Bartoš (Piráti): Vláda nepostupovala dostatečně správně, systematicky a otevřeně

4. 6. 2020 11:08

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny

Bartoš (Piráti): Vláda nepostupovala dostatečně správně, systematicky a otevřeně
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda Pirátů Ivan Bartoš
reklama

Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající.

Já bych chtěl navázat na jednání z minulého týdne. Piráti spolu s ODS svolali na minulý čtvrtek mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, a ta bude dnes pokračovat podle schváleného programu. O této dnešní schůzi od rána informují média, vyzdvihávají dvě věci.

První je důležitost aktualizace pandemického plánu ČR, o kterém zde minule již hovořil kolega Michálek. Je to skutečně modernizace a změna přístupu k tomu, jakým ČR podobným nebezpečím může hrozit, jsou to ty návrhy těch jednotlivých pandemických alarmů.

Druhá věc, o které média hovoří, je zřízení vyšetřovací komise k nákupu pomůcek. Je to bod, který je zmiňován v médiích velmi často. Já bych chtěl říct, že to je jeden z bodů jednání, bod číslo 4, z mého pohledu to však není úplně ten bod nejdůležitější. Obsahem této schůze jsou tedy čtyři body. První - a ten je podle mě velmi důležitý jak pro vládu, které jsem chtěl poděkovat, že vládní poslanci schválili návrh této mimořádné schůze, ale zvládli se dneska snad kromě pana ministra Adama Vojtěcha, nedostavil žádný ministr na začátek, což tedy vidím jako poměrně ostudné vzhledem k tomu, že bod 1 má vyhodnocovat jak ČR, potažmo tato vláda zvládla tu první vlnu pandemie COVID-19, a hlavně jaké poučení pro podobné hrozby z toho plynou.

Bod 2 - a opět zde nevidím ministry, kterých se tato věc týká, jsou skutečně pomoci občanům, na které vláda v tom chaotickém zvládnutí těch prvních dvou měsíců zapomněla. Stále jsou zde skupiny osob, lidí, ale i malých firem, na které žádný z vládních pomocných balíčků nedopadl a který ačkoliv byli významně zasaženi tím celkovým uzavřením ekonomiky a fungování ČR, tak doslova padají na dno, což uvidíme bohužel, vidíme to již teď, ale vidíme to i v následujících měsících.

Třetím bodem - a já děkuji, že je tady aspoň pan ministr Adam Vojtěch, je bod, který se má zabývat nákupem zdravotních pomůcek nejen na Ministerstvu zdravotnictví.

A čtvrtým bodem je tedy zřízení té komise. Ale jak se mohli i občané dovědět, Sněmovna, resp. vládní strany, ale i třeba SPD tomuto kroku není významně nakloněná. Já bych tedy navázal tam, kde jsme minule skončili, neboť ten první bod byl pouze rozjednán, a já jsem skutečně chtěl poděkovat ministrům, že naslouchají, a že reflektují to, co po nich chce ta opozice a nemůže to udělat. Budu tedy mluvit k ministrům, kteří si to pak možná přečtou, nebo se na to někde dívají, pokud se tedy někde třeba nefotí či něco podobného.

Tak. Opozice na začátku vládě podala pomocnou ruku. Ostatně o ní pan premiér Babiš v médiích žádal a hovořil o tom. Byli jsme na několika on-line setkání, protože se nemohla ta skupina setkat osobně. A teď slyšíme, že opozice po dobu pandemické krize spala. Já jsem dokonce zaznamenal vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana, že opozice v době koronakrize nic nedělala. Já si myslím, že je špatné, jestli na Hrad neproudí ty správné informace, nevím, jak pracuje Kancelář pana prezidenta. My jsme mu proto poslali strukturovaný dopis, jakým způsobem fungovala opozice v těch dvou měsících. On pak následně tedy někde aspoň k tomu plánu, který jsme představili, Budoucnost řešíme teď, měl nějaké kladné konotace. Nicméně není pravda, že by opozice nespolupracovala.

Já předpokládám, že zde budou vystupovat i zástupci jiných stran. Ale dovolím si vypíchnout některé zcela zásadní kroky. My jsme v době legislativní nouze, té pandemické krize, kdy vláda velmi rychle předkládala sněmovní zákony, které jsme museli během dne zpracovat, předložili desítky pozměňovacích návrhů k mnoha vládním zákonům. Když se na to podíváme, tak namátkově - ošetřovné pro lidi pracující na dohody, zjednodušení dokládání nároků na příspěvek na bydlení a příspěvek na dítě, pozastavení mobiliárních exekucí, prodloužení doby, do které student musí předložit vysoké škole - pardon, maturitní vysvědčení z důvodu odkladu maturit a mnoho dalšího.

Vláda některé naše návrhy původně odmítla, načež je i třeba s měsíčním zpožděním nebo s několika týdenním zpožděním sama představila. Byly to návrhy na podporu malých s. r. o., i třeba regulaci ubytování Airbnb, zmírnění pravidel pro splácení úvěrů a hypoték, odklad elektronické evidence tržeb. My jsme prosadili například možnost obnovení doprovodů u porodů, navrhli jsme řešení problémů přeshraničních pracovníků, takzvaných pendlerů, jejichž situace byla díky uzavření hranic velmi kritická, i řadu systémových opatření, například týkajících se podpory knižního trhu.

Já bych chtěl říci, že za ty dva měsíce, co jsme zde i spolu ve Sněmovně strávili, občas v menších podmínkách, se skutečně odvedla celá řada práce, ale celá řada věcí se i nepovedla. Já jsem zde zmínil stručný výčet nějakých návrhů. My jsme předložili a panu premiérovi dali ten plán "budoucnost řešíme teď" a musím říci, že jsem řád, že podle některých kroků, zejména ve věci přípravy na druhou pandemickou vlnu, vláda už postupuje. Je to třeba aktualizace nebo nový návrh krizového zákona, který bude reflektovat ty hrozby. Ale mohlo se udělat více.

Tedy k prvnímu bodu. My jsme během té práce byli svědky několika situací, kdy vláda skutečně nepostupovala, a často se říká, že ta situace byla nová, ale procesy vlády jsou zaběhlé, vláda musí pracovat systematicky. Nepostupovala dostatečně správně, dostatečně systematicky, dostatečně otevřeně. Já si myslím, že to často bylo na úkor těch dlouho hodinových televizních prezentací a tiskových konferencí. Vláda mohla být rychlejší, flexibilnější, chytřejší, více nápomocná různým skupinám.

Já si myslím, že jak budeme procházet to vyhodnocení jednotlivých kroků, tak zde bude možnost probrat ty věci a podívat se, co se dá v souvislosti se zkušenostmi, které jsme nabrali během těch dvou měsíců, zlepšit.

Já bych se chtěl vyjádřit krátce ke zdravotnictví, protože to není otázka nákupu zdravotních pomůcek, ale v médiích často zaznívá, že jsme byli ti nejlepší. Nelze říci, že bychom byli na evropské špici, i když ze zdravotního pohledu a počtu nakažených a lidí, kteří zemřeli, jsme měli dobrá čísla. Když se podíváme na počty mrtvých v přepočtu na milión obyvatel, jsou na tom lépe země nejen Lotyšsko nebo Litva, ale i naši sousedé. Slovensko má pět mrtvých na milión obyvatel, Polsko 27. Česká republika je celoevropsky kolem dvacáté příčky s číslem 400 mrtvých lidí na milión obyvatel, takže neusněme na vavřínech. Česká republika není nejlepší v rámci zemí na evropském kontinentu. A pokud bychom čelili na podzim nějaké další vlně covidu - a je předpokládaná - měli bychom se na to připravit.

Já si myslím, že jedna ze zásadních věcí je otevřenost a informovanost, a to jak politiků, kteří sedí ve Sněmovně, vládních politiků, opozičních politiků, tak i veřejnosti. Faktem je, že vláda byla na informace skoupá po dobu průběhu pandemie neexistoval kromě takové prezentace, kde pak byly dána jednotlivá odvětví obchodu s daty, neexistoval plán, kde by se lidé mohli předpřipravit na možné scénáře vývoje. My jsme žádali tyto informace, poslanci na ně mají ze zákona nárok. Vláda by měla informovat veřejnost ve věci plánovaných opatření pro případ šíření koronaviru a informovat nemyslím tak, že se večer v deset hodin na tiskové konferenci občané dozvědí, že od druhého dne něco platí.

Když se projdete dnes po ulici a zajdete si koupit třeba nějaký malý nákup cestou domů, tak vidíte, že lidé nosí roušky na ulicích, kde se nepotkávají, kde dokonce dodržují ten social distance, ale nenosí je v obchodě. Vždyť to je přece přesně obráceně. Venku, kde lidé se mohou vyhýbat, přece nemusí nosit roušky. Je to tak, jak tady i pan ministr tuhle říkal, nicméně oni je sundávají při vstupu do interiéru, kde se potkávají s jinými lidmi. To je zásadní problém a já bych ještě jednou apeloval - a já jsem rád, že tady pan ministr minule mluvil s předsedou poslaneckého klubu Jakubem Michálkem a on mu ukazoval model Nového Zélandu, aby se Česká republika do budoucna fakt vydala (řídila?) tím, že existují nějaké stavy ohrožení celorepublikové nebo lokální a na základě toho každý ví, jaká opatření a proč se zavádějí. Proč je to důležité? Důvěra lidí v konání vlády a srozumitelnost těch opatření je naprosto klíčová pro vůli opatření dodržovat a často je to jediná obrana, aby lidé nevědomky tato opatření neporušovali a nedělo se to, že lidé navzájem pak na sebe navzájem nevolají policajty, že se někdo objeví na balkoně bez roušky a zapálí si tam třeba cigaretu. Je skutečně důležité, aby každý věděl, co kdy platí a jak se bude postupovat.

Já si myslím, že důležitá otázka, která souvisí i s tím vyhodnocením průběhu pandemie a stále o tom politici, ale i odborníci a podnikatelé vystupují v médiích, je strategie zásobování České republiky nejen v době pandemie. Situace samozřejmě byla kritická, nákupy v zahraničí byly velmi obtížné. My jsme předali někdy před měsícem a půl - a bylo těch iniciativ víc, zhruba 220 firem, které v České republice obchodují se zdravotními pomůckami nebo vyrábějí nějaké komponenty, ať jsou to nanotechnologie či nějaké jiné součásti, které byly potřeba v danou chvíli. Já bych chtěl apelovat - a je to jeden z požadavků a usnesení, které dnes zazní v této Sněmovně - aby skutečně vláda aktivně spolupracovala jednak s odbornými institucemi v České republice /může to být ČVUT, může to být ostravská Báňská univerzita/, aby došlo k zapojení těch firem a aby - když teď se hodně hovoří o potravinové soběstačnosti - skutečně Česká republika nebo v evropském kontextu jsme dokázali si navzájem vypomoci a nebýt odkázáni na trhy, které v danou chvíli nemůžeme ovlivňovat, nebo se díky zavření hranic omezí možnost nákupu v zahraničí.

Anketa

Hrozí v Evropě podobné nepokoje jako v USA?

89%
11%
hlasovalo: 9579 lidí

Je to otázka vybavenosti. Je to i otázka, jakým způsobem budou doplněny hmotné rezervy, které Česká republika má.

Jeden ze zásadních problémů té situace, na který zde bylo upozorněno už v lednu, byl skutečně nedostatek zásob pro případnou pandemickou krizi. Ty zásoby byly v řádu desetitisíců, které zde byly, respirátorů a roušek. Skutečně byly nepostačující a měli bychom provést revizi současných rezerv České republiky v těchto hmotných rezervách a vláda by měla, když teď nejsme pod akutní hrozbou pandemické krize, představit jasný plán, jakým způsobem bude tyto zásoby doplňovat a zrevidovat stavy nejen zdravotních pomůcek v souvislosti s koronakrizí.

Já už postoupím k několika málo posledním částem. Důležitým bodem - a já jsem zaznamenal, že se chytrá karanténa předává a dělají se na ni nějaké speciální týmy, stát vyhrazuje peníze - důležitým bodem, ačkoliv v tuto chvíli třeba není tolik potřeba, ale ukázalo se v dolech OKD na Karvinsku, že to je potřeba, je dopracování a zprovoznění takzvané chytré karantény, dobrovolného systému, který můžete v případě, že se někde náhle objeví výskyt pandemie /a to se skutečně může stát tak, že jeden člověk pojede někde dopravním prostředkem/ - abychom dokázali tento systém lokálně aktivovat a s pomocí hygienických stanic skutečně dotrasovat ty lidi, kteří mohli být potenciálně nakaženi a pracovat s tím problémem ohniskově v tom místě.

Pokud chytrá karanténa bude spuštěna, budou do ní zapojeny další komponenty, o kterých se teď hovoří, jako komponenty 2.0, může to být aplikace e-rouška, která sama od sebe nikam /já tady teď nemám telefon, mám ji tam/, která sama od sebe data nikam neposílá, ale v případě, že /už je i na iphone/ se stanete osloveným, že jste byl v kontaktu s někým, kdo měl nemoc covid, tak ta data prostě odešlete, pokud s tím souhlasíte, a bude se provádět na jejich základě trasování. Jsou v tom zapojeny mapy.

Pokud tento systém postavíme a na podzim se zde objeví druhá vlna nebo budeme čelit třeba nějaké jiné pandemické hrozbě v budoucnu, je to systém, který pomáhá najít ty lidi, lokalizovat ten problém a zároveň je to dobrá obrana před tím, aby Česká republika, pokud bude mít dost zdravotních pomůcek, nemusela vypínat a zapínat celou Českou republiku dramatickým způsobem, který - a v tuto chvíli jsou to jenom odhady - v rámci první vlny stál Českou republiku k 600 mld. korun.

Poslední bod, který bych zde chtěl zmínit k té první části, je to skutečně otázka testování a možnosti České republiky provádět testy stále. Stále Česká republika není na té kapacitě, která by se dala vypnout a zapnout, je skutečně důležité posílit - posílit možnosti testování včetně zapojení ne komerčních laboratoří, ale laboratoří u fakultních nemocnic a mít kapacitu testovat skutečně, pokud to bude nutné, desítky tisíc testů denně. Ten potřebný odhad je zhruba ke 20 až 30 tisícům.

Já bych v tuhle chvíli chtěl jen vyslovit politování, myslím, že všichni sledovali, jakým způsobem se laboratoře nekomerční postavily k otázce testování koronaviru na samotném počátku, kde prezentovaly systémy, které jim umožnily testovat tisíce vzorků denně. Tyto kapacity nikdy nebyly využity. Já jsem nyní poslal informaci 106 na některé instituce spolu s poslankyní Olgou Richtrovou a mými kolegy, jakým způsobem a od koho poptávaly naše nemocnice. Není to žádná buzerační věc, já chci jenom ukázat, když Česká republika má kapacity v odborných zařízeních při svých institucích, proč tyto nebyly v danou chvíli zapojeny. Na internetu je iniciativa Laboratoře proti koronaviru, kam se přihlašovaly příslušné laboratoře po celé České republice, a jenom co jsem se bavil s lidmi, kteří realizovali přípravy zde v Praze v nemocnici na Karlově náměstí, tak požadavek na testování k nim šel v řádu jednotek testů denně, třeba dva testy ráno, dva testy odpoledne, vyhodnocení. Myslím si, že je škoda, pokud máme odborné kapacity při institucích, kterým je zřizovatelem stát nebo nějaká samospráva, aby tyto nebyly využity.

Dnes tedy budou ještě na programu, až skončíme tento bod, další tři body. Já si myslím, že je důležité, pokud se zde shodneme, a my jsme ty návrhy usnesení již předali předsedům poslaneckých klubů k těm jednotlivým bodům, a kolega Michálek je poslal i poslancům, abychom si zde dali reálný závazek, a škoda, že zde přes den nebude pan premiér, že ta podaná ruka, o které na začátku hovořil, by mohla být reprezentována právě tím souhlasem na těch dalších stanoviskách Sněmovny směrem k vládě a k jednotlivým ministrům, že by to mohla být ta smlouva, abychom v případě další podobné krize, nebo třeba nějaké jiné krize, věděli, kam kráčíme, aby existoval jasný plán pro budoucnost České republiky v následujících měsících i v případě příchodu druhé vlny na podzim, a na základě těchto usnesení potom jednali, a pokud vláda půjde tou cestou, tak i tyto kroky podporovali v rámci našeho hlasování v Poslanecké sněmovně.

Toliko za mě na úvod, my ta jednotlivá usnesení k jednotlivým bodům budeme přednášet v průběhu dne a věřím, že se na spoustě věcí shodneme.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dvouletý (Soukromníci): Dnešní Velehrad je bohužel také mementem chaosu v péči o postižené

13:44 Dvouletý (Soukromníci): Dnešní Velehrad je bohužel také mementem chaosu v péči o postižené

Každý rok si v těchto dnech připomínáme byzantské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou neroz…