Gajdůšková (ČSSD): Na problémy nedostatku vody jsem upozorňovala už po roce 2002 v Senátu

18.06.2020 17:43

Projev na 51. schůzi Poslanecké sněmovny 18. června 2020 k vodnímu zákonu

Gajdůšková (ČSSD): Na problémy nedostatku vody jsem upozorňovala už po roce 2002 v Senátu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Alena Gajdůšková

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři,

chci podpořit předkládanou vládní novelu vodního zákona, protože je to novela velmi a velmi prospěšná. Jsem velmi ráda, že většina společnosti už pochopila cenu vody, která je cenou života, tak jak o tom mluvili již mnozí přede mnou. Ale, přátelé, když jsem na problémy ohrožení nedostatku vody upozorňovala po roce 2002 v Senátu, protože vědci nám už v té době říkali, že to může být problém, byť jsme v té době řešili povodně, tak se mi kolegové pana Bendla smáli.

Klíčový ale potom k řešení této problematiky byl rok 2003 a následně 2015, které ukázaly problémy sucha in natura, tedy v reálu. V těch letech sociálně demokratické vlády iniciovaly činnosti zaměřené na přípravu uceleného souboru opatření pro zvýšení připravenosti a prevence následků sucha na společnost a životní prostředí. Koncepce ochrany před následky sucha - to je název tohoto materiálu - je dosavadním vyústěním těchto aktivit. To se mimochodem říká v oné vládní koncepci, to cituji. Vypracování Koncepce ochrany před následky sucha uložilo usnesení vlády číslo 620 již v červenci 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních důsledků sucha a nedostatku vody. Toto usnesení obsahovalo tenkrát i řadu konkrétních úkolů. Byla to spolupráce s nejlepšími vědeckými kapacitami v zemi, s Akademií věd a výzkumnými ústavy, jejichž výstupy pak sloužily k formulaci koncepce.

Opatření z koncepce naplňují i cíle Strategického rámce Česká republika 2030 - to je opět název materiálu - v oblasti zpomalování odtoku vody z krajiny, udržení biologické rozmanitosti, zlepšování stavu půd, zvyšování spolehlivosti vodohospodářské infrastruktury v měnících se podmínkách, ochrany vodních zdrojů před kontaminací, zvyšování úrovně čištění odpadních vod a podpory produkce potravin. To vše sem patří.

PaedDr. Alena Gajdůšková

  • SOCDEM
  • Vždy na Vaší straně!
  • krajská zastupitelka

V květnu 2016 pak vláda Bohuslava Sobotky projednala materiál k řešení sucha. Ten řešil tři etapy v čase - první do roku 2021, druhá do roku 2027 a třetí do roku 2033. Tento materiál předpokládal ročně na realizaci navrhovaných opatření 2,4 miliardy korun. Materiál obsahoval mix řešení, jak o tom jedná i zmiňovaná koncepce. Předkládané zákony jsou další z těch kamínků k realizaci tady této strategie a těchto koncepcí.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, já vítám tuto dnešní debatu i to, že věnujeme tématu vody a sucha celou mimořádnou schůzi. Ale kdybychom vodu začali řešit teď, jak to tamto vidíme ze strany Pirátů, bylo by tedy opravdu pozdě. Škoda jenom, že jsme ztratili ta léta mezi roky 2006 a 2013, kdy se práce na koncepcích poněkud zpomalily, ne-li zastavily.

Anketa

Je Nora Fridrichová kvalitní novinářka?

7%
93%
hlasovalo: 27313 lidí

Chci ale zdůraznit ještě jednu věc. Pánové ministři Toman a Brabec jsou opravdu skromní ve výčtu toho, co se dělá nyní. Protože tuto problematiku sleduji už léta, chci ocenit u nich především jednu věc, že se dokázali domluvit, že dokázali spolupracovat a dokážou spolupracovat a dokázali tak překonat to, co skutečně trošku práce brzdilo proti tomu, jak jsme si představovali, že se věci realizovat budou. Ministr zemědělství pan Toman a ministr životního prostředí pan Brabec dokázali překonat resortismus, a to je opravdu velmi oceněníhodné. A výsledky máme na stole. To, že to dokázali, je skoro zázrak. A já věřím, že v tom zázraku budou pokračovat.

Věřím proto také, že se všichni shodneme nejen na těchto dvou novelách vodního zákona v této chvíli, ale posléze i na užitečném a velmi potřebném ústavním zákonu, který problematiku vody bude řešit a na kterém, jak je známo, vláda již pracuje, a věřím, že co nejdříve doputuje do Sněmovny, že bude také ale respektovat ústavní zákon to, o čem je řeč zde ze strany opozice. Ta věc totiž musí být společným zájmem. Tady si nemůžeme hrát skutečně na to, kdo je odkud. To je bytostný zájem všech občanů této země a budoucnosti této země.

Jsem přesvědčena o tom, že navrhovaný ústavní zákon potom musí dát vodě pozici i cenu, kterou voda má pro život sám. Musí být vždycky jednoznačné, že voda je víc než písek. Ale to by byla další debata, která by reagovala na to, co se děje u nás v kraji. Věřím, že toto vyřešíme.

A ještě jednou prosím o podporu obou vládních novel. A věřím tomu, že celou problematiku společně posuneme. A děkuji pánům ministrům.

Děkuji.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Tomio Okamura byl položen dotaz

nezávislost

Dobrý den, podle vás jsme nejsme politicky nezávislí, znamená to, že volby jsou u nás zbytečné? Taky tvrdíte, že je třeba, abysme byli nezávislí i ekonomicky a v zemědělství. Je to ale vůbec možné, když je naše ekonomika závislá na exportu a na německé ekonomice? A co se týče zemědělství, jak chcete...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Schillerová (ANO): Fialova vláda chce z Česka ostrov pracujících starců uprostřed Evropy

23:07 Schillerová (ANO): Fialova vláda chce z Česka ostrov pracujících starců uprostřed Evropy

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k důchodům.