Rusko má u nás mimořádně úspěšnou propagandu. A euro je pro nás výhodné, říká místopředsedkyně TOP 09

6. 4. 2014 5:20

ROZHOVOR Poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Helena Langšádlová míní, že Rusko v západní Evropě vyvíjí velmi úspěšnou propagandu. Odsuzuje anexi Krymu a podle ní ji nelze srovnávat s odtržením Kosova. Přijetí eura Českou republikou podle ní bude pro nás výhodné, stejně jako zapojení do dalších mechanismů EU typu bankovní unie.

Rusko má u nás mimořádně úspěšnou propagandu. A euro je pro nás výhodné, říká místopředsedkyně TOP 09
Foto: red
Popisek: Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09
reklama

TOP 09 podporuje ukrajinskou vládu a její poslanci chodí s ukrajinskými vlajkami na klopě. Co říkáte tomu, že v té vládě jsou radikální elementy typu Pravého sektoru?

To je dané historií Ukrajiny a tím, čím si tato země prošla zejména v době druhé světové války, neboť patří k zemím, které měly jeden z nejvyšších počtů obětí v tomto období. Historie této země je mimořádně tragická a její zkušenosti jsou mimořádně krvavé a těžké. Co vidíme dnes, je odrazem těchto událostí v minulosti. To, co my podporujeme, je především suverenita tohoto státu. Ukrajina je suverénním státem a je naprosto nepřijatelné, aby jiný stát hovořil o vnitřním uspořádání Ukrajiny. A co Krym?

Pro nás je naprosto nepřijatelná anexe části území suverénního státu. Stejně tak je pro nás i nepřijatelné, když Rusové hovoří o tom, že Ukrajina má být federalizovaná. To je to samé, jako kdybychom my Rusku hovořili do jeho vnitřního uspořádání.

Když jsme u toho vměšování, tak ale víme, že někteří západní politici vystupovali na Majdanu. Putin dále vyslovil obavy o bezpečnost Rusů na Krymu a víme, že někteří členové ukrajinské vlády měli silná protiruská prohlášení. Když se na to podíváme geostrategicky a geopoliticky, může si Putin dovolit ztrátu přístupu k Černému moři a ztrátu černomořské flotily? Než došlo k pnutí na Ukrajině, tak Rusové nechtěli anektovat Krym. Neposkytl jim Západ záminku?

Nemyslím si, že jim Západ poskytl záminku. Bezpochyby pro Putina je z geopolitického hlediska Ukrajina nezbytným prvkem, Ukrajina je zásadní i pro vznik euroasijské unie, kterou má v úmyslu vybudovat. Ale to, jak Putin vyjadřuje nárok na území Ukrajiny i dalších zemí bývalého Sovětského svazu, to jsou věci, kterým se musí zamezit. Nemyslím si, že to, co se odehrálo na Ukrajině, bylo vyprovokováno Západem. Navíc jsem nezaznamenala nějaké relevantní informace, které by hovořily o útocích na ruskou menšinu ze strany Ukrajinců. Důležité je, aby na Ukrajině byla zajišťována občanská práva všech občanů bez ohledu na národnost.

Karel Schwarzenberg ještě v Topolánkově vládě podpořil odtržení a nezávislost Kosova na Srbsku. Existují argumenty, že když USA podpořilo odtržení Kosova od Srbska, Rusové se zachovali stejně. A Kosovo bylo také pod suverenitou Srbska. Není to tak, že to Rusko Američanům po letech vrací?

Nemyslím si, že je možné tyto dvě věci srovnávat. Kosovo se nestalo součástí jiného státu. Kosovo je v tuto chvíli zemí samostatnou a nepřipojilo se například k Albánii. Já sama mám výhrady k vyhlášení nezávislého Kosova, ale je nutné připomenout, že vyhlášení samostatného Kosova následovalo po dlouhodobých bestiálních útocích na kosovské Albánce, něco srovnatelného rozhodně na Krymu neprobíhalo.Též se ohledně Krymu používá paralela s československým srpnem 1968. Není ale rozdíl v tom, že Sověty v roce 1968 u nás nikdo nevítal, zatímco Rusy obyvatelé Krymu přivítali?

V posledních týdnech jsme svědky mimořádně úspěšné propagandy Ruska nejenom na Krymu, ale i ve východních částech Ukrajiny a dokonce i v západní Evropě, v zemích EU. Kdybychom chtěli hledat paralelu, tak vzpomeňme na to, když Německo v roce 1938 obsadilo Rakousko a následně Sudety. V Rakousku také proběhlo referendum, v Sudetech byli němečtí okupanti vítáni. Zkrátka je nepřípustné takovýmto způsobem narušovat integritu suverénních států.

Nyní přejdeme k otázkám politiky v EU. TOP 09 se hlásí ke konzervativním a křesťanským hodnotám, což znamená obhajobu tradičních hodnot společnosti a konzervatismu v ekonomice. Jak se ale díváte na to, že trendy Evropské unie v hospodářské politice jsou silně socialistické? Známe návrhy z Evropské komise na zavedení genderových kvót ve firmách, řadu byrokratických opatření, která zatěžují podnikání. A stejně tak i v oblasti společenských hodnot z Evropského parlamentu každou chvíli vychází nějaké rezoluce, které zpochybňují tradiční rodinu a tradiční křesťanské hodnoty, manželství muže a ženy...

Je nutné říci, že Evropská unie, to jsme i my. EU nejsou jenom instituce, to jsou i jednotlivé členské státy. O tom, jaká bude EU, se podílejí jednotlivé členské státy včetně České republiky. Můžeme vidět EU z několika úhlů pohledu. Jeden pohled je ekonomický. V tuto chvíli dochází k mimořádnému ekonomickému propojení a provázání jednotlivých částí světa, ekonomika se výrazně globalizuje a Česká republika jako trh s 10 miliony obyvatel nemá šanci v této konkurenci obstát, pokud nebude součástí vyššího celku, kterým je EU s pětisetmilionovým trhem. 

Určitě existují kroky EU, které nepřispívají ke konkurenceschopnosti, ale je na nás, abychom naší účastí a naší politikou v rámci EU odstraňovali tyto bariéry a usilovali o odstraňování administrativní zátěže. Je nutné vidět, že dotace z EU, které sem přichází, jsou pořád větší než naše vklady do rozpočtu EU, a je zde obrovská příležitost podílet se na společném trhu, který, byť není ještě dobudovaný, je velikým přínosem. Unie má též rozměr bezpečnostně-politický, jehož význam roste i s ohledem na probíhající krizi na Ukrajině. Česká republika jako relativně malá země může své zájmy hájit pouze jako součást většího celku. A pokud jde o ty hodnotové otázky, tak to nejsou věci, které by upravovala Smlouva o EU, a pro mě je naprosto nepřijatelné, aby do hodnotových otázek Evropská unie zasahovala.Takže tyto věci by na základě subsidiarity měly být pouze záležitostí národních států?

Ano.Vy jste zmínila dotace. Není vůbec problém, že Evropská unie dotace poskytuje? Nevede to potom k neefektivitě? Víme, že státy jižní eurozóny typu Řecka, Španělska či Itálie obdržely velké množství dotací a mnohdy to bylo na projekty, které by si trh nežádal a spotřebitelé by je nepožadovali... 

Myslím si, že i v českých podmínkách některé projekty v oblasti cestovního ruchu či například výstavba golfových hřišť jsou ukázkou neefektivního využívání peněz z EU. Ano, dotace výrazně deformují trh a já si dovedu představit výrazné snížení dotačního systému v rámci EU, ale na druhou stranu si myslím, že v tuto chvíli je velká snaha, aby v období 2014 až 2020 byly prostředky zaměřeny především na zvýšení konkurenceschopnosti ČR i dalších zemí EU.

TOP 09 podporuje přijetí eura v co nejbližším možném termínu. Není problém, že euro je měna, která nesedí všem ekonomikám, které jsou velmi rozdílné? V ekonomické teorii se hovoří o tom, že eurozóna není optimální měnová zóna. Pro Španělsko je euro moc silné, pro Německo příliš slabé. Když měly některé státy problémy, mohly devalvovat. Objevil se jeden příměr, kdy společně jede německý Mercedes, východoněmecký trabant, italský Fiat, prostě auta s jinou kvalitou a rychlostí a jsou svázána provazem. A ta pomalejší auta brzdí ty rychlejší a ty rychlejší zase zavařují motor těm pomalým, tlačí se navzájem, kam nechtějí a celé to začne skřípat...

Argumenty o tom, že euro odporuje teorii optimální měnové zóny, znám, je to však pouze jedna z teorií. Bezpochyby účast v eurozóně má pro členské státy své náklady, ale jsem přesvědčena, že má i své výrazné výnosy. Myslím, že krize ukázala, že členové eurozóny, navzdory tomu, že nemohou používat svou národní měnu jako ekonomický nástroj, se s krizí vyrovnaly poměrně dobře. My jsme tady příliš nevěnovali pozornost tomu, že například Portugalsku se úspěšně podařilo vyjít z krize. Výrazně tam v posledních měsících narostl počet pracovních míst.

Přehlédli jsme, že například i Irsko, které v posledních letech již podruhé prošlo ekonomickou krizí, se s ní také dokázalo velmi dobře vyrovnat. Pro nás jako Českou republiku bude výhodné vstoupit do eurozóny, pokud eurozóna dokáže překonat problémy, se kterými se v posledních letech potýkala, a my se současně dokážeme na vstup připravit. Je to pro nás důležité i proto, že jsme země, jejíž ekonomika je výrazně závislá na exportu do eurozóny a pro naše exportéry by to byl výrazný stabilizující prvek.

Když euro vzniklo, hovořilo se o tom, že státy budou dodržovat fiskální disciplinu a nebudou si navzájem půjčovat. Není problémem, že z měnové unie se stává dluhová unie a musí vznikat ty různé záchranné mechanismy? A TOP 09 na jedné straně hovořila o tom, že bojuje proti socialismu na národní úrovni, ale potom podpořila ESM či podporuje projektem bankovní unie, které jsou přerozdělováním na evropské úrovni? ESM znamená, že daňoví poplatníci států, které se chovaly zodpovědně, budou dotovat ty nezodpovědné. Podobně u bankovní unie platí, že i z úspor českých střadatelů by se platil příspěvek do centrálního fondu pojištění vkladů...

Kdybychom se do podobných mechanismů nezapojili, tak následky opakované krize by pro nás byly stejně fatální, i kdybychom se toho nezúčastnili, neboť jsme ve středu Evropy a naše ekonomika není uzavřeným ostrovem a jsme mimořádně provázáni s celou evropskou ekonomikou. I kdyby Česká republika odmítla účast na těchto projektech, tak další případné selhání eurozóny by pro nás bylo fatální. A druhá věc je, že tak, jako se snažíme odpovědně přistupovat k hospodaření České republiky, tak k tomu chceme přistupovat i na úrovni EU. Myslím si, že to, že tento přístup musí být posílen, si uvědomují i ostatní členské státy. A v rámci fiskálního kompaktu jsou již podstatně přísněji nastaveny mechanismy proti selhání a neodpovědnosti jednotlivých členských států, než tomu bylo při vymáhání maastrichtských kritérií.Bankovní unie má kromě společného fondu ještě jeden aspekt. A to, že nyní jsou v Česku působící banky pod dohledem ČNB a zatím zahraniční matky nemohou přeměňovat české dcery ve své pobočky a nemohou jednoduše vysávat kapitál a úspory českých střadatelů do zahraničí. Není tedy u bankovní unie nebezpečí, že by čeští střadatelé mohli přijít o své úspory? Víme, že zahraniční matky typu Erste, KBC či Société Générale problémy mají, zatímco bankovní sektor u nás je stabilní a jistě by se jim finance z bank v ČR hodily...

Já jsem přesvědčena, že tak, jak bude systém nastaven, nebude umožňovat přeliv tohoto kapitálu z našich bank. Naopak bankovní unie povede k tomu, že bude silnější dohled i nad ostatními klíčovými evropskými bankami. Je i v našem zájmu, aby bankovní systém v celé Evropě byl stabilní. Představa, že se soustředíme na tuto problematiku pouze v České republice a nebudeme usilovat o to, aby byl stabilní bankovní systém v celé Evropě, by byla mimořádně krátkozraká, protože v konečném dopadu jakákoli turbulence bankovního systému v Evropě by na nás dolehla.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Lukáš Petřík
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Jiří Ovčáček udeřil přes PL na kritiky prezidenta i na neziskovky. Je zde hrozba

16:55 Jiří Ovčáček udeřil přes PL na kritiky prezidenta i na neziskovky. Je zde hrozba

ROZHOVOR Kdy prezident promluví k veřejnosti? A jak by se postavil ke kontroverzní Istanbulské úmluv…