Dolejš (ČSSD): Pod Babišovým ministrem kolabuje doprava

20.07.2016 21:45

Poslanec Richard Dolejš se tvrdě opřel do ministra dopravy Dana Ťoka za nezvládnutou koordinaci stavebních prací a neúnosný stav na dálnici D5 v úseku Beroun – Králův Dvůr.

Dolejš (ČSSD): Pod Babišovým ministrem kolabuje doprava
Foto: Archiv poslance
Popisek: Richard Dolejš

Kritický stav vyústil v kolaps dopravy nejen na dálnici D5, ale především ve městech Beroun a Králův Dvůr. Nebývalý kolaps je oprávněně terčem kritiky občanů berounského regionu.

"Dálnice jsou prioritou Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, kterého pan Ťok reprezentuje ve vládě. Bohužel volební heslo hnutí ANO – "DÁLNICE, DÁLNICE, DÁLNICE" neodpovídá realitě a v souvislosti nezvládnutou koordinací oprav na D5 a kolabující dopravou v Berouně a Králově Dvoře je zjevným výsměchem vůči veřejnosti," uvádí poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

Podle poslance Richarda Dolejše (ČSSD) by s ohledem na neúnosnou a kritickou dopravní situaci, způsobenou špatnou koordinací rekonstrukce dálnice D5 v úseku Beroun – Králův, měli ministr dopravy Dan Ťok společně se ministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem zvážit upřesnění a doplnění výše uvedeného billboardového hesla hnutí ANO o slogan – "NÁŠ KOLAPS, NÁŠ KOLAPS, NÁŠ KOLAPS".

"Podle mého názoru by se tím oba zachovali vůči veřejnosti fér a realitu uvedli na pravou míru," říká poslanec Richard Dolejš (ČSSD).

Po dohodě se starosty měst Berouna a Králova Dvora mu proto kvůli kolabující dopravě na komunikacích v úseku Beroun – Králův Dvůr zaslal písemnou interpelaci. Prostřednictvím interpelace ministra dopravy Ťoka vyzývá k prošetření aktuálního stavu věci, urychlenému zjednání nápravy a vyvození personálních opatření vůči konkrétním přímo odpovědným osobám.

Podle poslance Richarda Dolejše (ČSSD) je evidentní, že kvůli nezvládnuté koordinaci a plánovanému harmonogramu oprav podřízení ministra či on osobně nezvládají řízení rezortu a ministr dopravy D. Ťok by v této souvislosti měl sám zvážit své setrvání ve funkci ministra dopravy.

Interpelace poslance Richarda Dolejše ve věci Kolapsu dopravy na dálniční a silniční síti v úseku Beroun – Králův Dvůr na Ing. Dana Ťoka, ministra dopravy

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás prostřednictvím této písemné interpelace a to vzhledem k tomu, že jako ministr dopravy za politické hnutí ANO máte spolu s oligarchou a ministrem financí Andrejem Babišem plnou odpovědnost za stav dopravy v ČR, včetně alarmující a neúnosné dopravní situace na naší dálniční síti a v jejím okolí.

Z předvolebních billboardů vylepených podél dálnic jsem se dozvěděl, že dálnice jsou prioritou Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, kterého reprezentujete ve vládě. Bohužel volební heslo hnutí ANO neodpovídá realitě a je zjevným výsměchem vůči veřejnosti, což doložím níže.

Proto si Vám v úvodu této interpelace dovolím doporučit, abyste zvážili možnost upřesnění a doplnění billboardového předvolebního hesla hnutí ANO - "DÁLNICE, DÁLNICE, DÁLNICE" o slogan -  "NÁŠ KOLAPS, NÁŠ KOLAPS, NÁŠ KOLAPS", čímž byste se vůči veřejnosti zachovali fér a realitu uvedli na pravou míru.

A nyní k podstatě této interpelace, kterou podávám na základě dohody se starostou města Berouna Mgr. Ivanem Kůsem a starostou města Králův Dvůr Petrem Vychodilem a na základě jimi dodaných písemných podkladů.

Zároveň v této interpelaci vycházím z podnětů občanů měst Berouna, Králova Dvora a občanů berounského regionu, pro řadu z nichž je současná krizová dopravní situace neúnosná. A v neposlední řadě také z osobní zkušenosti.

Má interpelace se týká neúnosného a kolabujícího stavu dopravy na dálnici D5 v úseku Beroun – Králův Dvůr.

V souvislosti s probíhajícími opravami na dálnici D5 je v současnosti kolem Berouna ve směru na Plzeň sjízdný jen jeden jízdní pruh a navíc je mj. uzavřen klíčový sjezd a nájezd na D5 exit 18 Beroun – centrum. V důsledku toho kolabuje doprava nejen na dálnici D5, ale především ve městě Berouně. Pro objasnění stávajícího neúnosného stavu si dovoluji citovat z písemných podkladů starosty města Beroun Mgr. Ivana Kůse:

"Nejhorší situace nastala zhruba v posledních čtrnácti dnech, kdy v důsledku opravy dálnice je ve směru na Plzeň sjízdný jen jeden jízdní pruh a navíc je uzavřen sjezd a nájezd na exitu 18 v centru města. Proto vozidla směřující na Beroun musí využívat jen sjezd na exitu 14 (Beroun – východ). Vzhledem ke špatné průjezdnosti jedním jízdním pruhem dálnice se ale pokouší městem projet i vozidla jedoucí po D5 jako tranzit směrem na Plzeň. Tím dochází celodenně k dosud nebývalému kolapsu dopravy, kdy před prvním světelným semaforem ve městě na silnici II/118 a zčásti i na silnici II/116 (od Karlštejna) stojí několikakilometrové kolony vozidel. Stejně tak je dotčen navazující úsek silnice II/605 po mostě přes Berounku směrem do centra a dále do Králova Dvora. Řešit tuto situaci není z kapacitních důvodů v možnostech města, které musí hájit také zájmy místní dopravy, včetně hromadné a chodců.  Například zpoždění autobusové dopravy bývá dvě hodiny i více."

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že takovýto stav je především pro občany berounského regionu neúnosný a je oprávněně terčem veřejné kritiky.

Pro úplnost a doplnění přikládám plné znění dopisu starosty města Beroun Mgr. Ivana Kůse, který Vám byl v této věci adresován a mně poskytnut na vědomí.

Na základě výše uvedeného Vám předkládám tyto otázky:

1) Disponuje ministerstvo dopravy přesným a pevně stanoveným harmonogramem stavebních prací na dálnici D5? Zároveň Vás tímto žádám o poskytnutí tohoto harmonogramu.

2) Proč nebyl dodržen původní harmonogram stavebních prací na dálnici D5, s nímž byly seznámeny dotčené orgány samospráv?

3) Proč nebyly dodatečné změny konkrétních termínů konzultovány  s dotčenými orgány samospráv s patřičným časovým předstihem tak, aby byla včas informována veřejnost? Nejedná se o projev arogance odpovědných pracovníků Vámi spravovaného rezortu?

4) Dle původního harmonogramu měly být opravy na dálnici D5 v úseku mezi 11,2 km a 28,00 km ukončeny již k 25. 6. 2016. Žádám Vás o poskytnutí podrobného písemného odůvodnění a o odborné posudky, proč nebyl původní harmonogram stavebních prací dodržen?

5) Kdo konkrétně nese přímou odpovědnost za špatnou koordinaci stavebních prací a daný neúnosný a kritický stav na dálnici D5 v úseku Beroun – Králův Dvůr, který vyústil v kolaps dopravy nejen na dálnici D5, ale především ve městech Beroun a Králův Dvůr?

6)

a) Jak vysvětlíte fakt, že podle šetření orgánu místní samosprávy, je širokou veřejností zcela oprávněně kritizováno především pracovní nasazení firem, kdy se na stavbě začíná pracovat často až po osmé hodině ranní, odpoledne se již kolem 17. hodiny nepracuje a o víkendech pokud vůbec, tak často jen symbolicky, kdy se po stavbě pohybují 2-3 osoby?

b) Jak vysvětlíte to, že na základě šetření vedoucího odboru dopravy MěÚ Beroun ohledně výměny svodidel se v cca 1 km úseku mezi exitem 22 a 28 "…v pátek nejdříve stavělo dopravní omezení, a tak se za silného provozu téměř zablokoval průjezd. Potom se celý víkend nic nedělo a v dalším týdnu se rychle vytrhávala stará svodidla, nějaký den byla pauza, potom se trhaly keříky mezi svodidly, opět pauza, potom se zahrabávaly díry po keřících, delší pauza a nakonec se pomalu montovala nová svodidla..."?

Jeden z prvních uzavřených úseků se takto "opravoval" cca 1 měsíc. Obavy, že podobným způsobem se postupuje i v úseku v okolí Berouna jsou zcela na místě.

7) Vyvodíte z důvodu nezvládnuté koordinace stavebních prací na dálnici D5, způsobujícím kolabování dopravy v regionu, osobní odpovědnost vůči konkrétním odpovědným pracovníkům?

8) Zvážíte v této souvislosti své setrvání ve funkci ministra dopravy? Je totiž evidentní, že kvůli nezvládnuté koordinaci a plánovanému harmonogramu opravy dálnice D5 Vaši podřízení či Vy osobně nezvládáte řízení rezortu.

Vážený pane ministře,

vyzývám Vás, abyste ve věci kolapsu dopravy na dálniční a silniční síti v úseku Beroun – Králův Dvůr prošetřil aktuální stav věci, urychleně zjednal nápravu a vyvodil příslušná personální opatření vůči konkrétním odpovědným osobám a případně sám zvážil setrvání ve funkci ministra dopravy.

S pozdravem

Richard Dolejš
poslanec PSP ČR

reklama

autor: PV

Ing. Jana Bačíková, MBA byl položen dotaz

Proč vaše vláda postupuje tak nespravedlivě?

Proč, když se navyšují nějaké příspěvky – ať už na péči nebo třeba rodičovská, tak ne pro všechny, kterých se týká? Ještě ke všemu je navyšujete dost málo. A proč se nenavyšuje příspěvek i pro ty, co o potřebné pečují? A co platy v sociálních službách? Kdy ty budou adekvátní práci, kterou sociální p...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Šojdrová (KDU-ČSL): Rusové na olympiádu nepatří

22:16 Šojdrová (KDU-ČSL): Rusové na olympiádu nepatří

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.