Je čas na krizový scénář, nepopulární, leč efektivní kroky, pro PL promluvil politický lídr, který chce rozhýbat město pod památným Radhoštěm

20.08.2018 13:40

ROZHOVOR „Nastal čas dělat nepopulární kroky směrem dovnitř systému. Začít dělat něco pro lidi, vycítit jejich potřeby, umožnit jim komfortní a pohodlnou adresu bydlení, ale také jim připomínat jejich povinnosti,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz lídr nového politického sdružení Nezávislých a Soukromníků v Rožnově pod Radhoštěm, podnikatel Antonín Slovák. Prioritami, se kterými jde Slovák v čele sdružení do podzimních komunálních voleb, je snaha udržet v Rožnově návštěvníky na dobu delší než jeden den, podpora sportu, kultury a „okamžitá změna územního plánu“ tak, aby bylo možné snadněji stavět, což by mohlo snížit odliv mladých Rožnováků z města. Spolupracovat po volbách chce Slovák se všemi, kdo jdou „dopředu“, nezávisle na tom, na které straně politického spektra se nacházejí.

Je čas na krizový scénář, nepopulární, leč efektivní kroky, pro PL promluvil politický lídr, který chce rozhýbat město pod památným Radhoštěm
Foto: Archiv Antonína Slováka
Popisek: Antonín Slovák, valašský patriot a podnikatel z Rožnova pod Radhoštěm se chystá do komunální politiky

Vlastník střechařské firmy IZOLTING Moravia s. r. o. Antonín Slovák se považuje za rožnovského patriota a v podzimních volbách se pokusí v čele nově vzniklého hnutí Nezávislí a Soukromníci vstoupit do komunální politiky. ParlamentníListy.cz se Slovákem hovořily o prioritách, které si pro starodávné valašské město pod památným Radhoštěm do těchto voleb vytyčil. Mlady podnikatel se při té příležitosti pochlubil i několika jmény, která se družení podařilo dostat na kandidátku. „V našem uskupení máme všechny, kteří něco dokázali. To je asi ten největší rozdíl oproti ostatním stranám, hnutím a sdružením,“ kasá se v rozhovoru Slovák a prozradil rovněž, co by ve městě v případě volebního úspěchu udělal. Spolupracovat je prý ochoten se všemi. 

Říkáte, že chcete rozhýbat Rožnov pod Radhoštěm. Jak byste to rád udělal?

Město Rožnov pod Radhoštěm zná téměř každý v České Republice, a to zejména díky Valašskému muzeu v přírodě, mohl totiž místo navštívit například v rámci školního výletu nebo s rodiči. Rovněž zahraniční návštěvníci naše město navštíví primárně s informací, že zde máme skanzen. Bohužel tito turisté, kterých je ročně kolem 350 tisíc, naše město většinou navštíví pouze díky Valašskému muzeu, a to ještě „jen“ na jeden den. O samotném městě Rožnov pak ví jen pramálo, a navíc své finance „utratí“ v muzeu. Málokdo ví, že tyto prostředky pak putují do Prahy, konkrétně na Ministerstvo kultury a toto ministerstvo je rozděluje dle svých priorit, požadavků, plánů a potřeb. V celém tom procesu hraje město Rožnov pouze roli jakéhosi zprostředkovatele dopravy, parkování a výkonu městské policie. To však do budoucna nestačí. Tyto návštěvníky je potřeba zde „udržet“ na více dnů, poskytnout jim ubytování, služby, volnočasové aktivity, a zejména je dále posunout do středu města.

Jak byste chtěl turisty v Rožnově udržet?

Například zklidněním ulice Palackého, kde péči o návštěvníky převezmou místní podnikatelé. Rožnovské náměstí je dnes mrtvé a večer spí celý Rožnov. Také aktivní pojetí naší kultury je nutné dostat do našich ulic a uliček. Domnívám se, že by město Rožnov mělo podpořit místní muzikanty, hudebníky, folklórní soubory. Je zapotřebí oživit myšlenku pěší zóny v ulici Na Zahradách s vybudováním dalších obchůdků a posezení.

Co vidíte jako další priority?

Naše město musí občanům a turistům nabídnout kulturní a sportovní zázemí, například vybudováním unikátní sáňkařské dráhy, oživit, rekonstruovat a vybudovat skokanské můstky. A co vidím jako primární? Naše město bylo kdysi městem lázeňským a k tradicím je dobré se vrátit. I když v jiné podobě. Rožnov by měl hrát prim v čistotě ovzduší. Lidé by k nám opět měli mít důvod jezdit dýchat čerstvý, svěží a čistý vzduch do uklizeného města. K tomu je zapotřebí obnovit činnost technických služeb, nerealizovat pouze 1x ročně blokové očisty, ale uklízet město systematicky, přesněji řečeno, udržovat ho čisté stále. Ke kráse Rožnova pomohou nové kašny, bohatá a upravená městská zeleň.

V textu pro ParlamentníListy.cz jste rovněž uvedl, že byste rád snížil počet členů zastupitelstva i úředníků. O kolik a kde přesně byste rád škrtal?

Ano, naše město v současné době čítá 21 zastupitelů. V posledních letech se zde velmi těžce uzavírají koalice a trend z naší vrcholné politiky se vtírá i k nám. Pro nás to konkrétně znamená, že má dnes každý potřebu ukazovat ramena, trousit vytříbenou rétoriku všude kolem, a hlavně dávat lidem najevo, jak rád se poslouchá. Tito rétorové pak většinou velmi dobře vládnou slovem, méně už však svými činy. A tak zde musíme dát demokraticky prostor všemu a všem, co se dnes hodí jakkoli komentovat. Naše zastupitelstva pak trvají 6 až 8 hodin a vyřešených věcí je poskrovnu. Většinou úkol střídá úkol a požadavek na prověření střídá nekonstruktivní debata. Například v Norsku trvá setkání zastupitelů max. ½ hodiny. V několika posledních komunálních volbách zde rovněž kandidovalo mnoho uskupení, stran, hnutí a sdružení, a tak voliči křížkují a křížkují a tyto strany, hnutí, subjekty získávají pak jen jeden, dva nebo tři mandáty a uzavřít koalici je pak nadlidský úkon. Takže osobně vidím tzv. seškrtání z 21 zastupitelů na 15 jako nutnou potřebu. To nemluvím o drobné finanční úspoře za výkon mandátu.

Jak moc je reálné pro tento úmysl získat mezi rožnovskými politiky podporu? 

Pokud je vůle, pak je reálné všechno. Nevidím žádný důvod mít tolik zastupitelů, když se naše město vylidňuje a ztrácíme neustále počet svých obyvatel. Je čas na úsporná, ale efektivní opatření. Je čas na krizový scénář, čas na použití selského zdravého rozumu. Nastal čas dělat nepopulární kroky směrem dovnitř systému. Začít dělat něco pro lidi, vycítit jejich potřeby, umožnit jim komfortní a pohodlnou adresu bydlení, ale také jim připomínat jejich povinnosti.

Co Společenský dům v Rožnově? Mezi vlastníkem a radnicí byly v případě této stavby nějaké neshody. Řešil byste situaci jinak?

Víte, na toto téma se mě ptá spousta lidí. Mám na to stručný a jasný názor. Ve většině míst v zahraniční, kam jezdím v průběhu roku velmi často, vidíte, že tyto historické budovy vždy patří městu, státu, kraji, obci. Tento objekt jako řada jiných má pro naše město nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Takže by měl být zpět v jeho rukou. Tím bude Rožnovu umožněno vrátit ho občanům. A částka 40 milionů, kterou majitel požadoval, je při dnešních cenách nemovitostí dle mého názoru velmi vstřícná. Takže za sebe vidím tuto částku jako velmi přijatelnou. Takže ano, já bych tuto situaci řešil jinak. Vždy je to o dohodě dvou stran a o vůli chtít se domluvit.

Jako jednu z priorit jste uvedl i bydlení pro mladé Rožnováky. Na jaké problémy v současnosti ve městě naráží?

Naše město jako mnoho jiných trápí odliv obyvatel. Důvody jsou dva. Za prvé město Rožnov zaspalo v přípravě inženýrských sítí u svých pozemků a také v aktualizaci územního plánu. Mladí nemají kde stavět, jakkoli podle územního plánu je dostatek návrhových ploch. Tyto však nekorespondují s možností např. příjezdu, majetkoprávních vazeb nebo neumožňují vybudování inženýrských sítí.

Naopak pozemky a lokality, kde se tyto nutnosti řešit daly, nejsou určeny k zastavění jako plochy pro bydlení. A tak lidé se poohlížejí po dostupnějších lokalitách, které leží blízko našeho města. Jsou to Vigantice, Hutisko-Solanec, Zubří, Zašová, Vidče a Střítež. Tyto obce byly a jsou schopny nabídnout občanům pozemky včetně inženýrských sítí a samozřejmě za nižší cenu. Za druhou příčinu problému odlivu našich zejména mladých obyvatel považuji přirozenou touhu poznávat svět a studovat ve větších městech a tam se také po dostudování realizovat.

Jak byste řešil ten první problém?

Za mě je nutné přistoupit okamžitě ke změně územního plánu, lidem nabídnout výhody okolních obcí – zrušení poplatků za odpady atd. – a podpořit developery. Nabídnout jim pomocnou ruku v přípravě území a spolupodílet se na přípravě inženýrských sítí. Lokality, které někteří místní lidé drží již několik let bez výstavby, vyškrtnout z návrhových ploch a ostatní lokality, kde je možné jednoduše realizovat potřebnou infrastrukturu naopak zařadit do územního plánu jako plochy návrhové, které jsou určeny pro bydlení.

Dovedete si jako lídr sdružení Nezávislých a Soukromníků představit nějaké možné koaliční povolební partnery? Předpokládám, že se profilově budou pohybovat spíše napravo…

  Nikdy jsem politickou scénu nerozlišoval podle toho, jestli je pravicová, nebo levicová. Vždy jsem si vážil a měl respekt k lidem, kteří věci uměli posunout dopředu. Takže jestli vpravo, nebo vlevo je mi jedno. Když chcete dojet do cíle, taky musíte jet někdy vpravo a někdy vlevo, ale základem je jet dopředu. A rovněž nerad označuji někoho, že je jako tzv. koaliční partner, a někoho, že je „jen“ v opozici. To svádí k tomu, že to, co řekne ten „opoziční“, je a priori špatně. A to tak přece není. Takže si dokážu představit jako kolegy všechny, kteří chtějí posunout naše město dále s vizí 21. století, a chci spolupracovat s těmi, kteří budou chtít všechny nejen naše vize, ale všechny dobré nápady posunovat dopředu. Těch věcí, které musíme řešit, je spousta. Víte, já nerad běhám takzvaně „bez míče u nohy“. Když chcete dát gól, je nutné běžet s balónem. Bez balónu umí běhat každý…

Spolupráci s hnutím ANO si představit dokážete? 

Již jsem vlastně odpověděl v minulé otázce. Takže ano, pokud bude toto hnutí sdílet naše představy a pokud se budeme umět dohodnout na vizi pro minimálně další čtyři roky. Je to ale o lidech, kteří toto hnutí budou v Rožnově reprezentovat.

Prozradil byste nějaká další jména, která máte na kandidátce? 

V našem uskupení máme všechny, kteří něco dokázali. To je asi ten největší rozdíl oproti ostatním stranám, hnutím a sdružením. Na dvojce naší kandidátky je například inženýr Zdeněk Tobola, na trojce inženýr Radúz Mácha, na čtvrtém místě Kamil Mikula na pátém Petr Mikl. Jsou tam ale i ostatní, kteří svou prací a pílí dosáhli dnes již mezinárodního renomé. Mám tím na mysli například akademického sochaře Igora Kitzbergera, jehož sochy a umělecká díla vlastní takové osobnosti jako jsou Madonna, Bruce Willis a další. Všichni jsme začali od nuly a nikdo z nás se nemusí za své úspěchy stydět. My všichni jsme naše vize totiž úspěšně realizovali.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jonáš Kříž

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pomoc občanům

Vážený pane Jurečka, včera jste byl v Superdebatě na CNN Prima News, poraďte a odpovězte mi na otázku, jak mám s rodinou vyžít se 100 korunou na den? Bydlím v podnájmu, na vlastní byt nemám... Vydělávám minimální mzdu stejně jako partnerka....a do toho máme dítě. Pokud jste Muž na svém místě, odpoví...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Vláda neřeší zdražování. Chce to šok!“ Bývalý premiér bez legrace vyvolává generální stávku

0:01 „Vláda neřeší zdražování. Chce to šok!“ Bývalý premiér bez legrace vyvolává generální stávku

„Sankce ruskou ekonomiku nezlomily. Rubl je silnější, než byl předtím. A bohužel se láme naše životn…