Fleischer (SPR-RSČ): OSVČ a malé firmy platí – politici rozhazují a urážejí poplatníky

07.04.2016 11:39

Vládní úředníci a poslanci i ministři žijí z daní těch, které často urážejí a přitom za bohaté odměny neodvádí politici pro jejich plátce a voliče vůbec nic dobrého. Zkusme se podívat na reálný přehled faktů o plátcích daní a politicích.

Fleischer (SPR-RSČ): OSVČ a malé firmy platí – politici rozhazují a urážejí poplatníky
Foto: realitnikomora.cz
Popisek: Karel Fleischer
reklama

Volby do zastupitelstev krajů letos na podzim a parlamentní volby v příštím roce opět probudily jinak pohodově spící a dobře placené poslance a senátory a tak se opět dozvídáme o tom, co vše se udělá pro jednotlivé cílové skupiny obyvatel.

Jenže volič v České republice začal být mnohem vnímavější a začal se zajímat kdo způsobil jaký problém, mnozí lidé dokonce vědí jak který poslanec hlasoval a sledují i jednání sněmovny na webu.

Sociální sítě a rozvoj internetu, ale i bohaté a mnohdy trpké zkušenosti českého voliče donutily začít přemýšlet o stranách a pečlivě zvažovat, jak využijí své občanské právo pustit některého politika do voleného funkce a jiného zase z funkce odvolat. Ta moc volících občanů je jedinečnou příležitostí, jak občané mohou dát najevo svoji spokojenost s prací poslance, protože poslanec, či zastupitel je zaměstnancem voliče, protože volič si poslance a zastupitele nejen volí, ale také si je platí svými daněmi, ať ze závislé činnosti jako zaměstnanec, nebo jako OSVČ. Volbami ovlivňujeme svůj život a své rodiny ve své zemi na 10 i více let dopředu a na tom kdo usedne v parlamentu velmi záleží.

O minulé vládě ODS a TOP09, jejíž tragické působení způsobilo nevídaný schodek státního rozpočtu a způbilo ostudu v EU kolem rozkradených dotací a jejíž činnost ukončil až zásah kriminální policie – o té už raději mluvit nebudu.

Bývá dobrým zvykem udělat v polovině činnosti zhodnocení

Dnešní vláda, složená z ČSSD a ANO a do počtu s KDU-ČSL začala svoji činnost oficielně přesně 29. ledna 2014, tedy cca 3 měsíce po zvolení a je tedy ve funkci již 26 měsíců a 5 dní.

Bývá dobrým zvykem udělat v polovině činnosti zhodnocení, tedy jakési ”pololetí” české vlády a oznámkovat činnost ministrů a efekty, které tato činnost přinesla těm, kterým se vláda a parlament odpovídají – tedy voličům a občanům své země a také svým živitelům.

Pamatuji si velmi dobře každé slovo každého politika. Sliby pana Dienstbiera jak zatočí s exekutory a jak skončí byznys s dluhy. Co se stalo za dva roky? Kromě kosmetických úprav starého Exekučního řádu a Občanského soudního řádu se nezměnilo vůbec nic.

Sociální politika zaznamenala pouze projednávanou změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi z dílny senátorů ODS, která má snížit sociální dávky z 3410 Kč na 2200 Kč tedy z částky životního minima, které mimochodem ministryně Marksová zmrazila a odmítla navýšit, na částku existenčního minima a to vše přes skutečnost, že ceny potravin a spotřebního zboží stouply od posledního navýšení sociálních dávek v roce 2012 nejméně o 20%.

Napadá mě, co udělala tato vláda pro ty, kteří ji zvolili a také ji platí – pro zaměstnance a pro živnostníky.

Není to jen ANO, kdo nahlas a veřejně pohrdá voliči

Jedna věc by tu byla. Je to zastírání nečinnosti vlády tím, že se snaží tyto dvě skupiny proti sobě rozeštvat stále častějšími a velmi scestnými srovnáními tzv. “odvodů” OSVČ a zaměstnanců a snaha vyvolat zášť zaměstnanců proti těm "zlým" OSVČ, kteří tolik kradou a neplatí daně, zatímco zaměstnancům jsou daně strhávány měsíčně s každou výplatou mzdy. Srovnávat zaměstnance a živnostníka je jen taktickou hrou a zastíracím manévrem vlády, ve které sedí vlastník velké části médií sám Babiš, který kdysi na setkání s občany tvrdíval, že cituji: “by měl podporu dostávat velký průmysl a malé a střední podniky jsou podle něj na prd.” konec citátu velkoprůmyslníka a ministra financí Babiše. Všechny OSVČ a malé s.r.o. jsou jistě rádi za tuto informaci o tom, jak pan Babiš o malých podnikatelích smýšlí a je mi docela záhadou, kde se bere oněch 25 až 30% preferencí, které stále rostou pro hnutí ANO a jeho nepřekonatelného velkopodnikatele, jehož daňové odvody ve srovnání s objemem obchodů všech jeho firem je jako kapka v moři. Babišovy daně Českou republiku rozhodně nespasí.

Není to ale jen ANO, kdo nahlas a veřejně pohrdá voliči. Dnešní poslanec sněmovny a ministr průmyslu a obchodu současné vlády a tehdejší stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek se zase proslavil svým výrokem na sjezdu ČSSD, kde nazval živnostníky parazity. Mládek ve svém plamenném projevu na ostravském sjezdu ČSSD v březnu 2013 řekl, že živnostníci nepřispívají do systému sociálního pojištění a parazitují tak na zaměstnancích.

Tak to bychom měli. Víme kdo nám vládne a co si o nás myslí. Dělat si iluze, že takovíto lidé si váží práce lidí a že budou pro OSVČ něco v parlamentu dělat, to je více, než naivní představa.

Sami toho zatím moc neukázali a pokud bychom do státního rozpočtu nepočítali vazbu na financování z Evropské unie, pak bychom možná měli daleko větší problémy, než nyní máme.

ČR dostává více peněz, než odvádí

Česká republika dostává ze společného rozpočtu EU formou různých programů a politik více peněz, než do něj odvádí, je tedy čistým příjemcem.

Z hlediska vztahu k hrubému domácímu produktu ČR činily celkové příjmy České republiky z rozpočtu EU v roce 2014 přibližně 2,8% HDP a podíl čistých příjmů na HDP dosáhl 1,8%.

Mnohé projekty tak existují nikoliv díky politikům ANO a ČSSD ale díky penězům z EU a samozřejmě i díky daním právě od OSVČ.

V roce činily celkové příjmy státního rozpočtu 1 118,5 mld. Kč. Z toho vyberu nejdůležitější položky:

  • daně z příjmů fyzických osob……………104,8 mld. Kč.
  • daně z příjmů právnických osob…………..89,0 mld. Kč
  • pojistné na soc. Zabezpečení…………….400,7 mld. Kč
  • daň z přidané hodnoty DPH……………..229,3 mld. Kč

Otázka tedy zní: kdyby nebylo činnosti a z ní plynoucích peněz do státního rozpočtu od malých firem, které jsou podle ministra financí Babiše “na prd” a které podle ministra průmyslu a obchodu Mládka “parazitují na zaměstnancích” z čeho by nyní řešili chod státu ale také mj. brali neskutečně vysoké platy?

Dnes se snaží vláda vrazit klín mezi obyvatelstvo

Dříve ODS lákala voliče na věty o tom, jak je špatné, že jedni vydělávají a jiní se vezou. Jak to pak s hospodařením tehdejšího ministra financí Kalouska dopadlo víme všichni a pociťujeme to všude dodnes.

Dnes se snaží vláda vrazit klín mezi obyvatelstvo, jen aby zamaskovala ten fakt, že peněz do státního rozpočtu proudí miliardy od OSVČ, malých s.r.o, ale i daní a ze sociálních odvodů zaměstnanců, ale jaksi mizí asi v záhadných černých dírách, protože neustále slyšíme o zavírání nemocnic, škol, školek, nádraží, pošt a nutnosti šetřit. Maskují tento fakt, že my platíme a oni utrácejí neznámo kam a maskují to právě tak, že vyvolávají kontroverzní témata, straší lidi migranty, rozeštvávají zaměstnance a živnostníky snaží se vyvolat závit a vzájemnou nevraživost, jen aby se neviděla podstata věci – peníze jsou, ale poněkud nám kamsi mizí a my po více jak dvou letech nevíme kam.

Dalším klínem, tentokráte mezi pronajímatele a nájemce, ale i mezi nájemníky a realitní zprostředkovatele vráží další akce slavné paní Ombudsmanky Šabatové a její agenti provokatéři, kteří nelegálními provokativními návštěvami ČOI a zástupců Ombudsmana pokutují zprostředkovatele pronájmů za to, že odmítli zprostředkovat nájem bytu romské rodině. Jak je u ČSSD ale i ANO zvykem, velmi rádi zasahují do podnikání těch druhých a velmi nadšeně pokutují a stanovují nová a nová omezení a zavádějí novodobou diktaturu nejen podnikatelům formou zavádění EET, ale také pronajímatelům bytů vysokými pokutami za to, že odmítnou ubytovat toho, koho mu kontrolní orgán přivede. Stát a nadbytečné organizace typu Ombudsmana, které jsou jen příjemci peněz z rozpočtu, chtějí diktovat majitelům domů a bytů, komu mají byt pronajmout a stanovují povinnost souhlasu společenství vlastníků s osobou nájemníka. Někdy mám z toho všeho pocit, že jsem se vrátil v čase o 25 let možná i dále.

Nyní tedy víme, že si politici neváží těch, kteří přinášejí svoje peníze do státního rozpočtu a pohrdají jimi. Ale jejich odváděné daně hltají a spokojeně spotřebovávají v luxusu a pohodě.

Platové poměry poslance

Rád bych uvedl rovněž ověřená fakta o tom, kolik naopak tito politici sami a jejich vládní úředníci z oněch státních peněz přijímají ve formě svých poslaneckých a ministerských platů, či úřednických platů a odměn:

Na zajištění servisu pro 200 poslanců vyplatila loni Sněmovna celkem 245 491 902 korun. V průměru je to 1 227 459 korun na jednoho člena dolní komory. Jsou v tom započítány náhrady na reprezentaci, stravu a dopravu, které se vyplácejí zároveň s platem přímo samotnému poslanci. Vyplývá to z přehledu nákladů kanceláře Sněmovny.

Platové poměry poslance a jeho další nároky stanoví zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Plat poslance činí 65 200 Kč a k tomu paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci, které se činí hrubého měsíčně 33 900 až 46 tisíc Kč, pochopitelně v závislosti na vzdálenosti bydliště zákonodárce.

Plat prezidenta republiky činí 422 000 Kč měsíčně.

Plat premiéra Sobotky je 198 000 Kč měsíčně bez ostatních náhrad.

Europoslanec si i s náhradami přijde na 337 tisíc korun.

Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce

Pokud se jedná o náhrady, v paragrafu č. 5 zmíněného zákona se stanoví, že náhrady výdajů spojených s výkonem funkce se týkají:

a) výdajů na reprezentaci,

b) výdajů na dopravu vlastním vozidlem nebo nájemným dopravním prostředkem z místa trvalého pobytu do místa sídla orgánu, v němž vykonává funkci, a zpět, v místě sídla tohoto orgánu a při cestách spojených s výkonem funkce,

c) výdajů na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky, s výjimkou letecké dopravy, při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "tuzemské cesty"),

d) výdajů na leteckou dopravu při tuzemských cestách (pouze do 31.12.2010),

e) výdajů na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen "zahraniční cesty"),

f) výdajů na stravování při tuzemských cestách,

g) výdajů na stravování a některé další výdajů při zahraničních cestách,

h) výdajů na ubytování při tuzemských cestách, ch) výdajů na ubytování při zahraničních cestách,

i) výdajů na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,

j) výdajů na odborné a administrativní práce,

k) výdajů na činnost průvodce nebo osobního asistenta,

l) výdajů na odbornou literaturu. Kromě toho má každý poslanec placené poradce, jejichž odměny nejsou veřejné.

A jak to vypadá s rozhazováním Úřadu vlády ČR

Tabulka platů a odměn vládních úředníků za rok 2014 v Kč

pozice roční plat roční odměna
vedoucí Úřadu vlády 1 097 400 362 000
náměstek 1 1 051 000 310 000
náměstek 2 959 700 310 000
náměstek 3 996 200 330 000
ředitel sekce 1 957 600 310 000
ředitel sekce 2 784 200 260 000
ředitel sekce 3 660 300 202 000

atd.

Dále následuje dlouhý výčet poradců ministerstvev s platy přes 100 000 kč ročně.

Ostatní úředníci státních institucí jsou na tom platově takto, z mnoha jiných např:

  • Ombudsmanka Anna Šabatová si přijde na necelých 163 000 korun měsíčně
  • Šéf České obchodní inspekce Mojmír Bezecný 98 000 korun.
  • Guvernér ČNB Miroslav Singer má plat 428 000 měsíčně.

Výše uvedený pan guvernér ČNB rozhazuje miliardy korun na intervence proti koruně jiř několik dlouhých měsíců a nehodlá přestat. Kromě platu stojí daňové poplatníky i o tyto miliardy. ČNB vydala do konce loňského roku 440 miliard na intervence proti koruně.

Očekávaný efekt se ovšem nedostavil v takové kráse, jakou nám ČNB líčila. Hlavní je, že víme za co odvádíme z platu, nebo výdělků samostatně výdělečně činných své peníze do chřtánu státu.

Tento článek by byl převelice dlouhý, nepsal jsem totiž o Senátu, nepsal jsem o platech zaměstnanců obou komor parlamentů a o platech soudců a spoustě poradců ministrů, poslanců a kanceláře prezidenta republiky.

Mnohokrát jsme zde četli o tom, kolik odčerpávají osoby v hmotné nouzi, kterých je oproti výše uvedenému seznamu mnohem méně a berou jen 3410 kč měsíčně, což se jim ministryně Marksová spolu se senátory ODS snaží snížit na 2200 Kč. O tom kolik čerpají poslanci a ministři a další státní magnáti však naopak nemluví nikdo.

Výše uvedené částky čerpají měsíčně stovky osob v parlamentech, vládě a dalších úřadech v ČR a mimo ČR. Tisíce úředníků a politiků na státní i komunální úrovni natsavují každý měsíc ruku a čerpají peníze, které do rozpočtu platí především zaměstnanci, OSVČ a malé právnické osoby s.r.o, o kterých se příjemci nadstandardních platů zmiňují jako o parazitech a podobně.

Pokud bych viděl za dva roky vlády alespoň jednu věc, která byla schválena a je účinná a je prospěšná jakékoliv skupině obyvatelstva, pak bych jim jejich odměny přál. Pokud ovšem jejich chlebodárci jsou považováni za “prd” podle ministra financí Babiše, zvažuji, zda by nebylo rozumné než nadávat na platící národ, raději vyhodit úředníky a poslance i s ministry a nahradit je někým, kdo není spojen s předlistopadovou dobou a oligarchy a četnými lobby, včetně známé exekutorské lobby, která byla pravidelným návštěvníkem ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny v době projednávání novel zákonů, aby si ohlídala jakékoliv změny těchto zákonů.

Do politiky musí vstoupit lidé bez vazeb na minulé funkce ve vládě či parlamentu a na jakoukoliv lobby či tajemné fondy, řízené osobami, které 15 let nikdo neviděl ani neslyšel a které vlastní většinu bank, sázkových společností, splátkových společností, telekomunikačních společností, energetických společností a řadu dalších strategických firem v Česku i v zahraničí a které mají sice české majitele, ale sídlí v daňových rájích, například v Holandsku a tudíž daně odvádí tam, nikoliv v České republice, jako všichni OSVČ a zaměstnanci i drobní podnikatelé. Nemáme z nich tudíž nic a obdivuhodné a nadšené reportáže o jakémsi Kellnerovi na ČT24 nám chleba nezlevní.

Vidíme stav věci a je na nás voličích, zda to dnešním činitelům a uředníkům vlády a parlamentu dovolíme dál, nebo budeme volit změnu.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Dočekal (Svobodní): Ostře odsuzuji nátlakové metody Pirátských a Zelených zastupitelů

22:48 Dočekal (Svobodní): Ostře odsuzuji nátlakové metody Pirátských a Zelených zastupitelů

Vyjádření Jana Dočekala k výzvě Pirátů a Zelených z Prahy 6 k rezignaci