

Ne, naopak by měl říci celou pravdu. Byla to náboženská genocida a páchali ji muslimové. Pokud budeme zamlčovat historická fakta, ve snaze neurazit muslimy nebo Turky, pak je jen otázkou času, kdy se něco podobného odehraje znovu. Ono se to vlastně odehrává již dnes. S tichou podporou Saúdské Arábie a Turecka vyvražďuje Islámský stát křesťany a příslušníky muslimských sekt v Sýrii a Iráku. Muslimové vyvražďují křesťany v Pákistánu, Africe. Křesťané jsou vystavení vzrůstající perzekuci a teroru i v jiných muslimských zemích. A Evropa s USA mlčí, neboť mnoho z oněch genocid křesťanů páchají či podporují spojenci USA a Evropy. Ti muslimští vrazi a tyrani si mohou s klidem zopakovat slova Adolfa Hitlera: „Kdo si dnes vzpomene na masakry Arménů?“

Právě jste vydal k tématu arménské genocidy knihu, kterou jste pojmenoval Arménský holocaust (k objednání zde). Proč? Nemáte obavy z negativních reakcí?

Ten název jsem zvolil, protože již na konci 19. století, tedy před samotnou arménskou genocidou, použil termín arménský holocaust americký tisk, aby tak popsal takzvané arménské řeže. Tehdy byli křesťané vraždění muslimy v Osmanské říši včetně upalování zaživa. Termín holocaust to více než dobře vyjadřuje. Bohužel doposud jsem v češtině nenašel žádnou knihu, která by se tomuto tématu věnovala. Naopak s tím, jak sílí ekonomická spolupráce České republiky s Tureckem, sílí i snaha přehlížet témata, jež se Turkům nelíbí a která by mohla obchodní vztahy s nimi poškodit.

Před pár dny proběhla médii zpráva, že muslimští imigranti vyhodili z lodě skupinu křesťanských imigrantů. Podobných incidentů bylo v posledních měsících zaznamenáno více včetně rostoucího počtu imigrantů. Co by se podle vás s tím mělo dělat?

Je to tragédie. Představte si to, že prcháte ze své domoviny, kde vás muslimové terorizují a utlačují, a pak jste mnohdy s těmi stejnými násilníky na lodi mířící ke břehům Evropy. Když máte štěstí a dostanete se do Evropy a zde potkáváte na ulicích ty, kdo vás ve jménu islámu utlačovali ve vaší domovině. Musí to být hodně deprimující, že vidíte islamisty, jak v Evropě jen „kvetou“ ze sociální podpory. Ale na druhou stranu mi přijde trochu nelogický postoj některých z českých odpůrců islámu, kteří na jednu stranu tvrdí ve svých veřejných vystoupeních, že chtějí pomáhat pronásledovaným křesťanům, a pak říkají, že je třeba čluny s imigranty, a tedy i prchajícími křesťany, potápět a střílet na ně.

Jak to tedy ale řešit?

Podívejte se, tam, kde v Africe byla odstraněna nadvláda muslimů a společnosti vládnou křesťané, se vše stabilizuje, lidé přestávají prchat a místo toho znovu budují svou domovinu k rozkvětu. Naopak muslimské africké země trpí přelidněním, a to je logickým hnacím motorem mladých muslimů za lepším životem do Evropy. Islámské náboženství propaguje, aby muslimové měli co nejvíce dětí, a to bez ohledu na to, jestli je dokážou rodiče uživit. Možná budu znít tvrdě, ale proč bychom měli pomáhat nezodpovědným muslimským populacím? Proč bychom měli z daní Evropanů toto vše sponzorovat? Vždyť to nic neřeší! Oni se přelidňují stále více!

A to pak uvrhneme naše lidi do bídy, jen aby se mohli muslimové v klidu dál množit a Evropa vymírat?  Když se chtějí množit bez ohledu na možnosti se uživit, ať si ten problém řeší sami. My je prostě do Evropy nesmíme pustit i za cenu vybudování nové železné opony na našich hranicích. Naopak křesťanským a jiným zodpovědným africkým populacím bychom měli pomoci nejen s obranou jejich svobody a míru, ale i v možnostech efektivně hospodařit a plánovat porodnost. Asi nejjednodušší by bylo evangelizovat Afriku a vystrnadit odtamtud islám, to by pomohlo ukončit násilí a nezodpovědnou populační politiku.

A co s imigranty, kteří plují do Evropy?

1.    Nasazením speciálních složek tajné služby, koordinujících svou činnost s policií, které by odhalovaly sítě pašeráků a převaděčů a identifikovaly nejen malé ryby, ale i ty velké, stojící v pozadí.

2.    Zpřísnil bych tresty pro převaděče, a to velmi tvrdě. Klidně jim dát doživotí v pracovním táboře a ne v luxusním hotelu, jak si naše věznice představují lidé jako ombudsmanka Šabatová a spol. 

3.    Převaděčům zabavit veškerý majetek.

4.    Zadržené imigranty na pobřeží Itálie (tedy již na půdě EU) odeslat do detenčních táborů ve francouzské Guayaně nebo Grónsku a udělit jim trvalý zákaz vstupu na území evropské části EU. Imigranti by se asi hodně divili a příště by si již třeba dali pozor pokusit se dostat do EU nelegálně.

5.    Uprchlíky zadržené na moři vrátit zpět do místa vyplutí, ale odebrat od nich identifikační znaky a zakázat jim trvale vstup do EU. Takže pokud by se jim příště podařilo dostat se do EU i přes kontrolu, při zadržení na území EU by byli okamžitě vyexpedováni pryč.

6.    Masová kampaň v médiích a  roznos letáků v jazycích Afriky a islámského světa o tom, že ilegální imigrace do Evropy se nevyplatí.

Celkově bychom měli ukončit ten šílený multikulturalismus v EU a jasně říci, že masová imigrace je pro nás nepřijatelná, a odmítnout přijímat masy kulturně odlišných imigrantů. Již dnes nemají v Evropě desítky milionů domorodců práci a živoří na sociálních dávkách, další miliony imigrantů to jen zhorší. Už dnes český daňový poplatník platí ročně minimálně stovky milionů korun na podporu imigrantů v EU. Ty peníze pak chybějí našim občanům a hlavně do budoucna nebudou peníze pro nás, kteří dnes platíme daně a budeme pak živořit jako ti Afričani a muslimové. Jen aby se naplnily vlhké sny multikulturalistů a levice.

Je už třeba jasně říci, že my, občané České republiky, nejsme povinni platit a živit ty, kteří se množí bez ohledu na to, jestli se dokážou uživit, anebo na ty, jež se ve své domovině mezi sebou vraždí a chovají barbarsky a pak si myslí, že si v Evropě odpočinou v našem sociálním systému.  

 

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám a nejnověji Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 člen Muslimské obce v Brně, absolvent vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolvent studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

reklama

autor: Lukáš Petřík

nová totalita

Četl jsem zde váš článek i článek o tom, co Strach říkal a je to svatá pravda. Tato vláda se opravdu snaží umlčet a potlačit jakékoliv jiné názory, lidi, kteří je mají často dost nevybíravě nálepkuje. Kam myslíte, že to povede dál? Nastane nová totalita jak tvrdí Babiš? Myslíte, že tento rozjetý vla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Babiš, Šmarda, Piráti. ,,Osobnosti jsou na hřbitovech.” Psal dějiny ČSSD, už se na to nemůže dívat

11:17 Babiš, Šmarda, Piráti. ,,Osobnosti jsou na hřbitovech.” Psal dějiny ČSSD, už se na to nemůže dívat

„Nulita personální politiky a monokultura sebestřednosti vedou k logicky dosažitelným výsledkům. V t…