To má vláda lidem říct! Profesor Beran o problému s vakcínami

28.12.2021 7:33 | Rozhovor

Představa, že přísná plošná opatření zamezí šíření viru, je zcela naivní. A občané zvolili tuto vládu, protože slibovala, že nebude zavírat školy, nebude vyhlašovat plošné uzávěry společnosti a nebude lidi nutit do očkování. Podle profesora Jiřího Berana by Fialova vláda měla co nejdříve provést komplexní zdravotní analýzu zemřelých na covid-19, podle ní definovat rizikovou skupinu, a tu přesvědčit o očkování alespoň základním schématem. „Osobně bych si přál, abychom přestali sledovat pozitivně testované osoby bez jakýchkoliv příznaků a začali jsme se připravovat na život s koronavirem,“ říká uznávaný epidemiolog.

To má vláda lidem říct! Profesor Beran o problému s vakcínami
Foto: Repro XTV
Popisek: Vakcinolog, profesor Jiří Beran

Dá se poradit vládě Petra Fialy, zda zavádět tvrdé kroky v souvislosti s šířením mutace omikron, jak se děje v sousedním Rakousku, Německu či jinde, nebo pro zavedení přísných opatření zatím není důvod?

Představa, že přísná plošná opatření na všech viditelných místech republiky zamezí šíření viru, je naprosto naivní. Viděli jsme to už i u mutace delta. Virus nic nezastaví, protože k přenosu dochází především v rodině, mezi přáteli a teprve poté až na dalších místech. Doma, a u posezení s přáteli se nedodržují žádná opatření, a stačilo by jen, aby lidé s příznaky akutního respiračního virového onemocnění zůstali alespoň pět dní doma. Tedy ve struktuře protiepidemických opatření jsou opravdu tím nejdůležitějším právě ta individuální, známá jako 3R nebo 4R (rozum). Pokud nestačí, je nutné je doplnit o selektivní a cílená protiepidemická opatření u rizikové skupiny, a teprve pokud tyto dva stupně selžou, je vhodné uvažovat o plošných opatřeních

Anketa

Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými?

14%
83%
hlasovalo: 27918 lidí

O omikronu se zatím neví, jestli způsobuje lehčí či stejný průběh onemocnění jako varianta delta, nebo do jaké míry přesně obchází imunitu z prodělání či vakcinace. Naopak jako jisté se jeví to, že se šíří rychleji a „vynuloval“ účinnost většiny používaných monoklonálních protilátek. I kdyby varianta omikron způsobovala lehčí průběh, nehrozí, že by kvůli rychlejšímu šíření u rizikových, kteří neprošli dosud nákazou ani očkováním, mohla způsobit zahlcení nemocnic?

To, co zmiňujete, zaznívá jako argument zastánců plošných opatření – rozšíření omikronu zahltí nemocnice. Jsem přesvědčen o tom, že se varianta omikron šířila už předtím, než byla poprvé diagnostikovaná, a možná přispěla k tak vysokému peaku ve výskytu pozitivně testovaných v poslední vlně. U nás ale musíme zavést surveillance této varianty, sledovat ji a ten postup je jednoduchý. Je nutné definovat klinickou a epidemickou závažnost omikronu. To se provádí tak, že pro klinickou závažnost je nutné od všech pozitivně testovaných osob získat po 14 až 28 dnech data, kdo z nich neměl příznaky, kdo měl příznaky a byl hospitalizován a kdo zemřel.

Epidemická závažnost se hodnotí podle toho, kolik mezi pozitivně testovanými na omikron je očkováno jednou, dvěma, třemi dávkami, kolik osob, jež covid prodělaly, a kolik jich je imunologicky naivních. Je to jednoduché a stačí data aktualizovat ve formě dvou sloupců jednou denně. Pokud to tak budeme dělat pravidelně, uvidíme naprosto přesně z tohoto vzorku, co nás čeká a zda hrozí zahlcení nemocnic a také kdo je zahltí – tedy kdo bude specifickou rizikovou skupinou pro omikron.

Omikron vyřadil z provozu prakticky celý arzenál monoklonálních protilátek, které pomáhají snížit riziko hospitalizace při nákaze. Ty dosud účinné proti variantě delta na omikron nefungují tak dobře. Připraven je však nový přípravek sotrovimab, nebo také Paxlovid či antivirotikum Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir. Dá se souhlasit s tvrzením institucí zabývajících se pandemií koronaviru, že navzdory rozšiřování spektra látek účinných proti různým mutacím SARS-CoV-2, zůstává nejúčinnější ochranou proti těžkému průběhu nemoci očkování?

Nevím, zda se s tím dá souhlasit, ale věřím v to, že pokud osoba z rizikové skupiny – věk 60 plus, s obezitou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční; nebo osoba mladší s uvedenými nebo dalšími chronickými onemocněními – bude očkovaná, pak by průběh onemocnění u ní měl být mírnější. Je škoda, že se nepublikují pravidelné analýzy jednou za 14 dní tak, jak je provádějí ve Spojeném království. Jsem ale rád, že existují alespoň trendová data, ke kterým jsem přispěl tím, aby byly uváděny poměrově, čemuž se odborně říká Odds ratio.

Očkování mladých zdravých lidí jako prevence těžkého průběhu onemocnění je naprosto zbytečné a je lepší prostředky využít na analýzy, jež povedou k definici rizikové skupiny a na její očkování. Po pravdě dnes čtyřicátník s obezitou třeba ani neví, že může být vysoce rizikový a že může skončit na JIP. Zmíněné monoklonální protilátky by měly být zase pro rizikovou skupinu osob, jež nemohla být očkovaná. Realita je ale taková, že se v poslední době aplikují monoklonální protilátky ve zvýšené míře očkovaným osobám.

Je možné podle původní varianty, přes deltu až po omikron usuzovat na další vývoj koronaviru ohledně intenzity onemocnění, které způsobuje, nebo rychlosti šíření, nebo je zcela nepředvídatelný?

V tuto chvíli je velmi těžké cokoliv odhadovat do budoucna. Obecně a na základě „okulometrické empirie“ je možné vypozorovat, že novější varianty původního viru jsou více a více infekčnější, tedy že jeden člověk nakazí stále více dalších osob, ale počet těžkých onemocnění se snižuje. Zda je to jen virem a jeho vlastnostmi, nebo změnami ve věkové struktuře populace způsobené předchozí variantou viru, je velmi těžké říci. Osobně bych si přál, abychom přestali sledovat pozitivně testované osoby bez jakýchkoliv příznaků a začali jsme se připravovat na život s koronavirem. To půjde jen s tím, že budeme testovat pouze osoby s příznaky akutního respiračního virového onemocnění.

Farmakolog Jan Žamboch upozorňuje, že vláda může být brzy v situaci, kdy bude rozhodovat o aplikaci vakcín navržených na dva roky starou variantu viru, přičemž populací se bude šířit varianta, která je z hlediska vakcín podstatně odlišná. Měla by na to vláda občany upozornit, což by byl zřejmě konec očkování v zemi, nebo dokonce vakcinační akci zastavit?

Souhlasím s panem doktorem Žambochem a určitě je vhodné, aby vláda a Ministerstvo zdravotnictví upozorňovalo občany na skutečnost, že informace o antigenu pro tvorbu mRNA nebo vektorové vakcíny byly získávány z genomu původního wuhanského viru a že ochrana je jen částečná a zkřížená. To je také důvod, proč je nutné zkracovat termíny pro třetí dávku – ochrana je zkřížená a částečná, a tak je nutné ji neustále zvyšovat aplikací dalších dávek přeočkování. Především by ale měla vláda v této situaci, kdy vakcína nezabrání onemocnění u žádného člověka a může jen u některých osob z rizikové skupiny modulovat tíži onemocnění, trvat na tom, že očkování není povinné.

Neměla by takovou vakcinaci podporovat ani nepřímo zákazem aktivit, jako jsou plavání, sport, zájmové kroužky dětí, pro neočkované a nutit tak občany do očkování. Jednak je to určitě neetické, pokud deklaruje dobrovolnost očkování a jednak se tak nepovinné očkování stává jasně povinným. Občané zvolili tuto vládu, protože slibovala, že v oblasti covid-19 nebude zavírat školy, nebude vyhlašovat plošné uzávěry společnosti a nebude lidi nutit do očkování. Měla by co nejdříve provést komplexní zdravotní analýzu zemřelých na covid-19, podle ní definovat rizikovou skupinu a tu přesvědčit o očkování alespoň základním schématem.

Jak v tomto kontextu pohlížet na výrok předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného, že neočkovaní lidé, kteří v souvislosti s koronavirem skončí na jednotkách intenzivní péče, by si měli tuto zdravotní péči platit ze svého?

Anketa

Bude válka mezi Ruskem a Ukrajinou?

20%
77%
hlasovalo: 17514 lidí
Myslím si, že je lepší se onomu výroku nevěnovat, protože to nemohlo být myšleno vážně. Především každý člověk, ať už je, nebo není očkován, musí onemocnět covid-19, protože jen tak si vytvoří solidní imunitu na sliznicích a také v těle. Takže postupně onemocní všichni očkovaní a někteří z nich na JIP také skončí. Zatím se zdá, že očkování u vysoce rizikové skupiny zabraňuje hospitalizaci na JIP. Na druhou stranu víme, že jsou mezi námi výjimky, u kterých se virus množí v bílých krvinkách, a to bez ohledu na to, zda je onen člověk očkován, nebo ne, a tak i u jinak zdravých – a i třeba očkovaných – osob může dojít k rychlé hospitalizaci na JIP. Zjistit onu predispozici je nesmírně komplikované.

Vyhnul jste se přímé odpovědi s tím, že to nemohlo být myšleno vážně, ale vlivný lidovecký politik to vážně myslel, protože už avizoval, že se s tím obrátí na příslušná ministerstva. Jste si tak jist, že na „trestání“ neočkovaných nedojde?

Máme naprosto bezplatné zdravotnictví, které musí být dostupné pro všechny a není možné nějakou skupinu diskriminovat, a to ani v případě, kdyby to byl pacient na traumatologii, jež jel nepřiměřenou rychlostí. Takže to principiálně v našem právním státě nejde, a navíc není jasné, zda člověk je na JIP kvůli covid-19 nebo kvůli obezitě nebo třeba dekompenzaci diabetu.

Berme prosím výrok pana poslance jako výstřelek, který nemůže nikdo lucidní brát vážně a nezabývejme se jím. Místo mudrování nad takovým výrokem je lepší jít na procházku nebo běhat.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

COVID-19

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Jiří Hroník

Ing. Jan Zahradil byl položen dotaz

Proč končíte?

Politiků jako jste vy je naopak třeba v politice více. Jstei jeden z mála, co fakt hájí priority, které měla ODS od počátku. S příchodem nových politiků se toho dost mění. Už ani nehájí živnostníky.Nepřijde mi, žejste tak starý, abyste šel do důchodu. Co tak vlastně budete dělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé

8:44 „Rusko si zaslouží hořet.“ „Tupé škrty hned! Důchodci? No a co.“ To nejtvrdší z ODS. I překvapivé

Tupé škrty je třeba udělat ještě letos. Že se dotknou důchodců? Ti volili Zemana a Babiše, kteří za …