Adámková (ANO): Dívat se na postižené dítě je velmi obtížné

16.10.2019 19:05

Projev na 35. schůzi Poslanecké sněmovny 16. října 2019 k zákonu o náhradě újmy, způsobené povinným očkováním

Adámková (ANO): Dívat se na postižené dítě je velmi obtížné
Foto: Archiv VA
Popisek: MUDr. Věra Adámková

Dámy a pánové.

Jsem velmi ráda, že se dostáváme k druhému čtení projednání velmi důležitého zákona, který určitě zlepší situaci, která je v tom našem systému daná zdravotnickém. A bohužel je pravda, že očkování vedle své nesporně pozitivní úlohy, která samozřejmě úplně změnila celý pohled na zejména infekční choroby přináší bohužel i některé věci, které jsou velmi závažné a bohužel mohou končit velmi těžkým poškozením zdraví.

Takže jsem velmi ráda, že tento zákon tady máme, a že o něm můžeme jednat. Samozřejmě, jak to tak bývá, tak v momentě, kdy se dostal zákon do prostoru, tak se objevila řada velmi praktických věcí, které opravdu zlepšují pohled na tu věc, takže mi dovolte, abychom tam načetli takové dvě drobné úpravy.

Za prvé. Paragraf 2, kde se jedná o rozsah náhrady újmy. Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotní služby, čili nikoliv očkování, které by nebylo dohledatelné, také ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním a hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví toho očkovaného a s péčí o jeho osobu nebo o jeho domácnost k tomu, kdo je vynaložil.

A to je proto, že opravdu dívat se na dítě, které je postižené je velmi obtížné, a je potřeba tedy potom se postarat o tyto rodiny trošku v širším slova smyslu. A stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení, anebo zvlášť těžkému ublížení na zdraví očkovaného. Protože bohužel ani tuto eventualitu vyloučit nemůžeme, byť je to pochopitelně velmi řídké.

Za druhé. Za paragraf 5 vkládáme nový paragraf 6, který vzešel opět z praxe, který ukazuje, že pochopitelně posoudit rozsah toho poškození - a tady bychom byli dlužni zejména těm dětem, které by dostaly se k tomu poškození zdraví po povinném očkování, kdy bychom se jim nevěnovali řádně. Protože některá teplota, nebo to, že dítě se nezdá rodiči, by se mohla pouze svést na to očkování. A vůbec by to nemuselo být z očkování. Může to být počátek velmi těžké choroby včetně hematologických, akutních leukémií apod., které prostě jenom přišly v době, kdy bychom mohli říci, že tedy je to po očkování, takže by se tomu nevěnovala dostatečná pozornost. A proto v tomto pozměňovacím návrhu navrhujeme ministerstvo pro posouzení složitých případů ustanovit nezávislou odbornou komisi, kde členy této nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy za prvé: zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem. Je současně předsedou komise a řídí její činnost. Dva zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče.

Blíže to nemůže zákon specifikovat, protože tam už se může stát, že bude posouzení pohybového aparátu, nebo duševního vývoje toho dítěte, nebo jiné věci. Čili vždycky tam jistě bude muset být pediatr - to bezesporu, samozřejmě. A potom další odborník. A osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva. A to proto, že víme z terénu, že samozřejmě mnoho rodin se domáhá tohoto odškodnění a bohužel nemají důvěru - nutno říci, třeba potom to zdravotnické zařízení, které toto očkování provedlo - samozřejmě to člověk i lidsky chápe, a je potřeba, aby tady nemuseli oni sami se dohledávat někde, aby věděli, že tedy ten systém zdravotnictví, v tomto případě ministerstvo na to myslí a má tedy právníka, který se věnuje této oblasti a může jim poradit, eventuálně i s tím posouzením.

Členy této nezávislé odborné komise nikdy nemůže být prosím osoba, se zřetelem k očkovanému nebo poskytovateli, který provedl očkování, kde by byl jakýkoliv střet zájmů. To samozřejmě se zcela vylučuje. Nezávislá odborná komise projedná tento případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny těchto členů a vždycky tam musí být, i kdyby se jich sešlo jen nadpoloviční většina, pracovník zdravotnický. Nikdy by to nemohl být jenom úředník a právník. Při vší úctě ke všem vzděláním, samozřejmě.

A tato nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické dokumentace vedené o tom pacientovi, dalších skutečností, které zjišťuje, a vypracuje zápis, který bezokladně předá prostřednictvím předsedy komise ministerstvu, kde budou jasné závěry z případů s jednoznačným konstatováním, zda újma na zdraví je následkem povinného očkování, nebo zda mají pochyby a musí být další vyšetření, které potom určí třeba tu správnou diagnózu. Nebude tedy, v tom případě tady vlastně vylučujeme možnost, kterou teď také v terénu někdy vidíme, že není možné vyloučit nebo pravděpodobně došlo následkem očkování, tady to musí být jednoznačné. Protože kdybychom přiznali jenom že to, co se nezdá těm rodičům, kde opravdu může být poškození, že je po tom očkování, kdyby byly pochyby a nepokračovali bychom, mohli bychom opravdu přehlédnout velmi závažné diagnózy, které by ty děti poškodily prostě po celý život, protože by se řeklo, že je to jenom v uvozovkách po očkování.

Čili dovolujeme si tuto drobnou změnu, kterou jsem teď poměrně obsáhle tedy řekla - omlouvám se, ale chtěla jsem, abyste rozuměli tomu, proč toto děláme, dát jako sněmovní tisk 3543, je v systému. A je to tedy tento drobný pozměňovací návrh. A děkuji. A prosím o jeho podporu.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Josef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Zelení: Jednoduchá otázka

22:21 Zelení: Jednoduchá otázka

Komentář na facebookovém profilu k legalizaci konopí