Pavel Bém: Tunel Blanka 2014 - „A přece se točí…“

24.04.2014 16:59

„Tunel Blanka je černá stavba a staví se bez platné smlouvy. Tunel Blanka byl za éry primátora Béma černou dírou na peníze. Nikdo tu stavbu nekontroloval a neřídil, měla stát 21 miliard a bude stát nejméně dvakrát tolik.“ Tak takhle to nějak řekl Tomáš Hudeček poté, co vystoupil z olomouckého politického „rychlíku“ přímo hlavním vchodem do Nové radnice hlavního města Prahy na Mariánském náměstí. Od listopadu 2011 to zopakoval jako první náměstek pražského primátora a následně jako primátor snad stokrát. Pan Hudeček je v nejvyšších výkonných funkcích Prahy přesně 885 dní. A to už je dlouhá doba…

Pavel Bém: Tunel Blanka 2014 - „A přece se točí…“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ex-primátor Pavel Bém

Výrok soudu je strohý. Dá se přeložit takto: „Smlouva je platná, stavba není černá, nýbrž zcela legální a město je dlužník a musí okamžitě zaplatit.“ Poslední Hudečkovy kroky byly „fenomenální“: 7. prosince 2013 zastavil (již téměř postavenou) největší městskou dopravní stavbu ve střední Evropě s odvoláním na neplatnost smlouvy a předal ji k arbitráži. Způsobil tím další paralýzu pražské dopravy a především zcela absurdním způsobem stavbu tunelového komplexu prodražil. Závěr arbitrážního soudu je výmluvný: Smlouva platí, město musí zaplatit 2,7 miliardy za odvedené práce, další 1,3 miliardy za dokončení a předmětem dalšího řízení buou pochopitelně další a další miliardy.

Pandořina skříňka skrývá penále

Ale tím to nekončí. Dva a půl roku neproplácení odvedené práce v sobě skrývá Pandořinu skříňku v podobě penále a smluvních sankcí. A tak jako Metrostav má být podle velmi tvrdé a platné (!!!) smlouvy sankcionován za každý den z prodlení dokončení díla, hl. m. Praha musí platit obrovská penále za pozdní platby faktur. K 1. březnu 2013 tyto smluvní pokuty a penále činily podle oficiálního sdělení ředitele magistrátního úřadu HMP v odpovědi na interpelaci ing. Březiny 200 milionů Kč. K 1. dubnu 2014 tato částka už nejspíše přesáhne 1 miliardu korun! Nedovedu si představit, že by tyto peníze Metrostav nevymáhal, a to prostě proto, že by ošidil vlastní firmu a vlastní akcionáře. A to je trestný čin. Připočtěme náklady za „zamrznutí“ stavby, odvoz a následný transport technologií, ostrahu, inflační nárůst způsobený nikoliv tím, že stavba je „zavřena“ půl roku, ale spíše, že už se na ní fakticky rok nic neděje (Praha faktury neplatí, nicméně z každé jednou vystavené faktury naopak musí Metrostav odvádět státu DPH a jak by to asi mohl dělat, když faktury nejsou 2,5 roku propláceny…). Tyto náklady lze odhadnout řádem stovek milionů korun. A neměli bychom také zapomenout na další transakční náklady, které jsou spojeny se službami právních kanceláří a samotného arbitrážního řízení. V tuto chvíli je přímá škoda způsobená hlavnímu městu Praze „špatnou péčí hospodáře“ a „chybami při správě cizího majetku“ odhadem 1,5-2 miliardy korun.

Z médií občas slýchávám věty typu: „To nevadí, důležité je, že pan Hudeček nekrade“. Rád bych tuto mediální mystifikaci poopravil. Krádež je úmyslným trestným činem. Všechny kroky, které pan Hudeček dělal, učinil zcela vědomě, a to dokonce v mnoha případech na základě schválení radou a v jednom případě dokonce zastupitelstvem. Na základě desítek právních posudků, které mu mimo jiné také říkaly, jaká podstupuje rizika, nejenom ekonomická, ale také právní. Pan Hudeček a celá jeho rada tak způsobila hl. m. Praze obrovskou škodu, z hlediska právní dikce „škodu velkého rozsahu“ a já si dovolím dodat – „škodu gigantického rozsahu“. A to vše zcela vědomě! Takže pan Hudeček „krade“ a je úplně jedno, jestli z hlouposti, ješitnosti, neprofesionality, diletantismu či úplně jiných důvodů.

Do této škody nepočítám infarkty řidičů způsobené dopravními zácpami, ani zničené plíce 350 000 Pražanů, kterých se stavba této části vnitřního Městského okruhu dotýká.

Další jednací řízení bez uveřejnění

Stavbaři mají povinnost stavbu dokončit do pěti měsíců a pan Hudeček na to konto slibuje otevření Blanky v říjnu letošního roku (pěkně před volbami…). Má to ovšem háček: Metrostav má soudem nařízenou povinnost dokončit pouze stavební část. Na ni musí navázat výstavba a dokončení technologické části (v platném projektu je na ni určen čas 12 měsíců) a pochopitelně testování a zkušební provoz tunelu. Říjnový termín je samozřejmě nerealistický. Vypovídá o mnohém: Nejenom o ztrátě soudnosti, ale také o politickém „Kartágu“, které se na pana Hudečka za jeho „primátorování“ řítí.

Ale jsou tu ještě dva další dramatické „háčky“. Až bych řekl v metafoře, že to jsou obrovské „háky na porážku“. První je skutečnost, že k provozu samotného tunelového komplexu je nezbytné zařízení tzv. „dispečinku“. Jeho náklady se odhadují na 200-300 milionů a jedná se tedy o velkou stavební zakázku. Ta se podle zákona musí soutěžit v otevřeném výběrovém řízení a celý takový proces trvá minimálně jeden rok. Pan Hudeček ještě nezačal. A už asi nezačne. Nejspíše bude muset zvolit opět ten nejzkorumpovanější způsob, který existuje, a který tak často aplikuje, a to: „jednací řízení bez uveřejnění“. Tedy zakázku „z ruky“ předem určenému zájemci! Pochopitelně budou následovat trestní oznámení a lze se připravit na další soudní dohry.

Tím ale vůbec nejzávažnějším problémem je právě urputná snaha pana Hudečka vyhnout se za svoji flagrantní hloupost, absolutní politickou nezodpovědnost a manažerský diletantismus trestnímu stíhání pro porušení zákona o veřejných zakázkách. Ten totiž jasně stanoví, že pokud náklady stavby přesáhnou vysoutěženou částku o více než 20 %, je povinností zadavatele (hl. m. Prahy) vypsat novou soutěž. A to pan Hudeček neudělal, v důsledku toho začal „kategorizovat“ práce a tím zcela nesmyslně dublovat odpovědnost a práce technického dozoru investora (IDS Praha) a v konečném důsledku se rozhodl pro absurdní krok zastavení stavby. Někdo mu totiž poradil, že když přenese odpovědnost na arbitrážní soud a ten rozhodne (jakkoliv), tak zákon o veřejných zakázkách nemusí platit. A to není podle českého práva možné. Takže paradoxně se pan Hudeček dostal do „porodních kleští“ a z tohoto porodu nelze vyváznout se zdravou kůží. Arbitrážní soud přikáže platit, pan Hudeček zaplatí a zároveň tím poruší stále platný zákon o veřejných zakázkách.

Pan Hudeček prohlásil v posledním Hyde parku v ČT, že „Blanka smrdí“. A má pravdu. Svoji nečinností, hloupostí a prázdným populismem vyrobil z jednoho trestného činu hned dva. A možná mu to už došlo. Jenže pozdě „bycha honiti“…

Na závěr bych se rád věnoval faktům, které pro mne z obtížně pochopitelných důvodů většina médií zamlčuje. Ale opakování je matkou moudrosti.

Fakta o Blance:

1. Tunelový komplex má pod tvrdými sankcemi schválený a platný termín dokončení stavební části do konce roku 2010 (!), následně technologické části v délce 12 měsíců s tím, že část technologie mohla být instalována již při dokončování stavebních prací dohodou mezi Metrostavem a ČKD. K 30. 9. 2011 (!) měla být stavba otevřena ve zkušebním režimu (to znamená i pro veřejnost). Tedy již téměř 2,5 roku!

2. Celá stavba měla stát podle původních odhadů, ale také schválených smluv více než 30 miliard korun, rozdělených na přípravnou a projektovou část, stavební část (21,2 miliardy), technologickou část (4,49 miliardy) a technický i investiční dozor stavby (IDS Praha). K tomu samozřejmě musíme přičíst inflační nárůst ceny stavebních prací (musí být součástí každé velké smlouvy na stavební dílo, projekt se soutěžil v roce 2005/2006), ale bohužel i náklady za změny technologií a vícepráce způsobené opakovanými propady a haváriemi.

3. Za mého působení ve funkci primátora hlavního města Prahy k 30. 9. 2010 byla téměř dokončena stavební část projektu (95 %), zbývaly drobné dokončovací práce a následně technologická část. Bylo proplaceno přesně 18,5 miliardy korun. Ani koruna víceprací! Na vícepráce za propady a havárie (a tudíž i jejich proplacení) běželo trestní oznámení na neznámého pachatele, podané Prahou a primátorem.

4. Nové politické vedení Prahy po volbách 2010 namísto skutečné komunální, politické a manažerské práce začalo politikařit, „sbírat“ mediální body (a to kritikou Béma šlo snadno) a začalo mezi sebou svádět nesmiřitelný politický boj, který v konečném důsledku vedl ke dvěma rošádám v radě. Vyměnili se několikrát radní a nakonec i primátor. I za to někdo nese politickou odpovědnost, protože tyto skutečnosti dokonaly dílo zkázy v Praze. Tak organizačně náročná stavba tunelového komplexu Blanka přestala být logicky kontrolována, dozorována, a to navzdory trojstupňovému systému kontrolní činnosti, který jsem na stavbě zavedl já. Výsledkem je cynická realita: Ti (rozuměj Hudeček a spol.), kteří měli plná ústa kritiky na adresu kontrolní činnosti, nekontrolovali vůbec, stavba se naopak zcela vymkla kontrole, takže po 15 měsících se zjistilo, že je prostavěno za několik miliard, ale nikdo se nemá k tomu, aby je proplatil. V krabicích od bot leží faktury a do toho přichází tehdejší primátor Svoboda a říká: „Musíme kategorizovat práce, abychom věděli, které faktury jsou za co a jestli je vůbec můžeme proplatit." Jako by toto nebyla primární zodpovědnost technického dozoru investora (IDS Praha), který za to inkasuje stomilionové částky! A tak postupně nejrůznější právní (!) firmy začaly „kategorizovat“, aniž by se v dané problematice jakkoliv měly vyznat a začaly tak konzumovat další desítky miliard korun městského rozpočtu. Ještě před tím dostali někteří soukromí právníci (např. pan Láska) milionové zakázky „z ruky“, samozřejmě opět v rozporu se zákonem. „Účet šetření“ na Blance se začal pěkně rozrůstat.

5. Samotné arbitrážní řízení s sebou nese také obrovské náklady. A to nejenom opět „fenomenálním“ zadáním zakázky „z ruky“ ve výši 22 milionů korun v jednacím řízení bez uveřejnění společnosti Squires and Sanders. V pátek jednoho týdne pan Hudeček osloví tuto kancelář a další úterý na jednání rady HMP se rozhodne o jejím přidělení. Neuvěřitelné! A to vše se děje pod úsměvy a výroky: protikorupční, transparentní, hospodárný. Opět typická ukázka toho nejméně transparentního a nejméně hospodárného zacházení s veřejnými prostředky. Vlastní odměnu arbitrům zatím neznáme, ale brzy se ji dozvíme. Jistě se bude jednat o další desítky milionů korun.

Pan Hudeček za dobu svého působení nezrealizoval jediný pro budoucnost Prahy rozumný projekt

Co lze říci závěrem? Pan Hudeček svojí nekompetentností a hloupostí prodraží výstavbu tunelu Blanky řádově o miliardy. Konečný účet ještě neznáme. Namísto toho, aby byla tak klíčová dopravní stavba pro naši metropoli zprovozněna už začátkem roku 2012, se píše polovina roku 2014 a konec stavby je realisticky v nedohlednu. Čas jsou v tomto ohledu nejenom peníze, ale také naše zdraví. Pan Hudeček za dobu svého působení nezrealizoval jediný pro budoucnost Prahy rozumný projekt, dokonce žádný ani nezahájil a nepřipravil pro své následovníky. Jediné, co se mu povedlo, bylo nejdříve „roztrhat“ nový a připravený územní plán HMP a následně zastavit a částečně zničit pro Prahu nejdůležitější dopravní stavbu.

O našich politických krocích rozhodují v dlouhodobém horizontu voliči a ti se rozhodují podle výsledků. Pane Hudečku, bravo! Jste vážně „kabrňák“.

reklama

autor: Pavel Bém

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

reforma školství

Paní Zajíčková, vážím si toho, že jste se jako jedna mála postavila za učitele. A sama to zmiňujete, že reformy měly začít už dávno a já se ptám, proč nezačaly? Co vám v tom brání? A máte vůbec plán, jak zvýšit nejen úroveň školství jako takovou, ale i platy ve školství?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu

18:31 Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu

V roli prezidenta pronesl Donald Trump svůj první projev. Dal jasně najevo, že odteď bude navždy pla…