Písek: Nově zřízený výbor bude řešit bazén

09.12.2022 8:35 | Tisková zpráva

Zastupitelstvo zřídilo nový výbor, jehož úkolem bude porovnat varianty řešení bazénu v Písku – rekonstrukci stávajícího bazénu a výstavbu nového pod lesnickou školou. Budou v něm zástupci politických stran, které jsou nyní v zastupitelstvu. Jejich úkolem bude srovnat obě varianty po stránce právní, ekonomické a stavebně technické. Strany by měly své zástupce nominovat do konce tohoto roku. Do konce září příštího roku by pak výbor měl zastupitelům předložit závěrečnou zprávu s doporučením dalšího postupu.

Písek: Nově zřízený výbor bude řešit bazén
Foto: Archiv
Popisek: Město Písek

„Dlouhodobě se bohužel nedaří najít takové řešení otázky bazénu v Písku, které by mělo stabilní podporu významné většiny zastupitelů, je proto nutné přistoupit k řešení problému komplexně. Někteří zastupitelé i občané navrhují rekonstrukci starého bazénu pod hradbami, zatím ale nejsou známé žádné relevantní podklady pro realizaci této varianty. Je proto potřeba opatřit je a pak porovnat obě možnosti,“ řekl starosta Michal Čapek. Poznamenal také, že je třeba brát v potaz výsledek platného a stále závazného referenda z roku 2013 a také názor občanů, kteří loni svým podpisem vyjádřili podporu novému referendu. Za důležité považuje, aby občané a členové zastupitelstva měli takové podklady, které umožní relevantní srovnání a také jednoznačné a v zastupitelstvu města většinově přijatelné rozhodnutí o dalším postupu.
 
Zastupitelstvo také uložilo zastupitelům Marku Andělovi, Jiřímu Černému a Lukáši Nebesovi, kteří loni iniciovali nové referendum, aby předložili materiál, ve kterém uvedou, v jakém rozsahu by měla rekonstrukce být a jaké stavební úpravy by měla zahrnovat. Na základě tohoto dokumentu by pak bylo možné rozpracovat variantu rekonstrukce včetně její finanční náročnosti. Tento materiál by zastupitelé měli předložit do 31. března 2023.
 
Výbor by měl předložit výstup, který u obou variant posoudí zejména tyto otázky:
1. Právní posouzení
a) Z hlediska přípustnosti jejich povolení dle stavebního a vodního práva, stávající bazén je v aktivní záplavové zóně.
b) Z hlediska jejich přípustnosti a možnosti provedení vzhledem k výsledku referenda 2013. Výborem by měla být zodpovězena mj. i otázka, zda v případě realizace varianty rekonstrukce je nutné nové referendum, a jak by musela být formulována případná otázka v tomto případném novém referendu, aby došlo k úplnému a nezpochybnitelnému odstranění výsledku referenda 2013. 
 
2. Porovnání variant
Mělo by být provedeno porovnání variant, např. SWOT analýzou:
a) z hlediska rychlosti realizace
b) z hlediska předpokládané ceny realizace
c) z hlediska výsledné kvality a životnosti
d) z hlediska předpokládaných provozních nákladů, popř. dle dalších kritérií, které zastupitelstvo města nebo výbor určí.
 
3. Kontrola projektu bazénu pod lesnickou školou
U varianty nového bazénu pod lesnickou školou musí být i s ohledem na již vypsaná výběrová řízení a na rozsáhlé zpochybňování správnosti a zákonnosti údajů obsažených v zadávací dokumentaci účastníky řízení (zejména při zadávání č. 2 – 2021) i laickou a politicky angažovanou veřejností (zejména při zadávání č. 3 – 2022) ověřeny některé údaje a to alespoň v rozsahu:
a) zda je projektová dokumentace v rozsahu svých úprav při a pro zadávání 2021, 2022 ve své stávající konečné podobě pro nový bazén úplná a plně použitelná
b) zda tato projektová dokumentace nesjednává některému potenciálnímu uchazeči nějakou nepřiměřenou výhodu (např. tím, že by vymezovala některé prvky díla tak, že by je mohl dodat jen jeden konkrétní dodavatel),
c) zda je cenová úroveň přepočteného výkazu výměr z r. 2022 a tím i limitní cena díla 450 mil. Kč (popř. povýšená na CÚ 2023) za celé dílo reálně na trhu dosažitelná,
d) zda byly odstraněny všechny vady vytýkané uchazeči v jejich žádostech o vysvětlení zadávací dokumentace ve 2. zadávání díla (leden 2021–2022) a ve 3. zadávání díla (květen–září 2022) jako veřejné zakázky,
e) jaký časový průběh lze očekávat při případném čtvrtém zadávání,
f) odhad (výhled) vlivu hrazení nákladů stavby nového bazénu na finanční hospodaření města v průběhu času (i s ohledem na jiné předpokládané investiční akce města a jiné rozhodující výdaje ve střednědobém horizontu).
 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Jaké jsou důvody pro zvýšení věkové hranice odchodu do penze ?

Jaké jsou důvody pro změny odchodu do penze našich občanů v 68 letech,když v žádném evropském státě není hranice odchodu do penze tak vysoká, přičemž spousta zemí je na tom ekonomicky podstatně hůře ? Nejde ze strany KDU-ČSL o další asociální opatření ?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Jablonec nad Nisou: Elektromobily pro technické služby

12:09 Jablonec nad Nisou: Elektromobily pro technické služby

Jablonecké technické služby v průběhu dvou let rozšíří svůj vozový park o čtyři elektrické automobil…