Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu

20.01.2017 18:31

V roli prezidenta pronesl Donald Trump svůj první projev. Dal jasně najevo, že odteď bude navždy platit, že Amerika bude vždy na prvním místě. A už nikdy se nestane, aby vláda nenaslouchala vlastním lidem. Moc se z Washingtonu vrací Američanům. A pokud budou Američané jednotní, budou neporazitelní. Takovou Ameriku si Trump přeje. V jeho projevu zaznělo také varování pro ostatní země světa.

Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu
Foto: Repro foto ČT24
Popisek: Donald J. Trump při prvním projevu po zvolení prezidentem USA

„Jsme vděčni prezidentu Obamovi a jeho manželce za jejich úžasnou pomoc, kterou nám poskytli během předávání moci,“ zahájil poděkováním.

Jenže pak předchozí vládu roztrhal takřka na cáry. „Dnešní ceremoniál ale pro mě má ještě jiný význam. Dnes bereme moc washingtonským elitám a předáváme ji vám. Washingtonu se dařilo skvěle, ale továrny byly zavírány. Washington chránil sám sebe, ale nebránil lid. Zatímco Washington slavil, v obyčejných rodinách nebylo co slavit. Teď se to mění. Tato chvíle teď patří vám. Patří každému, kdo se dívá. Toto je vaše chvíle, toto je vaše Amerika, toto jsou vaše Spojené státy,“ prohlásil Donald J. Trump před stovkami tisíc účastníků inaugurace ve Washingtonu. „Zapomenutí lidé naší země už nebudou zapomenutí. Nasloucháme vám. Přišli jste, abyste se zúčastnili jedinečného hnutí v dějinách,“ pokračoval Trump.

Přiznal, že lidé oprávněně požadují práci, bezpečnost, lepší vzdělání. „Dávali jsme podporu armádám cizích zemí a přitom jsme dovolili, aby naše armáda živořila. Utráceli jsme biliony dolarů v zahraničí, zatímco americká infrastruktura se rozpadá,“ hřímal Trump a dočkal se potlesku. Jakékoli rozhodnutí, které Trump učiní, bude prý vždy stavět Spojené státy na první místo. „America first!“ hřímal nový prezident. Spojené státy pro něj prý vždy budou na prvním místě, což podle vlastních slov dokáže tím, že se bude podílet na znovuobnovení Ameriky. „Když bude Amerika spojená, tak bude nezastavitelná,“ ujišťoval posluchače Trump. Amerika se podle jeho názoru těší také ochraně samotného Boha.

„Budeme hledat přátelství a dobrou vůli od vztahů s jinými zeměmi, ale zároveň musí vědět, že každá země má své zájmy stavět na první místo,“ zesiloval Trump hlas. „Chceme vymýtit islámský terorismus z planety,“ doplnil.

„Už nechceme akceptovat politiky, kteří neustále hovoří, neustále si na něco stěžuj, ale nikdy s tím nic neudělají. Čas planých řečí skončil. Teď přichází hodina činů. Žádná výzva není dost velká na to, abychom ji nedokázali zdolat,“ pokračoval ve vzletném projevu. „Bůh žehnej Spojeným státům,“ uzavřel svou první prezidentskou řeč.

Inaugurační projev Donalda Trumpa

První prezidentský projev Donalda Trumpa:

Pane předsedo Robertsi, pane bývalý prezidente Cartere, pane prezidente Clintone, pane prezidente Bushi, pane prezidente Obamo. Vážení američtí spoluobčané. Lidé celého světa, děkuji vám. My, občané USA, se teď účastníme snahy, snahy vybudovat znovu naši zemi a navrátit její velký slib všem našim lidem. Společně budeme určovat směr Ameriky a celého světa na mnoho a mnoho dalších let. Ano, v cestě budou stát překážky. Budou obtížná období, ale my tu práci dotáhneme do konce. Každé čtyři roky se scházíme na těchto schodech, aby proběhlo mírumilovné předání moci a jsme vděčni prezidentu Obamovi a první dámě Michelle Obamové za jejich nesmírnou pomoc při tomto předání moci. Byli úžasní a já jim děkuji.

Dnešní ceremoniál ale má velmi zvláštní význam. Dnes nejenom předáváme moc od jedné administrativy k druhé, nebo od jedné strany k druhé, ale předáváme moc od Washingtonu D. C. a vracíme ji vám, veřejnosti, americkému lidu.

Až příliš dlouho jedna malá skupina lidí v našem hlavním městě využívala všech výhod vlády. Zatímco lidé nesli náklady. Washingtonu se dařilo skvěle, ale lidé se neúčastnili, neměli díl z tohoto bohatství. Politici prosperovali, ale pracovní místa odcházela a továrny zavíraly... Establishment chránil sám sebe, ale nechránil občany naší země. Jejich vítězství nebyla vaše vítězství, jejich triumf nebyl váš triumf. Zatímco oni slavili v hlavním městě našeho státu naší země, bylo málo co slavit pro rodiny v této celé velké zemi.

To všechno se ale mění. A začínáme právě tady a právě teď, protože tato chvíle je vaše chvíle. Ta patří vám. Patří každému, kdo je dnes tady. A každému, kdo se dnes dívá. Všude, po celé Americe. Tohle je váš den. Tohle je vaše oslava. A tyto Spojené státy jsou vaše země.

To, co je skutečně důležité, není to, která strana je zrovna u vlády. Ale to, jestli naše vláda se zodpovídá našim lidem. 20. leden 2017 vstoupí do dějin jako ten den, kdy se lidé stali opět vládci tohoto národa. Zapomenutí muži a ženy naší země už zapomenuti nebudou. Každý vám dnes naslouchá. Přišli jste v počtu desítek milionů, abyste se zúčastnili historického hnutí, jaké svět nikdy předtím neviděl. A ve středu tohoto hnutí je jedno zásadní přesvědčení: Že národ existuje proto, aby sloužil svým občanům. Američané chtějí skvělé vzdělání pro své děti, bezpečné sousedství pro své rodiny a dobrá pracovní místa pro sebe samé. A to jsou zcela spravedlivé a rozumné požadavky správných lidí a správně smýšlející veřejnosti. Ale pro mnoho našich občanů je realita jiná. Matky s dětmi se zmítají v chudobě ve vnitrozemských městech. Zrezavělé továrny naleznete po celé zemi jako hřbitovy ambicí našeho národa. Vzdělávací systém má spoustu peněz, ale přesto naši mladí a krásní studenti nedostávají vědomosti, které by potřebovali. A zločinnost a gangy a drogy, to vše nás okradlo o příliš mnoho životů, okradlo tuto zemi o tolik nerealizovatelného potenciálu. Toto americké násilí končí tady a končí právě teď. 

Jsme jeden národ. A jejich bolest je i naše bolest. Jejich sny jsou i naše sny. A jejich úspěch bude i naším úspěchem. Všichni máme jedno srdce, jeden domov a jeden osud před sebou. Ten slib, který jsem dnes složil, je slib věrnosti všech Američanů. Po mnoho desetiletí jsme dávali peníze zahraničnímu průmyslu, ne americkému, dávali jsme podporu armádám cizích zemí a přitom jsme dovolili, že naše vlastní armáda živořila. Bránili jsme hranice ostatních národů a přitom odmítali bránit hranice vlastního.

A utráceli jsme biliony dolarů v zahraničí, zatímco americká infrastruktura se rozpadá a stárne. Obohatili jsme ostatní země, a přitom to bohatství a sebedůvěra naší země se rozplynula někde za horizontem. Jedna po druhé zavíraly naše velké továrny a opustily naši zemi. A vůbec jsme nepřemýšleli nad tím, jak to ovlivní životy milionů a milionů pracujících Američanů, na které se zapomnělo. Bohatství naší střední třídy bylo ukradeno z jejich domovů a rozděleno všude po celém světě. Ale to je minulost. Dnes hledíme pouze do budoucnosti. 

Shromáždili jsme se tu dnes, abychom přišli s novým dekretem, který bude slyšet v každém městě, v každém cizím hlavním městě a všude, kde se o něčem rozhoduje. Od dneška do budoucnosti bude vládnout naší zemi nová vize. Počínaje dneškem do budoucnosti bude Amerika vždycky na prvním místě. Amerika vždycky na prvním místě. Každé rozhodnutí ohledně obchodu, ohledně daní, ohledně imigrace, ohledně zahraniční politiky, každé rozhodnutí bude takové, aby z něj dokázali těžit američtí pracovníci, americké rodiny. Musíme chránit naše hranice, naši zem před dalšími zeměmi, před tím, aby společnosti odcházely od nás pryč, aby byla rušena pracovní místa.

Ochrana samozřejmě povede k lepší prosperitě a větší síle. Já za vás budu bojovat, co mi dech bude stačit a nikdy, nikdy vás nezklamu.

Amerika znovu začne vyhrávat, začne vyhrávat, tak jak nikdy předtím nevyhrávala. Přivedeme zpátky pracovní místa, přivedeme zpátky naše hranice, znovuobnovíme naše bohatství a znovuobnovíme naše sny. Postavíme nové silnice a nové dálnice, nové mosty, nová letiště, nové tunely, nové železnice - a to po celé naší úžasné zemi. Naši lidé začnou znovu pracovat, nebudou na dávkách, vystavíme znovu naši zem našima rukama, naší prací. Půjdeme podle dvou jednoduchých pravidel - Amerika je na prvním místě, budeme hledat přátelství a dobrou vůli se všemi dalšími zeměmi po celém světě. Ale přitom nesmíme zapomenout, že je právem každé země, aby své vlastní zájmy dávala na první místo. My nechceme, aby někdo jiný musel žít, jako žijeme my. My chceme, aby to zářilo jako příklad, chceme zářit jako příklad, kteří všichni budou chtít napodobovat. Chceme posílit naše přátelské vazby a vytvořit nové, chceme sjednotit civilizovaný svět proti radikálnímu islámskému terorismu, který vymýtíme z planety Země.

Základním kamenem naší politiky bude, že budeme stát jednoznačně za USA a skrze loajalitu naší zemi chceme objevit a obnovit loajalitu k nám samým. Když otevřete srdce k patriotismu, tak tam nezbývá žádné místo pro předsudky. Bible nám říká: Jak skvělé a příjemné to je, když boží lid žije v jednotě. Musíme říkat nahlas, co chceme říct. Musíme hovořit o našich neshodách, ale vždy musíme mít na prvním místě solidaritu. Když Amerika bude spojena, tak je nezastavitelná.

Neměli bychom se ničeho bát. Jsme ochráněni a vždycky budeme ochráněni, protože nás chrání skvělí muži a ženy v naší armádě a v naší policii. A co je nejdůležitější - tak nás bude chránit bůh. A na závěr musíme mít velké cíle. A ještě větší sny. My v Americe chápeme, že národ žije pouze do té doby, dokud má problémy. Už nechceme akceptovat politiky, kteří pouze hovoří, ale nic nedělají. Neustále si na něco stěžují, ale nikdy s tím nic neudělají. Čas planých řečí je pryč. Teď přichází hodina činů. Nedovolte nikomu, aby vám říkal, že to nedokážeme. Žádná výzva není dost velká na to, abychom my ji v Americe nedokázali zdolat. Naší zemi se bude dařit a budeme prosperovat. My stojíme u zrodu nového milénia. Jsme otevřeni, jsme připraveni se znovu podívat do vesmíru, vyhladit nemoci a shromáždit technologie, průmysl budoucnosti. Nová hrdost přijde k nám všem a uzdraví všechny naše rozpory. Je načase vzpomenout to staré rčení, na které naši vojáci nikdy nezapomenou: Ať už jsme černí, hnědí nebo bílí, tak všichni krvácíme stejnou červenou krev patriotů.

Všichni si užíváme všechny stejné skvělé svobody a všichni salutujeme skvělé stejné americké vlajce. A ať už se dítě narodí na předměstí Detroitu nebo v Nebrasce, tak se dívá na úplně stejné nebe, v srdci má úplně stejný sen a dýchne na něj stejný dech života od stejného stvořitele.

Takže všem Američanům v každém městě, malém nebo velkém, od oceánu k oceánu, slyšte: Nikdo vás už nikdy nebude ignorovat. Váš hlas, vaše tužby budou definovat náš osud. Náš americký osud. A vaše odvaha, dobrota a láska nás navždy budou vést na naší cestě. Společně znovu vytvoříme silnou Ameriku, znovu vytvoříme bohatou Ameriku, znovu vytvoříme Ameriku hrdou, znovu vytvoříme Ameriku, která bude bezpečná a ano, společně vrátíme Americe její velikost. Děkuji, bůh vám žehnej a bůh žehnej USA. Děkuji. Bůh žehnej Americe.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: mp

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu

18:31 Bereme moc washingtonským elitám... Donald Trump složil slib a přišla politicky nekorektní smršť u mikrofonu

V roli prezidenta pronesl Donald Trump svůj první projev. Dal jasně najevo, že odteď bude navždy pla…