Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15

29.10.2018 11:32

"Představuji Vám Dům sociálních služeb Na Neklance 15 s registrovanou sociální službou - pobytovým odlehčovacím zařízením pro seniory od 60 let, který je nedílnou poskytovaných sociálních služeb Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5. Dům slouží věrně svým klientům již 14 let, má svou historii a tradici," uvádí JUDr. Petr Lachnit, radní MČ Praha 5.

Praha 5: Nové pojetí odlehčovacích pobytových služeb Na Neklance 15
Foto: Praha 5
Popisek: Senioři - ilustrační foto

Vedle pedikúr a masáží, které zde velmi rádi navštěvují senioři z blízkého okolí a zejména z Prahy 5, zde najdete odlehčovací pobytové služby, které jsou vyhledávány rodinami a jejich seniory nebo seniory samotnými (zejména z Prahy 5), ale i z jiných městských částí, kteří potřebují zajistit nepřetržitou péči o seniora.

Odlehčení můžeme vnímat ze dvou hledisek, jednak kdy pečující osoba je tím, jenž potřebuje odlehčit vzhledem k náročnosti poskytování péče druhému, nebo slouží tomu, kdo není schopen již se o sebe sám postarat v plném rozsahu nebo nemá nikoho, kdo by mohl potřebnou péči momentálně zajistit. Ale pokusíme se nahlédnout právě do současnosti a praxe tohoto zařízení, které připomíná spíš velký rodinný dům, v němž profesionální tým lékaře, zdravotních sester a pečovatelek zajišťuje péči o seniory v nepřetržitém provozu. Klienti zde nacházejí dočasné zázemí a péči, realizují krátkodobé, ale i dlouhodobější pobyty.

 

Významnou a nepostradatelnou součástí odborných pečovatelských a ošetřovatelských služeb, které jsou zde poskytovány klientům 24 hodin denně, je koncepce individuálních a skupinových aktivizačních programů, zaměřená na komplexní péči o klienta seniora, na jeho psychiku a prožívání. Klientovi, který sem přichází často z domova nebo z nemocnice s obavou ze změny prostředí a s otázkou, co se mnou bude dál, vytváříme nejen simulaci domácího prostředí, ale nabízíme i společenský kontakt a aktivity, které řada klientů postrádá, potřebuje a vyhledává. Právě na základě práce a dlouhodobých zkušeností s našimi klienty jsme vytvořili ve společných prostorách domu, zejména ve společenské místnosti a atriové zahradě, pozitivně naladěné prostředí částečně podle principu „snoezelen“, který vznikl v Holandsku a znamená vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, nabízejícího příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Zde klienti relaxují, cílem je celkové uvolnění, které navozujeme různými prostředky – vůní s prvky aromaterapie, hudbou a s prvky muzikoterapie, osvětlením s prvky světelné terapie, teplem a barvami. Klientům tak vytváříme a nabízíme atmosféru přátelského prostředí, vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění.

Psí terapeuti i spolupráce se studenty

Aktivizační pracovnice zde pracují se seniory s cílem pomocí stimulačního a relaxačního prostředí umožnit seniorům konkrétní zážitek a uspokojit jejich individuální potřeby. Realizují se zde pohybové aktivity, které přispívají nejen ke zlepšení kognitivních funkcí, ale i pozitivně ovlivňujících psychiku klienta, přístup k prožívání, zlepšují vnímání sebe sama. Pozitivní je, že klienti se snaží být v pohybu, chodí rádi cvičit, a to i pravidelně, důraz klademe na procvičení jemné motoriky, kde se oblíbenými staly různé pomůcky, jako jsou posilovače prstů, dlaní, masážní míčky aj. Velký zájem je tradičně i o tréninky paměti a reminiscenční terapie a v neposlední řadě i relaxaci, která je důležitá pro navození klidu a pocitu pohody klienta. Máme zkušenosti, že pobyt v takto upravených prostorách příznivě působí na zdraví klientů, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje a u mnohých probouzí zájem.

Aktivizační pracovnice se snaží v klientech posilovat pocit důvěry, která je motivuje zapojit se do společných činností a odbourává pocit osamocení a často i beznaděje a strachu. Oblíbenou se stala pro klienty canisterapie, založená na přímém kontaktu klienta s psím terapeutem. Klienti společně tráví volný čas, povídají si, hrají společenské hry, vyrábějí dárky pro své známé, zajímají se o kulturu a společenské dění, navazují přátelství. A právě v těchto aktivitách chceme být klientům blíž a pomáhat jim vracet se zpět do normálního způsobu života, hledáme další stimuly, jak rozvíjet a harmonizovat jejich osobnost a udržovat je v kondici, podporovat radost ze života a dlouhověkost. V tomto směru jsme navázali spolupráci se studenty z jedné střední školy v Praze 5, kteří se věnují aktivizaci seniorů v oblasti techniky a zavádění virtuálních technologií a jejich využití právě pro seniorskou veřejnost a pro řadu z nich, kteří potřebují naši pomoc. Je důležité objevovat nové přístupy a hledat společně cesty k podpoře seniorů a procesu stárnutí.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

životní úroveň

Dobrý den, pane Juchelko. Zajímá mě jedna věc. máte nějaký plán, jak zvýšit životní úroveň občanů ČR?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Litoměřice: Čtyři městské objekty budou napojeny na centrální vytápění

19:06 Litoměřice: Čtyři městské objekty budou napojeny na centrální vytápění

Výkopovými pracemi v Eliášově ulici začala realizace plánovaného připojení k systému vytápění a dodá…