Jablonec nad Nisou je úspěšný ve shánění dotací na modernizaci škol

07.12.2023 22:31 | Tisková zpráva

Jablonec nad Nisou uspěl s žádostí o dotaci na projekt modernizace Základní školy ve mšenské Arbesově ulici. Celkové náklady přesáhnou 16 milionů korun, dotace z Evropské unie a státní pokladny činí 13,4 mil. korun. Realizovat se bude příští rok od června do září.

Jablonec nad Nisou je úspěšný ve shánění dotací na modernizaci škol
Foto: mhdvmb.cz
Popisek: Jablonec nad Nisou

ZŠ Arbesova – jazyková třída a výtahy

„Cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky, a to hlavně co se týká jazyků a informačních technologií.  Současně se škola bude upravovat z hlediska bezbariérového přístupu,“ říká jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík a dodává, že kvůli začátku prací bude třeba ukončit školní rok o dva týdny dříve. Realizace má začít příští rok v polovině června a hotovo by měl být do konce září.

Modernizace se bude týkat konkrétně učebny jazyků a učebny IT, bezbariérovost vyřeší výtah a rampy na schodištích. „Náklady modernizace byly vyčíslené na 16,2 mil. korun, přidělená dotace se rovná částce 13,4 mil. Kč, přičemž 12,6 mil. Kč poplyne z EU a 742 tis. je ze státní pokladny,“ informuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací Magistrátu Jablonec nad Nisou.

ZŠ Arbesova je pavilonová škola složená ze šesti vzájemně propojených objektů. Aby se škola stala bezbariérovou, vznikne v rámci modernizace nový vnější výtah a na všech hlavních schodištích budou rampy nebo elektrické plošiny.

Jazyková učebna pro 15 žáků bude vybavená pracovními stanicemi pro děti, audiovizuální technikou a jazykovou laboratoří. „Navrhované řešení jazykové učebny nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích a ovládání žákovských počítačů,“ popisuje Habadová.

Ve zmodernizované učebně IT se bude moci učit 28 dětí. Vybavení umožní vzájemnou komunikaci pedagoga se žáky. „Součástí pracoviště učitele bude vizualizér, sloužící ke snímání trojrozměrných předmětů a jejich zobrazení na centrálním zobrazovači. Akustický podhled splní požadavky prostorové akustiky,“ informuje vedoucí oddělení dotací.

Nejen moderní třídy, ale i kabinety a sborovna

Jablonecký magistrát byl úspěšný při získávání dotací také na další městskou školu. Tentokrát obdrží 18,5 mil. korun, které jsou určené na projekt Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou – navazující investice. Škola během příštích dvou let získá rekonstrukcí současných prostor moderní učebny, kabinety, sklady a sborovnu. Celkově je projekt vyčíslený na více jak 21 milionů.  

Projekt modernizace mšenské základní školy se týká sedmi učeben a stejného počtu kabinetů, pěti skladů a sborovny. Rozdělený je na dva roky, vždy od června do září. „Celkové náklady projektu jsou vyčíslené na více jak 21 mil. korun, přičemž dotace z EU činí 17,4 mil. Kč a ze státní pokladny něco přes milion,“ sděluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Vzhledem k rozsáhlosti projektu je třeba realizaci rozdělit do dvou etap, a to vždy od června do září. „První etapa se v roce 2024 bude týkat tří učeben cizích jazyků pro celkem 63 dětí a jedné pro výuku IT s kapacitou 30 žáků, čtyř kabinetů - pracovní výchovy, fyziky, cizích jazyků a zeměpisu, a tří skladů - dva přírodních věd a pracovní výchovy,“ popisuje jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Modernizací vzniknou ve mšenské základní škole učebny pro výuku jazyků, informačních technologií, přírodopisu a pracovní výchovy. Všechny budou vybavené moderním, ale účelným nábytkem, popřípadě audiovizuální technickou a akustickými panely. V dílně bude i potřebné moderní nářadí včetně soustruhu. Pedagogové 1. stupně a asistenti najdou pohodlné a praktické zázemí ve zmodernizované sborovně. V kabinetech přírodopisu, matematiky a cizích jazyků bude místo pro celkem devět učitelů.

„Tento projekt navazuje na předchozí projekt Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou, během jehož realizace prošly v roce 2018 modernizací učebny IT, chemie včetně kabinetu a sklad. V atriu mšenské školy vznikla jedinečná venkovní učebna přírodních věd, tzv. Geopark, a byl zde vestavěný výtah, který zajišťuje bezbariérovost. I tento projekt se realizoval s podporou dotací EU a ČR z IROP v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou,“ uzavírá Iveta Habadová.

Děti se v nové Základní škole v Mozartově ulici začaly učit ve školním roce 1979/80. Postupem času se škola specializovala, vznikly zde třídy matematické, s rozšířenou hudební výchovou, ale i všesportovní a fotbalové. První celkovou rekonstrukcí škola prošla v roce 2006.

Tento projekt je spolufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s ITI Liberec – Jablonec nad Nisou (Integrované územní investice).

reklama

autor: PV

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek byl položen dotaz

Co se stalo s vašimi sliby?

Slibovali jste legalizaci HHC a místo toho jste zakázali i THC. Jste na sebe pyšní? Co jste vlastně ze svého programu ve vládě prosadili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Hradec Králové: Díky projektu re-use se vloni vybralo přes 400 tisíc korun

22:31 Hradec Králové: Díky projektu re-use se vloni vybralo přes 400 tisíc korun

Více než 400 tisíc korun získaly vloni Hradecké služby díky re-use projektu. Peníze nyní pomáhají př…