Senátní kandidát Vacek (HOZK): Senát je „politický starobinec“, který je třeba zrušit

26. 9. 2016 17:08

Touha po teplé „zašívárně“ je větší než soudnost mnohých kandidátů. Možná máme na krku válku, nemůžeme věřit politikům, zaprodaným médiím a složité je to i s policií a armádou. NATO většinově platí USA a EU se bez NATO ani nehne. Společně se pak máme bát Ruska. Mohlo by mi snad v takto „přehledné“ situaci něco vadit, ptá se Martin Vacek z Hnutí občanů za kraje (HOZK). A dodává: ,,Jsem protestní kandidát." Jakou změnu politického stylu hnutí HOZK nabízí a jak přistupuje k aktuálním problémům? Proč o uprchlické krizi hovoří jako o invazi a co navrhuje?

Senátní kandidát Vacek (HOZK): Senát je „politický starobinec“, který je třeba zrušit
Foto: archiv kandidáta
Popisek: Kandidát do Senátu Martin Vacek (HOZK)
reklama

Hnutí občanů za kraje (HOZK) bylo založeno v červnu 2012. Dosud ale hnutí nemá žádného zástupce v Parlamentu. Máte pro to vysvětlení?

Start HOZK byl velmi živelný. Hnutí vzniklo doslova na ulici, kde lidé hlasitě projevovali svůj nesouhlas s krajskou politikou. Lidé se často rychle nadchli, připojili se k podpoře vznikajícího hnutí a vstupovali do jeho řad. Mezi novými členy byli většinově zastoupeni lidé tzv. „politikou nepolíbení“ a převládala jejich vůle po změnách, nad praktickou zkušeností s jejich realizací a možným prosazením. Od roku 2012 jsme v HOZK ušli velký kus cesty a naše příprava se projevuje v kvalitě denní práce. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhly zatím jen jedny, v roce 2013 na podzim – kdy rozhodnutím vedení HOZK jsme tehdy vstup do velké politiky odložili. Aktuálně jsme v HOZK přesvědčeni, že naši lidé, napříč ČR, již připraveni jsou a příští rok své služby voličům v parlamentních volbách 2017 rádi nabídneme.

Čím budete chtít oslovit nové voliče HOZK? A na jaký typ voličů se chcete soustředit?   

HOZK je dle našeho názoru jediným – svou podstatou a stylem práce – opravdovým hnutím v ČR. Jde o to, že volič opakovaně avizuje, že stávající politiky volit nechce, nebo nemá koho volit, je zklamaný z opakovaného selhání jím volených zástupců, nebo prostě ztratil důvěru v systém naší politiky. Naší prioritou je vytvořit v HOZK takové pracovně-politické prostředí, aby k nám lidé přicházeli rádi, s důvěrou v sebe a v přirozenou svobodu. Náš systém to umožňuje, a proto si můžeme dovolit dávat před HOZK přídomek „všelidové“, tedy HOZK – Všelidové hnutí občanů za kraje.

Každý žijeme v nějakém kraji a tam by nám tedy mělo na hodnotách a životním stylu záležet minimálně tolik, jako na státu coby celku. Věříme, že občané se rádi zapojí tam, kde budou moci přímo komentovat, organizovat i realizovat to, co je a bude dohodnuto v prioritách HOZK. Změna politického stylu, která s tímto přichází, osloví dle našeho názoru mnohé doposud „stranicky nespoutané“ zklamané, nebo dokonce podvedené voliče. My si vážíme a budeme oslovovat každého voliče, který skutečně vyvine vlastní aktivitu a v tvůrčí, organizační, realizační, nebo i kontrolní činnosti se zapojí na společné cestě ke skutečným změnám. Volič si vytváří názor sám a my usilujeme o to, aby na nás ho měl dobrý. Pokud vyjdeme ze statistiky, tak obvyklé procento voličů, kteří nechodí k volbám, přesahuje 55 % všech, kdo mohou hlasovat. Také tyto voliče oslovujeme. HOZK je také pro ně perspektiva.

HOZK

  • HOZK
  • HOZK Všelidové hnutí Občanů za kraje

Co je cílem hnutí HOZK?

1) HOZK je všelidovým hnutím s prolidovými úmysly. 2) Členové mají národní hrdost a osobní čest. 3) Hnutí vzniklo proto, aby lidé měli v politice zastání, zejména tam kde žijí. 4) Členové hnutí hájí a usilují o přímou volbu starostů a hejtmanů. 5) Pro členy hnutí je politika prostor, kde zastupují veřejnost. 

6) Základními hodnotami hnutí jsou svoboda a odpovědnost jednotlivce. 7) Hnutí chce pro všechny stejní práva, povinnosti, bezpečnost, jistoty, že platí zákony, platí smluvní ujednání a jejich rychlou soudní vymahatelnost. 8) Hnutí chce pro každého dostupné vzdělání, aktivní, odpovědný život a důstojné stáří.

9) Hnutí aktivně vyhledává nové členy s životními zkušenostmi a odbornou připraveností. 10) Hnutí nabízí každému členovi osobní prostor k seberealizaci. 11) Hnutí vyžduje osobní aktivitu a pracovitost jednotlivce. 12) Hnutí se hlásí k mezilidské solidaritě a úctě.13) Hnutí psobí na celém území České republiky.

Podle charakteru voleb pak HOZK předkládá voličům programové body, vycházející z cílů hnutí.

Jaký výsledek byste označil za úspěch?

Pro HOZK je základním měřítkem úspěchu to, kolik praktických věcí reálně pro naše voliče prosadíme. Nepřepočítáváme procenta hlasů na mandáty – či židle kdekoliv, ani neintrikujeme s tím, kdo bude kde a za kolik sedět, nebo o čem bude kdo rozhodovat. Cíl je jasný, prosadit celospolečenské změny, vedoucí k stabilizaci a optimalizaci životní úrovně občana ČR. Všechno se mění v čase a budeme-li mít podporu, změny se dostaví.

Co považujete v programu HOZK za nejdůležitější? Jaké konkrétní řešení problémů dnes hnutí nabízí?

Tato otázka není rok před volbami vůbec namístě. Volební program bude republiková konference schvalovat, na návrh místních a krajských organizací HOZK teprve v jarních měsících 2017. Určitě budeme vycházet z dlouhodobých cílů hnutí a konkrétních priorit občanů.

Je možné lehce předjímat, že budeme jednat o tom, zda má ČR setrvat v EU, zda máme setrvat v NATO, zda se máme řídit TTIP, nebo zda náš imigrační zákon splňuje potřeby ČR. Na přetřes musí přijít zákon o vodě a potravinách, jakož i zákon o půdě. Čeká nás transformace a stabilizace vzdělávání v ČR, v návaznosti na podporu zaměstnanost, nastavení funkční armády, obnova zemědělství a mimo mnohé další také vytvoření komplexní podpory zdraví člověka. Také o tomto se jistě bude jednat.

Ke každé problematice, která by mohla být součástí volebního programu, musí být předem zpracována metodika konkrétního řešení. Naši členové ani voliči si nezaslouží další hazardování s důvěrou.

Čemu byste se chtěl v Senátu věnovat, co vás zajímá či takzvaně pálí nejvíce?

Má kandidatura se přímo vztahuje k volebnímu obvodu č. 19, který zahrnuje: Praha 11, Praha 15, Praha 22-Uhříněves (zde bydlím), Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice a Praha-Nedvězí. Můj souhlas s kandidaturou do Senátu Parlamentu ČR, je spojen se dvěma body:

1) Jsem PROTESTNÍ KANDIDÁT. Dávám svou kandidaturou jasnou možnost všem voličům, kteří cítí podobně jako já, že by stávající vládní garnitura již měla výrazně oslabit (nejlépe odejít) a přestat opisovat protievropskou politiku Bruselu. Jsem tedy „PROTESTNÍ“, nevládní kandidát, kterému mohou dát voliči svůj hlas a dají tak najevo svůj celospolečenský postoj, kterým jim zákazem společenského referenda tato vláda upřela.

2) Budu-li zvolen senátorem, navrhnu ZRUŠENÍ Senátu v jeho stávající podobě. Senát je aktuálně drahý, neefektivní a mimo vládní krizi zbytečný přepych (v podobě uložiště stranicky nepotřebných politiků), který si občané ČR rozhodně nechtějí a ani nemohou dovolit.

Jsem si vědom toho, že tento cíl může být časově náročný a v mezičase udělám maximum proto, abych odstranil kamionovou dopravu z ulic u bytových zástaveb, abych pomohl prosadit vyšší občanskou vybavenost a pomohl zvýšit životní úroveň rodin v ČR, dětí, rodičů v produktivním věku a seniorů.

Funkce politika je u nás dosti nepopulární. Proč jste se rozhodl kandidovat? Čeho byste chtěl v následujících letech dosáhnout?

Máte pravdu. Dlouhodobým pohrdáním názory voličů si politici obecně vysloužili zařazení „nadčlověk“. Je to odporné, ale výstižné. Prostě se tak často chovají a přitom jejich výsledky práce jsou často žádné, nebo katastrofální. Politické sekretariáty navíc Senát ještě povýšily nad tuto úroveň a proto „aktuální SENÁT = POLITICKÝ STAROBINEC“, prostě zlepšit nelze. Jejich pověst je nenávratně pošramocena a nevypadá to, že to bude bez jasného a rychlého zásahu jiné. Jen se podívejte kdo a v jaké kondici se pasuje do boje, který prý za vás vyhraje. Touha po teplé „zašívárně“ je větší, než soudnost mnohých kandidátů. A tak bude vypadat i jejich volební období. Nikdo od nich nic nečeká, každému je jejich snaha jedno a nejsou za nimi žádné hmatatelné výsledky. Jsou za moc peněz, nám všem jedno. Tak proč je platíme? Tohle chci, s vaší pomocí změnit a vím jak. www.senat.martinvacek.cz.

Snad všichni se shodují na nutnosti dostavby Pražského okruhu. Tedy až na vládu, která nedávno oznámila, že pro ni není stavba prioritní. Jaký tak očekáváte další vývoj?

Je to zřejmé. Víc aktivních, dynamických a problematiky znalých pražských kandidátů, vámi podpořených do významných, klíčových pozic, kteří se budou více ohlížet na potřeby občanů v Praze než na stranické sekretariáty vládních stran. Doprava je všude zásadní, ale nikdo jiný než společenský tlak a veřejný zájem nezvítězí. Dostavba nejen Pražského okruhu je nezbytná. Nevolte ty, kteří o tom již léta mluví, ani strany za které se schovávají – volte ty, kteří vám nabízejí perspektivu změny.

Čím je váš obvod ještě specifický? Co nejvíce potřebuje?

Nejenže já osobně nechci kamióny pod okny, ale trvám na vypracování a zveřejnění dlouhodobého koncepčního plánu, který v návaznosti na místní potřeby obyvatel přesně popíše nejen stav a budoucnost dopravy, ale také  rozvoj občanské vybavenosti, obchodních center, sportovišť, dětských hřišť, dotažení cyklostezek, místně potřebných služeb, záchytných parkovišť i školských a předškolních zařízení. Dejte mi podporu a dohlédnu na tvorbu jasného, datumově a finančně ohraničeného plánu, jak a kdy se co stane, kdy se které související jednání uskuteční a kdy budou zveřejněna fakta o celé problematice. Je potřeba, aby již přestali vítězit pouze kamarádi, kamarádů, spekulanti a prospěcháři, kteří vědí vše dříve než občan a tak jde zatím více o kšeft než společnou práci.

Prozradíte nám, kolik budete stát vaše kampaň?

Je potřeba vědět, že mediální kampaně parlamentních politických stran se při senátních kampaních běžně pohybují v řádech několika desítek miliónů korun. V HOZK si myslíme, že téma a osobnost kandidáta, jeho pověst a dosavadní život, musí mít vetší význam než desítky nic neříkajících, zavádějících, nebo dokonce lživých billboardů, než tisíce koblih či růží. Na mítincích se do mikrofonu pokouší lhát kdekdo, ale pak jej často celé volební období nevidíte. Protože politické strany nic nevyrábějí, zaplatí to stejně, jako vždy, z vašich daní. Tohle já nechci. Hrdě prohlašuji, že na tuto svou senátní kampaň nepoužiji ani jednu korunu získanou z vašich daní, ani z daru kohokoliv. Cena mé volební kampaně nepřesáhne 1 milion korun.

Ve společnosti převažuje negativní názor na přijímání uprchlíků. Jaký názor na odmítání či přijímání imigrantů a řešení uprchlické krize zastáváte vy sám?

Jsem člověk vychovaný v Československu v srdci Evropy, a tudíž u mne převládají humanitární přístupy. Jsem zastáncem toho, že když někdo prokazatelně, dostatečně pokorně a s úctou k pomáhajícímu požádá a vysvětlí důvod své výjimečné situace, je potřeba mu pomoci.

Takovou pomoc je potřeba poskytovat po dobu nezbytně nutnou a pak podpořit návrat potřebného do jeho přirozeného prostředí. Zde se ale, bohužel, nenaplňuje celá řada předpokladů, pro takový to postup.

Dnes již, po téměř celoevropské zkušenosti s „uprchlíky“, můžeme hovořit o tom, že jde spíše o cílenou invazi do Evropy. K invazi, mám pochopitelně zcela odlišný a dosti zásadní postoj. Obrana životů, zdraví, hodnot a budoucnosti nás, našich dětí a blízkých, je prioritní. Bez zajištěné hraniční kontroly, přesné identifikace příchozích osob, kontroly jejich pobytu nejen v imigračních zařízeních a bez řádného posouzení, zda jsou jednotlivě schopni a ochotni přijmout náš právní řád, nemohou na území našeho státu ani dočasně setrvat. Jsem proti přijímání jakéhokoliv bruselského nátlaku ve věci „uprchlíků“ a očekávám (jako jistě většina občanů ČR), že vláda NEPŘIJETÍM  „uprchlíků“ a okamžitým zajištěním naší  státní hranice, podpoří svrchovaný zájem ČR a nebude nám pouze v předvolební rétorice lhát.

Hájí podle vás vláda a prezident Zeman dostatečně zájmy Česka? Případně, co vám nejvíce vadí?

Vláda NE, Zeman zatím ANO.

Zákulisní intriky a odsunutí zájmů občanů na poslední kolej, to mi hodně vadí. Jenže! Jak se v tom má volič vyznat. Babiš pravidelně kritizuje Sobotku, Sobotka s ČSSD přehlasovává ve Sněmovně Babišovo ANO, ve vládě hlasují Sobotka s Babišem spolu proti lidem, Zeman kritizuje Sobotku, Zeman podporuje Babiše, Babiš podporuje Zemana, Zeman toleruje vládu, Vláda nerespektuje Sněmovnu ani Senát, Sněmovna celé dny debatuje o čemkoliv, co odvádí pozornost lidí a poté ustupuje vládě. Senát mlčí. 

Aktuálně? Možná máme na krku válku, nemůžeme věřit politikům, zaprodaným médiím a složité je to i s policií a armádou. NATO většinově platí USA a EU se bez NATO ani nehne. Společně se pak máme bát Ruska. Mohlo by mi snad v takto „přehledné“ situaci něco vadit?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Kateřina Synková
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Na Nohavicu už nejdu, odplivl si Dominik Hašek. A komentátor padl smíchy: Z toho bude profitovat Hutka. Na jeho koncertě teď bude 13 lidí

17:15 Na Nohavicu už nejdu, odplivl si Dominik Hašek. A komentátor padl smíchy: Z toho bude profitovat Hutka. Na jeho koncertě teď bude 13 lidí

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Myslím, že je smutné, že někteří lidé – jejichž typickým příkladem…