Foldyna (SPD): Vedoucí úloha neziskových organizací. Vláda chystá volební podvod

14.02.2022 10:11

Komentář poslanec SPD Jaroslava Foldyny k vládnímu záměru prosadit tzv. korespondenční volbu.

Foldyna (SPD): Vedoucí úloha neziskových organizací. Vláda chystá volební podvod
Foto: Reprofoto: ČT24
Popisek: Jaroslav Foldyna (SPD)

Senát neschválil Pandemický zákon a mnoho lidí se raduje. Jde však o radost předčasnou, protože vládní koalice Senát ve Sněmovně přehlasuje. Lidé mi píší, ať projednání tohoto zákona obstruujeme, a my, teď mluvím za SPD, to nejspíš zase budeme dělat, ale jsem v Poslanecké sněmovně příliš dlouho na to, abych si myslel, že to můžeme vydržet čtyři roky. Ne, to nejde. Vládnoucí koalice si nakonec jistě najde nástroje, jak obstrukcím zamezit a zákon schválit. To je realita. Ale třeba se stane něco nečekaného. Může se stát, že si lidé uvědomí, co je v sázce a přijdou demonstrovat v mnohem větším počtu než naposled, a že demonstrace lidí před Sněmovnou a obstrukce poslanců ve Sněmovně nakonec vytvoří takový tlak, že vláda od prosazování Pandemického zákona nakonec upustí. Ano, připouštím, že i to je možné, i když nepříliš pravděpodobné. Ani pak by ovšem nebyl důvod slavit. Pandemický zákon totiž není hlavní cíl. Jde spíš jen o takový test pozornosti a zároveň o jeden z dílčích kroků k definitivnímu zavedení totality. 

Hlavním cílem „koalice demokratických stran“ je novela volebního zákona, a to tak, aby „koalici demokratických stran“ umožnil falšovat volby ve prospěch „koalice demokratických stran“. Tomu se říká změna! ZMĚNA se skutečně velkým „Z“. Změňáci tedy s tím, že by dělali takovou politiku, která jim zajistí přízeň většiny lidí, a Změňákům jejich znovuzvolení, zjevně vůbec nepočítají. Co nás čeká, se proto dá shrnout do krátké veršovánky:

 

Gréta má pravdu.

Máma je táta.

Ahmed je tu doma

a nikdo ani muk

 

S tím vším už chlapci, děvčata a všechna ostatní pohlaví (nechci nikoho diskriminovat) začali, nebo alespoň ohlásili, že brzy začnou. Máme se tedy, nač těšit. Já se dnes ale budu věnovat pouze korespondenční volbě, protože ta je zásadní.

Když ve půlce 20. století KSČ v naší zemi uzákonila vedoucí úlohu komunistické strany, tak udělala zhruba totéž, co se nyní chystají udělat Změňáci. Rozdíl bude prakticky jen v názvosloví. Tehdy to byla vedoucí úloha KSČ, dnes Změňáci, s falešným žvaněním o volebním právu Čechů v zahraničí na rtech, zavedou:

Vedoucí úlohu neziskových organizací

Opravdu to tak je. Pokud zákon bude přijat, tak jako první bude samozřejmě odstraněno hnutí SPD a další podobné politické síly, následně hnutí ANO, ale hned poté přijdou na řadu Změňáci, kteří tak dokonale splní roli příslovečných užitečných idiotů. Že to není možné? Ale ano, je, a já teď popíši, jak to bude probíhat. Na začátek několik faktů. 

                                                        I. Výchozí stav

V ČR je zhruba 8 milionů voličů, přičemž volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny se obyčejně pohybuje někde mezi 50 a 60 %. 

V ČR žije zhruba 2,8 mil. občanů nad 60 let (údaj k r. 2020) a jejich počet bude i nadále stoupat. Kdyby všichni tito lidé volili jednu stranu, tak by ta strana při běžné volební účasti získala něco mezi 58 a 70 %. To je naprosto drtivé vítězství!  To ale není všechno. 

Dále v ČR žijí lidé, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Těch je zhruba 1,5 miliónu. 

Co by spojení těchto dvou skupin udělalo s volebním výsledkem, si asi dokáže každý spočítat sám. Jenže zdaleka ne všichni tito lidé k volbám chodí a pokud ano, tak zdaleka ne všichni volí tak, jak by se neziskovkářům, a zatím i Změňákům, líbilo. Změňáci tedy stojí před otázkou, jak uvedenou skupinu voličů dostat k volbám a zároveň zajistit, aby volila tak, jak má. 

II. Strategický plán

Změňáci se rozhodli, že vsadí na ty, kdo mají k této skupině občanů nejblíže, což znamená na rodinu a na ty, kdo o uvedenou skupinu voličů pečují. Je to od Změňáků cynická, ale především pragmatická sázka na jistotu. Proč? Senioři, i lidé ohroženi sociálním vyloučením, jsou si v několika věci velmi podobní. Jsou často odkázáni na pomoc okolí, přičemž tuto pomoc dostávají právě od mladších členů své rodiny, nebo od různých sociálních pracovníků. Není také neobvyklé, že příslušníci obou skupin mají tolik starostí s holým přežitím, že na sledování politiky nemají ani chuť, ani čas. Kombinace těchto faktorů činí obě uvedené skupiny osob poměrně snadno ovlivnitelné od jejich nejbližšího okolí. A teď už k samotnému provedení volebního podvodu. 

Nejprve si řekneme, jak bude verbování seniorů a sociálně vyloučených vypadat, následně se podíváme na klíčovou část novel volebního zákona, která má podvod umožnit. Žádný strach, nepůjde o složitou právní analýzu, kterou běžný smrtelník sotva přečte. Vše je tak jednoduché, že to pochopí i naprostý laik. Jak řekl Leonardo da Vinci:

„Jednoduchost je nekonečná dokonalost. Dokonalost je nekonečná jednoduchost.“

                                                               III. Verbování

Jistě si všichni pamatujeme na předvolební spot „Přemluv bábu“. Ten byl veden (správným) předpokladem, že drtivá většina občanů nad 60 let má děti a vnuky, pro které, jak už to tak příroda zařídila, udělá úplně cokoli – v krajním případě i obětuje vlastní život. Tak daleko ale samozřejmě nebude potřeba zajít. Na rozdíl od všech předchozích přemlouvání dědka a báby k tomu, co mají hodit do volební urny, což ovšem zatím nejde zkontrolovat, a tak to nijak extra nefunguje, bude úplně stačit, aby dědek, bába, či kdokoli další napsal plnou moc k tomu, aby za ně mohl volbu obstarat někdo jiný. Ta plná moc samozřejmě bude formulována trochu jinak (jeden vzor je i v tomto textu), ale de facto umožní právě to. A nyní pár otázek a odpovědí.

Umíte si představit, jak vnuk přijde za prarodiči a řekne „babičko, dědečku, u voleb se o nic nemusíte starat, já to všechno udělám za vás“? Já ano a umím si představit i to, že velká část babiček a dědečků na to opravdu přistoupí – vždyť pro své děti a vnuky uděláme cokoli. 

Kdyby však nabídka pomoci s otravným procesem voleb nestačila, tak bude k dispozici další varianta, a to: „Když mi nenapíšete plnou moc k tomu, abych za vás mohl u voleb všechno vyřídit, tak se s vámi nebudu stýkat.“ I to si, bohužel, dnes umím představit – vždyť politické vymývání mozků v našich školách i mimo ně neziskovky praktikují již mnoho let a nutno říci, že velice úspěšně. 

A umíte si představit, že totéž, co vnuk, řekne sociální pracovník, který se o seniora pravidelně stará v pečovatelském domě a je tak často jeho jediným, či nejdůležitějším spojením s okolním světem? Já bohužel ano, vždyť politické neziskovky část svých rozpočtů opravdu věnují na sociální práci. 

A na závěr: umíte si totéž, co u seniorů představit také u obyvatel vyloučených lokalit? Já ano a když se k tomu přidá ještě finanční bonus (politické neziskovky mají obrovské zdroje, které Změňáci ještě slíbili navýšit), tak si to umím představit ještě lépe. 

Takže dědky, báby a sociálně ohrožené lidi bychom už měli přemluvené a teď už jen zbývá, naházet jejich hlasy do volební urny. Jak na to? Je to docela jednoduché. Návod nám dá:

IV. Manuál k provedení volebnímu podvodu

Podívejme se napřed, kdo podle Změňáckého návrhu bude moci volit korespondenčně. Bude to každý, kdo bude zapsán v tzv. „Zvláštním volební seznamu,“ což je mimo jiné i ten, kdo má bydliště mimo území ČR a o zapsání do seznamu si zažádá. To na první pohled sice vypadá, že korespondenčně budou moci volit jenom ti, kdo se v zahraničí skutečně dlouhodobě zdržují. Vypadá to tak, ale opravdu pouze na první pohled. Když se podíváme, jak pojem „bydliště“ definuje § 80 Zákona č. 89/2012 Sb., tak vidíme následující:

„Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu“ 

Vida, k tomu, aby osoba měla bydliště mimo ČR stačí, aby blíže nespecifikovaným způsobem prohlásila, že se v místě mimo ČR zdržuje s úmyslem tam žít, či dokonce jen aby nastaly jakési, také nijak blíže nespecifikované, okolností. Nic jiného. Žádné přihlášení k pobytu, žádné pracovní povolení, žádné potvrzení o studiu, zkrátka; žádný administrativní úkon. Dle platného zákonného ustanovení je to tak, že bydliště každý může mít kdekoli a místo jeho trvalého pobytu s tím nemá co dělat. Trvalý pobyt a bydliště není totéž! Takže to máme: „Babičko, dědo, my teď budeme tvrdit, že se v době konání voleb budete ze zdravotních (či jakýchkoli jiných) důvodů zdržovat tady na té adrese v Německu (či kdekoli jinde, kde není potřeba vízum). Víte, je to jen kvůli úřadům, jinak pořád budete bydlet tady a nic se nemění.“ A co zbývá dál? Vlastně už skoro nic. Pak stačí jenom zažádat si o voličský průkaz a je de facto hotovo. O tom se v navržené novele píše, cituji:

„Volič může podat žádost osobně, a to i prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, do 3 dnů přede dnem voleb, nebo podáním doručeným příslušnému zastupitelskému úřadu nejpozději do 35 dnů přede dnem voleb; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu, kde má volič bydliště mimo území České republiky, a adresu, na kterou mají být písemnosti ke korespondenčnímu hlasování zaslány, popřípadě údaj o tom, že si volič převezme písemnosti u zastupitelského úřadu sám nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.“

Takže voličský průkaz už bychom měli, takže bába s dědkem už jsou definitivně mimo hru. Dál už je to úplně jednoduché a dle navrhované novely to bude vypadat takto:

„..zastupitelský úřad zašle nejpozději 25 dnů přede dnem voleb voliči identifikační lístek, úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu hlasování včetně odkazu na internetové stránky podle § 6d odst. 1. Pokud o to volič požádal nebo neuvedl adresu pro doručení, vydá zastupitelský úřad tyto písemnosti osobně voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče.“

A pak už jen stačí vyplnit hlasovací lístek (stáhne se z webu Ministerstva vnitra), vložit ho do příslušné obálky a poslat. Takže žádné oblékání, žádné cestování, žádné dovážení do volebních místností, žádná nejistota, co do volební urny ta protivně neprogresivní bába s dědkem, nebo třeba parta politicky nedostatečně uvědomělých soudruhů bezdomovců hodí. Stačí jen jeden ověřený podpis. Změňáci jsou kabrňáci! 

Někdo by možná mohl namítnout, že pokud začnou statisíce občanů najednou volit ze zahraniční, tak to bude podezřelé a že občanský zákoník umožňuje, cituji: „dovolat se skutečného bydliště“. Protože však takové dovolání není nijak specifikováno, tak by bylo nutné obrátit se na soud a každé jednotlivé podezření doložit tak, aby soudům (které ovšem neziskovky a Změňáci ovládají už dnes) nezbylo, než daný hlas anulovat! To znamená, že by se musel najít někdo, kdo bude schopen otevřít statisíce soudních řízení (bez žaloby není soudce), opatřit neprůstřelné důkazy, nezpochybnitelné svědky, zaplatit právní služby atd… V ČR neexistuje entita, která by něčeho takového byla schopna. Snad s výjimkou profesionálních neziskovek, které to ale asi neudělají, že? I kdyby se ale našel nějaký šílený multimiliardář, který by se do toho chtěl pustit, tak celý proces pravděpodobně zabere několik volebních období... A mezitím budou hlasy stále platné a Změňáci (později neziskovky) budou nerušeně vládnout a přijímat zákony – například i takové, které zde popisovaný volební podvod zlegalizují. Jen tak na okraj; milý miliardář by zřejmě nakonec skončil v base, nebo na psychiatrii, protože by se jistě najednou našlo mnoho slečen, které by si náhle vzpomněly, že je někdy před třiceti lety sexuálně obtěžoval…

A před samotným závěrem ještě pár otázek.

  1. Umíte si představit, že někdo podepíše plnou moc, která říká zhruba následující?

Pan (paní) XX zmocňuje pana (paní) XX:

a) k podání žádosti o voličský průkaz

b) k převzetí veškerých dokumentů, jež jsou nutné k řádnému provedení korespondenční volby, jakož i k uvedení adresy, na níž mají být tyto dokumenty příslušnými úřady případně zaslány

Já si to představit umím. 

  1. Umíte si spočítat, co udělá s volebním výsledkem, pokud se to Změňákům povede třeba jen u třetiny lidí, o kterých je zde řeč?

Já si to spočítat umím.

  1. Umíte si představit, co udělají snahy mladých, nezkušených, ale zfanatizovaných vnuků, popřípadě potomků, přinutit jejich rodiče, či prarodiče k podepsání plné moci, se vztahy uvnitř rodin? 

V. Závěr

Navrhovaná novela volebního zákona má umožnit Změňákům zfalšování voleb a řeči o voličích v zahraničí jsou jen návnadou, kterou může spolknout pouze osoba s inteligencí orangutana po lobotomii, anebo gauner – jiná možnost není. Dále je potřeba říci, že přijetí této novely by bylo bezprostředním útokem na demokracii, a že na takovou situaci pamatuje Listina základních práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky, když ve svém Článku 23 říká:

„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

VI. Epilog

Tvrdil jsem, že přijetí změňácké novely volebního zákona je de facto totéž, jako zakotvení vedoucí úlohy politických neziskovek v ČR a za tímto tvrzením si stojím. Proč? Pokusme si odpovědět na následující, a tentokráte již opravdu poslední, otázky.

  1. Na děti a studenty ve školách, a často i mimo ně, působí neziskovky, nebo politici-Změňáci?
  2. V domovech seniorů a dalších podobných zařízeních působí neziskovky, nebo politici-Změňáci?
  3. Mezi obyvateli vyloučených lokalit působí neziskovky, nebo politici-Změňáci?
  4. Dlouhodobě budovanou a fungující mezinárodní síť mají neziskovky, nebo politici-Změňáci?
  5. Prakticky neomezené a zároveň de facto libovolně použitelné finanční zdroje mají neziskovky, nebo politici-Změňáci?

A otázka poslední:

Proč by neziskovky měly chtít navždy sloužit politikům-Změňákům?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

kampaň

Kde máte důkaz, že jsou všichni mimo vás ,,Putinovi užiteční idioti“? Nešíříte náhodu dezinformace, proti kterým paradoxně tak bojujete? A myslíte, že touto negativní kampaní docílíte něčeho pozitivního, třeba zklidnění politické situace v zemi? To je takový problém vést kampaň tak, že budete prezen...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD): Vláda na plnění svých politických cílů jmenovala vojáka

12:28 Vích (SPD): Vláda na plnění svých politických cílů jmenovala vojáka

Česká republika má mít nově vládního koordinátora strategické komunikace (STRATCOM). Na pozici vláda…