Bartoš (Piráti): Doufám, že pan premiér Babiš bude postupovat razantně

04.06.2019 19:27

Projev na 30. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2019 - Projednání rizika možných finančních ztrát České republiky v souvislosti s předběžnou zprávou Evropské komise o šetření střetu zájmů předsedy vlády České republiky

Bartoš (Piráti): Doufám, že pan premiér Babiš bude postupovat razantně
Foto: archiv I. Bartoš
Popisek: Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, zástupci vlády - ještě zde nějací jsou.

Já jenom jsem myslel, že ten schválený bod se netýkal nabídky k výměně ČSSD za SPD ve vládě, ale pak to pan předseda Okamura tím závěrečným návrhem usnesení trochu vrátil zpátky do toho režimu, o čem se tady chceme bavit a pro co hlasovali i zástupci demokratických stran, aby se zde probralo.

Já bych chtěl možná i nepřímo reagovat na některé věci, které tady zazněly, od pana premiéra zaznívají i v médiích. A já jsem rád, že se pan premiér může obracet na Piráty s nějakými spíše posměšky a s bagatelizací naší práce, že nám to jako nemůže natírat za ty tradiční politické strany, které tady byly u moci v době, kdy on budoval svoje impérium založené na vztahu s těmito politiky tradičních stran. Česká pirátská strana když vznikala, tak kromě toho, že jsme strana, která je pro digitalizaci, rozumí internetu a chápe společenské změny, tak jedna z věcí, kterou jsme řešili velmi aktivně i jako strana nesněmovní od začátku, bylo vlastně prolínání a nárůst propojování ekonomické a politické moci. Na ně jsme upozorňovali od samotného vzniku, nehledě na to, jaká v té době byla vláda, nehledě na to, o jaké kauzy se jednalo, zda to byla sKarta, zda to byl pan Drábek, zda to byl pan Šiška, zda to byly kauzy Topolánkovy vlády. Takže není to nic, co bychom selektivně teď řešili ve vztahu k panu premiérovi Babišovi. Myslím si, že je důležité, aby zákony v České republice platily pro všechny, aby se dodržovaly, aby nikdo neměl protekci.

Tady zaznívalo pár věcí. Mně se líbí, občas kolega Ferjenčík ukáže nějakou grafiku. A dneska jsem četl na internetu, že obrázek je lepší tisíce slov. Tak toto je graf, který končí v roce 2017 (ukazuje), teď máme rok 2019. Toto není žádný výmysl, jak mě jednou pan premiér myslím v České televizi označil, co to máte za výmysly. To je z oficiálních dat společnosti Agrofert. A tento graf ilustruje strmý nárůst dotací vůči holdingu Agrofert po vstupu Andreje Babiše do politiky. Já kdybych byl škarohlíd, tak bych si dokonce zkusil ten graf vykládat tak, jestli pan Babiš ve vedení Agrofertu nebyl tak trochu žába na prameni, protože evidentně se Agrofertu dařilo výrazně hůře, než po tom, co s hnutím ANO vstoupil do politiky, stal se ministrem financí. A tady ta data pak už nejsou nad rok 2017, takže nemůžeme vlastně ten kvalitativní nárůst teď moc zkontrolovat, protože ta data tam ještě nejsou. Tak já doufám, že pozice premiéra či ministra financí s tímto ještě jednou nárůstem nemá ale vůbec, vůbec nic společného.

Tak. Já bohužel mám plný e-mail taky různých věcí od různých lidí a někdy těm lidem třeba zkouším zavolat, to tam nikdo pak nebere, je to zvláštní. Mám tam hodně informací o tom, že jsem udavač, že jsem bonzák, že Piráti bojují proti blahu České republiky. A i ústy premiéra zde několikrát zaznělo, že on už příliš nedělá rozdíl mezi tím - já mám problém, Česká republika má problém. Mě skutečně zarazilo, že pan premiér v jedné větě dokáže říct - my nic vracet nebudem, to je zcela jasné, my té Evropě teda ukážem. A v druhé větě následně hovořit o tom, že budeme mít naprosto nezávislou analýzu a vznikne ta odpověď. To tady mimo jiné zmínil i ve své řeči před schválením schůze pan Kalousek.

Já bych se teď obrátil jenom historicky na to - a souvisí to velmi s tím auditem - co se v České republice z pohledu aktivit Pirátské strany, kde vždy byl primárním zájmem dialog mezi jednotlivými resorty a ministerstvy a tou naší kritikou, která skutečně není cílená na jednu osobu. Ostatně problém s evropským finančním nařízením, které tady bylo už předtím, jenom se zde výrazně zpřísnilo, skutečně mají i další členové vlády. My jsme od začátku třeba hovořili o tom, že problematickou může být i účast pana ministra Tomana.

Ale jenom chronologicky. My jsme již v červenci 2018 prezentovali analýzu, nezávislou analýzu, která hovořila o problémech premiéra vzhledem k českému zákonu proti střetu zájmů. Bylo to období, kdy zároveň mělo vstoupit v platnost finanční nařízení Evropské unie proti střetu zájmů.

Protože náš dialog se SZIF a ministerstvy, a já nevěřím tomu, že každý ministr nemá od svého aparátu svodku, že se něco aktivně řeší, že někoho něco zajímá, nebo že interpelace zapomíná v momentě, kdy opouští sál této Sněmovny a nějakým způsobem se s nimi vypořádal, takže my jsme se snažili zjistit od ministerstev a jednotlivých orgánů, jakým způsobem se zachovají po tom, co evropské finanční nařízení vstoupí v platnost. Dozvěděli jsme se, že je vše v pořádku. My jsme se proto s dotazem obrátili na tři evropské komisaře a obsahem tohoto dotazu skutečně bylo, že v České republice nejsou pravděpodobně ministerstva připravena na to, že začínají platit nová pravidla a zda by mohla být ministerstvům poskytnuta metodologie k tomu, jak toto implementovat, protože z našich údajů a z údajů ze slovenského rejstříku konečných vlastníků, z analýzy, kterou jsme měli od skandinávských právníků, jakou roli hraje osoba obmyšlená, jsme měli důvodné podezření, že v budoucnu může hrozit riziko, že Česká republika vyplatí peníze v rámci dotačních programů a tyto nebudou Evropskou unií České republice uhrazeny, popřípadě budou muset být vráceny a ty peníze zaplatí český daňový poplatník. My jsme v září a v listopadu 2018, zdůrazňuji, komunikovali s úřady - s MMR, s Ministerstvem financí ohledně dodržování českých i evropských předpisů ke střetu zájmu. Opět nám bylo sděleno, že vše je v pořádku. Já jsem se tady dokonce setkal při návštěvě s eurokomisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu, která byla hostem výboru pro evropské záležitosti, a opět jsem se jí na postup v této věci dotazoval.

Já bych teď mohl jít chronologicky, jak dlouho je tento problém na stole. My jsme nakonec odeslali čtyři výzvy úřadům pod třemi ministerstvy: Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, aby začaly dodržovat evropské a české předpisy ke střetu zájmu po tom, co se v médiích objevilo právní stanovisko Evropské komise ke střetu zájmu. To je prosinec rok 2018. To už probíhal audit Evropské komise, který se zaměřil na specifická období. A ano, řeší jak český zákon o střetu zájmů, který byl od začátku používán jako beranidlo ministry vlády Andreje Babiše za účelem zatemnění toho, že se od začátku hovoří i o této zpřísněné legislativě pocházející z Evropské unie. Evropská komise nebyla příliš aktivní, my jsme tady tedy vlastně rok poslouchali, že to je různá kampaň, ať je to vánoční kampaň, kampaň k 17. listopadu, předvolební kampaň. Nicméně i poté, že z Evropské komise šly informace, že výsledky auditu budou do České republiky zaslány v lednu, pak v květnu, vyjádřil se tak i komisař Oettinger, tak se tak nestalo a v pátek tedy cestou, která zde byla označena jako nestandardní, nicméně bych chtěl upozornit, že nikdo z vystupujících ministrů autentičnost či pravost toho dokumentu nezpochybnil, takže jestli jsme tady viděli takové trochu i divadlo pro případné diváky, tak ano, zaznělo tady, že dokument byl doručen českým ministerstvům, má ho třeba i nějakou cestou Magistrát hlavního města Prahy, tak nikdo nezpochybnil autenticitu tohoto dokumentu, který vypracovala Evropská komise, vypracovali ho auditoři. A to právní stanovisko, které se opět dostalo do médií v prosinci, vypracovalo právní oddělení Evropské komise, což jsou špičkoví právníci, kteří řeší evropské právo pro jednotlivé země Evropské unie.

K tomu auditu - je to 75 stran. Já jsem rád, že tady z něj bylo citováno, to znamená, že minimálně k odpovědím na otázky třeba i poslanců vládních stran, ale i opozičních, samozřejmě ministři nějaký překlad mají, zda právní překlad to nevím, každopádně zde bylo citováno z této zprávy, takže s jejím obsahem jsou seznámeny jednotlivé rezorty. A požadavek auditu byl, základním požadavkem bylo zjištění, zdali řídící a kontrolní systémy jsou v souladu s právním rámcem, který by měl vést k zamezení střetu zájmu. Ten rozsah auditu byl za prvé ověření souladu řízení a kontrolního systému s platnými předpisy a jejich efektivním fungováním vedoucí k zamezení střetu zájmů, ověření systému a procedur v souvislosti s alokovanými fondy v roce 2007 až 2013 a 2014 až 2020, detailní analýza vybraných projektů, revize práce auditních úřadů včetně auditních systémů. Ve stručnosti lze říci, že audit v souvislosti se střetem zájmu prověřoval systém řízení a kontrolní systém a prověřoval jednotlivé projekty v rámci přerozdělování dotací. Auditní zpráva, i když obsahuje často pouze ukazatele na to, co bylo zjištěno, a skutečně finální verze bude až na základě komunikace českých ministerstev, respektive úředních aparátů s Evropskou komisí, tak hlavní body, které v ní zazněly, odpovídají tomu, co jsme my v prvotní fázi, to znamená v červenci 2018, na základě analýz, které v té době byly k dispozici a které potvrdil prosincový nález Evropského legislativního orgánu pod Evropskou komisí, tak potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů a společnosti Agrofertu čerpaly v některých případech dotace neoprávněně. Z tohoto důvodu by měla být stanovena finanční korekce. Tady už zaznělo několikrát od mých předřečníků i od jednotlivých ministrů, že finální částka se může lišit, nicméně tato zpráva, která přišla do České republiky v pátek, hovoří o velkých číslech, a že by ty korekce byly z těchto čísel staženy na nulu, tudíž na 0 %, a závěry, že vše je v pořádku, v tuto chvíli snad nikdo neočekává. A zpráva také velice ostře popisuje selhání kontrolního mechanismu a státní správy, což není moc v souladu s tím, co zde zaznívalo prostřednictvím vystoupení paní ministryně Dostálové. A proto je skutečně na pováženou, zda by vláda neměla udělat patřičné kroky, a můžeme v tuto chvíli sledovat, proběhlo to médii, že české financování projektů dále probíhá a SZIF nyní je připraven k podepsání smlouvy na zhruba 40 mil. v dotacích, a pokud tedy nyní máme v ruce takto závažné zjištění, nehledě na to, jak dlouho bude probíhat komunikace Evropské komise s Českou republikou, tak rozhodně v tuto chvíli není žádoucí, aby dotační programy na nenárokové dotace firmám, které jsou zaparkovány ve svěřeneckém fondu člena vlády, aby tyto peníze byly uvolňovány.

Já možná ještě vystoupím v debatě později, pokud se budeme probírat jednotlivými částmi auditu. My jsme spolu se stranami v Poslanecké sněmovně formulovali, nikoliv pouze se stranami, které lze označit za opoziční, základní teze již minulý pátek. Já bych chtěl poděkovat, že i když v trochu netradiční formě a bodu Sněmovna umožnila schválení tohoto bodu, zařazení tohoto bodu a doufám, že společnými silami dojdeme i k uspokojivému stanovisku, které pak Sněmovna schválí vůči vládě, protože situace je vážná, v tuto chvíli se jedná o peníze našich občanů. A já doufám, že pan premiér Babiš bude postupovat v této věci razantně, pokud se ta zjištění potvrdí, a bude od firem, nebo od své bývalé firmy potom dle svého volebního hesla "do Evropského parlamentu tvrdě a nekompromisně" vyžadovat náhrady, které v tuto chvíli padají na bedra občanů České republiky.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Červenka (TSS): Zvítězí zdravý rozum, nebo předpisy EU?

20:09 Červenka (TSS): Zvítězí zdravý rozum, nebo předpisy EU?

Kdo zodpovědněji přistupuje k problematice dobíjení elektromobilů v podzemních garážích, EU, nebo ol…