Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena, říká slovenský miliardář Pavol Krúpa

30. 8. 2017 14:00

ROZHOVOR „Na základě našich rozsáhlých analýz a dlouhodobé angažovanosti v kauze OKD mohu říct, že jsem si jist, že Bakala a management z OKD neoprávněně vyvedli desítky miliard korun. Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena. Uvedli jsme na pravou míru, že OKD nezkrachovalo kvůli snižování cen uhlí, ale kvůli účelovému tunelování,“ říká pro ParlamentníListy.cz podnikatel Pavol Krúpa.

Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena, říká slovenský miliardář Pavol Krúpa
Foto: archiv red
Popisek: Podnikatel Pavel Krúpa
reklama
Pane Krúpo, v tuto chvíli lze říct, že se už dlouhodobě angažujete v případu OKD, kdy stát podle mnoha analýz při privatizaci přišel o miliardy korun a Zdeněk Bakala následně z podniku vytuneloval další desítky miliard. Můžete na úvod shrnout aktuální situaci a vývoj v celé kauze? Jsou nějaké posuny?
 
Na základě našich rozsáhlých analýz a dlouhodobé angažovanosti v kauze OKD mohu říct, že jsem si jist, že Bakala a management z OKD neoprávněně vyvedli desítky miliard korun. Naší soustavnou dlouhodobou aktivitou jsme se zasloužili o to, že byla kauza OKD rozpletena. Uvedli jsme na pravou míru, že OKD nezkrachovalo kvůli snižování cen uhlí, ale kvůli účelovému tunelování. Naší činností jsme prokázali, že v OKD došlo k řadě podvodů, a popsali operace, jak byla společnost OKD tunelována. Na vlastní náklady jsme podali řadu podnětů, několik trestních oznámení a žalob k prošetření jak k příslušným orgánům v Česku, tak v zahraničí. Vyšetřování ze strany policie a příslušných trestněprávních institucí nyní běží a my jim poskytujeme potřebnou součinnost.
 
Celé roky se mluví o úloze současného premiéra Bohuslava Sobotky při prodeji OKD Bakalovi. Sobotka byl tehdy ministrem financí. Jak si vysvětlujete, že ani po třinácti letech není v případu jasno? Jak je možné, že stále nebylo vyšetřeno pozadí této podezřelé transakce?
 
Není to pouze o panu Sobotkovi, ale o každém předsedovi vlády a ministrovi financí, který měl možnost v této věci konat a reálně ji řešit. Nároky zakomponované v privatizační smlouvě byly jasně vymahatelné. My jsme proto podali k Evropské komisi stížnost na nedovolenou státní podporu ve věci prodeje majetkového podílu státu ve společnosti OKD, který zahrnoval prodej bytového fondu OKD. Podle mě je nepochybné, že jen ve vztahu k bytům zde došlo k poskytnutí protiprávní státní podpory ve výši více než deseti miliard korun. Můžeme se navíc domnívat, že privatizační smlouva mohla být realizována účelově a pro stát nevýhodně. Znalecké posudky, na kterých se podílela i Komerční banka, totiž výrazně podhodnotily majetek OKD a podkladové materiály pro privatizaci podle mě obsahují účelová fakta. Například v bodě 7.6 privatizační smlouvy je stanoveno, že znalecký posudek pro účely privatizace OKD „vypracovaly společně znalecké ústavy VOX CONSULT, s. r. o. a Komerční banka, a. s.“. Komerční banka ale znaleckým ústavem není a nikdy nebyla, podle mě to takto bylo prezentováno účelově, aby jméno významné bankovní instituce poskytovalo větší záštitu a důvěryhodnost znaleckému posudku. Tímto způsobem mohlo dojít k účelovému oklamání Ministerstva financí ČR a vlády, která o privatizaci rozhodla. Právní kancelář Allen & Overy, která byla v rámci privatizace OKD právním poradcem, podle mě nese zodpovědnost také.
 
 
Poslanecká sněmovna letos 15. března přijala usnesení, kde po vládě požaduje zmapování finančních toků u lidí a firem, které se přímo či nepřímo podíleli na privatizaci OKD. Dále konstatovala, že to bylo pro ČR a občany nevýhodné, a hlavně vládě uložila, aby se ČR připojila k trestnímu oznámení a požadovala náhradu škody. Vše to bylo v době, kdy všichni řešili Andreje Babiše a tohle zcela zapadlo. Jednala nějak vláda? Řídila se výzvou Sněmovny?
 
Podle mě se v řešení OKD dostatečně neangažuje ani vláda, ani žádná výkonná státní správa, ačkoliv k tomu mají kompetence. Naše analýzy, které jsme realizovali na vlastní náklady, řada podnětů, které jsme v souvislosti s řešením OKD podali, ušetřila státu spoustu času, financí i vynaložené práce. Přesto to nevyužili, ani po našich výzvách se k žádnému z podnětů nepřipojili. Insolvenční správce i sama OKD přitom z našich analýz v rámci jejich činností vychází. Například náš podaný podnět na zablokování majetku Bakaly – zde jsme uvedli přesný soupis majetku a veškeré detailní informace – ale stát nekonal. Stížnost podaná k Evropské komisi kvůli nedovolené veřejné podpoře – opět stát nekonal a důvody nečinnosti, které ministři omlouvají čekáním na konec trestního řízení, jsou alibistické a s podstatou vůbec nesouvisejí.
 
Pokud by došlo ke skutečně nestrannému vyšetření celé kauzy, dopadlo by to podle vašeho mínění konkrétně i na některé politiky? Může za to jít někdo do vězení?
 
Není na mně, abych posuzoval postup policie a trestně-právních orgánů vůči politikům. My jsme učinili dostatek kroků k tomu, abychom politikům i policii usnadnili práci. Místo součinnosti se však často setkáváme s opakem, kdy s každým krokem cítíme tvrdý lobbing proti naší aktivitě. Například náš podnět podaný v zájmu práv nájemníků bytů OKD – insolvenční návrh vůči společnosti RESIDOMO (majitel bytů OKD) byl vyhodnocen nestandardně rychle. Krajský soud v Ostravě, soudce Krhut, jej zamítnul navzdory jeho rozsáhlému a složitému obsahu 683 stran za dvě hodiny. Za takto krátkou dobu se přece nemohl s obsahem zahrnujícím analýzy a znalecké posudky ani seznámit, natož jej vyhodnotit. Samozřejmě jsme podali odvolání. Dalším příkladem je nedostatečná aktivita a zdlouhavý postup ze strany Evropské komise s odvoláním na probíhající trestní řízení, jehož výsledek nijak neovlivňuje možnosti šetření.
 
Premiér Sobotka má jít 1. září k soudu v případu trestní kauzy OKD vypovídat jako svědek. Může jeho výpověď vyšetření případu pomoci?
 
Určitě ano. My navrhujeme posoudit také privatizační úlohu Allen & Overy a Komerční banky. Komerční banka zpracovávala spolu s obviněným znalcem posudek na ocenění majetku OKD, který způsobil značné podhodnocení státního podílu, a stát přišel o miliardy korun. Proč nebyla k soudu předvolána také? Allen & Overy působila jako poradce pro privatizaci. Také její roli v privatizaci je třeba prověřit. 
 
Co se týče samotného Zdeňka Bakaly, o něm se stále častěji ve veřejné debatě mluví jako o tuneláři, je to de facto soudem uznaný gauner. Před časem jste zmínil v rozhovoru pro PL, že musí mít v Česku nějaké krytí. Co by se muselo stát, aby se za své činy zodpovídal před nezávislým soudem?
 
Dle mého názoru krytí má a nečinnost politiků o tom svědčí. Řada politických stran plus někteří lidé činní v europarlamentu byli Zdeňkem Bakalou v minulosti významně podporováni. Muselo by dojít k výrazné změně politické scény, pak budou mít politici zájem v této věci reálně konat. My máme pozitivní zkušenost s úřady ve Švýcarsku, kde policie na základě námi podaných podnětů opravdu koná a pracuje na prošetření věci. Stejně tak Británie, kde jsme se obrátili na specializované britské regulační orgány, instituce Financial Conduct Authority a Serious Fraud Office. Kroky Zdeňka Bakaly jsme také nechali zanalyzovat americkou detektivní kanceláří a připravujeme podněty na FBI a SEC (americkou Komisi pro cenné papíry a burzu) kvůli účelovému vyvádění peněz, porušení péče řádného hospodáře, účelovému oklamání investorů, prezentování zavádějících údajů při IPO (Initial Public Offering – první veřejná nabídka akcií; pozn red.)
 
 
V souvislosti s vaším angažmá v rozkrytí podezřelých transakcí v kauze OKD vás před časem přijal prezident Miloš Zeman. Ten sám rovněž označuje Bakalu za tuneláře a srovnává ho s Viktorem Koženým. Může prezident v případu nějak pomoci?
 
Pan prezident Zeman mi vyslovil podporu a jako jeden z mála politiků má zájem tuto kauzu rozkrýt a Zdeňka Bakalu přivést k zodpovědnosti. Pan prezident ze své pozice může pomoci a pomáhá. 
 
Jak vůbec hodnotíte prezidenta Miloše Zemana, který má za sebou téměř celý první mandát? Co soudíte o jeho úloze v české politice v současnosti a jeho činnosti v prezidentské funkci?
 
Já hodnotím jeho činnost z pozice businessu – pan prezident pomohl a pomáhá nad rámec své činnosti, kdy otevírá dveře podnikatelům v zahraničí. Je jedním z mála prezidentů ve světě, který takto vehementně podporuje podnikatele. 
 

Ing. Miloš Zeman

  • BPP
  • První přímo zvolený prezident ČR
  • prezident České republiky
 
Hodláte prezidenta jakkoli podpořit v jeho snaze obhájit mandát? Respektive, podporujete obecně jeho záměr podruhé kandidovat?
 
Pokud bude pan prezident, s respektem k jeho věku, stále stejným způsobem hájit ekonomické zájmy České republiky a otevírat dveře na zahraničních trzích, pak ho stále budu podporovat.
 
Vy sám se zapojujete do politického dění. Nedávno jste oznámil záměr podporovat ve volbách stranu Dobrá volba. Můžete tuto svou podporu specifikovat? Jak se zapojíte? Budete kandidovat?
 
Mým hlavním záměrem, proč jsem se postavil za politickou stranu Dobrá volba a proč ji podporuji, je právě snaha dokončit naše aktivity v rámci kauzy OKD nebo Agrobanky, kde stát přišel o desítky miliard korun. My chceme naší soustavnou činností získat tyto peníze nazpět do státního rozpočtu. V rámci nestandardního prodeje Agrobanky jsme stejně jako v kauze OKD také podali řadu podnětů k prošetření, příkladem je naše stížnost k Evropské komisi z důvodu nedovolené veřejné podpory poskytnuté skupině General Electric. Jedná se o nedovolenou veřejnou podporu ve výši téměř 20 miliard korun ze strany ČNB a zároveň ve výši 126 miliard korun získaných jako garance od státu. Je zde reálná možnost tyto neoprávněně vyvedené miliardy korun získat zpět, což pomůže naplnit státní rozpočet. Zjistil jsem, že bez politické podpory ale naše aktivity není možné dotáhnout do konce. Dobrou volbu podporuji a budu podporovat, nicméně osobně nekandiduji, jelikož nemám české občanství a zároveň se chci vyhýbat případnému střetu zájmů. 
 
 
 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tomáš A. Nový

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Lídr TOP 09: Zeman si ochočil Babiše. Vláda je pohromou pro Česko. My a Piráti to změníme

13:11 Lídr TOP 09: Zeman si ochočil Babiše. Vláda je pohromou pro Česko. My a Piráti to změníme

Současná vláda je pohromou této země. Její velkohubost je nezměřitelná. Stejně tak i Hrad a lidé kol…