Mladý jihočeský lidovec Heller o útocích imigrantů: Je to bublina. V ČR znásilní dvacet žen denně a nikoho to nezajímá. Jsou to lidi, ne banány

17.01.2016 0:01

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR O tom, co si myslí o útocích na ženy v Německu a v dalších městech, promluvil pro ParlamentníListy.cz Šimon Heller. „Podle některých statistik je v České republice ročně znásilněno kolem sedmi tisíc žen,“ poukazuje Šimon Heller a dodává, že je ale samozřejmě nutné každé takovéto chování, ať se děje kdekoli, jednoznačně odsoudit. „Myslím si, že pokud začneme lidi rozlišovat podle barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti a podobně, tak to není dobrá cesta,“ vyjadřuje se Heller i k údajnému zákazu vstupu do bazénu pro uprchlíky v německém městě. Svůj názor vyjádřil i k chystané demonstraci na 6. února.

Mladý jihočeský lidovec Heller o útocích imigrantů: Je to bublina. V ČR znásilní dvacet žen denně a nikoho to nezajímá. Jsou to lidi, ne banány
Foto: hellersimon.cz
Popisek: Šimon Heller
reklama

Co budete dělat dnes o půlnoci?

Dnes se chystáme v Českých Budějovicích na ples, tak předpokládám, že o půlnoci budu ještě stále na plese.

Jak hodnotíte napadání a sexuální útoky na ženy v Německu a dalších městech?

Jakékoli podobné činy, útoky na kohokoli, jsou samozřejmě naprosto nepřijatelné a je nutné, aby byly potrestány. Je nutné říci hned pro začátek, že v případě, že se takového činu dopustí člověk, který žádá o azyl z důvodu toho, že u něj v zemi je třeba válka, tak je to naprosto neomluvitelné a tady bych se přimlouval za to, aby to bylo řešeno okamžitě přesunem zpátky. Protože je naprosto nutné, aby příchozí migranti dodržovali pravidla a zákony té země, kam jdou. Na druhou stranu, mluví se o tom, že těch útoků na silvestra bylo kolem 500. Když si dohledáte, kolik v České republice bylo za rok znásilněno žen, podle některých statistik se mluví o sedmi tisících. Když si to přepočtete na jeden den a na velikost Německa…

I když samozřejmě znovu říkám, že takovýto čin je naprosto nutné odsoudit. Nicméně se domnívám, že ohledně těch 500 trestních oznámení, že se jedná spíš o jakousi mediální bublinu i vzhledem k tomu, že se jedná o silvestra. Pokud někdo říká, že to bylo organizované, tak bych rád slyšel, kolik bylo podáno trestních oznámení kvůli útokům na ženy na „neimigranty“. Protože se domnívám, že to číslo bude také velmi vysoké.

Ale znovu říkám, pokud se kdekoli něco takového stane, ať už znásilnění, nebo napadení v jakékoliv podobě, tak je to třeba potrestat. Pokud tak učinil člověk, který byl na základě nějaké solidarity přijat a pokud se dopustil takového činu, tak bych se osobně jednoznačně přimlouval, poslat takového člověka zpět. Já jsem určitě pro, abychom ukázali vlídnou, solidární tvář, ale samozřejmě za předpokladu, že ten daný člověk, daná rodina bude respektovat pravidla, která jsou tady nastavená.

Myslíte si, že je v pořádku, že se informace o útocích  dostaly na veřejnost až několik dní poté? Některé úřady a média se to zřejmě snažily zamlčet. Proč?

Já zase použiji ten příklad, o kterém jsem již mluvil. Nikdy jsem v médiích neslyšel, že by v České republice bylo znásilněno ročně 7 tisíc žen. A ani jednou jsem neslyšel, že by to zamlčovala média záměrně. Takže pokud ti novináři pracují s relevantními daty, tak si myslím, že pokud se rozhodli o tom neinformovat, tak to není nic katastrofálního a ani v tom nemusel být žádný záměr.

Pokud neinformují, že je tady v České republice znásilněno 20 žen denně a nikoho to nezajímá, tak bych se stejně tak musel ptát, proč to nikoho nezajímá. Ta číslo se takovým zásadním způsobem neliší. Liší se pouze v tom, že tady tedy údajně se mělo jednat o imigranty, o nějakou menšinu. Potom se tedy musíme rozhodnout, jestli se chceme informovat o nějaké menšině detailněji, nebo jestli chceme nějakým způsobem podávat objektivní data. Nicméně si opravdu nemyslím, že by šlo o nějaký záměr to ututlat.

Říkáte, kolik žen bylo znásilněno v Čechách za rok. Ale nemyslíte, že toto bylo přece jen trochu jiné? Tyto útoky, o kterých se mluví, se staly například právě v tom Německu během jednoho večera…

Určitě je to jiné a je to jiné v tom, že byl silvestr. Počet útoků i krádeží na silvestra je vždycky vyšší. Ta kriminalita je v ten večer vždy vyšší, souvisí to s alkoholem, s dlouhým ponocováním a podobně. Nicméně bych se nedomníval, že se jedná o nějakou organizaci někoho konkrétního. Pokud by se jednalo o organizaci, pak bych se tedy ptal, co dělají tajné služby? Pokud by se jednalo o takto velkou akci, bylo by velmi zvláštní, kdyby žádné tajné služby v žádné zemi neměly žádné echo dopředu a dnes, více než dva týdny poté by neměly žádné echo právě o tom, že to bylo organizované. A žádná takováto zpráva se ven nedostala. Ale znovu říkám, jakýkoli takový útok je třeba odsoudit, obzvlášť když se jedná o násilí na ženách.

V tisku se objevily informace, že někde v Německu zakázali uprchlíkům vstup do bazénu, protože se bojí právě obtěžování žen. Co na to říkáte? Je to v pořádku?

Já rozumím těm obavám. Teď jsem byl shodou okolností v obchodě a vyslechl jsem dva rozhovory prodavaček o tom, že by chtěly jet na dovolenou, ale že se bojí právě kvůli imigrantům, bojí se teroristických útoků a podobně. Atmosféra strachu se šíří, to je nepochybné. Živí se na tom spoustu politických, zájmových skupin. Řada lidí ten oheň rozfoukává, aniž by si uvědomilo, co rozfoukává. Takže ta atmosféra strachu tady zkrátka je. A myslím si, že tento krok v Německu souvisí s tou atmosférou strachu. Já nejsem detailně s tímto případem, kdy jim zakazují vstup do bazénu, seznámen. Přesně nevím, podle jakého klíče to rozlišují, jestli kontrolují občanky, nebo jestli to rozlišují podle čistě náboženského vyznání a podobně… Nicméně myslím si, že pokud začneme lidi rozlišovat podle barvy pleti, náboženského vyznání, národnosti a podobně, tak to není dobrá cesta.

V některých státech chystají kurzy, na kterých budou imigranty učit, jak se chovat k ženám. Má to vůbec smysl? Oni jsou mnozí celý život vychováváni v něčem jiném. Je možné je třeba ve 40 letech převychovat?

Souhlasím s tím, že je to velmi složité. Protože přesně jak říkáte, když začneme třeba čtyřicátníka převychovávat, říkat mu, že se má najednou chovat jinak, tak se obávám, že to stejně efektivní nebude. Nicméně dost často je prezentováno, že být muslim znamená – a teď mi odpusťte ten výraz – chovat se k ženám jako hovado. To jsem přesvědčen, že tak není. A byl jsem v řadě muslimských států a to i v ortodoxních. Ano, ve spoustě rodin jsem viděl, že to nefunguje, ale také ve spoustě, že to funguje. Nicméně, pokud se podívám na ta čísla u nás, dvacet znásilněných žen denně a domácí násilí v řadě rodin naprosto standardní… My tyto problémy musíme řešit jako celky, nikoli v nějakých konkrétních menšinách. Tím ale neříkám, že není nutná snaha o integraci.

Evropská unie si musí definovat, kolik migrantů jsme schopni přijmout, integrovat. To co považuji za dobrou cestu například je, jak teď bylo do ČR přijato 150 křesťanských Iráčanů, kteří byli zkontrolováni tajnými službami. Nějakým způsobem se systematicky připravuje práce s nimi. Takže ne bezhlavé přijímání, ale systematická, promyšlená pomoc. To si myslím, že je cesta. V rámci Evropské unie považuji za důležité sjednotit postup. Předpokládal bych, že to co bude zásadní, je bránit vnější hranice. Vytvořit pohraniční stráž a domluvit se na společné azylové politice. Aby nedocházelo k tomu, že Německo je strašně výhodné, Česko už ne, ale pak se zavřou hranice s Německem a všechno půjde k nám… Prostě společně si sednout a společně se bavit, to je naprosto zásadní.

O ochraně hranic se mluví stále, ale nebylo by dobré udělat to hned? Na jaře se očekává další velký příliv uprchlíků. Nemá toto otálení třeba nějaký záměr?

Já se obávám, že to není záměr, že je to spíše neakceschopnost. Protože třeba Řecko s tím má zásadní problém, že bude mít cizí vojáky na svém území. Alespoň podle těch informací, které mám, tak obrana vnějších hranic má být tím způsobem, že každý členský stát dodá nějaký počet vojáků. Někdo tomu bude velet, ale zkrátka to bude směska vojáků z různých zemí. Takže ty státy, kterých se to nejvíc týká, konkrétně Řecko, křičí a nelíbí se mu to. Obávám se, že v rámci těchto opět nějakých nedohod dojde k tomu, že se všechno zpomalí. A byl bych raději, kdybychom sedli a všechno zorganizovali. Ale obávám se, že ten půlrok je reálný čas a doufám, že to bude alespoň za ten půlrok. A máte pravdu v tom, že na jaře ten příliv uprchlíků zase hrozí a ta čísla mohou být významná.

Proti Merkelové je čím dál víc lidí a to samozřejmě i právě z Německa. Teď jí bavorský politik dokonce poslal zpátky autobus s uprchlíky…

Konkrétně k tomu autobusu, tak to bylo podle mého názoru velmi nevhodné, troufnu si říct, až primitivní gesto. Poslat kancléřce autobus uprchlíků? Možná by si ten politik měl uvědomit, že se nejedná o banány, o nějaké zboží, ale že se jedná o lidi. A že víceméně pro své „hezké“ politické gesto, aby se možná nějak zviditelnil, tak použil několik lidí, několik nešťastných lidských příběhů.

Co se týká Angely Merkelové, já si velmi vážím jejího konzistentního postoje. Samozřejmě vnímám, že udělala řadu chyb. Řekla, že přijmou všechny Syřany, to mělo za následek, že se začaly padělat syrské pasy, ten kdo ho neměl, tvrdil, že je ze Sýrie… a těch chyb je celá řada. Řada politiků by si z ní ale mohlo vzít příklad. Právě pro ten konzistentní postoj. Někteří politici dělali politiku tak, že si udělali průzkum, zjistili, co si myslí lidé a pak se podle toho chovali. Já se domnívám, že takto by se státník neměl chovat. Právě v těch krizových chvílích se má chovat tak, aby tu zem vedl tím správným směrem a nikoli podle toho, jaká je nálada v té společnosti. Ano, jsme v demokratické společnosti, příští volby ho nemusí zvolit… Nicméně já se domnívám a opakuji, že Angela Merkelová má v tomto konzistentní postoj. Jsem přesvědčen, že my bychom v rámci Evropské unie měli být blíž Německu, potažmo Angele Merkelové, než Maďarsku, potažmo Orbánovi.

6. února se v Praze, v Bratislavě, v Drážďanech i dalších světových městech má konat „demonstrace proti Islamizaci Evropy“. Půjdou podle vás lidi do ulic?

Předpokládám, že u nás vyjdou. Protože u nás je to tvrdé jádro, které je proti jakékoli integraci, proti jakýmkoli migrantům, aby sem přišli. Jsou to lidi kolem neonacistů, kolem Martina Konvičky, kolem Okamury. Zkrátka troufnu si říct kolem těchto extremistů. Takže si myslím, že tito extremisté do ulic určitě vyjdou.

Nicméně, pak je tady také samozřejmě řada lidí, kteří mají zkrátka obavu o svoji bezpečnost. Kteří nesmýšlejí takto radikálním způsobem, jako Martin Konvička, který chce muslimy namlít do masokostní moučky… A pokud se tito lidé domnívají, že už něco šlo za hranu a chtějí vyjádřit svůj názor, tak demonstrace a sepisování petic patří k demokratickému systému a je to v pořádku.

Čeho se ale bojím, je to, že se na tom přiživí právě tyto extremistické skupiny kolem lidi, které jsem zmiňoval.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: David Hora

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Průmyslník Špicar: Rok 2020 zvládli živnostníci dobře. Nezbývá, než doufat

16:21 Průmyslník Špicar: Rok 2020 zvládli živnostníci dobře. Nezbývá, než doufat

ROZHOVOR „Chci věřit, že je tím posledním,“ říká o právě skončeném lockdownu v rozhovoru pro Parlame…