Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15

29.10.2018 11:32

"Představuji Vám Dům sociálních služeb Na Neklance 15 s registrovanou sociální službou - pobytovým odlehčovacím zařízením pro seniory od 60 let, který je nedílnou poskytovaných sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Dům slouží věrně svým klientům již 14 let, má svou historii a tradici," uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15
Foto: Praha 5
Popisek: Senioři - ilustrační foto

Vedle pedikúr a masáží, které zde velmi rádi navštěvují senioři z blízkého okolí a zejména z Prahy 5, zde najdete odlehčovací pobytové služby, které jsou vyhledávány rodinami a jejich seniory nebo seniory samotnými (zejména z Prahy 5), ale i z jiných městských částí, kteří potřebují zajistit nepřetržitou péči o seniora.

Odlehčení můžeme vnímat ze dvou hledisek, jednak kdy pečující osoba je tím, jenž potřebuje odlehčit vzhledem k náročnosti poskytování péče druhému, nebo slouží tomu, kdo není schopen již se o sebe sám postarat v plném rozsahu nebo nemá nikoho, kdo by mohl potřebnou péči momentálně zajistit. Ale pokusíme se nahlédnout právě do současnosti a praxe tohoto zařízení, které připomíná spíš velký rodinný dům, v němž profesionální tým lékaře, zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje péči o seniory v nepřetržitém provozu. Klienti zde nacházejí dočasné zázemí a péči, realizují krátkodobé, ale i dlouhodobější pobyty.

 

Významnou a nepostradatelnou součástí odborných pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které jsou zde poskytovány klientům 24 hodin denně, je koncepce individuálních a skupinových aktivizačních programů, zaměřená na komplexní péči o klienta seniora, na jeho psychiku a prožívání. Klientovi, který sem přichází často z domova nebo z nemocnice s obavou ze změny prostředí a s otázkou, co se mnou bude dál, vytváříme nejen simulaci domácího prostředí, ale nabízíme i společenský kontakt a aktivity, které řada klientů postrádá, potřebuje a vyhledává. Právě na základě práce a dlouhodobých zkušeností s našimi klienty jsme vytvořili ve společných prostorách domu, zejména ve společenské místnosti a atriové zahradě, pozitivně naladěné prostředí částečně podle principu „snoezelen“, který vznikl v Holandsku a znamená vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, nabízejícího příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Zde klienti relaxují, cílem je celkové uvolnění, které navozujeme různými prostředky – vůní s prvky aromaterapie, hudbou a s prvky muzikoterapie, osvětlením s prvky světelné terapie, teplem a barvami. Klientům tak vytváříme a nabízíme atmosféru přátelského prostředí, vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Psí terapeuti i spolupráce se studenty

Aktivizační pracovnice zde pracují se seniory s cílem pomocí stimulačního a relaxačního prostředí umožnit seniorům konkrétní zážitek a uspokojit jejich individuální potřeby. Realizují se zde pohybové aktivity, které přispívají nejen ke zlepšení kognitivních funkcí, ale i pozitivně ovlivňujících psychiku klienta, přístup k prožívání, zlepšují vnímání sebe sama. Pozitivní je, že klienti se snaží být v pohybu, chodí rádi cvičit, a to i pravidelně, důraz klademe na procvičení jemné motoriky, kde se oblíbenými staly různé pomůcky, jako jsou posilovače prstů, dlaní, masážní míčky aj. Velký zájem je tradičně i o tréninky paměti a reminiscenční terapie a v neposlední řadě i relaxaci, která je důležitá pro navození klidu a pocitu pohody klienta. Máme zkušenosti, že pobyt v takto upravených prostorách příznivě působí na zdraví klientů, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje a u mnohých probouzí zájem.

Aktivizační pracovnice se snaží v klientech posilovat pocit důvěry, která je motivuje zapojit se do společných činností a odbourává pocit osamocení a často i beznaděje a strachu. Oblíbenou se stala pro klienty canisterapie, založená na přímém kontaktu klienta s psím terapeutem. Klienti společně tráví volný čas, povídají si, hrají společenské hry, vyrábějí dárky pro své známé, zajímají se o kulturu a společenské dění, navazují přátelství. A právě v těchto aktivitách chceme být klientům blíž a pomáhat jim vracet se zpět do normálního způsobu života, hledáme další stimuly, jak rozvíjet a harmonizovat jejich osobnost a udržovat je v kondici, podporovat radost ze života a dlouhověkost. V tomto směru jsme navázali spolupráci se studenty z jedné střední školy v Praze 5, kteří se věnují aktivizaci seniorů v oblasti techniky a zavádění virtuálních technologií a jejich využití právě pro seniorskou veřejnost a pro řadu z nich, kteří potřebují naši pomoc. Je důležité objevovat nové přístupy a hledat společně cesty k podpoře seniorů a procesu stárnutí.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

příspěvek na péči 1. stupeň

Jak může stačit mamince 1. stupeň příspěvku, když je nastaven na 880 Kč ? 3 x týdně potřebuje naši péči, má přiznané 4 body pomoci. Proč nejsou v parametrech posuzování například procházky s doprovodem ? Pokud bychom ji nebrali 4x týdně ven, přestala by chodit. Kdo může rozhodnout, že její aktivity ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mladá Boleslav: Metalové sympozium je již v plném proudu

22:09 Mladá Boleslav: Metalové sympozium je již v plném proudu

Metalové sympozium, které se letos koná podesáté, začalo v pondělí 5. června a potrvá do pátku 9. če…