Hejtman Červíček: Prázdniny? Ani náhodou. Co týden dal a vzal

14.08.2022 19:44 | Ze sítí

Komentář na facebookovém profilu k uplynulému týdnu.

Hejtman Červíček: Prázdniny? Ani náhodou. Co týden dal a vzal
Foto: ODS
Popisek: Martin Červíček

CO TÝDEN DAL ANEBO VZAL?!

Pondělí

…porada vedení k rozpočtu s ohledem na růst cen energie a materiálu v rámci investičních akcí. Jednali jsme také o další možné podpoře našich chovatelů (problémy s vlkem), kdy s náměstkem Pavlem Bělobrádkem řešíme postup pro jednání s ministerstvem životního prostředí. Dále jsme diskutovali o obchvatu Opočna a dalších otázkách souvisejících s rozvojem průmyslové zóny Kvasiny, jako je modernizace nemocnice či využití stávajícího území zóny. Probrali jsme shrnutí jednání se zdravotní pojišťovnou v souvislosti se snahou uzavřít smlouvu vycházející z našeho plánu poskytování zdravotní péče v nemocnicích.

…KACPU Hradec Králové odpoledne ukončilo provoz a od středy již pomoc ukrajinským uprchlíkům poskytují jednotlivé složky na svých běžných krajských pracovištích – z větší části na Ulrichově náměstí v HK. Dosavadní pětiměsíční fungování centra i nadcházející způsob registrace nově příchozích uprchlíků jsem shrnul v reportáži pro ČT – naleznete ZDE (čas 35:41).

…jednání v obci Holohlavy se starostou a zastupitelkou Renátou Špryňarovou o odhlučení části obce od D11. Na tohle téma jsem již opakovaně jednal s ŘSD a po měření hlučnosti, které proběhne v následujících týdnech, bude rozhodnuto o dalším postupu. Ale už na tomto setkání jsem po telefonickém ověření některých skutečností u ředitele ŘSD přislíbil další aktivní součinnost obci při prosazování protihlukové stěny.

Úterý

…videokonferenční jednání hejtmanů s ministerstvem vnitra, zdravotnictví a sociálních věcí

…zúčastnil jsem se části jednání dopravního výboru, týkající se vypořádaní připomínek k plánu dopravní obslužnosti do roku 2026.

…a opět velmi nepříjemné jednání ohledně Nemocničního informačního systému, kdy dodavatel zásadně neplní podmínky smlouvy a jsme nuceni řešit sankční postup.

…odpoledne naopak milé setkání se dvěma čerstvými držiteli titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2021, jimiž se stali kovář Zdeněk Vítek a David Adamský, který vyšívá pavím brkem do kůže. Smyslem udělení tohoto titulu je vyjádření poděkování těm, kteří udržují a šíří dál umění tradiční rukodělné výroby. Tradiční řemesla jsou důležitou součástí našeho kulturního dědictví a bohatství. Smekám před trpělivostí, vědomostmi i zručností těch, kteří jim věnují a považuji také za velmi důležité, abychom i v dnešní době přeplněné moderními technologiemi nezapomínali na svoje tradice, které jsou našimi kořeny, a podporovali jejich zachování i pro budoucí generace. 

…v podvečer jsem přijal pozvání na Kavčí Hory, abych si s redaktorem ČT v pořadu Interview povídal nejenom o policejních zásazích, politické nezávislosti Policie České republiky, ale také o smyslu Senátu PČR a potřebě zabránit dalšímu prohlubování rozdělení společnosti. Celý pořad naleznete ZDE.
Středa

…schůzka s generálním ředitelem Správy železnic a jednání o současném stavu investičních akcí s ohledem na finanční rozpočtové možnosti. Jednou z diskutovaných priorit na železnici byl koridor Praha - Česká Třebová nebo Praha - České Budějovice. Ale také analýza problémů z předchozího víkendu, kdy byl přesušen provoz na koridoru Praha – Olomouc.

…schůze senátu PČR, na níž jsme projednali:

  • ratifikaci smlouvy s Katarem o zamezení dvojího zdanění
  • návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí (rozšíření sankčního katalogu pro zefektivnění uplatnění mezinárodních a vnitrostátních sankcí)
  • návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Bohužel zde mám pocit, že se jde cestou jen zákazů místo osvěty. Neuvěřitelně robustní systém nových vzájemných náhrad například mezi výrobci a obcemi na principu kolektivní viny, jen některé plastové výrobky atd.
  • novela zákona o ekologickém zemědělství s dílčími změnami pravidel podpory ekologického zemědělství viz upřesnění získávání certifikátu bio atd.
  • návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ČR v zahraničních operacích do roku 2024 a na pobyt ozbrojených sil NATO na našem území. Posílení spolupráce se Slovenském a ochrana zastupitelského úřadu na Ukrajině.
  • návrh zákona o veterinární pomoci, který je adaptací evropských dohod týkajících se nákaz zvířat a jejich ochrany
  • návrh zákona o ochraně chmele, jenž obsahuje zpřísnění dozoru nad jeho sadbou a modernizaci evidence chmelnic
  • návrh zákona o svobodném přístupu k informacím - nově budou povinnými subjekty právnické osoby v odvětví dopravy a veřejných složek s dominantním vlivem státu
  • návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, v němž dochází k nové upřesnění formulace vymezení skutečného majitele. Pro nadbytečnost je vypuštěno označení tzv. koncový uživatel. Je to mimochodem i podmínka pro možnost čerpání dalších evropských dotací.
  • ratifikace k vyslovení souhlasu o přístupu Finska a Švédska do NATO. Toto důležité rozhodnutí prozatím ratifikovalo 23 zemí, zbývá 7. návrh novely obsahující zakotvení možnost používat finanční hotovost do Listiny základních práv a svobod. Jsem jedním ze 16 navrhující senátorů tohoto návrhu.

Čtvrtek

…pracovní schůzka s hlavní manažerkou amatérského souboru mladých nadšených muzikantů Police Symphony Orchestra, který již 10 nejen skvěle reprezentuje náš region v oblasti kultury, ale v rámci svých aktivit se také zaměřuje na benefiční činnost. Díky ní a příspěvkům od fanoušků podporuje péči o seniory, děti a zvířata, ale také ekologii a kulturu.
Společně jsme probírali vize dalšího rozvoje zahrnující například rozšíření dobrovolnické činnosti v rámci evropského regionu i možnost podpory činnosti orchestru ze strany kraje.

…jednání s ředitelem Náchodské nemocnice k její aktuální hospodářské situaci a schopnosti zajištění lékařské péče na různých odděleních. Také jsme jednali o okolnostech a postupu při řešení soudního sporu, týkajícího se dvou krajských organizací.

…po překonání mnoha peripetií, máme nyní platné stavební povolení a vyhověli jsme všem podmínkám, jimiž bylo podmíněno započetí stavby silnice II/303 Běloves-Velké Poříčí, jejíž záměr jsem před pěti lety oživil. Trasa přeložky je vedena na násypu a koryto Metuje přechází na dvou mostních objektech, které jsou navrženy tak, aby zvládly i hladinu 100leté vody. Projekt přeložky je pak navržen tak, aby odtokové poměry nezhoršil. Přesto jsem se ještě znovu sešel na podnět občanů, kteří vyslovili i přes dosavadní posudky obavy, s odborníky a zástupci údržby silnic i povodí Labe ke společnému jednání nad možnostmi dalšího zlepšení ochrany rodinných domů, které jsou v bezprostřední blízkosti toku řeky. Na základě mé prosby, bude prověřena ještě další možnost zlepšení řešení mostu na vtoku pro ochranu blízkých domů. O výsledcích tohoto šetření budu následně občany informovat.

…s kolegy radními pro regionální rozvoj a sociální oblast jsme řešili dotační programy a další návrhy na postup v řízení Centra evropského plánování.

Pátek

…v Kačerově, spadajícího pod Zdobnici, jsem s místními obyvateli diskutoval o odpadovém hospodaření obce v chatové oblasti a některých dílčích problémech s územním plánem. Přislíbil jsem určitou formu mediace s představiteli obce.

…jednání s ředitelem FN HK o stávajícím řízení nemocnice a plánech na další spolupráci poté, co dojde k změně na tomto postu. Shodli jsme se na nutnosti v té stávající kontinuálně pokračovat, zvýšit společné úsilí při získávání financí pro investice ve FN, a hlavně na nutnosti naplánovat další možnosti tzv. byznysové spolupráce, kdy by v mnoha případech mohly navazující péči zajišťovat krajské nemocnice. A naopak FN se bude muset ještě více zapojit do schopnosti přebírat případy, kdy je vhodné už uvažovat o specializované léčbě. Respektive je třeba v tomto ohledu více komunikovat pro lepší vzájemné porozumění při rozhodování o přemísťování pacientů.

…s vedoucím odboru dopravy jednání k nedodržování smluvních podmínek ve veřejné železniční a autobusové dopravě, o hospodaření dopravců a zvýšených nákladech PHM. Probírali jsme také problémy spojené s kapacitou vzhledem k (potěšujícímu) návratu zvýšeného počtu lidi do veřejné dopravy a dohodli jsme se, že i proto si musíme co nejdříve vynutit co nejvíce bezproblémové plnění povinností dopravců.

…a v pátek jsem měl na úřadě i neobvyklou dívčí návštěvu – malou Toničku, sousedku z naší obce, která se zajímala nejen o to, jak hejtman úřaduje za svým stolem, ale i o to, kolik váží generálská šavle. Obojí jsem jí nechal vyzkoušet.

Sobota, neděle

…víkend byl o fotbalu a kultuře. V sobotu jsem velmi rád přijal pozvání na oslavy 100 let fotbalu Rtyně v Podkrkonoší, kde si ještě jako (před více než 25 lety) aktivní fotbalista pamatuji škváru a dřevěnou tribunu. Dnes je zde nádherný udržovaný trávnatý povrch a místní fotbaloví funkcionáři mají velké plány, jak modernizovat kabiny i další zázemí zhruba za 12 mil Kč. Zaměřili tu pozornost zejména na mládežnické kategorie, což je mi s ohledem na budoucnost našeho fotbalu nesmírně sympatické. Popřál jsem rtyňskému klubu hodně dalších sportovních úspěchů, ale i těch ve spolupráci s městem při naplňování dalších plánů.

…večer jsem strávil na koncertě Štefana Margity s písněmi autora Michala Kindla, který mne společně s úžasným prostorem kostela sv. Josefa ve Slavětíně na Trutnovsku, přivedl na jiné než pracovní a běžné každodenní myšlenky. Za rekonstrukcí a znovuoživením kostela stojí manželé Kasperovi, kterým také děkuji za pozvání a příjemné setkání.

…dnes, v neděli, mne později odpoledne čeká ještě tradiční pouť v Polici nad Metují, kterou ovšem zpestří fotbalové derby mezi místním FC Spartak, který je favoritem krajského přeboru, a Červeným Kostelcem. Jaké to bylo, napíši třeba zítra. Zatím přeji Vám všem krásný zbytek neděle a úspěšný nadcházející týden.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

Andrej Babiš byl položen dotaz

VY

Je dobré, že jste si uvědomil, že nemáte na to, být prezident, ale prý zas chcete být premiér. A co takhle skončit? Proč nechcete z politiky odejít, byť jak sám říkáte, Vaše žena a rodina by to ocenili? A určitě ne jen oni.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Berg (Zelení): Ve Vsetíně jsme získali 3 mandáty, historicky nejlepší výsledek

16:56 Berg (Zelení): Ve Vsetíně jsme získali 3 mandáty, historicky nejlepší výsledek

Komentář na Twitteru k výsledkům komunálních voleb ve Vsetíně