Bojko (JAP): Patent na údajnou pravdu si vláda pojišťuje placenou a lživou reklamou

17.06.2021 14:33

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2021 k volebnímu zákonu

Bojko (JAP): Patent na údajnou pravdu si vláda pojišťuje placenou a lživou reklamou
Foto: FB Jakuba Michálka
Popisek: Jakub Michálek se směje kolegům bez respirátorů

Páni ministři, kolegyně, kolegové,

když jsem si pročítal ta různá porušení vlády, která vydávala nezákonná nařízení a různé vyhlášky a tak dále, asi už v sedmnácti případech to bylo smeteno Nejvyšším ústavním soudem nebo správním soudem, tak jsem narazil na něco, co jsem do té doby nezaregistroval, a to je "Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 číslo 215 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem.

Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav, ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy a) vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 27. února 2021 s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče -"

Tak tenhle první odstavec mě tedy opravdu zaujal. Na co se měla zřizovat v každém kraji a v Praze nějaká velkokapacitní zařízení pro... Mně to spíš připadá jako nějaký internační tábor. Nechápu to. Zřídit něco, kde lidi nepotřebují zdravotní péči, to se snad můžou léčit doma v karanténě.

"- alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů od vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny, b) informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o zajištění objektů podle bodu 1a tohoto usnesení a o jejich celkové kapacitě, c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o obsazenosti objektů podle bodu 1a tohoto usnesení,

2. ministryni práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a prvnímu místopředsedovi vlády a ministru vnitra informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu vyčlenění lůžkové kapacity podle bodu 1a tohoto usnesení.

Provedou: první místopředseda vlády a ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí, ministr zdravotnictví, hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy. Podepsán Ing. Andrej Babiš, v. r."

Mě by jen zajímalo, jestli opravdu tato centra byla zřízena a jestli tam byla nějaká kapacita naplněna, jestli tam vůbec někdo někdy pobýval. Protože opravdu nerozumím tomu, k čemu tohle bylo zřizováno, když ti lidé nepotřebovali zdravotní péči. To byla nějaká ubytovna pro bezdomovce? Nebo? Nechápu to.

Takže já jsem skeptický opravdu k nařízením vlády a k vyhláškám, co tu jsou neustále smetena ze stolu, že jsou protiústavní a protizákonná. Proto jsem opatrný jak kolega Lubomír Volný k tomu, co se má nebo nemá dít u voleb.

A proto říkám, že ten náš pozměňovací návrh, který jasně definuje, aby nikdo, kdo půjde volit, nebyl diskriminován, že nebyl očkovaný nebo testovaný. Nikdo nemá právo vyžadovat od něj nějaký zdravotní stav. Každý normální poslanec, který pracuje pro blaho svého občana, by s tím měl souhlasit a hlasovat pro to. A pokud ne, tak je to vlastizrádce a zrádce občanů.

Dneska to krásně na svém blogu rozepsala paní Jana Zwyrtek Hamplová. Dovolím si přečíst dneska ten její blog, protože ten je úžasný a naprosto s ním souhlasím. "Právo je brutálně znásilňováno. Jedno nezákonné opatření vlády střídá druhé. Právníci se křižují, lidé zmateni a unaveni přihlížejí. Ex post se dozvídají, že byli nuceni respektovat protizákonné příkazy a zákazy. Soud totiž ruší opatření jedno za druhým, až se v tom nestíháme nikdo orientovat. Hned však naskakují nová. Evropští politikové nařizují rozestupy, aby se nám mimo teatrální pózy před fotoaparáty v následných vzájemných objetích smáli do očí. Slovník vydávaných opatření ministerstvem zdravotnictví je tak tragikomický, že musí dát hodně práce ty šílené texty plné nesmyslů vůbec vymýšlet. Neřkuli je dodržovat. Ze zdravotního stavu každého občana se zcela protiústavně stala věc veřejná. GDPR náhle neplatí. Lidé jsou dotazováni na věci, na které nikdo nemá právo se ptát, a v zaměstnání a jinde jsou jim kladeny nezákonné podmínky. Jinde nepřípustná segregace lidí podle zdravotního stavu se stává běžnou normou - zde dokonce jen na základě hypotéz, tedy předpokladu potenciální nemoci.

Anketa

Má naše armáda nakoupit nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za 52 miliard?

4%
94%
hlasovalo: 8182 lidí

Vládne tvrdá informační cenzura, a patent na údajnou pravdu si vláda pojišťuje placenou a lživou reklamou. Očkování není totiž žádnou tečkou za covidem. Tvrzené "dobrovolné" se formou neuvěřitelného vydírání až vyhrožování stává plíživě povinným, jinak prý nebude člověk považován za rovnocenného, a bude mu tak různě zakazován vstup. Jakkoli je zdráv. Padají věkové hranice rodičovské zodpovědnosti a odepírá se vzdělávání zdravým dětem, jejichž rodiče je chrání před omezováním dýchání a nesmyslnými mnohačetnými testy. Stát nepřihlédl dokonce ani k varování odborníků, že odpírat dětem dýchat a podrobovat je mnohačetným testům škodí jejich zdraví. Legalita testování ve školách prošla jen proto, že si ho děti dělají údajně "dobrovolně" samy, protože učitelé jim ho skutečně nemohou přikazovat, jak od počátku tvrdí právníci, a už vůbec jim je nesmí provádět. Stát ovšem hodil černého Petra právě na školy, a učitelé ho na sebe překvapivě vzali.

Řadu měsíců se protiústavně omezovala a odkládala všeobecná zdravotní péče, jakoby tu existovala jediná diagnóza. Léky proti covidu byly neobhajitelně pod zámkem ve skladech nebo nikde, a podezření na covid se neléčilo - až tak, že to často končilo zanedbanými zápaly plic a těžkými stavy. Lékaři s jinými názory než těmi podporujícími plošný zdravotnický byznys s testy a vakcínami byli umlčováni nebo označování za dezinformátory.

Běžný život nás všech byl a je nadále podmiňován v právním státě neobhajitelnými podmínkami, dělícími lidi na různé kasty, a to až tak, že například na veřejných akcích musí nosit na rukou pásky s informacemi o svém zdravotním stavu. To vše za situace, kdy čísla týkající se covidu nikdy nedosahovala zdaleka ani hodnot epidemie, a dnes jsou dokonce daleko za hranicí rozlišitelnosti. Ovšem mají takové PR, o jakém se jiným nemocem nikdy ani nesnilo. Nadále se na nás aplikuje pandemický zákon, přestože podmínky jeho aplikace už dávno zcela objektivně neexistují, tedy dávno mělo dojít ke zrušení pandemické pohotovosti. Nedošlo, a udržuje se tedy uměle stav pandemické pohotovosti bez pandemie, protože politikům se zalíbilo vodit nás jak loutky všemi těmi protizákonnými opatřeními. A vychází jim to.

A co je na tom vedle toho, že se nám pod rukama bortí právní stát, nejvíce brutální? Že se v této hře na všemocnou vrchnost politikové viditelně našli a užívají si ji plnými doušky a lidé že to všechno poslušně a mlčky respektují, zatímco by už dávno měli být v ulicích a autory těchto nezákonných příkazů a zákazů a zneužívání zákona smést z jejich křesel občanskou neposlušností.

Protože tady už dávno nejde o naše zdraví, ale o privatizaci právního státu skupinou moci a peněz chtivých, a o cílenou segregaci lidí, která novodobé vrchnosti velmi vyhovuje, protože občanskou společnost rozděluje, a tím oslabuje. Nic není pro politiky horší než jednotný lid v ulicích, tak proč bychom lidi nerozdělili? Zkrátka, stručně a jasně řečeno: zacházení s našimi právy je skandální. Namísto aby v nás vláda budovala spojence v těžké době, dělá z nás poddané a vyvolává situace, aby se lidé nesmyslně stavěli jeden proti druhému.

Vím přesně, co by se přihodilo vedením obcí a měst, kdyby po x-té za sebou vydali obecně závazné vyhlášky, které by jako nezákonné opakovaně zrušily soudy. Vím přesně, jak by dopadli starostové, kdyby svým občanům zakazovali ohňostroje a sami si je na vlastních zahradách vesele pouštěli. Vím přesně, co by se přihodilo zastupitelům, kdyby svým občanům lhali do očí o epidemii a rušili jim veřejný život jen proto, že deset lidí z tisíce by mělo úplavici. Zkrátka svým radnicím bychom neodpustili desetinu z toho všeho. Tak proč to odpouštíme vládě a poslancům?

Vidím po důkladné úvaze jediné řešení. Za situace, kdy se ruší nezákonná opatření ex post, aby vláda vydala okamžitě jiná, rovněž nezákonná, protože názory soudu nerespektuje, což je mimochodem také vysoce nebezpečná totalitní manýra, je třeba zažalovat všechna aktuálně platná opatření i ta plánovaná od 1. 7., a to z jediného důvodu: není zde naplněna situace předpokládaná pandemickým zákonem, jeho aplikace je tedy jasným zneužitím zákona, který má velmi specifickou roli, a protože pandemickou pohotovost nezrušila ani vláda, ani Sněmovna, je na soudu, aby zrušil všechna opatření, která se na neexistující pandemickou situaci odvolávají, stejně jako na znění pandemického zákona, jehož předpoklady nejsou dávno naplněny. Je to podobné, jako by dále platila povodňová opatření, když opadne voda.

Ale rovnice úvahy, že nelze aplikovat opatření odpovídající pandemické pohotovosti podle pandemického zákona, když tu žádná pandemická, ani epidemiologická situace dávno není, je tak průzračná, že nahrazení nečinnosti politiků zrušením všech aktuálních opatření soudem je patrně jediným možným řešením. A že se Nejvyšší správní soud nebojí jasných rozhodnutí, to už víme a děkujme za to. Je to poslední pojistka onoho právního státu, který momentálně hyne v přímém přenosu, a my jsme toho bezmocnými diváky. Opatření jsou na místě, je-li k tomu důvod. Pokud důvod odpadl, opatření nemohou být v takovém rozsahu zneužívána. A pokud politikové neví, že bez pandemie nelze aplikovat pandemický zákon, měl by jim to někdo důrazně říci.

A to, že my ve vlastním zájmu budeme i tak opatrní a dbát preventivně všeho, čeho dbát lze, protože prostě nemocní být sami nechceme, a to žádnou chorobou, to snad není třeba připomínat. Proto nemusíme být náhle nesvéprávnými nevolníky novodobé vrchnosti. Prostě navrhuji zrušit jim ta opatření také plošně, z jasného a objektivního důvodu, který oni zcela ignorují.

Takže já jsem si ten článek vybral, protože ten naprosto koreluje s tím, jak to cítím já nebo Lubomír Volný. Je to tam přesně popsáno. Pan ministr tuším včera ve Sněmovně tady už varoval před zrušením pandemické pohotovosti, protože se na nás může řítit varianta delta, v Anglii útočí koronavirus teď nevíc na děti ve věku od 7 do 11 let samozřejmě, protože ostatní už jsou tvrdě vakcinovány. Takže tady máme, já nevím, jestli jsem to podle toho četl, snad jednoho pacienta na covidovém lůžku na jipce na osm nemocnic, ale máme tady prostě spoustu věcí omezených a podmíněných nějakými rouškami nebo respirátory atd. atd., omezením počtu. Prostě není důvod - není důvod nějakým způsobem omezovat občany, protože ta situace už dávno není v těch špatných číslech.

Takže za mě jednoznačně - ještě říkám, apeluji na vás, kolegové, podpořte alespoň náš pozměňovací návrh, protože ten jednoznačně vymezuje to, aby nikdo neomezoval nikoho ve volbách a nemá právo se ho ptát na nějaký zdravotní stav. A jestli to budete podmiňovat - a to tak bude. Jsem naprosto přesvědčen, že to, co jsme tady vždycky řekli, se splnilo. A ta vlna samozřejmě přijde, protože vy si ta čísla vytvoříte a ty volby nějakým způsobem budou manipulovány ve prospěch těch silných stran.

Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Filip (KSČM): Nejsem komisař EU ani generál NATO... - pište si, co chcete!

4:31 Filip (KSČM): Nejsem komisař EU ani generál NATO... - pište si, co chcete!

Je o mně dobře známo, že rozhodně nepatřím k těm, kdo obhajuje práci některých českých novinářů, zej…