Starosta Mimoně: Nepatřím k těm, kdo si staví malé cíle

21.10.2019 15:57

Zapojit více občany do dění ve městě byla jedna z našich priorit a sám jsem zájmem veřejnosti překvapen, svěřil se v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz starosta Mimoně Petr Král (ANO). Co vše se za uplynulý rok ve městě změnilo? A co občany naopak čeká? Dočkají se po 30 letech opravy náměstí či revitalizace koupaliště? Řeč přišla také na blížící se výročí sametové revoluce či řadu dalších témat.

Starosta Mimoně: Nepatřím k těm, kdo si staví malé cíle
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Mimoně Petr Král (ANO)

Jak byste hodnotil svůj první rok ve funkci? Co se od vašeho nástupu ve městě změnilo?

Nepatřím k těm, kdo si staví jen malé cíle, ale ani kdo si neváží i menších úspěchů. Určitě, jak se říká, během na dlouhou trať je splnění jednoho z cílů našeho volebního programu: posílit důvěru občanů v radnici, navázat komunikaci s občany a podporovat jejich zapojení do dění ve městě. Co v tomto smyslu přinesl první rok v mé funkci? Aktuálně vyhodnocujeme výsledky prvního participativního rozpočtu. Milým překvapením byla velká účast občanů v dotazníkovém šetření pro návrh Program rozvoje města připravovaný po více než desetileté pauze na období příštích deseti let. Se zájmem občanů se setkalo jedno z prvních rozhodnutí nové rady města zřídit jako své poradní orgány komise složené převážně z občanů města, protože dosud byly zřizovány jen ze zákona povinné výbory. Nyní se členové komise například podílejí na rozdělování dotačních prostředků města, na přípravě koncepce sportu, na kulturním dění ve městě včetně praktické přípravy tradičního Dne města Mimoň a na mnoha jiných činnostech. Při vyhlášení soutěže o chybějící logo města jsme obdrželi nečekaných 66 návrhů, převážně od občanů našeho města. Zájem veřejnosti o seznámení se s praktickým výsledkem nově navázané spolupráce se studenty Technické univerzity v Liberci – s návrhem zástavby náměstí – byl také pro nás milým překvapením a utvrdil nás v předsevzetí pravidelně zapojovat občany do přípravy revitalizací veřejných prostor.

Jedním z mých osobních cílů, s nímž jsem také vstupoval do voleb, bylo zasadit se o prosazování zájmů našeho města, v širším pohledu pak mikroregionu Podralska, v Libereckém kraji, protože si myslím, že tato oblast nepatří do jeho „priorit“. Ve spojení s naplňováním tohoto cíle je změna postoje Libereckého kraje k řešení tranzitní kamionové dopravy u nás pro mne velkým osobním úspěchem.

Aktuálně je asi veřejností nejvíce pozitivně vnímanou změnou zrušení společnosti Mimoňská komunální a.s. a sjednocení správy všech bytů v majetku našeho města pod odbor úřadu. Za tímto krokem je jasný cíl: zajistit jednotný postup při správě bytů spojený s „přidělováním“ bytů, s uzavíráním nájemních smluv, zavést jednotný systém údržby a rozvoje bytového fondu, nastavit jednotné podmínky pro uzavírání nájemních smluv, systém výběru dodavatelů zakázek apod. Teprve sjednocením všech bytů přímo pod město může dojít k naplňování správy bytů na principu řádné péče obce o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů, jak nám ukládá zákon o obcích. Dostupné a kvalitní bydlení k základním projevům takovéto dobré péče určitě patří. Společnost Mimoňská komunální a.s. byla dokonce povinna hospodařit s byty za účelem zisku, protože to je základní princip fungování každé akciové společnosti. V neposlední řadě bude benefitem převodu správy bytů přímo pod město možnost čerpání dotací na opravy a udržování bytového fondu obce, vedení jednotného pasportu o stavu veškerého bytového fondu v majetku města či využití jednotného softwaru pro správu bytů apod. Vzhledem k přijetí usnesení, jímž byla předána kompetence k uzavírání smluv na odbor správy majetku, rada města se stává „odvolacím orgánem“, nedojde ani k nárůstu úkonů spojených s pronájmy bytových a nebytových prostor veřejným subjektem.

Jak zvolení ovlivnilo váš osobní život? Nelitujete svého rozhodnutí kandidovat?

Nejbližší rodina samozřejmě vnímá moje nynější postavení jako něco, s čím jsou často spojeny i politické tlaky a samozřejmě stres, velká psychická zátěž vycházející z vědomí mimořádné zodpovědnosti za každé jednotlivé rozhodnutí. Vzhledem k mému předešlému zaměstnání – působil jsem několik let jako kriminalista u PO ČR – se však i ona musela stát do jisté míry proti tomu všemu odolnou a já jsem jí za to vděčný, stejně jako za velkou toleranci, s níž k mé 24hodinové pracovní době přistupuje.

Svého rozhodnutí nelituji. Nikdy mi nešlo jen o prázdnou kritiku stavu. Rád ovlivňuji věci veřejné, mám dobrý pocit, když vidím kolem sebe spokojené občany a mohu si říct, že jsem k tomu přispěl i já.

Co vás vlastně do politiky vedlo? Zajímal jste se o ni vždy?

Na první část otázky jsem vlastně již odpověděl, a jestli jsem se vždy o politiku zajímal? Od svých 27 let jsem členem zastupitelstva našeho města a několik let jsem byl i členem rady. Působil jsem i ve finančním výboru při městském zastupitelstvu a byl jsem pověřen i řízením Městské policie v Mimoni. Tedy politickým nováčkem rozhodně nejsem.

Čeho byste chtěl do konce volebního období dosáhnout, tak abyste své působení v čele radnice považoval za úspěšné?

Zmíním jen ty nejdůležitější úkoly. Chtěl bych našim občanům nabídnout dostupné a samozřejmě kvalitní bydlení. Zrealizovat zástavbu náměstí, což je úkol, který si zatím bezúspěšně stanovovala všechny předchozí vedení radnice. Naše město víc než kterékoliv jiné zasáhla dlouhá přítomnost okupačních vojsk s přímým i nepřímým dopadem na život v něm. Ještě před jejich odchodem rozhodlo tehdejší vedení města propagující nový „socialistický přístup k životním a kulturním hodnotám“ o rozsáhlé demolici historického středu města a o výstavbě centra nového. V rámci demolice pak město přišlo o nejcennější historické objekty, především mimoňský zámek a radnici. Není nadsázka, když řeknu, že se město dodnes z tohoto rozhodnutí nevzpamatovalo.

V neposlední řadě je naším velkým investičním záměrem revitalizace celého přírodního areálu mimoňského koupaliště. Myslím si, že i v tomto bodu dosáhneme politického konsenzu a dokážeme realizovat jednu z nejvíce občany preferovaných investičních akcí.

Tak trochu „nechtěným dědictvím“ je pro nás areál po bývalé velkovýkrmně prasat. Rádi bychom pro něj našli dobrého investičního partnera, jehož podnikatelský záměr nezhorší kvalita životního prostředí a občanům přinese nabídku nových pracovních příležitostí v místě bydliště. Jsme si vědomi toho, že po prodeji areálu bude naším jediným nástrojem případné regulace budoucího využití platný územní plán.   

V jaké fázi je projekt na revitalizaci náměstí? A plánujete v souvislosti s rekonstrukcí zavést v centru i nějaké moderní technologie, jako jsou například chytré lavičky či interaktivní tabule apod.?

Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace na revitalizace plochy náměstí a připravuje se studie na zástavbu jeho západní části. Zde je záměrem vybudovat objekty občanské vybavenosti a přemístit sem i městskou knihovnu. Z moderních technologií určitě zamýšlíme instalaci interaktivních tabulí a dalších informačních systémů. V první řadě bychom při nové zástavbě náměstí chtěli dosáhnout přirozeného souznění historického, tedy toho, co z něho zbylo, a nového.  

Sliboval jste také vybudování nového koupaliště. Kdy se tak stane?

S pracemi by se mohlo začít příští rok. Po dlouhých debatách mezi zastupiteli jsme se shodli na způsobu čištění vody a zadáno bylo zpracování projektové dokumentace na vlastní nádrž. Protože však nejde jen o zbudování koupaliště v užším slova smyslu, ale i o to, najít smysluplné využití celého velkého přírodního areálu, který sousedí s nově vybudovanou cyklostezkou, připravujeme studii revitalizace celého areálu, která bude předložena veřejnosti. Předpokládám, že veškeré přípravné práce budou dokončeny v první polovině příštího roku. Za nejzazší termín dokončení realizace celé akce považuji konec roku 2021.

V jaké finanční kondici je vlastně radnice? Kde chcete na plánované investice vzít finance?

Město dlouhodobě vykazuje zdravé hospodářství i přes zatížení rozpočtu 24milionovým úvěrem v souvislosti s nákupem bývalé velkovýkrmny prasat, o němž rozhodlo minulé vedení radnice. Peníze na investice plánujeme získat z vlastních zdrojů, samozřejmě počítáme s úsporami z běžných výdajů. Pro některé výdaje hledáme dotační krytí. S ním máme dobré zkušenosti. V minulých letech, a to je především zásluhou předcházejícího vedení, jsme přes dotace přivedli do rozpočtu za deset let cca 200 milionů korun.

Podařilo se vám přesvědčit kraj, aby schválil zákaz vjezdu kamionů do centra města? Přece jen již nyní je situace kritická a zavedení mýta na silnicích I. tříd v příštím roce ji pravděpodobně ještě zhorší. Proč je kraj proti zákazu?

Přesvědčit kraj se nám nakonec podařilo, i když se žádná ze stran nedokázala vyhnout ostřejší mediální přestřelce. Proč nejdříve Liberecký kraj nechtěl ustoupit ze svého záporného postoje, vysvětlit neumím. Rozhodně jsem ale rád, že jsme nakonec společnou řeč našli. A to je pro občany nejdůležitější.

Blíží se 30. výročí sametové revoluce. Jak na dobu, kdy se měnil režim, vzpomínáte? Pamatujete si, co jste tehdy dělal?

V té době mi bylo deset let. Mnoha věcem kolem sebe jsem příliš nerozuměl. Rozhodně jsem však vnímal něco, pro co je dnes vžitý pojem změna společenské nálady, a pamatuji si, že jsem měl z té atmosféry dobrý pocit…

Pokud byste měl zanechat nějaké poselství, pro příští generaci, co byste jí vzkázal?

Snad jen že život není takový, jaký bychom chtěli, ale jaký si ho uděláme.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Kateřina Synková

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Skandujte „Ať žije Havel!“ Na povel! Tomáš Vyoral se směje davu z Václaváku. „Karel Kryl by vás poslal do pr...“

16:16 Skandujte „Ať žije Havel!“ Na povel! Tomáš Vyoral se směje davu z Václaváku. „Karel Kryl by vás poslal do pr...“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Zase ti samí lidé, stříkající nenávist zahalená do pravdy a lásky. …