Poslanec Korte o islámu: Kde žijí Židi, tam je kvetoucí zahrada. Kde žijí Arabové, tam je poušť a nepořádek. A pýcha Američanů a naši Cikáni...

16.01.2015 15:36

ROZHOVOR Podle poslance TOP 09 Daniela Korteho si u nás neumíme poradit s několika desítkami tisíc Cikánů, s muslimy by to bylo o dost horší. Upozornil na to, co hlásají „mírumilovní muslimové“. Muslimští imigranti jsou lidé, kteří dle něho si svým způsobem života učinili život ve své zemi nesnesitelný a odcházejí pryč, přičemž své zvyky a svůj způsob života si podržují patrně proto, aby učinili život v nové zemi nesnesitelným nejen sobě, ale i svým hostitelům. Schengen je dle něho neudržitelný a reálně hrozí islamizace Evropy.

Poslanec Korte o islámu: Kde žijí Židi, tam je kvetoucí zahrada. Kde žijí Arabové, tam je poušť a nepořádek. A pýcha Američanů a naši Cikáni...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniel Korte

V souvislosti s teroristickými útoky v Paříži se hovoří o tom, že prý islám sám o sobě je mírumilovný a že ti teroristé uplatňují nějakou pokřivenou násilnou verzi islámu, takzvaný islamismus, který prý nemá s islámem nic společného. Ale když se podíváme do historie, jak byl islám násilně šířen a prosazován, co dělal prorok Mohamed, co se píše v koránu, když se podíváme na právo šaría, které platí v muslimských zemích, lze odlišovat islám a islamismus? Nejsou ty negativní věci, kterých bychom se měli bát a které jsou v protikladu k západnímu pojetí svobod, obsažené přímo v islámu?

Myslím si, že problém je v absolutizaci koránu. Přečtěme si například súru 9:5: „Zabíjejte nevěřící, kdekoli je najdete. Zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy.“ Když si vezmete, že toto je pro ně svatý zákon, který je nedotknutelný a který je pro ně absolutní pravda, tak to vám samozřejmě dává odpověď na vaši otázku. Takových veršů v koránu je spousta.

Muslim může namítnou: „I vy máte ve svých posvátných knihách ´oko za oko, zub za zub´.“ Ano, to tam je. Ale má to svůj historický vývoj. Drakontovy zákony, první zákoník na evropské půdě, byly drakonické. Trest smrti tam byl také úplně za všechno. Ještě v 19. století byl v Anglii trest smrti za prachobyčejnou krádež. Jenže od toho se naše civilizace někam posunula. Nám, křesťanskému světu, pomohla reformace. To vidím, že nerad slyšíte...

To máte pravdu, že nesouhlasím, ale pokračujte...

No s tím aspektem a důrazem na svědomí. V každém případě by dnes dle těch starých pravidel nikoho nenapadlo soudit. Ale islám a věřící islámu berou korán doslova a absolutně, protože oni reformaci neměli a je to pro ně obecně platné. Je otázkou dobré či zlé vůle, na kolik to chcete využívat a nakolik ne. Mimochodem islám zakazuje pít alkohol. Indonésie je snad jediná normální islámská země, kde se pije. Všude jinde se nepije, a podle toho to tam tak vypadá. (smích)

Představitelé českých muslimů oficiálně odsoudili teroristické útoky v Paříži, ale pánové Abbas i Sáňka obhajují právo šaría s tím, že by mělo vládnout nad Evropou. Pan Abbas řekl, že kamenování je slovem Božím... Když tu otázku položím trochu provokativně, nedá se tedy „mírumilovný muslim“ definovat tak, že říká: „Jsem proti vyhazování lidí do vzduchu, ale kamenování je dobrý?“

Hm, mírumilovný muslim. Myslím, že to byl také Abbas, kdo řekl, že atentátníci v Paříži ublížili jak obětem, tak muslimům. To je přece děsivý výrok.

Proč?

Jestliže ublížili muslimům a jejich pověsti – nevím, jestli jí lze vůbec ublížit – tak je to nesrovnatelné s tím, že tam muslimové zavraždili 12 lidí. Z center muslimského světa, ať už z Rijádu, z Ramalláhu či z Gazy, jsem neslyšel odsudek. Naopak ve zpravodajství jsem viděl lidi, kteří oslavují „hrdinské“ teroristy v ulicích.

Londýnský imám Anjem Choudary teď řekl, že za urážku Mohameda je trest smrti...

Já jsem časopis Charlie Hebdo v ruce nikdy neměl. To, co jsem teď ex post viděl, se mi nelíbí. Mohl bych říct, že mě to taky uráží jako křesťana. Ale nepůjdu kvůli tomu přece vraždit.

Jaký vliv bude mít ten teroristický útok na politiku v EU. Myslíte si, že přehodnotí svou politiku multikulturalismu a masové imigrace?

Dnes již každý ví, že multi kulti byl omyl, cesta do slepé uličky. Že se to nepovedlo, vidíme dnes a denně. Vývoj je pozoruhodný v tom, že první generace azylantů a utečenců se ještě jakýmsi způsobem zapojila a ta radikalizace je v té třetí generaci. Takže o nějakém soužití v podstatě nemůže být řeči. Já myslím, že kromě pár blouznivců z hor už tento koncept nebude nikdo prosazovat.

Jaká vidíte bezpečnostní rizika?

Někteří lidé naprosto nesprávně srovnávají pařížské události s 11. zářím. Je to naprosto nesrovnatelné co do počtu obětí, ale i v tom, že 11. září útočila al-Kájda. Byl to útok zvenku. Dnes je to útok zevnitř. Útočili francouzští občané. V Evropě dnes žije zhruba 20 až 24 milionů muslimů, přesně se to ani neví. Odhaduje se, že těch radikálních jsou dvě procenta. To máme minimálně 400 tisíc. Nebezpečí radikalizace stoupá.

Já upřímně moc nevím, co s tím. Francouzi si holt nadrobili stejně jako Britové, to je jejich daň za kolonialismus. Pokud Francouzi celou dobu říkali, že některé francouzské kolonie jsou integrální součástí Francie, tak holt mají integrální součást takovýchto občanů. My si tady v České republice nedovedeme poradit s pár desítkami tisíc Cikánů. Myslím, že Češi nejsou rasisti, takže jim nevadí Cikáni jako takoví, ale vadí jim cikánský způsob života, který je pro nás nesnesitelný.

Co tedy s imigrací a uprchlíky? A pokud jde o Českou republiku?

To je zásadní problém. Na jedné straně jako křesťané máme povinnost pomáhat, tak jako jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali. Přesto je to poněkud něco jiného. Exulanti po Bílé hoře, po roce 1948, po roce 1968, či pokud jde o to, jak Rakousko po roce 1956 přijímalo uprchlíky z Maďarska, tak jde o lidi ze stejného kulturního a civilizačního okruhu, kteří se do společnosti zapojili.

Pokud jde o muslimské imigranty, tak to jsou lidé, kteří si svým způsobem života učinili život ve své zemi nesnesitelný a odcházejí pryč, přičemž své zvyky a svůj způsob života si podržují patrně proto, aby učinili život v nové zemi nesnesitelným nejen sobě, ale i svým hostitelům. To je cosi, co je pro mě naprosto nepřijatelné a nepochopitelné. Jestliže přijdu někam na návštěvu, tak se chovám podle toho, jaké zvyky má hostitel. Jestliže se přede dveřmi zouvá, tak se zouvám. Jestliže se nezouvá, tak se nezouvám. Pokud jde o uprchlíky, tak těm lidem je zle, protože v jejich zemi zuří válka, na druhou stranu víme, že vzniknou další ghetta, protože oni se nikdy neintegrují.

EU není schopna hlídat vnější hranice Schengenu...

Ačkoli jsem opoziční poslanec, oceňuji postoj české vlády, která se brání přidělení nějakých kvót z EU na uprchlíky. Ale ta situace je zase neřešitelná. Itálie není schopna hlídat své hranice. A co by mohla dělat? To by ty kocábky s těmi lidmi, kteří jsou předmětem obchodu, rozstříleli? To není útěk před chudobou. Lidé tam jsou předmětem obchodu mafií. Nikoli italských, toto je především španělská záležitost. Vyberou od lidí peníze a pak se na ně vykašlou. To je prostě zločin.

Na druhé straně by česká vláda měla silně trvat na tom, že platí Dublinská dohoda, která praví, že azylant musí požádat o azyl v první zemi, ve které překročí hranice. Protože se to nedaří, tak je otázkou, co se stane se Schengenem, který jedním z mála pozitivních výdobytků...

No, to uvidíme, zda to je výdobytek...

No, pro komfort běžného občana je to dobré.

Ale dělá to komfort i pro ty „neběžné“ neobčany či občany...

No právě. Proto se obávám, že je to neudržitelné.

A pokud by šlo o přijímání uprchlíků z Blízkého východu z křesťanské komunity?

Jsem pro to, abychom si vybírali. Dle mých informací na Blízkém východě za posledních deset let bylo každý rok zavražděno 100 tisíc křesťanů. V Sýrii a Iráku byly prastaré aramejské vesnice dva tisíce let, v nichž mluvili lidé jazykem Ježíše Krista. Ty vesnice již neexistují. Ti lidé jsou mrtví, nebo na útěku. Totéž se týká Koptů, kde poměrně krátká epizoda arabského jara v Egyptě – doufám, že epizoda – je rozmetala. Takže jestli bychom měli někoho přijímat a někomu pomáhat, tak myslím, že jsou to právě křesťané, tedy lidé z nám blízkého civilizačního okruhu.

A kdo nese odpovědnost za to, že se tam lidé stali uprchlíky a křesťané jsou vražděni?

To je otázka dosti složitá. Nemám jednoznačnou paušální odpověď. Jiné je to v Sýrii, jiné v Libyi. Libye je totálně rozpadlá a je to další potenciální enkláva pro etablování Islámského státu. Je tam i nafta, to oni mají rádi. Vzpourou kmenů proti Kaddáfímu, který jim nedával dle jejich pohledu dostatečné podíly ze zisku z ropy, jeho režim padnul. V Sýrii byla jiná situace. Pokud jde o Irák, bylo odstranění Saddáma Husajna dobře, nebo špatně?

Nakonec asi špatně, ne?

Hodnotíme-li to dle dnešního výsledku, tak dobrá, řekneme si, že špatně. Představoval Saddám Husajn bezpečnostní riziko pro civilizovaný svět. Představoval. Za jeho vlády tam křesťané žili poměrně v bezpečí. Ale chemickými zbraněmi likvidoval Kurdy a rozpustil ÚV komunistické strany v kyselině sírové. To nemůžeme akceptovat...

Otázka je, jestli to tam není teď horší. Zda ta alternativa je lepší...

Jiná věc, že Američané si naivně myslí či mají nějakou zaslepenou pýchu, že jejich způsob života je nejlepší, jediný možný a jediný správný a že ho tudíž všichni chtějí. Jenže ti Arabové v podstatě nechtějí žádnou demokracii. Oni ji nepotřebují, oni jsou na úrovni kmenového uspořádání. V Iráku byl problém, že Saddám Husajn byl sunnita a potíral šíity. Když se tam nastolil režim s demokratickými volbami, tak ve volbách zvítězili a dostali se k moci šíité a začali jít po krku sunnitům. V té zemi vzniklo mocenské vakuum stejně jako v Sýrii a jednotlivé kmeny nebyly schopny před násilím ochránit své členy. Takže požadavek ochrany nějakého vyššího celku, kterého se chopil Islámský stát, tam vzešel i zespoda, přestože dnes toho mají možná všichni plné zuby.

A co s tím Islámským státem dělat?

Upřímně nevím, co s tím. Ten systém je naprosto barbarský. To není válka civilizací, jak psal před čtvrt stoletím Huntigton, který byl v mnohých věcech prorokem. Toto je střet civilizace a barbarství. Islámský stát nelze porazit bez pozemní operace. To území je obrovské, žije tam 12 milionů lidí, nelze to plošně bombardovat. Bombardují se ropná střediska, což je hlavní zdroj příjmů Islámského státu. Poměrně slušným zdrojem příjmů je pro ně i prodej vyrabovaných památek. Oni sice srovnali se zemí křesťanské kláštery a kostely, ale náhle se na černých trzích objevilo 20 tisíc aramejských rukopisů. Další zdroj je obchod s lidmi. Prodávají ženy a děti.

Jak jsem řekl, jediný způsob, jak se s tím vypořádat, je pozemní operace. Ale k pozemní operaci není vůle. Tu nelze udělat bez Američanů. Američané to ale neudělají. Mají necelé dva roky před volbami. Vědí, že by za to žádnou pochvalu nedostali, takže s nimi se počítat nemůže. A západní evropské státy se bojí svých muslimských menšin.

Nebyla tedy ale chyba, že Spojené státy se snažily svrhnou režim Asada v Sýrii a řada skupin, které Američané podporovali jako takzvanou demokratickou opozici, se napojila na Islámský stát? Pak tam při podpoře Islámského státu vidíme roli Saúdské Arábie, která je spojencem USA. A pak se také můžeme bavit o tom, do jaké míry je to s tou demokracií míněno ze strany Američanů vážně, když jejich největším spojencem je v arabském světě Saúdská Arábie. Neměli Američané přestat podkopávat pozici Asada, který křesťany hájí?

Já bych ještě připomenul velmi smutnou roli Turecka, na jehož vývoji se velmi negativně podepsala Evropská unie. Turecko nutila k demokratizaci, tím pádem oslabení armády, která byla garantem sekulárního státu. Dnes má Turecko našlápnuto k tomu, aby se stalo státem islámským. Smutné na tom je, že Turecko je hlavním spojencem Islámského státu. Přes Turecko proudí lidé, zásoby, zbraně do Islámského státu a z druhé strany přes Turecko proudí ropa.

Když se vrátíme zpět do Evropy, lze v západní Evropě s tím problémem islámské imigrace a islamizace něco dělat? I kdyby se neproniknutelně zavřely hranice, není tam už těch muslimů tolik, že islám ovládne minimálně západní Evropu? Jsou demografické odhady, že zhruba ve státech původní EU-12 budou mít muslimové většinu do 40 let. Nehrozí tam, že tam do 40 let zvítězí nějaké strany typu „Strana práva šaría“? A neměli bychom se tomu v naší zemi bránit vystoupením ze Schengenu, ochranou hranic a podobně?

Nejsem demograf a nejsem statistik. Ale to, jak to naznačujete, tak to bohužel vypadá. Když si přečtete knihu Thilo Sarrazina Německo páchá sebevraždu, tak je jasné, že to tam směřuje. Nevím, jak se tomu bránit. Přesvědčit křesťanské ženy, aby rodily více dětí? My se máme příliš dobře. Když vezmete mladé, tak oni se nechtějí kvůli svému komfortu vázat, mít děti a rodiny, mít odpovědnost. Chtějí si ještě něco užít, jezdit do zahraničí a tak dále. Ty děti by je při tom otravovaly. A pak už je někdy třeba pozdě. Když si člověk přečte Gibbona Pád Říše římské, tak tam ty podmínky kolem roku 400 se dají přenést do roku 2000.

Ale asi stejně nelze počítat s tím, že imigranti, kteří často pobírají sociální dávky, zachrání důchodový systém či sociální smír. A jestli to není o tom, že až důchodový a sociální systém zkrachuje, což je patrně nevyhnutelné, tak se to vrátí do tradiční podoby, kdy rodina byla základem sociálního systému a sociální solidarity...

To se nevrátí. Tady se může něco někam vrátit, leda že nastane kolaps celé civilizace.

Ano, k tomu může přece dojít. Pak se může stát, že ten, kdo nebude mít rodinu a děti, tak nepřežije...

Nevidím takto daleko do budoucna.

Exministr Jaroslav Bašta navrhl, že by státy střední Evropy Česká republika, Slovensko, Maďarsko, které s islamizací nemají takový problém, mohly vytvořit nějakou novou unii či nové „mocnářství“, které by bylo hrází proti tomu, co se děje na západ od našich hranic... Nelze zde vytvořit nějakou baštu toho, co se dá ještě zachránit?

Tak když se podíváte, jaké portréty mi tu visí (rakouských císařů a českých králů Františka Josefa I. a bl. Karla Habsburského – pozn. red.), tak vidíte, kde mé srdce bije. Nicméně z toho hlediska, o kterém nyní mluvíme, bychom si s zrovna s Rakouskem mnoho nepomohli...

Tak s Maďarskem, Slovenskem či Slovinskem či částí Balkánu...

Kam Turek vstoupil, tam už tráva nikdy neroste. (smích) Ale nevím. Polsko obdivuji. Už jenom proto, že ať tam je jakákoli vláda, tak jejich zahraniční politika je pevně daná, zatímco u nás je to ode zdi ke zdi. Takže pro užší spolupráci s Polskem rozhodně jsem. Ale nevím, co byste si pod tím představoval.

Tak v roce 1914 také nikdo netušil, že pár let bude v carském Rusku bolševická revoluce a že v Evropě padne polovina trůnů. Z tohoto pohledu to nemusí být tak, že zde bude Evropská unie na věčné časy. Proč my bychom měli doplácet na to, že si Francouzi k sobě někoho přivezli...

To já si taky myslím, že bychom na to neměli doplácet. Ale nevím.

A co říkáte posilování protiislamistické pravice Evropě?

Je to sílící trend. Wilders v Nizozemí, Noví Finové ve Finsku... Rozhodně s dalšími útoky teroristů, které v Evropě nepochybně přijdou, budou tyto strany posilovat. Otázka je, je-li to dobře. Protože akce plodí reakci a na druhé straně to zase může vést k radikalizaci těch islamistů...

Sociolog Petr Hampl řekl, že pokud se to nebude řešit, tak buď dojde k té postupné islamizaci, pomalému uvaření žáby, nebo se to bude eskalovat a dojde na občanskou válku v ulicích Evropy. Sice tu byl teroristický útok v Paříži, ale v rámci silvestra a Nového roku v Paříži shoří tisíc aut...

A to není první, ani poslední případ. Něco bylo v Toulousse, něco v Belgii a na řadě dalších míst.

V debatě o islámu se hovoří o tom, zda je násilný, či ne, o terorismu a podobně. Ale není to i o tom, zda si chceme zachovat svou západní křesťanskou kulturně-civilizační identitu? Jestli to není o tom, že chceme mít nadále svoje Vánoce a že nechceme, aby nám je někdo zakazoval, že nechceme, aby se někdo stavěl proti tomu, že některé země mají kříž na své státní vlajce? Ve Švýcarsku muslimové říkali, že je kříž na švýcarské vlajce uráží. V Oslu zase vidíme dramatický nárůst znásilňování ze strany imigrantů...

Jistě. Vezmeme-li si nás, tak do křesťanů si může kdokoli jakkoli kopnout. Obecně jsou kněží líčeni jako pedofilové a tak dále. Ale běda, dotkne-li se někdo posvátných citů nějakého muslima. Pokud bych měl pravomoc o tom rozhodnout, tak bych rozhodně stavbu mešity v České republice nepovolil. Především proto, že to je bezpečnostní riziko pro stát. Na rozdíl od křesťanských kostelů a židovských synagog, které jsou veřejně přístupné, akorát je nutné dodržovat příslušné zvyky – buď mít na hlavě, nebo nemít na hlavě – tak mešita a co se děje okolo ní, je uzavřený prostor, kam se jinověrec nedostane. Víme, že u těch imámů dochází k indoktrinaci a islamizaci.

Další věc je, že jsem pro přísnou reciprocitu. Až si v každé islámské zemi budu moci postavit kostel, chodit po ulici se svou ženou, která nebude muset být zahalena, pak teda možná se budeme moci dohodnout, že si někde postaví mešitu.

Co říkáte tomu, že nová levice, neomarxisté, Strana zelených současně podporují imigraci, multikulturalismus, a tím pádem islám, a současně hájí feminismus a homosexuály, což tedy islám zrovna nehlásá? Spíše úplně naopak. Není v tom rozpor?

Jsou to ideologičtí fanatici. Na ten rozpor se ale zeptejte spíše pana Dienstbiera či paní Marksové-Tominové...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval evropské Židy, aby odjeli do Izraele a řekl, že se sejde zvláštní tým ministrů, aby projednal kroky k větší imigraci z Francie a jiných evropských zemí, které trpí antisemitismem, a že všichni Židé, kteří chtějí přijet do Izraele budou zde vřele a s otevřenou náručí vítáni. Co tomu říkáte? Hrozí Židům v Evropě nebezpečí?

Nevidím do hlavy každému, kdo se vrací do Izraele. Právo alíja (možnost Židů se vrátit do Izrale) je poměrně široce koncipované. Tam stačí mít jednoho prapředka – není to podle halachy, že to musí být židovství přes matku. Je to tedy poměrně velkorysé. Vloni jsem byl v Izraeli třikrát. Jednou v létě, když byla na vrcholu válka v Gaze, kdy na 48 hodin bylo zavřeno letiště, respektive všechny letecké společnosti odřekly lety s výjimkou ČSA. Takže jsme tam přiletěli a na letišti byly dvě letadla. Přestože to letiště je teoreticky vzato z Gazy na dostřel a byli jsme tehdy 36 hodin v Tel Avivu, v Jeruzalémě i v Aškelonu, který je 12 kilometrů od Gazy, tak já jsem měl pocit naprostého bezpečí. Stejně jako při svých dalších dvou návštěvách Izraele. Čili té výzvě rozumím a rozumím těm, kteří tam půjdou.

Izrael je jediná evropská země v celém regionu. Je to normální „naše“ země, je stejná. Máte pocit, že jste někde v jižní Evropě, protože tam je teplo. Je to kvetoucí zahrada. Tam kde žijí Židi, tam je kvetoucí zelená zahrada, kde žijí Arabové, tam je poušť a nepořádek.  

PhDr. Daniel Korte

  • TOP 09
  • Stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Věslav Michalik (STAN), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svobodu pro neočkované, ale ať jsou v izolaci! Co to je vůbec za lidi... Profesorka Syková se neudržela

0:01 Svobodu pro neočkované, ale ať jsou v izolaci! Co to je vůbec za lidi... Profesorka Syková se neudržela

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Nic lepšího proti řadě onemocnění nemáme a v dohledné době nebudeme mít nic lepšíh…