Místopředseda Trikolóry: Stojíme plně na straně rodičů, kteří odmítají testování dětí

14. 4. 2021 11:19

ROZHOVOR Trikolóra se postavila za všechny rodiče, kteří mají strach z povinného testování dětí, stejně jako z dlouhodobého nošení roušek ve školách. „Neexistuje-li důkaz o prospěchu dlouhodobého nošení roušky malými dětmi, nemůže být žádný rodič, který s nošením roušky nesouhlasí, a má obavu, že právě rouška může zdraví jeho dítěti uškodit, nucen jí dítěti nasazovat,“ říká místopředseda Trikolóry Jan Tesař a zároveň poukazuje např. na studii z Velké Británie, která prokázala, že otevřené školy v podstatě nijak k šíření viru nepřispívají.

Místopředseda Trikolóry: Stojíme plně na straně rodičů, kteří odmítají testování dětí
Foto: Archiv JT
Popisek: Místopředseda Trikolóry Jan Tesař
reklama
Část dětí se v pondělí vrátila do školy. Někteří rodiče však odmítají podrobit své děti povinnému antigennímu testování. Co si o této podmínce návratu dětí do škol myslíte?
 
Stojím plně na straně této části rodičů. Výsostné právo rodičů jako zákonných zástupců je poskytnout souhlas s jakýmkoliv lékařským zákrokem týkajících se jejich dítěte. Neposkytnutí tohoto souhlasu nesmí znamenat zásah do základních práv dítěte, a tím právo na vzdělání je. Je to jednoznačná diskriminace, která není nijak právně odůvodnitelná. Pokud se škola rozhodne bránit vstupu dětí, jejichž rodiče si nepřejí testování, tzn. neposkytli souhlas, dopouští se tedy protiprávního jednání. Navíc testování v prostorách školy za asistence pedagogů je zcela mimo rámec kompetencí škol. 
 
 
Stejnou kontroverzi vyvolává také povinné nošení roušek ve školách, které podle epidemiologů mají bránit šíření nákazy Covid-19. Co vy na to?
 
Pokud se odborníci jednohlasně shodnou a dokáží mi nevyvratitelnými studiemi, že každodenní osmihodinové nošení roušek dětem a jejich imunitnímu systému prospívá, tak je to něco jiného. Existuje ale takovýto jednoznačný odborný názor, nebo se ani fundovaní lidé neshodnou? Neexistuje-li důkaz o prospěchu dlouhodobého nošení roušky malými dětmi, nemůže být žádný rodič, který s nošením roušky nesouhlasí, a má obavu, že právě rouška může zdraví jeho dítěti uškodit, nucen jí dítěti nasazovat. Pokud mám jako rodič starost, aby nošení roušky nepodlomilo zdraví mého dítěte, bude mému dítěti znemožněn přístup ke vzdělání? To myslí někdo vážně?
 
Návrat dětí do škol se navíc týká jen velmi malé části školáků. Mají ostatní děti podle vás naději vrátit se do školy ještě v letošním školním roce? Jak by v tomto ohledu postupovala Trikolóra?
 
Trikolóra požaduje okamžitý návrat dětí do škol bez podmínek a bezodkladně. Jsme názoru, že uzavření škol bylo naprosto zbytečné a i studie například z Británie ukazuje, že otevřené školy v podstatě nijak k šíření viru nepřispívají. Další oddalování návratu žáků na všech úrovních škol k prezenční výuce je velmi devastační jak z pohledu vzdělání, tak i mezilidských kontaktech. Děti se potřebují potkávat, komunikovat, učit se kázni a pravidlům. Je to komplexní příprava na život.
 
 
Váš život je také úzce spojený se sportem. Školy se sice postupně otevírají, ale většina sportovišť bude i po skončení nouzového stavu stále uzavřena. Je to podle vás v pořádku?
 
Ano, mám rád sport a vedu k němu i své děti, protože vím, že organizovaný sport dětem do života dává víc než jen pohyb a kondici. Sportovní svazy nabízí vládě opakovaně velmi vstřícná řešení s dodržením hygienických požadavků tak, aby mohlo být obnoveno trénování mládeže. Těch scénářů a návrhů už bylo opravdu několik a vypadá to, že je nikdo nechce slyšet. Nenapadá mě jiné slovo, než že je to zločin na jednotlivých mladých sportovcích, ale i na mládeži jako celku.
 
Už téměř rok jsou dospělí, ale především děti bez možnosti se plnohodnotně věnovat sportu, což se již projevuje na jejich kondici, zdraví a zřejmě přicházíme také o některé talenty. Co s tím? Bude možné tento „výpadek“ vůbec ještě někdy dohnat?
 
Rozhodně se připojuji ke všem lékařům, trenérům a odborníkům, kteří upozorňují, že je to pro tuto mladou generaci naprosto devastační. Víte, se sportem jde ruku v ruce nejenom talent, ale hlavně odhodlání, píle, motivace. Tohle všechno teď v těch starších dusíme a těm menším ani nedáme šanci pro sport zahořet. Samozřejmě, že vypadne-li vám v jakémkoli sportu jeden ročník dětí, tak to úroveň toho sportu poznamená i v dalších letech a následných ročnících. Ale musím zopakovat, že primárně jde o zdraví dětí. Tomu přece každý snad rozumí. Ptáte-li se, co s tím, tak já musím říci - samozřejmě okamžitě povolit cvičit a trénovat, protože sportování posiluje imunitu a zlepšuje zdraví a o to by přece zejména v této době mělo jít. 
 

Anketa

Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí?

hlasovalo: 13017 lidí
 
Hnutí Trikolóra celý rok ostře kritizuje vládu za to, jak zvládá pandemii Covid-19. Kde podle vás udělala vláda největší chyby? A najde se vůbec něco, za co byste ji dokázal pochválit?
 
Hnutí Trikolóra ze začátku šíření této nemoci Českem vládu nekritizovala, jelikož jsme nechtěli být lacinými kritiky ve chvíli, kdy zde nastala nová, do té doby neznámá situace. Bohužel po té jarní tolerované části se ukázalo, že vláda neumí nic jiného, než vše a všechny zavřít a čekat, co se stane. Názory lékařů i dalších odborníků, které nebyly v souladu s postupy vlády, byly a jsou okamžitě ostrakizovány a vydávány za dezinformace. Největší chybou tedy je, že vláda nehledala řešení, která by vzešla ze širší odborné diskuze, ale naopak zvolila postup, který byl nejjednodušší pro ně. Obklopila se lidmi, kteří těmto postupům přitakávali, a takto postupuje stále. To, že to nikam nevede, už musí vidět každý, o tom jsem přesvědčen.
 
Říká se, že kritizovat umí každý. Kdyby bylo hnutí Trikolóra dnes ve vládě, jak byste při zvládání epidemie postupovali vy? A buďte, prosím, pokud možno alespoň trochu konkrétní.
 
Onemocnění způsobené virem Covid-19 mívá závažný průběh, což nezpochybňujeme, ale vládní opatření s virem nebojují a jen likvidují celé skupiny občanů napříč společností. Opatření, která jen zakazují, jsou neúčinná a my musíme nejen léčit nemocné, ale také nechat žít a pracovat zdravé. Zkrátka jsme názoru, že nelze na problém nahlížet jen okem epidemiologa, ale je zapotřebí hledat komplexní řešení, která vezmou v potaz názory odborníků i z ostatních odvětví. 
 

Anketa

Má premiér Babiš na vlastní pěst shánět vakcíny i vysoko nad rámec cen, které vyjednala EU?

78%
22%
hlasovalo: 11526 lidí
V Trikolóře máme tým expertů - garantů, kteří zpracovali Covid plán Trikolóry. Tento materiál je zcela věcný a řeší jak epidemiologickou stránku, tak otázky ekonomické, sociální, a veškerá opatření postupují v rovnováze. Zkrátka již po jarní části se měla řešit dlouhodobě nedostatečná kapacita lůžek v nemocnicích, nedostatek zdravotnického personálu. Dobré finanční ohodnocení je opět dlouho neřešená podmínka jak si udržet zdravotnické odborníky v naší zemi. O okamžitém otevření škol jsem již hovořil. Otevřít sportoviště a umožnit tréninky organizovaným sportovcům a opakuji - pohyb je prevence nemocí a posilování imunity. Restaurace a jídelny bychom otevřeli z 50 % kapacitou a na obdobné bázi povolili i služby a ostatní menší obchody, které jsou nyní nesmyslně zcela uzavřené. Kompenzovali bychom náhrady uzavřených anebo omezených provozoven podle výše tržeb, které byly dosahovány ve stejném období před koronavirem, protože toto není těžké dohledat a je to spravedlivé. Do každé obce bychom distribuovali zdarma ochranné pomůcky a ochránili zejména lidi starší 65let. A očkovat striktně na dobrovolném principu vakcínami, které schválí náš odborný orgán, tedy SÚKL. Konkrétní řešení nejsou složitá a jsou logická i přínosná pro zdraví, ale bohužel zde neexistuje zájem mocných. Jsem naprosto přesvědčen, že zájmy občanů jsou vládě ukradeny a vítězí neschopnost, finanční zájmy a politický boj.   
 
Vláda sice stále nezveřejnila upravenou verzi systému PES, ale podle dosavadních informací se ve velkém počítá s tím, že např. u kadeřníka nebo v restauraci se budete muset prokázat negativním testem nebo očkováním, jinak nebudete vpuštěni. Co si o tom myslíte?
 
Žádný systém PES neexistuje a nikdo se podle něj neřídí. Tento systém od samého začátku funguje pouze jako strašák a argument k nouzovému stavu a s tím souvisejícími zákazy. Takzvané protiepidemické kroky jsou činěny zcela nelogicky a do kategorie naprosto hloupých, ale zejména nebezpečných návrhů patří i předkládání negativních testů. Tento návrh překračuje stejně jako testování dětí ve školách ústavu a zákony této země. Omezuje lidi na svobodách, rozděluje je na dvě kategorie a z toho jedné upírá ústavou garantovaná práva. Nedokáži si představit servírku, jak kontroluje něčí test a přebírá na sebe zodpovědnost za vpuštění či nevpuštění zákazníka do baru. Nebo to bude kontrolovat kdo? Hygienik u vchodu každého podniku? Jak lze na testu poznat, čí vlastně je a jak dlouho už ho má zákazník či klient v kabelce? Takže opět naprosto neuhlídatelná hloupost. Zkrátka tyto totalitní metody striktně odmítáme.
 
Evropská unie prosazuje zavedení covid pasu, který by umožnil cestovat po Evropě. Vedle toho např. koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL prosazuje zavedení „zelené karty“, která by právě umožnila rychlý návrat k normálnímu životu. Jak se staví hnutí Trikolóra k těmto návrhům?
 
Pokud se chceme skutečně vrátit k normálnímu životu v tom smyslu, jak normální život známe a přejeme si ho žít, pak to jde právě pouze bez covid pasů, zelených karet a podobných donucovacích a diskriminačních dokladů. Nemoc Covid-19 sehrává roli pouze záminky, jak opět získat větší kontrolu nad lidmi a jejich životy. Podobné návrhy jsou produktem levicově zaměřených stran, což jen potvrzuje, kam tato koalice SPOLU patří. V pravicovém vnímání světa nemají obdobné snahy spolu s uzavíráním živností, likvidací drobných podnikatelů, omezováním pohybu a podobných opatření co dělat.  Tou jedinou alternativou pro konzervativní, pravicové voliče, pro které je zcela zásadní obhajoba základních lidských svobod, je Trikolóra spolu se Svobodnými a Soukromníky.
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Karel Výborný

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Co ta Jourová v base? Co Barták? Kauza Pandur. Babišův ministr… Kolem Kroupy to začíná páchnout. Bývalý šéfredaktor k práci svého kolegy

20:01 Co ta Jourová v base? Co Barták? Kauza Pandur. Babišův ministr… Kolem Kroupy to začíná páchnout. Bývalý šéfredaktor k práci svého kolegy

Nebývá zvykem, aby se novináři vyjadřovali k práci svých kolegů. Jenomže teď nastala výjimka. Noviná…