Kamenování? Penis musí vstoupit do vaginy ze dvou třetin. A musí to vidět čtyři lidé, odhalili PL muslimové z Moravy

3.4.2019 10:04 dop.

ROZHOVOR Muslimové v Česku čelí diskriminaci, většinová společnost vnímá Islám velmi negativně, míní v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz muslimský konvertita a učenec s moravskými kořeny Milan Váhala. Terorismus a násilí ze strany islámských radikálů, ke kterému v posledních letech dochází v Evropě, Váhala odmítá s tím, že teroristé jsou podle islámu „velcí hříšníci a zločinci, kteří pošpiňují čest a pověst mírumilovných muslimů“. Váhala hovoří dle jeho slov na základě dlouholetého studia islámu. Co se týče práva šaría, hovoří poměrně překvapivě v tom smyslu, že je dle jeho názoru v podmínkách evropských zemí toto právo neaplikovatelné. A trest kamenování za nevěru? Podle Váhaly a jeho manželky se uděloval historicky jen ojediněle. Podmínkou pro jeho udělení je totiž to, že by přímo coitus museli vidět čtyři důvěryhodní svědci a penis by musel být „zasunut“ ze dvou třetin. Váhalovi tak vyvrací mystifikace o tom, že se za nevěru v Islámu kamenuje běžně.

Kamenování? Penis musí vstoupit do vaginy ze dvou třetin. A musí to vidět čtyři lidé, odhalili PL muslimové z Moravy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Šejch Milan Váhala

Milan Váhala s manželkou Silvií pocházejí z Moravy a nemají žádné muslimské předky. Váhala původně studoval přírodní vědy na univerzitě v Olomouci a jeho manželka vystudovala na katedře psychologie tamtéž. Ke konverzi k islámu je přivedly dle jejich slov odpovědi na zásadní životní otázky. Po přijetí islámu manželé delší dobu pobývali v Egyptě, kde studovali arabštinu, a poté v Saudské Arábii, kde se věnovali  studiu islámu. Váhala se po absolvovaní univerzity v Medíně stal islámským učencem tzv. šejchem. Po návratu do Česka začali manželé v Praze provozovat malé přednáškové centrum. Přednáší v něm muslimským konvertitům, i nemuslimům, kteří mají zájem dozvědět se více o islámu. Váhalova manželka zde učí arabštinu.  

Anketa

Dokdy bude trvat Evropská unie?

hlasovalo: 8817 lidí

Jak dlouho jste muslimem? Co vás k islámu přivedlo?

Jsem muslimem společně s manželkou necelých 18 let. Ještě před islámem jsem hledal pravdu na otázku, proč žijeme. Studoval jsem různé jiné pravdy, víry a  filosofie. Potom jsem se stal muslimem s manželkou dohromady. Nejdřív jsme se tedy vzali, a až poté se stali muslimy. 

No dobře, ale proč zrovna islám? 

Protože jen v islámu jsme dostali logické odpovědi na naše otázky. Velice mě zajímal vesmír a jeho stvoření. A jako bývalého studenta biologie mě fascinoval perfektní systém fungovaní přírody, a bylo mi jasné, že vznik pomocí náhody je vysoce nepravděpodobný.  Taktéž se mi líbil systém víry, který je přímý, bez duchovenstva či církve, kteří by zprostředkovávali kontakt s Bohem. Každý muslim se má obracet přímo na Stvořitele, jen Jeho žádat o pomoc, ochranu, zdraví apod. Vzdělávání muslimů mají na starosti graduovaní učenci čerpající z autentických zdrojů víry, těm se říká šejchové. Muslim, který je ustanoven komunitou a také většinou vede modlitbu v mešitě, se nazývá imám. Modlitbu však muže vést i jakýkoliv člen komunity, bývá to nejznalejší z těch, kteří jsou přítomni.  

V protestantském křesťanství ovšem věřící také mají vztah s Bohem napřímo a bez prostředníka. Vrátím se tedy opět k předešlé otázce, proč vám tolik učaroval zrovna islám?

Ano, tam také nejsou prostředníci. V islámu se mi ale ještě navíc líbila koncepce jednotného a nedělitelného Boha, což v křesťanství s jeho svatou trojicí není a také mi přišlo naprosto logické,  představa Stvořitele postaveného zcela mimo náš čas a prostor. 

Co tato představa znamená? 

Znamená to, že Stvořitel se nachází zcela mimo svá stvoření, čas a prostor, ale zároveň je Schopný do něj jakkoliv, kdykoliv zasahovat, řídit a všechno mít pod kontrolou. Ovšem není Sám jeho součástí, Je Jeden, Jedinečný a Nedělitelný a naprosto Dokonalý, proto nepotřebuje žádné pomocníky nebo přímluvce. Stvořitel ani část Jeho podstaty se nevyskytuje mezi námi, přesto slyší a vidí vše.  

Jak vlastně funguje přednáškové centrum, které vedete? 

Chodí k nám konvertité i nemuslimové, kteří se učí arabsky. Vysvětlujeme jim víru a jsme schopni například i poradit, když třeba někdy něco někoho trápí a podobně. Většinou jsou to manželské problémy, které pomáháme řešit anebo alespoň poskytnout duchovní útěchu. Často se k nám chodí ptát i nemuslimové. Například to bývají ženy, které třeba píšou nějakou akademickou práci týkající se islámu. 

Kolik lidí se tu tak schází?

Je nás tu velmi málo. Bývá to tak od dvou do patnácti lidí. Osazenstvo se navíc často proměňuje. Stabilní skupinky chodí například na arabštinu. Na moje přednášky chodí z 99,9 procenta čeští konvertité a nemuslimové. Z tohoto počtu jsou 9 z 10  ženy. Muslimů konvertitů mužů je velice málo.  

Milan Váhala ve svém centru (Foto: Hans Štembera)

Čím to je? 

Přesný důvod nevím, většina muslimů konvertitů jsou ženy a je to tak nejen v Česku ale i v Evropě. Ale myslím si, že je to tím, že ženy jsou více duchovně založené. Stalo se, že na moji přednášku přišlo 30 posluchačů a pouze jeden jediný z nich byl muž. Ženy jsou mezi muslimskými konvertity v naprosté převaze.  

Mohou ženy konvertovat například kvůli svým partnerům? 

Stává se to. Může to být. Impulsem pro přijetí islámu pro mě byla moje manželka, která začala číst o islámu dříve než já a po 3/4 roce jsme spolu přijali islám.

Setkávají se muslimové v Česku s nenávistí? 

S nenávistí v Čechách se bohužel setkáváme poměrně často.  

Jak se ta nenávist projevuje?

Může jít například až o fyzické útoky. Spíše se ale jedná o špatné chování, škaredé pohledy, nenávistné narážky a tak podobně, kterým jsou muslimové v Česku vystavováni, zvláště pak zahalené ženy a muslimové tmavší pleti.

Kde jsou příčiny? 

Já jako ryzí Čech to naprosto chápu. Češi mají strach a odpor k věcem, které jsou jim naprosto cizí.  A muslimové v téhle zemi naprosto cizí jsou. V Česku vlastně nikdy historicky neexistovala žádná velká muslimská komunita. Naše země není multikulturní, nikdy nebyla koloniální mocností a nikdy tu nedocházelo k silnému prolínání cizích kultur. Obyčejný Čech, pokud není z mladší generace nebo třeba necestuje, má a priori strach z neznámého. V tomto případě jsou tím neznámým muslimové. A je to z toho důvodu, že v Česku o islámu lidé neví a priori nic. Z médií se dozvídají jenom to špatné, samé hrůzy. Navíc teď jsme v době, kdy někteří muslimové svoji víru ani sami neznají anebo nenásledují ji.   

Jsou Češi rasisté? 

No, asi bych neřekl, že jsou rasističtí. To je příliš silné slovo. Spíše se obávají něčeho, co je cizí. A proto reagují nepřiměřeně  na  muslimky, které jsou hodné a nic nedělají, jenom se prostě liší. Takže v jejich očích představují riziko a ohrožení jejich kultury a zlo, které vidí v televizi každý den od rána do večera. O tom, jak muslimové pomáhají ostatním, modlí se v mešitě, hrají si s dětmi, podporují chudé, se reportáže netočí, to by nebylo tak zajímavé, přestože se většina muslimů chová pravě takto, a pouze jednotlivci nebo skupiny způsobují zlo a o těch se mluví neustále a generalizuje se to na muslimy jako celek.  

Milan Váhala ve svém centru (Foto: Hans Štembera)

A co teroristické útoky islámských radikálů, se kterými se Evropa v posledních letech potýká?

K těm bohužel dochází a musím říct, že muslimští učenci i obyčejní muslimové se od toho absolutně distancují a odsuzují to.  

Jak vnímáte teroristy vy? 

Pro mě jsou to lidé, kteří poškozují jméno islámu a způsobují normálním, hodným muslimům v jejich životech obrovské problémy. Navíc se ještě domnívají, že se díky tomu, co dělají, stanou takzvanými mučedníky. Ale oni žádní mučedníci nejsou. Jsou to obyčejní kriminálnici a zločinci. 

Co je k tomu ale vede? 

Jedná se o muslimy, kteří o islámu vědí třeba jenom to, že je to náboženství jejich rodičů. Tito muslimové, jsou například z druhé generace muslimů, co přišli do Evropy, nejsou schopni se uchytit v západní společnosti a převládá u nich frustrace. A tito jedinci, u kterých postupně frustrace narůstá, hledají podobně smýšlející lidi s podobně scestnými, agresivními a neislamskými názory, a může se stát, že jejich agresivita se vystupňuje až v násilné činy nebo teroristické útoky. Jiným případem je, kdy nový muslim, který neví o islámu nic, a dostane se do vlivu špatného člověka, který si vykládá islám po svém a který nováčka navede. 

Takový člověk je v očích islámu a Boha hříšník. Je to kriminálník, násilník a není to žádný mučedník. Napadá nevinné lidi a je to absolutně neomluvitelné. A co je týká sebevražedných útoků, jsou taktéž v islámu zakázány.  

Z hlediska islámu můžu říct, že teroristé jsou velcí hříšníci. Podívejte se například na starší případ teroristického útoku, kdy radikál zabíjel autem na mostě v Londýně a před budovou parlamentu. No a co udělali šejchové a imámové? Odmítli pronést nad jeho tělem v mešitě pohřební modlitbu. A to je vlastně akt nesouhlasu s tím, co provedl ve smyslu, že je to hříšník. 

(V tuto chvíli do rozhovoru vstupuje Váhalova manželka Silvie) 

Ten, kdo zabije jediného člověka, bude podle islámu souzen na soudný den, jako by zabil  lidstvo veškeré. A  ten, kdo zachrání jediného člověka, bude  odměněn tak, jako by celé lidstvo zachránil. Proto v islámu neexistuje, že by někdo měl páchat teroristické útoky nebo najíždět kamionem do lidí. V islámu je toto absolutně zakázané. Máme na to jasné důkazy z výroků proroka Mohammeda a z Koránu.

(Slova se ujímá opět Milan Váhala)

Odpůrci islámu v České republice ale říkají, že výzvy k násilí proti nevěřícím se dají nalézt již v samotném koránu? 

Verše, které zmiňují boj proti nemuslimům a které vždy bývají vytržené z kontextu a uváděné bez vysvětlení, že se vztahovaly k době, ve které Prorok Muhammad žil a s malou skupinou muslimů se snažil o přežití, zatímco mnohem početnější a silnější skupina nemuslimů se je snažila vyhladit a zničit. Tyto verše nejsou tedy obecně platné, a proto nemohou byt aplikovány v současných podmínkách. Ke každému verši poskytl sám Prorok Muhammad patřičný výklad, který je shrnut tzv.Tafsíru, a je zakázáno si koránské verše vykládat po svém a manipulovat s tímto posvátným textem.  

A co verše o zabíjení nevěřících? 

Asi narážíte na to, že v Koránu existuje verš, ve kterém je napsáno: „zabíjejte nevěřící, kdekoliv je  naleznete....“. Konkrétně tento verš je naprosto vždy uváděn, takže je vytržen z kontextu, bez historických událostí, za kterých byl seslán. Jedná se o zvláštní verš, který byl seslán na konci života proroka Mohammada, a týkal se státního zřízení. Předcházely mu další verše a bylo to v době, kdy ostatní bojovali proti muslimům, a ten verš se týkal výhradně této specifické situace. Nejedná se o verš, který by byl obecný. Naopak ti, kteří si budou tento verš vykládat, jak se jim v dané situaci hodí, překrucují pravdu k jejich obrazu v souladu s jejich špatnými a nesprávnými cíli.   

Milan Váhala (Foto: Hans Štembera)

Je česká společnost v současnosti naladěná proti islámu? 

Samozřejmě a jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, že to takhle je, že společnost vnímá islám velmi negativně. Důvody jsem už uvedl. Lidé vidí v televizi 24 hodin denně hrůzy spojené s islámským světem. Já jsem schopen strach lidí z islámu pochopit. 

Často z úst kritiků islámu zaznívá, že islám není jenom náboženství, ale že se jedná i o politický systém. Souhlasil byste? 

V islámu je obsažen návod na život soukromý i veřejný. A protože Prorok Muhammad vedl svůj lid, definoval i některé principy vlády a vládnutí. A priori však v islámu jde o uctívání Jediného Boha, dodržování modlitby, dávání almužny, půst v měsíci Ramadánu a kdo může, vykoná pouť do Mekky. Muslim je vírou nabádán konat dobré skutky a vyhýbat se špatným.

Zeptám se jinak, čeho by tedy například muslimové v Česku chtěli politicky dosáhnout? 

Řekl bych, aby nebyli muslimové v Česku diskriminováni a aby se k nim přistupovalo rovnostářsky zkrátka jako ke komukoliv jinému. A ne, aby se k nim přistupovalo s předsudky ve smyslu, že muslim nebude přijat do práce, že mu nebude pronájmut třeba byt a podobně. Pro muslimy je velmi těžké žít v České republice.   

Hodně se mluvilo o zahalování žen a rozdílných rolích muže a ženy v islámu. Ženy muslimky se například zahalují a muži muslimové ne. Je žena v islámu rovnocenná muži? 

Žena je muži naprosto rovná. Jenom má každý z nich jiné kompetence. Rozhodně ale není méněcenná. Koneckonců i přátelé Proroka Mohammada chodili po jeho smrti za jeho manželkou a ptali se jí na odborné rady v určitých věcech týkajících se víry. Muslimská žena má velká práva, o kterých se bohužel, ale veřejně nemluví, jako např. muž dává ženě věno, musí ji poskytnout ubytování, oděv a jídlo, vše hradí muž a peníze, které si žena vydělá, zůstávají pouze k její dispozici, a muž nemá právo vyžadovat, aby spolufinancovala domácnost. Žena může jít pracovat, ale pokud nechce, muž ji nemá právo nutit.        

A co homosexuálové? Může být homosexuál muslim? 

Ale jistě i homosexuál se může stát muslimem. I pornoherečka může být koneckonců muslimka. Samozřejmě pak se jedná o to, že pokud zakázané aktivity vykonává i nadále, dopouští se velkého hříchu, avšak zůstává muslimem, muslimkou.    

U homosexuálů vzniká spíše problém praktický z hlediska zařazení – při modlitbě. Pokud by byl zařazen do mužské skupiny, tak by se nemohl během modlení soustředit na uctívání. Mezi ženy se jít modlit také nemůže, protože ještě stále je to muž. Hledali bychom nejschůdnější řešení pro všechny, ale ještě s tím nemáme žádnou praxi ani zkušenosti. Kdyby k nám přišel někdo takový, má u nás dveře otevřené. My se k němu budeme chovat dobře, pěkně, ale nebudeme tu jejich věc propagovat. To je ten velký rozdíl. Nebudeme říkat, že to je v pořádku. 

A co když bude oblečen tak, že to svým způsobem už propagovat bude? Například se bude jednat o muže, který bude oblečen a nalíčen jako žena? 

Tak to už asi trošičku problém bude. Já bych mu jako člověk řekl, že mu odpovím na jeho otázky ohledně víry, a doporučil bych mu, aby zvolil vhodnější vzhled, pokud by chtěl příště přijít mezi nás.    

A když se bude jako muslim, který patří do vaší komunity prezentovat třeba na Prague Pride? 

Gay parády a tak, když by tam byl, no tak by tam byl. Nedalo by se s tím nic dělat. Já bych mu řekl, víš, to se nesmí propagovat. Nechtěli bychom, aby v takovém průvodu vykřikoval, já  jsem muslim a tohle dělám. V islámu jsou homosexuální vztahy a anální styk zakázán a není možné a ani vhodné veřejně to propagovat. Co muslim skrytě ve svém soukromí dělá, je jeho záležitost, má osobni odpovědnost před Bohem, pokud se bude dopouštět hříchu.

A podle práva šaría jsou na tom homosexuální muslimové jak?

Páchají hřích. A rozhodně by to nesměli veřejně provozovat a propagovat.

A jak by dopadli v zemích, kde je šaría součástí právního řádu?

V těchto zemích by to nesměli propagovat a museli by si to nechat v soukromí, tajnosti pro sebe.

A kamenování? 

Kamenování není běžné. Smilstvo, za které by se měl udělit tento trest, není snadno dokazatelné.

(Do rozhovoru vstupuje Váhalova manželka)

A já vám řeknu proč: Podmínkou udělení tohoto trestu je svědectví 4 svědků, kteří musí dosvědčit u soudu v rámci důkazního řízení, že viděli, jak vstupuje penis do vagíny alespoň ze dvou třetin. Tito svědci musí být důvěryhodní, kteří nikdy nelhali, nikdy nikoho nepomluvili. Jako důkaz k tomu, aby žena či muž byli odsouzeni, nestačí ani nahrávka. Když vezmeme v potaz, že v islámu je zakázáno slídit v soukromí druhých, vstupovat do domů obyvatel bez dovolení a ukazovat svoji nahotu před někým jiným než je manžel, manželka, je přítomnost svědků prakticky vyloučena. Podmínky odsouzení za smilstvo jsou tedy velmi těžce naplnitelné, proto není divu, že trest byl vykonán v případech, kdy se lidé sami přiznali a sami se dožadovali toho, aby trest byl vykonán a tím se očistili za svého hříchu a předstoupili před Boha čistí. Pokud však dav ukamenuje někoho v rámci lynčování je to v naprostém rozporu s islámem, protože lidé nesmí brát právo do svých vlastních rukou. Je třeba doplnit, že znásilněná žena je oběť a v žádném případě se na ni nevztahuje trest kamenování.    

(Slova se ujímá opět Milan Váhala) 

Chtěl byste v České republice žít podle práva šaría?

Muslim má povinnost se řídit zákony dané země, ve které žije. My s manželkou následujeme učení islámu. Nenásledujeme to, co si z islámu udělali určití lidé. My jsme k islámu přišli jako nepopsaný list a toto náboženství jsme studovali. Nepřidávali  jsme z islámu nic ze své kultury, nebo obyčejů našich rodičů, jako tomu bývá u muslimských národů. Tím chci říct, že existuje spousta prvků islámské kultury, které už nepatří do samotného islámu. Je strašně důležité rozlišovat, co je učení islámu a co tradice a kultura, která už nemusí vycházet z islámu.  

Co takzvané vraždy ze cti? 

Islám nezná vraždy ze cti. Takové zabití je pustá vražda a pachatel by měl být potrestán. 

Mluví se o migrantech z islámského kulturního okruhu. Chtěl byste je tady? Tedy ve smyslu, abyste měl více souvěrců...

Ale k čemu. Já mám spíše strach, že by se někteří mohli chovat v rozporu s islámem, tedy špatně, a že by nám to uškodilo. Vedlo by to k tomu, že lidé budou mít větší strach z nás a my z toho budeme mít problémy. Islám rozhodně nepodněcuje muslimy k imigraci do neislámských zemí, naopak je vyzývá k setrvání ve svých zemích, pokud nejsou v ohrožení života.     

Milan Váhala (Foto: Hans Štembera)

Měl jste ve svém přednáškovém centru někdy islámského migranta?

(smích) Ne, absolutně nikdy. Nikdy jsem nebyl v kontaktu s muslimským migrantem. To je to, straší lidi, věří právě panu Okamurovi, že se na Česko valí muslimští migranti. Jenže oni ani většinou neví, že něco jako Česká republika existuje a ti, kteří to ví, tak zároveň ví, že tady nedostanou štědrou sociální podporu, jazyk je pro ně těžký a z historického hlediska Čechy nikdy nebyly dlouhodobě osidlovány muslimy tudíž, zde nemají žádné rodinné zázemí ani předky.

Pan Okamura jenom zneužívá toho, že islám tady má špatné jméno. Je to populista. Já jsem taky proti nelegální migraci. Každý muslim má samo sebou dodržovat  zákon, a k tomu patří i dodržování pravidel vstupu do země. A navíc pro migranty zde nejsou zrovna ideální podmínky a přátelské, vstřícné prostředí. Naopak muslimové, kteří tu žijí, mají spíše tendenci ČR opouštět. Praktikovat islám v Čechách je totiž velmi náročné: muslimky mají strach chodit zahalené, muži i ženy mají problém najít práci, děti školu, kde by byly akceptovány. A pokud muslimové práci najdou, nemohou se ani bezproblémově pomodlit. S nepřátelstvím se setkávají i na úřadech a zdravotnických zařízeních. Na muslimy zde čeká nepřátelské prostředí ve všech ohledech, tak proč by se sem hrnuli?

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž

Demise

Pane premiére, vzhledem k otřesnému stavu veřejných financi, rostoucí inflaci, poklesu životní úrovně i osobních úspor, vzhledem k nejistotě týkající se zásobování plynem Evropu z Ruska letos v zimě, neuvažujete, prosím, o demisi? Nezaznamenal jsem krom projevů jediný hmatatelný krok Vašeho kabinetu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Smutné, kam to ODS dopracovala. Řeknou heslo, obléknou triko jako Zelenskyj. Igor Němec je zklamán

13:05 Smutné, kam to ODS dopracovala. Řeknou heslo, obléknou triko jako Zelenskyj. Igor Němec je zklamán

Politika dnes spočívá v tom, že se vysloví hesla, která přijímá mainstream, jako například „Jsme ve …