Praha 10 pojmenovala park po odvážném řediteli krematoria

28.08.2014 12:46

Městská část Praha 10 nechala pojmenovat dosud bezejmenný park pod strašnickým krematoriem po Františku Suchém, bývalém řediteli krematoria. Tuto dosud málo známou osobnost českých dějin vybral úřad ve spolupráci s dokumentaristy z obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Park je umístěn ve Strašnicích mezi ulicemi Nad Olšinami, Nad Primaskou a Za Strašnickou vozovnou.

Praha 10 pojmenovala park po odvážném řediteli krematoria
Foto: wikipedia.org
Popisek: Městská část Praha 10

„Mám radost, že Praha 10 připomíná takové osudy českého národa. Ředitel strašnického krematoria František Suchý patří k zapomenutým hrdinům naší historie. Svou funkci zastával během druhé světové války i krátce za komunismu. Během obou těchto totalit se v jeho krematoriu spalovali popravení a utýraní odpůrci režimu. Suchý společně se svým synem zachránili jak jmenné seznamy obětí, tak jejich popel, který měl být podle pokynů státních úřadů vysypán na kompost. Statečnost a odpor proti totalitnímu režimu prokázal i jeho syn, kterého později komunisté dvanáct let věznili za pomoc jistému Koudelkovi, agentu chodci,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel organizace Post Bellum, která se zabývá mapováním novodobé české historie a sběrem autentických svědectví pamětníků.

„Rozhodli jsme se pro pojmenování parku po Františku Suchém na základě pořadu Českého rozhlasu Příběhy 20. století, kde vyprávěli příběh rodiny Suchých. Jsem hrdá na to, že v Praze 10 máme připomínku tohoto hrdinství,“ konstatuje místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (Strana zelených), která pojmenování navrhla a prosadila.

Za protektorátu v krematoriu začali okupanti spalovat oběti politických vražd z Pankráce i Kobylis

Během druhé světové války bylo ve Strašnicích bez vědomí pozůstalých zpopelněno kolem 2200 osob. Jejich jména většinou Suchý zachytil a popel zachránil pro jejich rodiny. Podobné to bylo v době perzekucí na začátku 50. let.

„Věřím tomu, že v případě nových názvů míst v Praze 10 nezůstane jen u jmen. Jsou pro nás výzvou k hledání důstojné připomínky českých dějin – ať už formou uměleckého díla ve veřejném prostoru, tak prostřednictvím společenských a popularizačních akcí pro školní mládež i širší veřejnost,“ dodává místostarostka desáté městské části Ivana Cabrnochová.

Mezi další místa, která Praha 10 prostřednictvím magistrátu v průběhu srpna pojmenovala, patří Dannerův park (po iniciátorovi výstavby stadionu Bohemians v Ďolíčku), Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého (po básnířce a teoretiku umění, kteří významnou část života prožili ve Vršovicích), Park Ivana Jilemnického (po sochaři spojeném se Strašnicemi), Park Jiřího Karena (po básníkovi, který psal vedle češtiny také německy a esperantsky) nebo Park Františka Langera (po českém spisovateli, dramatikovi a vojenském lékaři). Dále se mezi novými názvy objevilo Náměstí U Orionky, Park Pod Rapidem, Park Na Solidaritě a Malešický park.

Podrobně zpracovaný příběh syna ředitele krematoria Františka Suchého, včetně jeho zvukových vzpomínek, naleznete v internetové Paměti národa.

Rozhovor se synem Františka Suchého, který byl rovněž svědkem uvedených událostí a který byl po léta vězněn za odbojovou činnost: http://www.pametnaroda.cz/story/suchy-frantisek-1927-1162

Další jména veřejných míst v Praze 10, která byla schválena v srpnu 2014:

1. Dannerův park – Trojúhelníkové náměstíčko mezi ulicemi Sportovní x Žitomírská x Oblouková

Podle Zdeňka Dannera, ředitele Vršovické záložny a mecenáše, kterému Bohemians vděčí za stadion v Ďolíčku. Náměstí se stromy a lavičkami sousedí se stadionem.

2. Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého – Park před Vršovickým nádražím mezi ulicemi Vršovická, U Vršovického nádraží a Ukrajinská

Výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění, překladatel a teoretik Skupiny 42 Jindřich Chalupecký žil od roku 1950 v činžovním domě v někdejší Leningradské ulici číslo 35 v Praze 10. Dnes se ulice jmenuje Petrohradská. Zde s ním žila jeho manželka básnířka a překladatelka Jiřina Hauková. Ve Vršovicích vznikla většina jeho statí a zde přijímal návštěvy z řad malířů a sochařů. Proslul zejména jako autor odborných studií, esejů a publikací zaměřených na smysl moderního umění a jeho místo v soudobé průmyslové společnosti, dále se zabýval novými uměleckými proudy.

3. Park Ivana Jilemnického – Park ve svahu mezi ulicemi Černokostelecká x Na Palouku x Na Výsluní naproti novostavbě Vinice

Ivan Jilemnický byl český sochař, grafik a ilustrátor. Význačnou část své tvorby vyřezával motorovou pilou do dřeva. Člen sochařské skupiny Boháňka. Spoluzakladatel galerie Genesis v Praze na Vinohradech, výtvarný redaktor revue Kámen. Dlouhodobě pobýval v Praze 10, jeho socha je umístěna mimo jiné v Trmalově vile. Čapkova busta od jeho ženy, také obyvatelky Prahy 10, je umístěna v ZŠ Karla Čapka. Jilemnický zemřel v roce 2012.

4. Park Jiřího Karena – Mezi dvěma větvemi ulice Na Třebešíně

Básník Jiří Karen, vlastním jménem Ladislav Podmele, je autorem 21 básnických knih, z nichž dvě byly vydány v němčině a dvě v esperantu. Žil v Praze 10-Malešicích. Časopisecky začal publikovat již v roce 1939. První kniha – Vteřiny zrání – mu však vyšla až v roce 1972. Následovaly sbírky Okřídlený kámen, Plášť do deště, Den laskavý na slova, Ještě jednou žít na zemi, Hledání modrého tónu, Stromy přicházejí do města, Sázka na člověka, Vaše podlaha, náš strop nebo Skřivan zpívá na betonu. Výbor jeho básní vyšel v dílech Čtverec nad přeponou lásky nebo Svět laskavý nejen na slova. Jeho básně obsahují širokou škálu motivů, od zážitků z války, vlasteneckých témat, přes milostnou tematiku a přírodní lyriku až po filozofické myšlenky o životě. 

5. Park Františka Suchého – Park mezi ulicemi Nad Olšinami x Nad Primaskou x Za Strašnickou vozovnou

František Suchý byl mezi roky 1932–1952 ředitelem Strašnického krematoria, měl syna stejného jména, který žije dodnes. Za protektorátu v krematoriu začali okupanté spalovat oběti politických vražd z Pankráce i Kobylis. Suchý ml. byl v tom období šestnáctiletý a musel zapisovat jména těch, kteří byli před pár hodinami popraveni. Okupanty bylo zakázáno vyzrazovat jména popravených, museli je pouze evidovat a dokumenty předávat německým úřadům. Popel obětí Suchý st. měl kompostovat, tajně jej však schovával, čímž riskoval život. Během války bylo v ilegální třetí směně zpopelněno kolem 2200 osob, jejichž jména většinou František Suchý starší zaznamenal. Obdobně se choval i po válce až do svého zatčení v roce 1952. Jeho syn stejného jména si za odbojovou činnost odseděl 12,5 roku ve vězení. Pojmenování bylo vytvořeno ve spolupráci se sdružením Post Bellum.

6. Park Františka Langera – Na Sychrově mezi ulicemi Pod Sychrovem, Osnická a Bohdalecká

František Langer byl významný český spisovatel, dramatik a vojenský lékař. V roce 1917 vstoupil do československých legií, kde se stal později šéflékařem 1. pluku legií v Rusku. Po návratu z první světové války přes Japonsko a Čínu (1920) pracoval v Praze jako vojenský lékař, přičemž pravidelně přispíval do Lidových novin. V roce 1925 byla jeho divadelní hra Periferie inscenována v Josefstädter Theater ve Vídni, v režii Maxe Reinhardta. V roce 1939 emigroval přes Polsko do Francie, kde byl šéfem zdravotnictví československé armády, po porážce Francie tuto funkci vykonával v Anglii. V roce 1944 byl s čs. brigádou vyslán na evropskou půdu k obléhání Dunkerque. V roce 1945 se vrátil do Československa ve funkci přednosty zdravotnictva v čs. vojsku v zahraničí. Dosáhl hodnosti brigádního generála. V roce 1947 byl jmenován národním umělcem. Roku 1995 mu byl in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka II. třídy. Do oblasti Slatin, na Bohdalec a Sychrov Langer vyrážel na výlety společně se svými přáteli Karlem Čapkem a Fráňou Šrámkem.

7. Náměstí U Orionky – Nově vzniklý prostor na Vinohradech před bytovou novostavbou mezi ulicemi Korunní a Benešovská

Orionka je zvykové pojmenování tohoto místa, které se odvíjí od názvu cukrářské firmy, která zde měla od roku 1897 svou továrnu. Postupneˇ zde vznikla kancelárˇská budova od stavitele Karla Horáka a tovární objekt – oba v pseudorenesancˇním slohu. Roku 1901 se podnik stal akciovou spolecˇností, která se zameˇrˇila na výrobu cˇokoládových tabulek. Obaly zboží navrhoval známý grafik Josef Wenig. Roku 1913 stavitel Josef Domek realizoval smeˇrem do Korunní ulice objekt v duchu moderny, který se roku 1925 adaptoval dle plánu° Otakara Novotného. Slovní ochranná známka Orion byla zaregistrována roku 1914.

8. Park Pod Rapidem – Trojúhelníkový park mezi ulicemi Pod Rapidem, Nad Primaskou a Ruská

Zvykové označení tohoto prostoru podle tradičního sportovního klubu, který zde sídlí a který zřejmě zanikne při výstavbě traumacentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

9. Park Na Solidaritě – Mezi ulicemi Černokostelecká, Turnovského, Solidarity a Brigádníků

Park Na Solidaritě je zvykové označení tohoto místa.

10. Malešický park – Rekonstruovaná zelená plocha mezi ulicemi Malešická, Bydžovského, Cerhenická a U krbu

Tradiční vžité pojmenování největšího parku Prahy 10, který je nyní bez formálního jména.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Jozef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Praha10.cz

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Šumperk: Šumperský terminál získal prestižní ocenění

18:01 Šumperk: Šumperský terminál získal prestižní ocenění

Město Šumperk si z Prahy přivezlo prestižní ocenění. S projektem Přestupní terminál Šumperk zvítězil…