Starosta Prahy 15: Nechci dopustit, aby město vedli populisté, amatéři a zelení aktivisté

23.05.2018 17:31

Jako první věc, kterou jsem po zvolení učinil, byla výměna klik na dveřích radnice, vzpomíná na své začátky starosta Milan Wenzl (ANO). V bilančním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zhodnotil nejen uplynulé čtyři roky. Vyjádřil se ale také k řadě palčivých problémů Prahy 15. Prozradil nám, jaké jsou jeho politické ambice, a řeč přišla i na jeden z největších pražských požárů, který počátkem května zachvátil Hostivař.

Starosta Prahy 15: Nechci dopustit, aby město vedli populisté, amatéři a zelení aktivisté
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Prahy 15 Milan Wenzl (ANO)
reklama

Komunální volby v roce 2014 poměrně zásadně přepsaly politickou mapu na radnici a po více než patnácti letech se změnilo vedení. Vnímáte tuto změnu nějak zásadně? V čem konkrétně?

Hned po nástupu do funkce jsem si svolal zaměstnance úřadu, kteří byli plni obav a nejistoty. Ujistil jsem všechny, že jsem nepřišel proto, abych stínal hlavy. Mým cílem bylo změnit fungování radnice k lepšímu, a to bez úředníků zkrátka nejde. Když jsem po svém zvolení na radnici nastoupil, byly na dveřích všech radních místo klik koule, aby se do kanceláří nikdo nedostal. Zastávám názor, že starosta je tu pro lidi, tudíž k němu může přijít kdokoliv a kdykoliv. Takže kliky na dveřích byly první viditelnou, a věřím, že pro většinu obyvatel i vítanou změnou.

Hovoříme s občany o projektech, organizujeme veřejné debaty a hledáme co možná nejlepší řešení.

Hnutí ANO získalo více než čtvrtinu mandátů, což je poměrně dost. Nakolik se vám podařilo naplnit vaše sliby, které jste voličům před volbami dali?

Hnutí ANO na Praze 15 má silnou podporu v aktivní členské základně a také ve velkém množství sympatizantů a občanů Prahy 15. Jako starosta se snažím naplnit všechny sliby, které jsme voličům dali. Svou práci dělám zodpovědně a se ctí. Budu vždy dělat vše pro to, aby se za mě hnutí ANO, moje rodina, přátelé a kamarádi nemuseli stydět. Chci pracovat tak, abych se mohl našim sousedům podívat do očí i zítra. Občané vědí, co všechno pro ně radnice v uplynulých letech udělala, jak se staráme o seniory, spolky, o školy, mateřské školky, životní prostředí, dopravu a o bezpečnost. Mám radost z toho, kolik projektů se nám podařilo připravit a postupně zrealizovat.

Na co jste jako starosta nejvíce pyšný?

Jsem pyšný na to, že jsem nezklamal. Být poctivý starosta se vyplácí.

Co vám osobně uplynulé čtyři roky daly, ale i vzaly? A budete se na podzim pokoušet obhájit mandát?

Funkci starosty jsem bral jako poslání, které je zapotřebí plnit čestně a svědomitě. Snažil jsem se udělat práci především nejdřív pro obec, potom, zbyl-li čas, také něco pro doma. Manželce děkuji za tu dlouholetou podporu, protože bez ní bych to nemohl dělat. Snažil jsem se, abych v Praze 15 nedělal rozdíl mezi starousedlíky a občany z nové zástavby, ale abych je sjednotil a zachovával i tradice, na které by se nemělo zapomínat. Starostou jsem teprve první volební období, takže mám ještě mnoho síly pokračovat a je to pochopitelné, že budu chtít kandidovat. Jako současný starosta mám tu výhodu, že moji práci lidé denně sledují a hodnotí. Nechci dopustit, aby město vedli populisté, amatéři a zelení aktivisté. Jsem rozhodnut, že se budu na podzim ucházet o přízeň voličů. Rád bych kandidoval i do zastupitelstva HMP, tam jako starosta můžu prosazovat a hájit zájmy městské části.

Byť je mi zřejmé, že jste na prostudování návrhu metropolitního plánu měl zatím poměrně málo času. Máte k němu již nyní nějaké zásadní výhrady či připomínky?

Metropolitní plán probíráme na komisích za přítomnosti občanů a budeme se zabývat všemi podněty a pak metropolitní plán budeme schvalovat na zastupitelstvu.

Jak vidíte budoucnost Prahy 15 za deset let?

Spokojené a usměvavé občany, kteří se budou cítit bezpečně.

Vzhledem k demografickému nárůstu obyvatel je stále větší problém sehnat pro dítě v místě bydliště školu či školku. Vzniká sice řada nových, často jsou ale soukromé. Někde dokonce počet soukromých zařízení převyšuje ty zřizované státem či městskou částí. Jaká je situace na Praze 15?

Díky této skutečnosti samozřejmě narůstá i počet dětí a v návaznosti na to se zvyšují požadavky na kapacitu školek a škol. V současné době nám ve školkách chybí asi 300 míst. Naštěstí se nám daří postupně budovat nové třídy a nadále hledáme zdroje, z nichž bychom mohli rozšiřování kapacit financovat. Zahájili jsme rekonstrukci školky Lipkovská, kde probíhá nástavba další třídy. Plánujeme přestavbu staršího objektu v Hostivaři právě na další mateřskou školu se čtyřmi třídami. Pevně věřím, že nám tento plán vyjde.

Domníváte se, že je na území městské části dostatek míst pro trávení volného času, ale i pestrá nabídka společenských a kulturních akcí pro všechny věkové skupiny?

Domnívám se, že v tomto ohledu došlo od dob minulých k velkému pokroku. Snažím se v naší městské části velmi aktivně podporovat spolkový život. Mimo jiné se již od prvopočátku angažuji v místním spolku baráčníků, jehož činnost jsme obnovili v roce 2011. Za zmínku stojí pořádání nejrozmanitějších akcí pro širokou veřejnost, například pálení čarodějnic, stavění májky, baráčnické plesy a mnoho dalších. Účast na nich je vždy velká a jsem si jist, že naprostá většina místních obyvatel vnímá tyto aktivity velmi pozitivně.

Díky takovým akcím se řady našeho spolku neustále rozšiřují, vzájemně se více poznáváme a máme k sobě lidsky blíž. Zapojují se do nich školy a školky a na druhé straně také senioři. Pokud vystupují při některé akci na pódiu děti, tak je samozřejmé, že je přijde podpořit celá rodina, a děti zase naopak povzbudí babičku s dědečkem... Tím se naše komunita opět rozrůstá a upevňuje.

Spolu s baráčníky zde velmi dobře fungují i další spolky. Dobrovolní hasiči, Aktivní senioři, Český svaz bojovníků za svobodu, rybáři… Tato skutečnost byla důvodem, proč jsem hned v počátcích svého působení na radnici usiloval o vznik spolkového domu. Městská část vlastní objekt, který dříve v malé míře využívaly politické strany, ale většinou byl prázdný. Současnému vedení se podařilo přestěhovat do tohoto domu právě spolky, které dosud sídlily každý na jiném místě. Tím se jejich aktivity propojily, lidé začali více spolupracovat, koordinovat akce a vzájemně se podporovat. Jsem rád, že spolkový dům u nás skutečně žije, protože spolkový život je pro každou obec velmi důležitý. Bez spolků by obec byla z velké části „bez života“.

Problémem městské části je i nadměrná doprava. Řešením je stavba silničního okruhu 511 Běchovice–dálnice D1 a projekt Hostivařské spojky. Stavby jsou ale plně v kompetenci magistrátu. Selhává podle vás vedení Prahy v otázce řešení dopravy v Praze? Neobáváte se, že může dojít k dopravnímu kolapsu, kterého jsme již nyní ve špičce svědky?

Obchvat 511 výrazně ulehčí dopravě v celé Praze hlavně v tom, že odkloní nákladní dopravu a kamiony. Zorganizoval jsem setkání se zástupci jednotlivých dotčených pražských městských částí a přilehlých obcí a dohodli jsme se na společném memorandu, ve kterém jsme Evropské komisi vyjádřili své argumenty k otázce, proč by měla být část okruhu 511 dostavěna co nejdříve. 

Hostivařská spojka je pro nás hodně důležitá, odkloní a vyřeší dopravu městských částí, Štěrbohol, Dubče, Dolních Měcholup, Prahy 22, Prahy 15 a Petrovic. Vytvoří se zde optimální prostředí pro život, sníží se hladina hluku, prašnosti, emisí a ostatních negativních vlivů na zdraví a životní prostředí a děti se nebudou bát přecházet silnice. I nadále budu podporovat dostavbu vnitřního i vnějšího silničního okruhu, Hostivařskou spojku a přeložku Hornoměcholupské ulice. Bez okruhů totiž nemůže být regulována tranzitní doprava, která lidem zhoršuje kvalitu života. Z obytné zástavby tak zmizí kamiony, ulehčí se místní dopravě a zvýší se bezpečnost.

S dopravou úzce souvisí i parkování. Jak se snažíte řešit tuto otázku zejména tam, kde dochází k masivní zástavbě?

Naše městská část zažila v posledních letech stavební boom. Probíhalo to mnohdy dost živelně a stavělo se doslova, kde se dalo. Bez infrastruktury, bez informací a bez debat s občany. K masivní zástavbě už nedochází, je pravda, že Praha 15 se s nedostatkem parkovacích míst potýká dlouhodobě. Řešení pořád hledáme.

K dalšímu výraznému zlepšení dopravy by podle některých pomohlo prodloužení trasy A metra přes Hostivař až do Petrovic. Co vy na to? Zkoušel jste o tom například jednat s vedením metropole?

Metro řešíme dlouhodobě.

Hala v Hostivaři lehla popelem. Ačkoliv vyšetřování příčin požáru bude podle odhadů trvat měsíce, plánujete v souvislosti s tím nějaká opatření? Mám na mysli například protipožární kontrolu průmyslových budov či objektů? Je to ve vaší kompetenci?

Jeden z největších pražských požárů, který vedl až k vyhlášení zvláštního stupně poplachu, zachvátil naši Hostivař. Ničivé plameny pohltily halu v ulici U Továren a je velké štěstí i zázrak, že si požár nevyžádal žádnou lidskou oběť. Černý neprodyšný dým se nesl nejen naší městskou části, ale postupně se šířil i do vzdáleného okolí. Krizový štáb Prahy 15 prošel zatěžkávací zkouškou a jsem velmi potěšen, že se podařilo operativně řešit vše potřebné a celou situaci mít pod kontrolou. Na základě této zkušenosti ale budeme i nadále pracovat na zdokonalení připravenosti úřadu na podobné situace, především za účelem maximální ochrany našich obyvatel.

Z celého srdce bych chtěl vyjádřit obrovské poděkování všem profesionálním i dobrovolným hasičům a záchranářům za jejich skvělou a obětavou práci při likvidaci tohoto ničivého požáru. Zvláštní dík patří našim hornoměcholupským dobrovolným hasičům, kteří na úkor svého volného času odvedli velký kus práce, prokázali obrovskou odvahu a nasazení v boji s ničivými plameny. Kontrolovat průmyslové budovy nespadá do naší kompetence.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Václav Klaus: Zblbnutí lidstva. Piráti nevědí, co dělají. Z nákupních vozíků budou malé košíky

14:15 Václav Klaus: Zblbnutí lidstva. Piráti nevědí, co dělají. Z nákupních vozíků budou malé košíky

Prosazování témat jako ekologizace kapitalismu a ideologické posuzování výroby podle prospěšnosti ne…